EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0711

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 711/2007 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2007 , όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2007 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που άνοιξαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για το κρέας πουλερικών

OJ L 163, 23.6.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/711/oj

23.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 163/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 711/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2007

όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2007 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που άνοιξαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για το κρέας πουλερικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών καταγωγής Βραζιλίας, Ταϊλάνδης και άλλων τρίτων χωρών (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 ανοίχθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή κρέατος πουλερικών.

(2)

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2007 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 και, όσον αφορά την ομάδα 3, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2007 έως τις 30 Ιουνίου 2008 αφορούν, για ορισμένες ποσοστώσεις, ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστεί ο αριθμός των πιστοποιητικών εισαγωγής που μπορούν να εκδοθούν με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής των αιτούμενων ποσοτήτων.

(3)

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2007 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 αφορούν, για ορισμένες ποσοστώσεις, ποσότητες κατώτερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, οι οποίες εν συνεχεία πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 και, όσον αφορά την ομάδα 3, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2007 έως τις 30 Ιουνίου 2008 ισχύουν οι συντελεστές κατανομής που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007 και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 προβλέπονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουνίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 142 της 5.6.2007, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο από την 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες θα προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Άνευ αντικειμένου: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.

(2)  Άνευ αντικειμένου: αφορούν ποσότητες μικρότερες από τις διαθέσιμες.


Top