EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_414_R_0001_01

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου
Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

OJ L 414, 30.12.2006, p. 1–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 414/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2027/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου διαπραγματεύτηκαν και μονογράφησαν συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης, η οποία παρέχει στους αλιείς της Κοινότητας αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

(2)

Είναι σκόπιμο να εγκριθεί η εν λόγω συμφωνία.

(3)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέθοδος κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Οι καθοριζόμενες στο πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικές δυνατότητες κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

Κατηγορία αλιείας

Τύπος σκάφους

Κράτος μέλος

'Αδειες ή ποσόστωση

Αλιεία τόνου

Παραγαδιάρικα επιφανείας

Ισπανία

41

Πορτογαλία

7

Αλιεία τόνου

Θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις

Ισπανία

12

Γαλλία

13

Αλιεία τόνου

Θυνναλιευτικά με καλάμια

Ισπανία

7

Γαλλία

4

Εάν οι αιτήσεις αδειών των κρατών μελών αυτών δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων αλιεύουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες κάθε αποθέματος που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των αλιευμάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοιχτή θάλασσα (2).

Άρθρο 4

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  (3).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KORKEAOJA


(1)  Γνώμη εκδοθείσα στις 30 Νοεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8.

(3)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΉΣ ΣΫΜΠΡΑΞΗΣ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής καλούμενη «Κοινότητα», και

αφενός,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, εφεξής καλούμενη «Πράσινο Ακρωτήριο»,

αφετέρου,

οι οποίες στο εξής θα καλούνται «τα μέρη»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και του Πράσινου Ακρωτηρίου, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας Κοτονού, καθώς και την κοινή τους επιθυμία να ενισχύσουν τις εν λόγω σχέσεις,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την επιθυμία των δύο μερών να προωθήσουν την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών τους πόρων μέσω της συνεργασίας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το Πράσινο Ακρωτήριο ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα ή τη δικαιοδοσία του σε ζώνη που εκτείνεται σε απόσταση μέχρι 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να εφαρμόσουν τις αποφάσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού, η οποία καλείται στο εξής «ICCAT»,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας των αρχών που καθιερώνονται από τον κώδικα δεοντολογίας για την υπεύθυνη αλιεία, ο οποίος εγκρίθηκε κατά τη συνδιάσκεψη του FAO το 1995,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να συνεργαστούν, προς το αμοιβαίο συμφέρον, υπέρ της καθιέρωσης της υπεύθυνης αλιείας, με σκοπό να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των βιολογικών θαλάσσιων πόρων,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να στηριχτεί στην συμπληρωματικότητα των πρωτοβουλιών και μέτρων, τα οποία λαμβάνονται είτε από κοινού είτε χωριστά, εξασφαλίζοντας τη συνέπεια προς τις πολιτικές και τη συνέργεια των προσπαθειών,

ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ, για τους σκοπούς αυτούς, να αρχίσουν διάλογο επί της τομεακής αλιευτικής πολιτικής που θέσπισε η κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου, να προσδιορίσουν τα κατάλληλα μέσα που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής και τη συμμετοχή στη διαδικασία των οικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν τους κανόνες και τους όρους που θα διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των κοινοτικών σκαφών στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου και την κοινοτική στήριξη για την καθιέρωση της υπεύθυνης αλιείας στα εν λόγω ύδατα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να επιδοθούν σε στενότερη οικονομική συνεργασία στον τομέα του κλάδου της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων, μέσω της σύστασης και της ανάπτυξης μεικτών εταιριών, στις οποίες θα συμμετέχουν επιχειρήσεις των δύο μερών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα συμφωνία καθορίζει τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν:

την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της αλιείας, με σκοπό την καθιέρωση της υπεύθυνης αλιείας στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου, ώστε να εξασφαλιστούν η διατήρηση και η βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, καθώς και η ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου·

τους όρους πρόσβασης των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου·

τη συνεργασία σχετικά με τις λεπτομέρειες ελέγχου της αλιείας στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου, με στόχο να διασφαλίζεται η τήρηση των ανωτέρω όρων, η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων και η πρόληψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

τις συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη, προς το κοινό συμφέρον, των οικονομικών δραστηριοτήτων του τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α)

«αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου», η κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου·

β)

«κοινοτικές αρχές», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

γ)

«ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου», τα ύδατα που υπάγονται, όσον αφορά την αλιεία, στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του Πράσινου Ακρωτηρίου·

δ)

«αλιευτικό σκάφος», οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο είναι εξοπλισμένο για την εμπορική εκμετάλλευση έμβιων υδρόβιων πόρων,

ε)

«κοινοτικό σκάφος», αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας και είναι νηολογημένο στην Κοινότητα·

στ)

«μεικτή εταιρία», εμπορική εταιρία που έχει συσταθεί στο Πράσινο Ακρωτήριο από εφοπλιστές ή από εθνικές επιχειρήσεις των μερών για την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων ή συναφών δραστηριοτήτων·

ζ)

«μεικτή επιτροπή», επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και του Πράσινου Ακρωτηρίου, οι αρμοδιότητες της οποίας περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας·

η)

«μεταφόρτωση», η μεταφορά, εντός λιμένα ή στη θάλασσα, μέρους ή του συνόλου των αλιευμάτων που βρίσκονται επί αλιευτικού σκάφους σε άλλο αλιευτικό σκάφος·

θ)

«εφοπλιστής», κάθε πρόσωπο, που φέρει τη νομική ευθύνη για το αλιευτικό σκάφος το οποίο και διαχειρίζεται και ελέγχει·

ι)

«ναυτικοί ΑΚΕ», κάθε ναυτικός υπήκοος μη ευρωπαϊκής χώρας που έχει υπογράψει τη συμφωνία Κοτονού. Ως εκ τούτου, οι ναυτικοί του Πράσινου Ακρωτηρίου είναι ναυτικοί ΑΚΕ.

Άρθρο 3

Αρχές και στόχοι στους οποίους βασίζεται η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας

1.   Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου βάσει των αρχών που ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας για την υπεύθυνη αλιεία του FAO και της αρχής της μη διάκρισης μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα.

2.   Τα μέρη συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της τομεακής αλιευτικής πολιτικής που θεσπίζει η κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου και διεξάγουν πολιτικό διάλογο σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με στόχο, ενδεχομένως, τη θέσπιση των μέτρων στον τομέα αυτόν.

3.   Τα μέρη συνεργάζονται επίσης στη διενέργεια αξιολογήσεων των μέτρων, των προγραμμάτων και των ενεργειών που υλοποιούνται βάσει της παρούσας συμφωνίας. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αναλύονται από την μεικτή επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 9.

4.   Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν ότι η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης, σεβόμενα την κατάσταση των αλιευτικών πόρων.

5.   Η ναυτολόγηση ναυτικών του Πράσινου Ακρωτηρίου ή ΑΚΕ σε κοινοτικά σκάφη διέπεται από τη Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, η οποία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στις αντίστοιχες συμβάσεις και στους γενικούς όρους απασχόλησης. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

Άρθρο 4

Συνεργασία στον επιστημονικό τομέα

1.   Κατά την περίοδο ισχύος της συμφωνίας, η Κοινότητα και το Πράσινο Ακρωτήριο φροντίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης των πόρων στις αλιευτικές ζώνες του Πράσινου Ακρωτηρίου.

2.   Βάσει των συστάσεων και των ψηφισμάτων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και δυνάμει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, τα δύο μέρη πραγματοποιούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9, ή ενδεχομένως στο πλαίσιο επιστημονικής συνάντησης. Το Πράσινο Ακρωτήριο μπορεί να θεσπίσει, σε συνεννόηση με την Κοινότητα, μέτρα για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

3.   Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαβουλεύονται, απ’ ευθείας ή στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, με στόχο την εξασφάλιση της διαχείρισης και της διατήρησης των βιολογικών πόρων στον Ατλαντικό Ωκεανό, καθώς και να συνεργάζονται στο πλαίσιο των σχετικών επιστημονικών ερευνών.

Άρθρο 5

Πρόσβαση των κοινοτικών σκαφών στην αλιεία εντός των υδάτων του Πράσινου Ακρωτηρίου

1.   Το Πράσινο Ακρωτήριο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει στα κοινοτικά σκάφη να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική του ζώνη σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου και του παραρτήματος.

2.   Οι αλιευτικές δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στο Πράσινο Ακρωτήριο. Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε αλλαγή της εν λόγω νομοθεσίας καθώς και κάθε άλλο νόμο που είναι δυνατό να έχει επιπτώσεις στην αλιευτική νομοθεσία.

3.   Το Πράσινο Ακρωτήριο αναλαμβάνει την ευθύνη για την ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων ελέγχου της αλιείας που περιέχονται στο πρωτόκολλο. Τα κοινοτικά σκάφη συνεργάζονται με τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων.

