EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2038

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλοία, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 394 της 30.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2038/oj

30.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 394/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλοία, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Ορισμένες διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ παρακτίων κρατών, όπως οι συμβάσεις του Ελσίνκι και της Βαρκελώνης, του 1992 και του 1976 αντίστοιχα, προβλέπουν αμοιβαία αρωγή σε περίπτωση περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 (3) συνέστησε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (εφεξής: «ο Οργανισμός») με σκοπό να εξασφαλισθεί υψηλό, ομοιόμορφο και αποτελεσματικό επίπεδο ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 724/2004 που τροποποίησε τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1406/2002, ανέθεσε στον Οργανισμό νέα καθήκοντα στα πεδία της πρόληψης και της αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από πλοία, μετά τα πρόσφατα ατυχήματα που συνέβησαν σε κοινοτικά ύδατα, ιδίως τα ατυχήματα με τα δεξαμενόπλοια «Erika» και «Prestige».

(4)

Για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων πρόληψης της ρύπανσης και αντιμετώπισής της, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε, στις 22 Oκτωβρίου 2004, σχέδιο δράσης για την ετοιμότητα κατά της πετρελαϊκής ρύπανσης από τα πλοία και την αντιμετώπισή της, στο οποίο καθορίζονται οι δραστηριότητες αντιμετώπισης της πετρελαϊκής ρύπανσης από πλοία που θα αναλάβει ο Οργανισμός, με σκοπό να επιτευχθεί βέλτιστη χρήση των οικονομικών πόρων που παρέχονται στον Οργανισμό (εφεξής: «σχέδιο δράσης»).

(5)

Η δράση του Οργανισμού για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, όπως αυτή καθορίζεται στο σχέδιο δράσης, αφορά δραστηριότητες στο πεδίο της ενημέρωσης, της συνεργασίας και του συντονισμού και, πάνω απ’ όλα, στην παροχή επιχειρησιακής συνδρομής στα κράτη μέλη, με την προσφορά, κατόπιν αιτήματος, προσθέτων πλοίων αντιμετώπισης της ρύπανσης για την καταπολέμηση της πετρελαϊκής και άλλου τύπου ρύπανσης, όπως εκείνης που προκαλείται από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες. Ο Οργανισμός οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως πλέον ευάλωτες με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης περιοχής που έχει ανάγκη.

(6)

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στον εν λόγω τομέα δεν θα πρέπει να απαλλάσσουν τα παράκτια κράτη από την ευθύνη να διαθέτουν τους κατάλληλους αντιρρυπαντικούς μηχανισμούς, θα πρέπει δε να τηρούν τις υπάρχουσες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών ή ομάδων κρατών μελών στο πεδίο αυτό. Εφόσον συντρέχει περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης, ο Οργανισμός επικουρεί τα θιγόμενα κράτη μέλη υπό την ευθύνη των οποίων πραγματοποιούνται οι επιχειρήσεις απορρύπανσης.

(7)

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη κεντρικής υπηρεσίας μετάδοσης δορυφορικών εικόνων για την επιτήρηση, τον έγκαιρο εντοπισμό της ρύπανσης και την αναγνώριση των υπεύθυνων πλοίων. Αυτό το νέο σύστημα θα επιτρέψει τη βελτίωση της διάθεσης στοιχείων και της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία.

(8)

Τα πρόσθετα μέσα που θα παρέχει ο Οργανισμός στα κράτη μέλη, και στην περίπτωση ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης, θα πρέπει να διατίθενται μέσω του κοινοτικού μηχανισμού επεμβάσεων πολιτικής προστασίας που έχει θεσπισθεί από την απόφαση 2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (4).

(9)

Για να εξασφαλισθεί επιμελής εφαρμογή του σχεδίου δράσης και για να ενισχυθεί η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλοία με την επέκταση των τρεχουσών δραστηριοτήτων κατά της ρύπανσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει ένα βιώσιμο και αποδοτικό σύστημα χρηματοδότησης, ιδίως δε της επιχειρησιακής συνδρομής που θα προσφέρει στα κράτη μέλη.

