EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0263

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 263/2007 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2007 , για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)

OJ L 72, 13.3.2007, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/263/oj

13.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 263/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαρτίου 2007

για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1510/2006 της Επιτροπής (3) καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήματος Β.

(2)

Κρίνεται σκόπιμο, για τα πιστοποιητικά του συστήματος Β που ζητούνται μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2006 και της 28ης Φεβρουαρίου 2007, για τις ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα, να καθοριστεί το οριστικό ύψος της επιστροφής στο επίπεδο του ενδεικτικού ποσού και να καθοριστεί το ποσοστό έκδοσης για τις ποσότητες που έχουν ζητηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1510/2006 μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2006 και της 28ης Φεβρουαρίου 2007, τα ποσοστά έκδοσης και το εφαρμοστέο ύψος της επιστροφής καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Μαρτίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 280 της 12.10.2006, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά έκδοσης των ποσοτήτων που έχουν ζητηθεί και επιστροφές που εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά του συστήματος Β που ζητήθηκαν μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2006 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2007 (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)

Προϊόν

Ύψος της επιστροφής

(EUR/t καθαρού βάρους)

Ποσοστό έκδοσης των ποσοτήτων που έχουν ζητηθεί

Ντομάτες

20

100 %

Πορτοκάλια

29

100 %

Λεμόνια

50

100 %

Επιτραπέζια σταφύλια

13

100 %

Μήλα

23

100 %


Top