4.   Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη της τηρούν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας καθώς και τη νομοθεσία που διέπει την αλιεία στα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Άρθρο 6

Άδειες

1.   Τα κοινοτικά σκάφη μπορούν να αλιεύουν στις αλιευτικές ζώνες του Πράσινου Ακρωτηρίου μόνον εφόσον κατέχουν άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

2.   Η διαδικασία έκδοσης άδειας αλιείας για ένα σκάφος, οι εφαρμοστέοι φόροι και ο τρόπος πληρωμής από τον εφοπλιστή καθορίζονται στο παράρτημα του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 7

Χρηματική αντιπαροχή

1.   Η Κοινότητα χορηγεί στο Πράσινο Ακρωτήριο χρηματική αντιπαροχή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πρωτόκολλο και στα παραρτήματα. Η εν λόγω ενιαία αντιπαροχή απαρτίζεται από δύο συναφείς συνιστώσες, και συγκεκριμένα:

α)

την πρόσβαση των κοινοτικών σκαφών στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, και

β)

την οικονομική στήριξη της Κοινότητας για την προώθηση της υπεύθυνης αλιείας και της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

2.   Η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζεται και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με βάση τον προσδιορισμό, κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των μερών σύμφωνα με το πρωτόκολλο, των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Πράσινου Ακρωτηρίου και σύμφωνα με ετήσιο και πολυετές πρόγραμμα για την εφαρμογή της.

3.   Η χρηματική αντιπαροχή που χορηγείται από την Κοινότητα, καταβάλλεται ετησίως σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και του πρωτοκόλλου σχετικά με την ενδεχόμενη τροποποίηση του αντίστοιχου ποσού λόγω:

α)

ασυνήθιστων γεγονότων, εκτός φυσικών φαινομένων τα οποία εμποδίζουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου·

β)

μείωσης, κατόπιν κοινής συμφωνίας, των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη κατ’ εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης των σχετικών αποθεμάτων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων·

γ)

αύξηση, κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών, των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη, εάν το επιτρέπει η κατάσταση των πόρων, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων·

δ)

επαναξιολόγηση των όρων χορήγησης της κοινοτικής οικονομικής στήριξης για την εφαρμογή της τομεακής αλιευτικής πολιτικής στο Πράσινο Ακρωτήριο όταν αυτό δικαιολογείται από τα αποτελέσματα του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού που διαπιστώνουν τα μέρη·

ε)

καταγγελία της παρούσας συμφωνίας βάσει του άρθρου 12·

στ)

αναστολή της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας βάσει του άρθρου 13.

Άρθρο 8

Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών

1.   Τα μέρη ενθαρρύνουν την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της αλιείας και στους συναφείς τομείς. Προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για να συντονίσουν τα διάφορα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για το σκοπό αυτό.

2.   Τα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές αλιείας και τα αλιευτικά εργαλεία, τις μεθόδους διατήρησης και τις βιομηχανικές μεθόδους μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

3.   Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων των μερών στον τεχνικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα, ενθαρρύνοντας την εδραίωση περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων.

4.   Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υλοποιήσουν πρόγραμμα δράσης μεταξύ των οικονομικών παραγόντων του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Κοινότητας με στόχο την ανάπτυξη των τοπικών εκφορτώσεων των κοινοτικών σκαφών.

5.   Τα μέρη ενθαρρύνουν ιδιαίτερα τη συγκρότηση μεικτών εταιρειών με στόχο το αμοιβαίο όφελος με συστηματική τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Κοινότητας.

Άρθρο 9

Μεικτή επιτροπή

1.   Συνιστάται μεικτή επιτροπή επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Η μεικτή επιτροπή ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

ελέγχει την εκτέλεση, την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας, και ιδίως την κατάρτιση του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού του άρθρου 7, παράγραφος 2, καθώς και την αξιολόγηση της εφαρμογής του·

β)

εξασφαλίζει τον αναγκαίο σύνδεσμο για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα της αλιείας·

γ)

λειτουργεί ως βήμα για το φιλικό διακανονισμό των διαφορών που οφείλονται στην ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμφωνίας·

δ)

επανεκτιμά, όταν χρειάζεται, το επίπεδο των αλιευτικών δυνατοτήτων και, κατ’ ακολουθία, της χρηματικής αντιπαροχής·

ε)

εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα αποφασίσουν να της αναθέσουν τα μέρη με αμοιβαία συμφωνία.

2.   Η μεικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ το έτος, εκ περιτροπής στο Πράσινο Ακρωτήριο και στην Κοινότητα, υπό την προεδρία του μέρους που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Συνεδριάζει εκτάκτως κατόπιν αιτήσεως ενός των μερών.

Άρθρο 10

Γεωγραφική ζώνη εφαρμογής

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Άρθρο 11

Διάρκεια

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της· ανανεώνεται για συμπληρωματικές περιόδους πέντε (5) ετών, εκτός εάν υπάρξει καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 12.

Άρθρο 12

Καταγγελία

1.   Η παρούσα συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη για σοβαρούς λόγους, όπως η επιδείνωση της κατάστασης των σχετικών αποθεμάτων, η διαπίστωση μειωμένου επιπέδου αξιοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη ή η αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα μέρη ως προς την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

2.   Το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να καταγγείλει τη συμφωνία, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ή κάθε συμπληρωματικής περιόδου.

3.   Η αποστολή της κοινοποίησης της παραγράφου 2 συνεπάγεται την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

4.   Η χρηματική αντιπαροχή του άρθρου 7 για το έτος κατά το οποίο παράγει αποτελέσματα η καταγγελία μειώνεται αναλόγως και pro rata temporis.

Άρθρο 13

Αναστολή

1.   Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μπορεί να ανασταλεί με πρωτοβουλία ενός από τα μέρη, σε περίπτωση σοβαρής διαφωνίας ως προς την εφαρμογή διατάξεων που περιέχονται στη συμφωνία. Η εν λόγω αναστολή υπόκειται στην προϋπόθεση κοινοποίησης από το ενδιαφερόμενο μέρος της πρόθεσής του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναστολής. Με την παραλαβή της κοινοποίησης, τα μέρη αρχίζουν διαβουλεύσεις με στόχο τη φιλική επίλυση των διαφορών τους.

2.   Η χρηματική αντιπαροχή του άρθρου 7 μειώνεται αναλόγως και pro rata temporis, σε συνάρτηση με τη διάρκεια της αναστολής.

Άρθρο 14

Πρωτόκολλο και Παράρτημα

Το πρωτόκολλο και το παράρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 15

Εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας

Οι δραστηριότητες των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου διέπονται από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στο Πράσινο Ακρωτήριο, εκτός εάν η συμφωνία, το παρόν πρωτόκολλο με το παράρτημά του και τα προσαρτήματα αυτού ορίζουν διαφορετικά.

Άρθρο 16

Κατάργηση

Η παρούσα συμφωνία καταργεί και αντικαθιστά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της την αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την αλιεία στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου η οποία άρχισε να ισχύει στις 24 Ιουλίου 1990.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίγραφα στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτεζική, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαίως την περάτωση των οικείων διαδικασιών έγκρισης.

ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου για την περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου 2006 έως 31 Αυγούστου 2011

Άρθρο 1

Περίοδος εφαρμογής και αλιευτικές δυνατότητες

1.   Από την 1η Σεπτεμβρίου 2006 και για περίοδο πέντε ετών, οι αλιευτικές δυνατότητες που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 5 της συμφωνίας, καθορίζονται ως εξής:

Άκρως μεταναστευτικά είδη (είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982)

θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις: 25 σκάφη,

θυνναλιευτικά με καλάμια: 11 σκάφη,

παραγαδιάρικα επιφανείας: 48 σκάφη.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.   Τα σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορούν να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου μόνον εφόσον κατέχουν άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου και σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στο παράρτημά του.

Άρθρο 2

Χρηματική αντιπαροχή — Τρόπος πληρωμής

1.   Η χρηματική αντιπαροχή του άρθρου 7 της συμφωνίας, αποτελείται, αφενός, για την περίοδο του άρθρου 1, από ετήσιο ποσό 325 000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσότητα αναφοράς 5 000 τόνων ετησίως, και, αφετέρου, από ιδιαίτερο ποσό 60 000 EUR ετησίως, που προορίζεται για την υλοποίηση πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Πράσινου Ακρωτηρίου. Το εν λόγω ιδιαίτερο ποσό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενιαίας χρηματικής αντιπαροχής που ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 7 του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.   Το σύνολο των ποσών της παραγράφου 1, ήτοι 385 000 EUR, καταβάλλεται ετησίως από την Κοινότητα κατά τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Εάν η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων των κοινοτικών σκαφών στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου υπερβεί τους 5 000 τόνους κατ’ έτος, το ποσό των 325 000 EUR της ετήσιας χρηματικής αντιπαροχής θα αυξάνεται κατά 65 EUR ανά πρόσθετο τόνο αλιευμάτων. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλει η Κοινότητα δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού της παραγράφου 1 (650 000 EUR). Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα κοινοτικά σκάφη υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος.

5.   Η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου 2006 για το πρώτο έτος και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, 2008, 2009 και 2010 για τα επόμενα έτη.

6.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, η διάθεση της εν λόγω αντιπαροχής ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

7.   Η χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται σε λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ορίζεται από τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Άρθρο 3

Συνεργασία στον τομέα της υπεύθυνης αλιείας — Επιστημονική συνάντηση

1.   Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου βάσει των αρχών που ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας για την υπεύθυνη αλιεία του FAO και της αρχής της μη διάκρισης μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα.

2.   Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου θα προσπαθήσουν να συνεργάζονται, για να παρακολουθούν την εξέλιξη των πόρων στη αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου.

3.   Βάσει του άρθρου 4 της συμφωνίας, τα δύο μέρη, βάσει των συστάσεων και των ψηφισμάτων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και δυνάμει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, πραγματοποιούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας ή ενδεχομένως στο πλαίσιο επιστημονικής συνάντησης. Το Πράσινο Ακρωτήριο μπορεί να θεσπίσει, σε συνεννόηση με την Κοινότητα, μέτρα για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων τα οποία επηρεάζουν τις δραστηριότητες των κοινοτικών σκαφών.

Άρθρο 4

Αναθεώρηση βάσει κοινής συμφωνίας των αλιευτικών δυνατοτήτων

1.   Οι αλιευτικές δυνατότητες του άρθρου 1 μπορούν να αυξηθούν με κοινή συμφωνία στο μέτρο που η αύξηση αυτή δεν θίγει, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της επιστημονικής συνάντησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3, τη βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, αυξάνεται αναλόγως και pro rata temporis. Ωστόσο, το συνολικό ποσό της χρηματικής αντιπαροχής που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα κοινοτικά σκάφη υπερβαίνουν το διπλάσιο των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στο αναθεωρημένο συνολικό ετήσιο ποσό, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος.

2.   Αντιστρόφως, εάν τα μέρη συμφωνήσουν να λάβουν μέτρα, τα οποία συνεπάγονται μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων του άρθρου 1, η χρηματική αντιπαροχή μειώνεται αναλόγως και pro rata temporis.

3.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαφόρων κατηγοριών σκαφών μπορεί επίσης να υποστεί αναθεώρηση με κοινή συμφωνία των μερών, τηρούμενης κάθε ενδεχόμενης σύστασης που διατυπώνεται στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεδρίασης που προβλέπεται στο άρθρο 3 ως προς τη διαχείριση των αποθεμάτων που ενδεχομένως θίγονται από την εν λόγω ανακατανομή. Τα μέρη συμφωνούν για την αντίστοιχη αναπροσαρμογή της χρηματικής αντιπαροχής εάν το δικαιολογεί η ανακατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Άρθρο 5

Νέες αλιευτικές δυνατότητες

1.   Σε περίπτωση που κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ενδιαφέρονται για αλιευτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1, τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις πριν από την ενδεχόμενη παραχώρηση της άδειας εκ μέρους των αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου. Ενδεχομένως, τα μέρη συμφωνούν για τους όρους που εφαρμόζονται στις νέες αυτές αλιευτικές δυνατότητες και, εφόσον είναι αναγκαίο, επιφέρουν τροποποιήσεις στο παρόν πρωτόκολλο και στο παράρτημά του.

2.   Τα μέρη οφείλουν να ενθαρρύνουν την ερευνητική αλιεία, ιδίως όσον αφορά τα είδη βαθέων υδάτων που υπάρχουν στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου. Προς το σκοπό αυτό και κατόπιν αιτήματος ενός των μερών, προβαίνουν σε διαβουλεύσεις και καθορίζουν για κάθε περίπτωση, τα είδη, τους όρους και τις άλλες απαιτούμενες παραμέτρους.

Τα μέρη πραγματοποιούν ερευνητική αλιεία σύμφωνα με τις παραμέτρους που συμφωνούνται από τα δύο μέρη με διοικητική ρύθμιση, ανάλογα με την περίπτωση. Οι άδειες για ερευνητική αλιεία πρέπει να χορηγούνται για μέγιστη περίοδο 6 μηνών.

Όταν τα μέρη συμπεράνουν ότι οι ερευνητικές εξορμήσεις έχουν επιτύχει θετικά αποτελέσματα, η Κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου μπορεί να κατανείμει τις αλιευτικές δυνατότητες για τα νέα είδη στον κοινοτικό στόλο, έως τη λήξη του παρόντος πρωτοκόλλου. Ως συνέπεια των παραπάνω αυξάνεται η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 6

Αναστολή και επανεξέταση της πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχής για λόγους ανωτέρας βίας

1.   Σε περίπτωση που σοβαροί λόγοι, εξαιρέσει φυσικών φαινομένων, εμποδίζουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του Πράσινου Ακρωτηρίου, η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής του άρθρου 2 παράγραφος 1 μπορεί να ανασταλεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών εντός δύο μηνών μετά από αίτημα του ενός των δύο μερών και υπό τον όρο ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει καταβάλει κάθε ποσό που οφείλεται τη στιγμή της αναστολής.

2.   Η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής επαναλαμβάνεται μόλις τα μέρη διαπιστώσουν, με κοινή συμφωνία κατόπιν διαβουλεύσεων, ότι οι περιστάσεις που προκάλεσαν τη διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων έχουν εκλείψει ή/και ότι η κατάσταση μπορεί να επιτρέψει την επανάληψη των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

3.   Η ισχύς των αδειών που έχουν χορηγηθεί στα κοινοτικά σκάφη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 της συμφωνίας παρατείνεται για διάστημα ίσο με το διάστημα αναστολής των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 7

Προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου

1.   Το ογδόντα τοις εκατό (80 %) του συνολικού ποσού της οικονομικής αντιπαροχής που ορίζεται στο άρθρο 2 συμβάλλει ετησίως στη στήριξη και την υλοποίηση πρωτοβουλιών για την προώθηση της βιώσιμης και υπεύθυνης αλιείας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της τομεακής πολιτικής αλιείας που ορίζεται από την Κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Η διαχείριση, από την πλευρά του Πράσινου Ακρωτηρίου, του εν λόγω ποσού στηρίζεται στον προσδιορισμό από τα δύο μέρη, με κοινή συμφωνία, των προς υλοποίηση στόχων και την κατάρτιση του σχετικού ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού.

2.   Για την εφαρμογή των διατάξεων της ως άνω παραγράφου 1, η Κοινότητα και το Πράσινο Ακρωτήριο συμφωνούν στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου και το αργότερο τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, ένα Πολυετές Τομεακό Πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, που περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

τους προσανατολισμούς σε ετήσια και πολυετή βάση, σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποιείται το ποσοστό της οικονομικής αντιπαροχής της παραγράφου 1 και τα σχετικά ειδικά ποσά για τις πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν το 2007,

β)

τους προς επίτευξη στόχους σε ετήσια και πολυετή βάση, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση μιας βιώσιμης και υπεύθυνης αλιείας, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που διατυπώνει το Πράσινο Ακρωτήριο στο πλαίσιο της εθνικής αλιευτικής πολιτικής ή των άλλων πολιτικών που συνδέονται ή έχουν επίπτωση στην προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας·

γ)

τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε ετήσια βάση.

3.   Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του τομεακού πολυετούς προγράμματος ή της χρήσης των ειδικών ποσών για τις πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν το 2007 πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο μέρη στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

4.   Κάθε έτος, το Πράσινο Ακρωτήριο αποφασίζει τον τρόπο διάθεσης του τμήματος της χρηματικής αντιπαροχής της παραγράφου 1 για την υλοποίηση του πολυετούς προγράμματος. Όσον αφορά το πρώτο έτος ισχύος του πρωτοκόλλου, ο τρόπος διάθεσης πρέπει να κοινοποιηθεί στην Κοινότητα ταυτόχρονα με την έγκριση του πολυετούς τομεακού προγράμματος. Για κάθε επόμενο έτος, ο τρόπος διάθεσης κοινοποιείται από το Πράσινο Ακρωτήριο στην Κοινότητα το αργότερο την 1η Μαΐου του προηγούμενου έτους.

5.   Σε περίπτωση που το δικαιολογεί η ετήσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του πολυετούς τομεακού προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορεί να ζητήσει αναπροσαρμογή της χρηματικής αντιπαροχής του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στα αποτελέσματα αυτά το πραγματικό ποσό των κονδυλίων που διατίθενται για την υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 8

Διαφορές — αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου

1.   Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου και ως προς την εφαρμογή τους πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των μερών στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, η οποία συγκαλείται, εάν απαιτηθεί, σε έκτακτη συνεδρίαση.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9, η εφαρμογή του πρωτοκόλλου μπορεί να ανασταλεί με πρωτοβουλία ενός μέρους, όταν η διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ των μερών θεωρείται σοβαρή και οι διαβουλεύσεις που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν έχουν επιτρέψει το φιλικό διακανονισμό της.

3.   Η αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου υπόκειται στην προϋπόθεση κοινοποίησης από το ενδιαφερόμενο μέρος της πρόθεσής του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω αναστολής.

4.   Σε περίπτωση αναστολής, τα μέρη συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις, με σκοπό την εξεύρεση λύσης με φιλικό διακανονισμό στη μεταξύ τους διαφορά. Όταν επιτευχθεί η εν λόγω λύση, η εφαρμογή του πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται και το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης μειώνεται αναλόγως και pro rata temporis, σε συνάρτηση με το διάστημα κατά το οποίο είχε ανασταλεί η εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 9

Αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου λόγω παράλειψης πληρωμής

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, στην περίπτωση που η Κοινότητα παραλείψει να πραγματοποιήσει τις πληρωμές που προβλέπονται στο άρθρο 2, η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου μπορεί να ανασταλεί υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

Οι αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου απευθύνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίηση που αναφέρει την απουσία πληρωμής. Η Επιτροπή προβαίνει στις κατάλληλες επαληθεύσεις και, εάν χρειάζεται, στην πληρωμή εντός μέγιστης προθεσμίας 60 εργασίμων ημερών από την ημέρα λήψης της κοινοποίησης.

β)

Σε περίπτωση απουσίας πληρωμής ή κατάλληλης αιτιολογίας για την απουσία πληρωμής εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του παρόντος πρωτοκόλλου, οι αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου έχουν δικαίωμα να αναστείλουν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Ενημερώνουν αμελλητί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

γ)

Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται μόλις εκτελεσθεί η επίμαχη πληρωμή.

Άρθρο 10

Εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας

Οι δραστηριότητες των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου διέπονται από την νομοθεσία που εφαρμόζεται στο Πράσινο Ακρωτήριο, εκτός εάν η συμφωνία, το παρόν πρωτόκολλο με το παράρτημά του και τα προσαρτήματα αυτού ορίζουν διαφορετικά.

Άρθρο 11

Ρήτρα επανεξέτασης

Τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάσουν τις διατάξεις του πρωτοκόλλου, του παραρτήματός του και των προσαρτημάτων του και ενδεχομένως να επιφέρουν τροποποιήσεις στο μέσο της περιόδου εφαρμογής.

Άρθρο 12

Κατάργηση

Το παράρτημα της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καταργείται και αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

1.   Το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του αρχίζουν να ισχύουν την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαίως την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό.

2.   Εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2006.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Τμήμα 1

Έκδοση των αδειών

1.

Μόνον τα επιλέξιμα σκάφη δικαιούνται να λάβουν άδεια αλιείας στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου για την περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου 2006 ως 31ης Αυγούστου 2011.

2.

Για να είναι επιλέξιμο ένα σκάφος, δεν πρέπει να έχει απαγορευθεί στον εφοπλιστή, στον πλοίαρχο και στο ίδιο το σκάφος η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στο Πράσινο Ακρωτήριο. Πρέπει να είναι εντάξει έναντι της διοίκησης του Πράσινου Ακρωτηρίου, κατά την έννοια ότι πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις παλαιότερες υποχρεώσεις του που προέκυψαν από τις αλιευτικές του δραστηριότητες στο Πράσινο Ακρωτήριο στο πλαίσιο των αλιευτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την Κοινότητα.

3.

Κάθε κοινοτικό σκάφος που υποβάλλει αίτηση για άδεια αλιείας, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από ναυτικό πράκτορα με διαμονή στο Πράσινο Ακρωτήριο. Το όνομα και η διεύθυνση του αντιπροσώπου αυτού αναγράφονται στην αίτηση για την έκδοση αδείας. Εντούτοις, κάθε πλοίο που υποβάλλει αίτηση έκδοσης άδειας αλιείας που προβλέπει εκφόρτωση ή μεταφόρτωση σε λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου οφείλει να εκπροσωπείται από ναυτικό πράκτορα με διαμονή στο Πράσινο Ακρωτήριο.

4.

Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας υποβάλλουν στο Υπουργείο Αλιευτικών Υποθέσεων του Πράσινου Ακρωτηρίου αίτηση για κάθε σκάφος που επιθυμεί να διενεργήσει αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της συμφωνίας, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αιτούμενης άδειας.

5.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Αλιευτικών Υποθέσεων του Πράσινου Ακρωτηρίου σύμφωνα με τα έντυπα, των οποίων υπόδειγμα εμφαίνεται στο προσάρτημα Ι.

6.

Κάθε αίτηση για την έκδοση άδειας συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

απόδειξη πληρωμής των τελών για την περίοδο ισχύος της,

για κάθε πρώτη αίτηση στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία της πλευρικής άποψης του σκάφους στην παρούσα κατάστασή του. Οι ελάχιστες διαστάσεις της εν λόγω φωτογραφίας είναι 15 cm × 10 cm,

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση που απαιτείται δυνάμει των ειδικών διατάξεων που έχουν εφαρμογή ανάλογα με τον τύπο του σκάφους βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου.

7.

Η πληρωμή των τελών πραγματοποιείται στο λογαριασμό που υποδεικνύουν οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 6 του πρωτοκόλλου.

8.

Τα τέλη περιλαμβάνουν όλους του εθνικούς και τοπικούς φόρους. Εντούτοις, τα λιμενικά τέλη, τα τέλη μεταφόρτωσης και οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών δεν περιλαμβάνονται στα εν λόγω τέλη.

9.

Οι άδειες για όλα τα σκάφη χορηγούνται εντός δεκαπενθημέρου μετά τη λήψη όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο σημείο 6 από το Υπουργείο Αλιευτικών Υποθέσεων του Πράσινου Ακρωτηρίου, στους εφοπλιστές ή τους αντιπροσώπους τους μέσω της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πράσινο Ακρωτήριο.

10.

Σε περίπτωση που τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κλειστά τη στιγμή της υπογραφής της άδειας, η άδεια είναι δυνατόν να διαβιβαστεί απευθείας στον πράκτορα του σκάφους με αντίγραφο στην Αντιπροσωπεία.

11.

Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του συγκεκριμένου σκάφους και δεν μεταβιβάζεται.

12.

Εντούτοις, με αίτηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, η άδεια ενός σκάφους αντικαθίσταται από νέα άδεια που εκδίδεται επ’ ονόματι άλλου σκάφους της ιδίας κατηγορίας με εκείνη του σκάφους που αντικαθίσταται, χωρίς να οφείλονται νέα τέλη. Σε αυτή την περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του όγκου των αλιευμάτων για τον καθορισμό της ενδεχόμενης επιπλέον πληρωμής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των αλιευμάτων των δύο σκαφών.

13.

Ο εφοπλιστής του σκάφους που αντικαθίσταται ή ο αντιπρόσωπός του παραδίδει την ακυρωθείσα άδεια στο Υπουργείο Αλιευτικών Υποθέσεων του Πράσινου Ακρωτηρίου μέσω της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

14.

Η νέα άδεια αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης της ακυρωθείσας άδειας από τον εφοπλιστή στο Υπουργείο Αλιευτικών Υποθέσεων του Πράσινου Ακρωτηρίου. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Πράσινο Ακρωτήριο ενημερώνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας.

15.

Η άδεια πρέπει να είναι διαθέσιμη στο σκάφος ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, από την παραλαβή της κοινοποίησης πληρωμής της προκαταβολής, την οποία αποστέλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, το σκάφος εγγράφεται σε κατάλογο σκαφών τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν και, στη συνέχεια, ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται στις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της αλιείας. Αντίγραφο του εν λόγω καταλόγου μπορεί να διαβιβασθεί με τηλεαντίγραφο, εν αναμονή της παραλαβής του πρωτοτύπου της άδειας· το αντίγραφο αυτό φυλάσσεται επί του σκάφους.

Τμήμα 2

Όροι έκδοσης της άδειας — Τέλη και προκαταβολές

1.

Οι άδειες ισχύουν για περίοδο ενός έτους. Είναι ανανεώσιμες.

2.

Τα τέλη ορίζονται σε 35 EUR ανά τόνο αλιευμάτων στη ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας και σε 25 EUR ανά τόνο αλιευμάτων στη ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τα θυνναλιευτικά με καλάμια.

3.

Οι άδειες εκδίδονται μετά από καταβολή στις αρμόδιες εθνικές αρχές των ακόλουθων κατ’ αποκοπή ποσών:

3 950 EUR ανά θυνναλιευτικό γρι-γρι (εκ των οποίων 100 EUR προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος των παρατηρητών), ποσό που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 110 τόνους αλιευμάτων άκρως μεταναστευτικών και συναφών ειδών κατ’ έτος.

2 900 EUR ανά παραγαδιάρικο επιφανείας (εκ των οποίων 100 EUR προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος των παρατηρητών), ποσό που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 80 τόνους αλιευμάτων άκρως μεταναστευτικών και συναφών ειδών κατ’ έτος.

500 EUR ανά θυνναλιευτικό με καλάμια (εκ των οποίων 100 EUR προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος των παρατηρητών), ποσό που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 16 τόνους αλιευμάτων άκρως μεταναστευτικών και συναφών ειδών κατ’ έτος.

4.

Η τελική εκκαθάριση των τελών που οφείλονται για το έτος Ν αποφασίζεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το αργότερο στις 31 Ιουλίου του έτους Ν+1, με βάση τις δηλώσεις αλιευμάτων που συντάσσονται από κάθε εφοπλιστή και επιβεβαιώνονται από τα αρμόδια επιστημονικά ιδρύματα για την επαλήθευση των στοιχείων των αλιευμάτων στα κράτη μέλη, όπως είναι το IRD (Institut de Recherche pour le Développement - Γαλλία), το IEO (Instituto Español de Oceanografia - Ισπανία), το IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar - Πορτογαλία) και το INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas του Πράσινου Ακρωτηρίου) μέσω της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5.

Η εν λόγω εκκαθάριση κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Αλιευτικών Υποθέσεων του Πράσινου Ακρωτηρίου και στους εφοπλιστές για επαλήθευση και έγκριση. Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου μπορούν, βάσει δεόντως αιτιολογημένων επιχειρημάτων και εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, να αμφισβητήσουν την εκκαθάριση. Σε περίπτωση διαφωνίας συγκαλείται η μεικτή επιτροπή. Αν δεν διατυπωθεί καμία επιφύλαξη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η εκκαθάριση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

6.

Κάθε ενδεχόμενη επιπρόσθετη πληρωμή διενεργείται από τους εφοπλιστές στις αρμόδιες εθνικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους, στο λογαριασμό της παραγράφου 7 του τμήματος 1 του παρόντος κεφαλαίου.

7.

Εντούτοις, εάν το ποσό του τελικού λογαριασμού είναι κατώτερο από το ποσό της προκαταβολής που αναφέρεται στο σημείο 3 του παρόντος τμήματος, το αντίστοιχο υπόλοιπο ποσό δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

1.

Τα σκάφη της Κοινότητας μπορούν να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στις εξής ζώνες:

πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

1.

Η διάρκεια της αλιευτικής εξόρμησης ενός κοινοτικού σκάφους για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος ορίζεται ως εξής:

είτε ως η περίοδος που διανύεται μεταξύ μιας εισόδου και μιας εξόδου από τη ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου·

είτε ως η περίοδος που διανύεται μεταξύ μιας εισόδου στη ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου και μιας μεταφόρτωσης·

είτε ως η περίοδος που διανύεται μεταξύ μιας εισόδου στη ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου και μιας εκφόρτωσης στο Πράσινο Ακρωτήριο·

2.

Όλα τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου στο πλαίσιο της συμφωνίας πρέπει να κοινοποιούν τον όγκο των αλιευμάτων τους στο Υπουργείο Αλιευτικών Υποθέσεων του Πράσινου Ακρωτηρίου έτσι ώστε η εν λόγω αρχή να είναι σε θέση να ελέγξει τις αλιευθείσες ποσότητες που επικυρώνονται από τα αρμόδια επιστημονικά ιδρύματα σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ι, τμήμα 2, σημείο 4 του παρόντος παραρτήματος. Οι λεπτομέρειες κοινοποίησης του όγκου των αλιευμάτων έχουν ως εξής:

2.1.

Κατά την ετήσια περίοδο ισχύος της άδειας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του τμήματος 2 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος παραρτήματος, οι δηλώσεις περιλαμβάνουν τους όγκους των αλιευμάτων που αλίευσε το σκάφος κατά την διάρκεια κάθε αλιευτικής εξόρμησης. Τα πρωτότυπα των δηλώσεων σε χαρτί κοινοποιούνται στο Υπουργείο Αλιευτικών Υποθέσεων του Πράσινου Ακρωτηρίου εντός 30 ημερών μετά το τέλος της τελευταίας αλιευτικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε κατά την εν λόγω περίοδο. Ταυτόχρονα, κοινοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία αντίγραφα στο κράτος μέλος σημαίας και στο Υπουργείο Αλιευτικών Υποθέσεων του Πράσινου Ακρωτηρίου.

2.2.

Τα σκάφη δηλώνουν τα αλιεύματά τους με το έντυπο που αντιστοιχεί στο ημερολόγιο πλοίου, υπόδειγμα του οποίου εμφαίνεται στο προσάρτημα 2. Για τις περιόδους κατά τις οποίες το σκάφος δεν βρισκόταν στα ύδατα του (παράκτιο κράτος), υποχρεούται να συμπληρώνει το ημερολόγιο πλοίου με την ένδειξη «εκτός ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου».

2.3.

Τα έντυπα συμπληρώνονται ευανάγνωστα και με κεφαλαία γράμματα και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

3.

Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η Κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει την άδεια του εμπλεκόμενου σκάφους μέχρις ότου υπάρξει σχετική συμμόρφωση και να επιβάλει στον εφοπλιστή του σκάφους την ποινή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του Πράσινου Ακρωτηρίου. Το κράτος μέλος σημαίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνονται σχετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

Τα δύο μέρη συνεργάζονται προκειμένου να βελτιώσουν τις δυνατότητες μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης στους λιμένες του Πράσινου Ακρωτηρίου.

1.   Εκφορτώσεις:

 

Τα κοινοτικά θυνναλιευτικά που εκφορτώνουν εθελουσίως σε λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου, δικαιούνται μείωσης του τέλους που προβλέπεται στο τμήμα 2, παράγραφος 2 του κεφαλαίου Ι του παρατήματος κατά 5 EUR ανά τόνο που εκφορτώνουν.

 

Συμπληρωματική μείωση 5 EUR χορηγείται στην περίπτωση πώλησης των προϊόντων της αλιείας σε εγκατάσταση μεταποίησης στο Πράσινο Ακρωτήριο.

 

Ο μηχανισμός αυτός θα εφαρμόζεται για κάθε κοινοτικό σκάφος, μέχρις ανώτατου ύψους 50 % της τελικής εκκαθάρισης των αλιευμάτων (όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος), από το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ελέγχου των ποσοτήτων που εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται ορίζονται κατά την πρώτη σύνοδο της μεικτής επιτροπής.

3.   Αξιολόγηση:

Το ύψος των οικονομικών κινήτρων καθώς και το ανώτατο ποσοστό της τελικής εκκαθάρισης των αλιευμάτων θα αναπροσαρμόζονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από τις εκφορτώσεις που πραγματοποιούνται στη διάρκεια του αντίστοιχου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ

1.

Οι εφοπλιστές θυνναλιευτικών και παραγαδιάρικων επιφανείας φροντίζουν να απασχολούν υπηκόους των χωρών ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου Ακρωτηρίου, υπό τους κατωτέρω όρους και εντός των εξής ορίων:

για το στόλο των θυνναλιευτικών γρι-γρι, ναυτολόγηση έξι τουλάχιστον ναυτικών χωρών ΑΚΕ κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου που αφορά την αλιεία τόνου στη ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου,

για το στόλο των θυνναλιευτικών με καλάμια, ναυτολόγηση τριών τουλάχιστον ναυτικών χωρών ΑΚΕ κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου που αφορά την αλιεία τόνου στη ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

για το στόλο σκαφών αλιείας με παραγάδια επιφανείας, ναυτολόγηση τεσσάρων τουλάχιστον ναυτικών χωρών ΑΚΕ κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου που αφορά την αλιεία τόνου στη ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

2.

Οι εφοπλιστές φροντίζουν να ναυτολογούν ένα συμπληρωματικό αριθμό ναυτικών από το Πράσινο Ακρωτήριο.

3.

Οι εφοπλιστές επιλέγουν ελεύθερα τους προς ναυτολόγηση ναυτικούς επί των σκαφών τους μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται σε καταλόγους οι οποίοι υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Πράσινου Ακρωτηρίου.

4.

Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης με υπηκόους του Πράσινου Ακρωτηρίου και σύμφωνα με το σημείο 1 του παρόντος άρθρου, ο εφοπλιστής ή ο εκπρόσωπός του κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του Πράσινου Ακρωτηρίου τα ονόματα των ναυτικών του Πράσινου Ακρωτηρίου που ναυτολογούνται στο οικείο σκάφος με αναφορά στην καταχώρησή τους στο ναυτολόγιο.

5.

Η Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στους ναυτικούς που ναυτολογούνται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

6.

Οι συμβάσεις απασχόλησης των ναυτικών του Πράσινου Ακρωτηρίου, σύμφωνα με το σημείο 1 του παρόντος άρθρου, αντίγραφο των οποίων παραδίδεται στους υπογράφοντες, συνάπτονται μεταξύ των αντιπροσώπων των εφοπλιστών και των ναυτικών ή/και των συνδικάτων τους ή των εκπροσώπων αυτών σε συνεργασία με την αρμόδια ναυτιλιακή αρχή του Πράσινου Ακρωτηρίου. Οι συμβάσεις αυτές εγγυώνται στους ναυτικούς τις παροχές του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται, συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης θανάτου, ασθενείας και ατυχήματος.

7.

Ο μισθός των ναυτικών βαρύνει τους εφοπλιστές. Πρέπει να καθορίζεται, πριν την έκδοση των αδειών, με κοινή συμφωνία μεταξύ των εφοπλιστών ή των αντιπροσώπων τους και της οικείας χώρας ΑΚΕ. Εντούτοις, οι αποδοχές των τοπικών ναυτικών δεν μπορούν να είναι κατώτερες από εκείνες που εφαρμόζονται στα πληρώματα του Πράσινου Ακρωτηρίου και, πάντως, όχι κατώτερες από τους κανόνες της ΔΟΕ.

8.

Κάθε ναυτικός που ναυτολογείται από τα κοινοτικά σκάφη, πρέπει να παρουσιάζεται στον πλοίαρχο του καθοριζόμενου σκάφους την παραμονή της ημέρας που προτείνεται για την επιβίβασή του. Εάν ο ναυτικός δεν παρουσιαστεί την ημέρα και ώρα που προβλέπονται για την επιβίβασή του, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτόματα από την υποχρέωσή του να ναυτολογήσει τον εν λόγω ναυτικό.

9.

Εντούτοις, σε περίπτωση που δεν ναυτολογηθούν ναυτικοί χωρών ΑΚΕ για λόγους άλλους εκτός από εκείνον που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο, οι εφοπλιστές των σχετικών κοινοτικών σκαφών υποχρεούνται να καταβάλουν, για κάθε ημέρα αλιευτικής εξόρμησης στα ύδατα της οικείας χώρας ΑΚΕ, κατ’ αποκοπή ποσό που ορίζεται σε 20 EUR ημερησίως. Η πληρωμή του ποσού αυτού πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο σημείο Ι.2.6 του παρόντος παραρτήματος.

10.

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των τοπικών αλιέων και θα καταβάλλεται στο λογαριασμό που καθορίζεται από τις αρχές της οικείας χώρας ΑΚΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τα σκάφη εφαρμόζουν τα μέτρα και τις συστάσεις που υιοθετεί η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) για την περιοχή όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία, τις τεχνικές τους προδιαγραφές και κάθε άλλο τεχνικό μέτρο που εφαρμόζεται για τις αλιευτικές τους δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

1.   Τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου στο πλαίσιο της συμφωνίας επιβιβάζουν παρατηρητές που ορίζονται από την οικεία περιφερειακή οργάνωση αλιείας (ΠΟΑ), υπό τους παρακάτω όρους.

1.1.   Κατόπιν αιτήματος της ΠΟΑ τα κοινοτικά σκάφη επιτρέπουν την επιβίβαση στο σκάφος παρατηρητή, που ορίζεται από την εν λόγω ΠΟΑ και έχει ως αποστολή τον έλεγχο των αλιευμάτων που αλιεύονται ιδίως στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

1.2.   Η αρμόδια ΠΟΑ καταρτίζει τον κατάλογο των σκαφών που ορίζονται για την επιβίβαση παρατηρητή, καθώς και τον κατάλογο των παρατηρητών που ορίζονται προς επιβίβαση. Οι κατάλογοι αυτοί τηρούνται ενημερωμένοι. Κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις καταρτιστούν και στη συνέχεια ανά τρίμηνο όσον αφορά την ενδεχόμενη ενημέρωσή τους.

1.3.   Η αρμόδια ΠΟΑ ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους εφοπλιστές ή στους αντιπροσώπους τους το όνομα του παρατηρητή που έχει οριστεί να επιβιβαστεί στο σκάφος τη στιγμή έκδοσης της άδειας, ή το αργότερο 15 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία επιβίβασης του παρατηρητή.

2.   Η παρουσία του παρατηρητή επί του σκάφους διαρκεί όσο ο χρόνος μιας αλιευτικής εξόρμησης. Ωστόσο, κατόπιν ρητού αιτήματος της αρμόδιας ΠΟΑ, η εν λόγω επιβίβαση μπορεί να κλιμακωθεί σε περισσότερες εξορμήσεις σε συνάρτηση με τη μέση διάρκεια των προβλεπόμενων εξορμήσεων για ένα συγκεκριμένο σκάφος. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται από την αρμόδια ΠΟΑ κατά την ανακοίνωση του ονόματος του παρατηρητή που έχει οριστεί να επιβιβαστεί στο εν λόγω σκάφος.

3.   Οι όροι επιβίβασης του παρατηρητή ορίζονται κοινή συναινέσει από τον εφοπλιστή ή τον αντιπρόσωπό του και την αρμόδια ΠΟΑ.

4.   Η επιβίβαση του παρατηρητή γίνεται στο λιμένα που επιλέγεται από τον εφοπλιστή και πραγματοποιείται κατά την έναρξη της πρώτης αλιευτικής εξόρμησης στα ύδατα αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου μετά την κοινοποίηση του καταλόγου των ορισθέντων σκαφών.

5.   Οι ενδιαφερόμενοι εφοπλιστές κοινοποιούν εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων και με προειδοποίηση δέκα ημερών τις ημερομηνίες και τους λιμένες της υποπεριοχής που προβλέπονται για την επιβίβαση των παρατηρητών.

6.   Σε περίπτωση που ο παρατηρητής επιβιβάζεται σε λιμάνι εκτός της υποπεριοχής, τα έξοδα ταξιδιού του βαρύνουν τον εφοπλιστή. Εάν σκάφος στο οποίο επιβαίνει περιφερειακός παρατηρητής εγκαταλείψει την αλιευτική ζώνη της περιοχής, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τον επαναπατρισμό του παρατηρητή το συντομότερο δυνατό με έξοδα του εφοπλιστή.

7.   Εάν ο παρατηρητής απουσιάζει από το συμφωνημένο τόπο και κατά τη συμφωνημένη ώρα και δεν εμφανιστεί κατά τις δώδεκα επόμενες ώρες, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτομάτως από την υποχρέωσή του να επιβιβάσει τον εν λόγω παρατηρητή.

8.   Ο παρατηρητής απολαύει επί του σκάφους μεταχείρισης αξιωματικού. Εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

8.1.

παρατηρεί τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών·

8.2.

επαληθεύει το στίγμα των σκαφών που αλιεύουν·

8.3.

προβαίνει σε βιολογικές δειγματοληψίες στο πλαίσιο επιστημονικών προγραμμάτων·

8.4.

καταγράφει τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία·

8.5.

επαληθεύει τα στοιχεία αλιευμάτων για την αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου που έχουν καταχωρηθεί στο ημερολόγιο πλοίου·

8.6.

επαληθεύει τα ποσοστά των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και υπολογίζει κατ’ εκτίμηση τον όγκο των απορρίψεων εμπορεύσιμων ειδών ιχθύων·

8.7.

κοινοποιεί με κάθε κατάλληλο μέσο (ασύρματος, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο) μια φορά την εβδομάδα όταν το σκάφος αναπτύσσει δραστηριότητες στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου, τα αλιευτικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων επί του σκάφους.

9.   Ο πλοίαρχος λαμβάνει όλα τα μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του για να εξασφαλίσει την σωματική και ηθική ασφάλεια του παρατηρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

10.   Στον παρατηρητή παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο πλοίαρχος του παρέχει πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του, στα έγγραφα που συνδέονται ευθέως με τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους, συμπεριλαμβανομένου του ημερολογίου πλοίου και του βιβλίου ναυσιπλοΐας, καθώς και στους αναγκαίους χώρους του σκάφους, προκειμένου να διευκολύνει την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

11.   Κατά τη διάρκεια της παραμονής του επί του σκάφους, ο παρατηρητής:

11.1.

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι συνθήκες επιβίβασής του καθώς και η παρουσία του επί του σκάφους να μη διακόπτουν ούτε να παρεμποδίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες,

11.2.

σέβεται τα αγαθά και τον εξοπλισμό του σκάφους καθώς και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των εγγράφων που ανήκουν στο εν λόγω σκάφος.

12.   Στο τέλος της περιόδου παρατήρησης και πριν εγκαταλείψει το σκάφος, ο παρατηρητής συντάσσει έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια ΠΟΑ με κοινοποίηση στον πλοίαρχο του πλοίου.

13.   Ο εφοπλιστής εξασφαλίζει με έξοδά του την ενδιαίτηση και τη σίτιση των παρατηρητών υπό τις ίδιες συνθήκες με τους αξιωματικούς του σκάφους. Βάσει των πρακτικών δυνατοτήτων του σκάφους.

14.   Ο μισθός και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του παρατηρητή βαρύνουν την αρμόδια ΠΟΑ.

15.   Τα δύο μέρη θα πραγματοποιήσουν το ταχύτερο διαβουλεύσεις με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σχετικά με τον καθορισμό συστήματος περιφερειακών παρατηρητών και την επιλογή της αρμόδιας περιφερειακής οργάνωσης αλιείας. Εν αναμονή της συγκρότησης συστήματος περιφερειακών παρατηρητών, στα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα επιβιβάζονται αντί των περιφερειακών παρατηρητών, παρατηρητές που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΛΕΓΧΟΣ

1.   Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο των σκαφών για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Μόλις καταρτισθεί και, στη συνέχεια, κάθε φορά που επικαιροποιείται, ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται στις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της αλιείας.

2.   Είσοδος και έξοδος από τη ζώνη αλιείας:

2.1.

Τα κοινοτικά σκάφη αναγγέλλουν, τουλάχιστον 3 ώρες πριν, στις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της αλιείας, την πρόθεση τους να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου. Δηλώνουν επίσης τις συνολικές ποσότητες και τα είδη που βρίσκονται επί του σκάφους.

2.2.

Κατά την αναγγελία της εξόδου του, κάθε σκάφος διαβιβάζει επίσης και το στίγμα του. Οι αναγγελίες αυτές πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα με τηλεομοιοτυπία και, σε περίπτωση που το σκάφος δεν φέρει σχετικό εξοπλισμό, με ασύρματο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2.3.

Σκάφος που συλλαμβάνεται να αλιεύει χωρίς να έχει ενημερώσει την αρμόδια αρχή του Πράσινου Ακρωτηρίου, θεωρείται σκάφος χωρίς άδεια.

2.4.

Οι αριθμοί τηλεομοιοτυπίας, τηλεφώνου, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γνωστοποιούνται επίσης κατά τη στιγμή έκδοσης της άδειας αλιείας.

3.   Διαδικασίες ελέγχου

3.1.

Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών σκαφών που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στις αλιευτικές ζώνες του Πράσινου Ακρωτηρίου, επιτρέπουν και διευκολύνουν την επιβίβαση στο σκάφος και την εκπλήρωση των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου του Πράσινου Ακρωτηρίου που είναι επιφορτισμένος με την επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

3.2.

Η διάρκεια παρουσίας επί του σκάφους των εν λόγω υπαλλήλων δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3.3.

Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης και ελέγχου, χορηγείται βεβαίωση στον πλοίαρχο του σκάφους.

4.   Έλεγχος μέσω δορυφόρου

4.1.

Όλα τα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης μέσω δορυφόρου σύμφωνα με τις διατάξεις που θα θεσπιστούν κατά το πρώτο έτος ισχύος του πρωτοκόλλου. Οι εν λόγω διατάξεις θα αρχίσουν να ισχύουν τη δεκάτη ημέρα από την κοινοποίηση της Κυβέρνησης του Πράσινου Ακρωτηρίου στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Πράσινο Ακρωτήριο της έναρξης των δραστηριοτήτων του οργανισμού που θα επιφορτισθεί με το δορυφορικό έλεγχο των αλιευτικών σκαφών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

5.   Κράτηση

5.1.

Οι αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου ενημερώνουν το κράτος σημαίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός 24 ωρών το πολύ, για οποιαδήποτε κράτηση κοινοτικού σκάφους και για οποιαδήποτε επιβολή κυρώσεων, η οποία έχει συμβεί στη ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

5.2.

Το κράτος σημαίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουν ταυτόχρονα συνοπτική έκθεση για τις περιστάσεις και τους λόγους που οδήγησαν στην εν λόγω κράτηση.

6.   Πρακτικό κράτησης

6.1.

Ο πλοίαρχος του σκάφους οφείλει να υπογράψει το εν λόγω έγγραφο μετά τη διαπίστωση που καταχωρείται στο πρακτικό, το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια αρχή του Πράσινου Ακρωτηρίου.

6.2.

Η υπογραφή αυτή δεν θίγει τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που ο πλοίαρχος μπορεί να επικαλεστεί κατά της παράβασης η οποία του προσάπτεται.

6.3.

Ο πλοίαρχος οφείλει να οδηγήσει το σκάφος του στο λιμάνι που υποδεικνύουν οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου. Σε περίπτωση παράβασης ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή του Πράσινου Ακρωτηρίου μπορεί να επιτρέψει στο υπό κράτηση σκάφος να συνεχίσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες.

7.   Συνάντηση συνδιαλλαγής σε περίπτωση κράτησης

7.1.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, με την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, πριν εξετασθεί το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κατά του πλοιάρχου ή του πληρώματος του σκάφους ή οποιουδήποτε μέτρου κατά του φορτίου και του εξοπλισμού του σκάφους, πλην αυτών που αποσκοπούν στη διατήρηση των αποδείξεων για την εικαζόμενη παράβαση, πραγματοποιούν συνάντηση συνδιαλλαγής εντός προθεσμίας μίας εργάσιμης ημέρας από τη λήψη των προαναφερόμενων πληροφοριών.

7.2.

Κατά τη συνάντηση αυτή, τα μέρη ανταλλάσσουν κάθε έγγραφο ή κάθε χρήσιμη πληροφορία που ενδέχεται να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των περιστάσεων υπό τις οποίες συνέβησαν τα γεγονότα. Ο εφοπλιστής, ή ο αντιπρόσωπός του, ενημερώνεται για το αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων καθώς και για όλα τα μέτρα που συνεπάγεται η εν λόγω κράτηση.

8.   Διακανονισμός της κράτησης

8.1.

Πριν από κάθε δικαστική διαδικασία, επιζητείται ο διακανονισμός της εικαζόμενης παράβασης με συμβιβασμό. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την κράτηση.

8.2.

Σε περίπτωση συμβιβασμού, το ποσό του προστίμου που επιβάλλεται, προσδιορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Πράσινου Ακρωτηρίου.

8.3.

Στην περίπτωση που η υπόθεση δεν κατέστη δυνατόν να διακανονιστεί με συμβιβασμό και ασκείται δίωξη ενώπιον αρμόδιου δικαστικού οργάνου, ο εφοπλιστής καταθέτει σε τράπεζα που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου τραπεζική εγγύηση, το ποσό της οποίας καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα που προκαλούνται από την κράτηση καθώς και το ύψος των προστίμων και των επανορθώσεων στις οποίες υπόκεινται οι υπεύθυνοι της παράβασης.

8.4.

Η τραπεζική εγγύηση είναι αμετάκλητη έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας. Αποδεσμεύεται μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς καταδικαστική απόφαση. Ομοίως, σε περίπτωση καταδίκης σε πρόστιμο χαμηλότερο από την κατατεθείσα εγγύηση, το υπόλοιπο αποδεσμεύεται από τις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου.

8.5.

Η απελευθέρωση του πλοίου πραγματοποιείται και το πλήρωμά του λαμβάνει την άδεια να εγκαταλείψει το λιμένα:

είτε αμέσως μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διαδικασία συμβιβασμού·

είτε αμέσως μετά την κατάθεση της τραπεζικής εγγύησης που αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο 8.3 και την αποδοχή της από τις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

9.   Μεταφορτώσεις

9.1.

Κάθε κοινοτικό σκάφος που επιθυμεί να μεταφορτώσει αλιεύματα στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου, πρέπει να το πράττει στους λιμένες του Πράσινου Ακρωτηρίου.

9.2.

Οι εφοπλιστές των σκαφών αυτών οφείλουν να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τις ακόλουθες πληροφορίες:

το όνομα των αλιευτικών σκαφών που πραγματοποιούν τη μεταφόρτωση·

το όνομα του πλοίου μεταφοράς·

την ποσότητα ανά είδος που πρόκειται να μεταφορτωθεί·

την ημέρα της μεταφόρτωσης·

το υγειονομικό πιστοποιητικό του πλοίου μεταφοράς·

9.3.

Η μεταφόρτωση θεωρείται έξοδος από την αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου. Τα σκάφη πρέπει επομένως να υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου τις δηλώσεις αλιευμάτων και να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους είτε να συνεχίσουν την αλιεία είτε να εγκαταλείψουν την αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου.

9.4.

Απαγορεύεται στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου κάθε μεταφόρτωση αλιευμάτων που δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω σημεία. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία του Πράσινου Ακρωτηρίου.

10.   Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών σκαφών που διενεργούν εκφορτώσεις ή μεταφορτώσεις σε λιμένες του Πράσινου Ακρωτηρίου, επιτρέπουν και διευκολύνουν τον έλεγχο των εργασιών αυτών από τους επιθεωρητές του Πράσινου Ακρωτηρίου. Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης και ελέγχου στο λιμένα, χορηγείται βεβαίωση στον πλοίαρχο του σκάφους.

Προσαρτήματα

1.

Έντυπο αίτησης για τη χορήγηση άδειας

2.

Ημερολόγιο πλοίου ICCAT

3.

Γεωγραφικές συντεταγμένες της αλιευτικής ζώνης του Πράσινου Ακρωτηρίου (πρέπει να διαβιβαστούν από το Πράσινο Ακρωτήριο πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου ΣΠΣ-VMS).

Προσάρτημα 1

Υπουργείο αλιευτικών υποθέσεων

Αίτηση άδειας για τα αλλοδαπά σκάφη βιομηχανικής αλιείας:

1.

Όνομα του εφοπλιστή:

2.

Διεύθυνση του εφοπλιστή:

3.

Όνομα του αντιπροσώπου ή του τοπικού πράκτορα του εφοπλιστή:

4.

Διεύθυνση του αντιπροσώπου ή του τοπικού πράκτορα του εφοπλιστή:

5.

Όνομα του πλοιάρχου:

6.

Όνομα του πλοίου:

7.

Αριθμός νηολογίου:

8.

Ημερομηνία και τόπος κατασκευής:

9.

Χώρα σημαίας:

10.

Λιμένας νηολόγησης:

11.

Λιμένας εφοδιασμού:

12.

Μήκος (ολικό):

13.

Πλάτος:

14.

Ολική χωρητικότητα:

15.

Καθαρή χωρητικότητα:

16.

Χωρητικότητα κύτους:

17.

Ικανότητα ψύξης και κατάψυξης:

18.

Τύπος και ισχύς μηχανής:

19.

Αλιευτικά εργαλεία:

20.

Αριθμός ναυτικών:

21.

Σύστημα επικοινωνίας:

22.

Διακριτικό κλήσεως:

23.

Διακριτικά σημεία:

24.

Προβλεπόμενες αλιευτικές δραστηριότητες:

25.

Τόπος εκφόρτωσης αλιευμάτων:

26.

Αλιευτικές ζώνες:

27.

Αλιευόμενα είδη:

28.

Διάρκεια ισχύος:

29.

Ειδικοί όροι:

30.

Άλλες δραστηριότητες του αιτούντος στο Πράσινο Ακρωτήριο:

Γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας:

Παρατηρήσεις του Υπουργείου Αλιείας, Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης:

Προσάρτημα 2

Image

Προσάρτημα 3

Πρωτόκολλο (ΣΠΣ — VMS)

περί καθορισμού των διατάξεων που αφορούν τη δορυφορική παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας που αλιεύουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του Πράσινου Ακρωτηρίου

1.

Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου συμπληρώνουν το πρωτόκολλο που καθορίζει, για την περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου 2006 έως 31 Αυγούστου 2011, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και εφαρμόζονται σύμφωνα με το σημείο 4.1 του «Κεφαλαίου VII — Έλεγχος» του παραρτήματός του.

2.

Όλα τα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 m, τα οποία αλιεύουν στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας ΕΚ/Πράσινου Ακρωτηρίου, παρακολουθούνται μέσω δορυφόρου όταν βρίσκονται στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Για τους σκοπούς της παρακολούθησης μέσω δορυφόρου, οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου κοινοποιούν στην Κοινότητα τις γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικά πλάτη και γεωγραφικά μήκη) της ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές σε ηλεκτρονική μορφή, σε δεκαδικά μοιρών (σύστημα WGS-84).

3.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διευθύνσεις X.25 και τις προδιαγραφές που θα χρησιμοποιηθούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ των αντίστοιχων κέντρων ελέγχου τους σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα σημεία 5 και 7. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν, στο μέτρο του δυνατού, τα ονόματα, τους αριθμούς τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και τηλετύπου καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (διαδίκτυο ή X.400) που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις γενικές επικοινωνίες μεταξύ των κέντρων ελέγχου.

4.

Το στίγμα των σκαφών καθορίζεται με περιθώριο σφάλματος μικρότερο από 500 μέτρα και με βαθμό εμπιστοσύνης 99 %.

5.

Στην περίπτωση που ένα σκάφος, το οποίο αλιεύει στο πλαίσιο της συμφωνίας και παρακολουθείται μέσω δορυφόρου βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, εισέλθει στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου, οι αναφορές του στίγματος που έπονται της εισόδου κοινοποιούνται αμέσως από το κέντρο ελέγχου του κράτους σημαίας στο Κέντρο Παρακολούθησης της Αλιείας (ΚΠΑ) του Πράσινου Ακρωτηρίου, ανά χρονικά διαστήματα τριών ωρών κατ' ανώτατο όριο (στοιχεία του σκάφους, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, κατεύθυνση και ταχύτητα). Τα μηνύματα αυτά καταχωρούνται ως αναφορές στίγματος.

6.

Τα μηνύματα που αναφέρονται στο σημείο 5, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά υπό μορφή X.25 ή οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο ασφαλούς διαβίβασης. Τα μηνύματα αυτά διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του πίνακα II.

7.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή βλάβης της συσκευής συνεχούς παρακολούθησης μέσω δορυφόρου που είναι εγκατεστημένη επί του αλιευτικού σκάφους, ο πλοίαρχος του σκάφους αυτού διαβιβάζει εγκαίρως στο κέντρο ελέγχου του κράτους σημαίας και στο ΚΠΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου με τηλεομοιοτυπία τις πληροφορίες που προβλέπονται στο σημείο 5. Υπό τις περιστάσεις αυτές, υποχρεούται να διαβιβάζει γενική αναφορά στίγματος ανά 9 ώρες. Η εν λόγω γενική αναφορά στίγματος θα περιλαμβάνει τις αναφορές στίγματος που έχουν καταγραφεί από τον πλοίαρχο του σκάφους ανά τρίωρο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο σημείο 5.

Το κέντρο ελέγχου του κράτους σημαίας διαβιβάζει αμέσως τα μηνύματα αυτά στο ΚΠΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου. Ο εξοπλισμός που έχει υποστεί βλάβη επισκευάζεται ή αντικαθίσταται εντός μέγιστης προθεσμίας ενός μηνός. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, το υπόψη πλοίο οφείλει να εξέλθει της ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου.

8.

Τα κέντρα ελέγχου των κρατών σημαίας παρακολουθούν τις κινήσεις των σκαφών τους εντός των υδάτων του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στην περίπτωση που η παρακολούθηση των σκαφών δεν πραγματοποιείται υπό τους προβλεπόμενους όρους, το ΚΠΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου ενημερώνεται αμέσως και εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο σημείο 7.

9.

Εάν το ΚΠΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου διαπιστώσει ότι το κράτος σημαίας δεν κοινοποιεί τις πληροφορίες που προβλέπονται στο σημείο 5, ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10.

Τα δεδομένα παρακολούθησης που κοινοποιούνται στο άλλο μέρος, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, προορίζονται αποκλειστικά για τον έλεγχο και την εποπτεία εκ μέρους των αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου του κοινοτικού στόλου που αλιεύει στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πράσινου Ακρωτηρίου. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να κοινοποιηθούν σε τρίτους.

11.

Τα στοιχεία που απαρτίζουν το λογισμικό και το υλικό του εξοπλισμού του συστήματος παρακολούθησης μέσω δορυφόρου πρέπει να είναι αξιόπιστα και να μην επιτρέπουν καμία παραποίηση των στιγμάτων, ούτε να είναι επιδεκτικά άλλων χειρισμών.

Το σύστημα πρέπει να είναι πλήρως αυτόματο και να λειτουργεί ανά πάσα στιγμή και ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες. Απαγορεύεται η καταστροφή, η πρόκληση βλάβης, η θέση εκτός λειτουργίας ή η παρέμβαση στη λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης μέσω δορυφόρου.

Οι πλοίαρχοι των σκαφών εξασφαλίζουν ότι:

τα δεδομένα δεν αλλοιώνονται

η κεραία ή οι κεραίες που συνδέονται με τον εξοπλισμό παρακολούθησης μέσω δορυφόρου δεν παρακωλύονται

η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα του εξοπλισμού παρακολούθησης μέσω δορυφόρου δεν διακόπτεται

ο εξοπλισμός παρακολούθησης μέσω δορυφόρου δεν αποσυναρμολογείται.

12.

Τα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν, κατόπιν αιτήσεως, πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση μέσω δορυφόρου, με στόχο την επαλήθευση της πλήρους συμβατότητας κάθε εξοπλισμού προς τις απαιτήσεις του άλλου μέρους στο πλαίσιο των παρουσών διατάξεων.

13.

Κάθε διαφορά, η οποία προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρουσών διατάξεων, αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των μερών στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας.

14.

Τα μέρη συμφωνούν να αναθεωρήσουν τις παρούσες διατάξεις εάν παραστεί ανάγκη.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΠΣ (VMS) ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ

Δεδομένα

Κωδικός

Υποχρεωτικό/Προαιρετικό

Παρατηρήσεις

Έναρξη καταχώρησης

SR

Υ

Δεδομένα σχετικά με το σύστημα — προσδιορίζει την έναρξη της καταχώρησης

Παραλήπτης

AD

Υ

Δεδομένα σχετικά με το μήνυμα — παραλήπτης. Κωδικός ISO (3 γραμμάτων) της χώρας

Αποστολέας

FR

Υ

Δεδομένα σχετικά με το μήνυμα — αποστολέας. Κωδικός ISO (3 γραμμάτων) της χώρας

Κράτος σημαίας

FS

Π

 

Τύπος μηνύματος

TM

Υ

Δεδομένα σχετικά με το μήνυμα — τύπος μηνύματος «POS»

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

RC

Υ

Δεδομένα σχετικά με το σκάφος — διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς του συμβαλλόμενου μέρους

IR

Π

Δεδομένα σχετικά με το σκάφος — ενιαίος αριθμός του συμβαλλόμενου μέρους (κωδικός ISO 3 γραμμάτων του κράτους σημαίας ακολουθούμενος από έναν αριθμό)

Εξωτερικός αριθμός νηολογίου

XR

Υ

Δεδομένα σχετικά με το σκάφος — αριθμός που εμφαίνεται στην πλευρά του σκάφους

Γεωγραφικό πλάτος

LA

Υ

Δεδομένα σχετικά με το στίγμα του σκάφους — στίγμα σε μοίρες και πρώτα λεπτά N/S DDMM (WGS-84)

Γεωγραφικό μήκος

LO

Υ

Δεδομένα σχετικά με το στίγμα του σκάφους — στίγμα σε μοίρες και πρώτα λεπτά E/W DDDMM (WGS-84)

Κατεύθυνση

CO

Υ

Πορεία του σκάφους σε κλίμακα 360°

Ταχύτητα

SP

Υ

Ταχύτητα του σκάφους σε δεκάδες κόμβων

Ημερομηνία

DA

Υ

Δεδομένα σχετικά με το στίγμα του σκάφους — ημερομηνία καταγραφής του στίγματος TUC (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Ώρα

TI

Υ

Δεδομένα σχετικά με το στίγμα του σκάφους — ώρα καταγραφής του στίγματος TUC (ΩΩΛΛ)

Τέλος καταχώρησης

ER

Υ

Δεδομένα σχετικά με το σύστημα — προσδιορίζει το τέλος της καταχώρησης

Κωδικοποίηση χαρακτήρων: ISO 8859.1

Η δομή μιας διαβίβασης δεδομένων έχει ως εξής:

διπλή πλάγια κάθετος (//) και ένας κωδικός σημειώνουν την έναρξη της διαβίβασης,

μονή πλάγια κάθετος (/) χωρίζει τον κωδικό από τα δεδομένα.

Τα προαιρετικά δεδομένα πρέπει να τίθενται μεταξύ της έναρξης και του τέλους της καταχώρησης.

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΟΖ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΑΟΖ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΚΠΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Όνομα του ΚΠΑ:

Τηλέφωνο Δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης σκαφών (ΣΠΣ — VMS):

Τηλεομοιοτυπία ΣΠΣ (VMS):

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΣΠΣ (VMS):

Τηλέφωνο DSPG:

Τηλεομοιοτυπία DSPG:

Διεύθυνση X25 =

Δήλωση εισόδου/εξόδου:


Top