(10)

Είναι, επομένως, αναγκαίο να προβλεφθεί κατάλληλη δημοσιονομική ασφάλεια για τη χρηματοδότηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και άλλων συναφών δράσεων με βάση την πολυετή ανάληψη υποχρεώσεων. Τα ετήσια ποσά της κοινοτικής συνδρομής θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

(11)

Τα ποσά που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση των δράσεων αντιμετώπισης της ρύπανσης θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από το 2007 έως το 2013, σύμφωνα με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

(12)

Θα πρέπει επομένως να προβλεφθεί για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης χρηματοδοτικό κονδύλιο που θα καλύπτει την ίδια περίοδο.

(13)

Το ύψος του κονδυλίου αυτού θα πρέπει να θεωρείται το ελάχιστο αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό για την καταπολέμηση της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία.

(14)

Για να επιτευχθεί άριστη κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων και για να ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές στις δραστηριότητες αντιμετώπισης της ρύπανσης από τα πλοία, χρειάζεται να εξασφαλισθεί συνεχής παρακολούθηση των ιδιαίτερων αναγκών ανάληψης δράσης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αναπροσαρμογή των ετήσιων οικονομικών υποχρεώσεων.

(15)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα πρέπει, επομένως, να επανεξετάσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, με βάση έκθεση που θα συντάξει ο Εκτελεστικός Διευθυντής, προκειμένου να επέλθουν οι αναγκαίες προσαρμογές στον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει αναλυτικά τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί στο πεδίο αντιμετώπισης της ρύπανσης από τα πλοία και άλλων συναφών δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1406/2002.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α)

«ο Οργανισμός», ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας που συστάθηκε από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1406/2002.

β)

«Περιφερειακές συμφωνίες», οι διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες τις οποίες έχουν συνάψει τα παράκτια κράτη για την παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση θαλάσσιου περιστατικού ρύπανσης.

γ)

«Πετρέλαιο», οποιαδήποτε μορφή πετρελαίου συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, του μαζούτ, της πετρελαϊκής λάσπης, των πετρελαϊκών αποβλήτων και των προϊόντων εκ διυλίσεως πετρελαίου όπως ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για την ετοιμότητα, τη συνεργασία και την αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο του 1990.

δ)

«Επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες», οποιεσδήποτε ουσίες εκτός του πετρελαίου οι οποίες, εάν εισαχθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, να βλάψουν βιολογικούς πόρους και τη θαλάσσια ζωή, να καταστρέψουν υποδομές αναψυχής ή να επηρεάσουν άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας, όπως ορίζεται από το Πρωτόκολλο για την ετοιμότητα, τη συνεργασία και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες του 2000.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας που προβλέπεται στο άρθρο 1 διατίθεται στον Οργανισμό, με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων όπως εκείνες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης, ιδίως όσες αφορούν:

α)

την ενημέρωση και συλλογή, ανάλυση και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, τεχνικών και καινοτομιών, όπως μηχανισμών ελέγχου της εκκένωσης δεξαμενών, στον τομέα της αντιμετώπισης της ρύπανσης από τα πλοία,

β)

τη συνεργασία και τον συντονισμό με την παροχή τεχνικής και επιστημονικής συνδρομής στα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων περιφερειακών συμφωνιών,

γ)

την επιχειρησιακή συνδρομή προς τα κράτη μέλη που ζητούν υποστήριξη με πρόσθετα μέσα, όπως αντιρρυπαντικά σκάφη και εξοπλισμό που βρίσκονται σε επιφυλακή, για τις δράσεις καταπολέμησης της ρύπανσης σε περίπτωση ακούσιας ή εκούσιας ρύπανσης από τα πλοία.

Άρθρο 4

Κοινοτική χρηματοδότηση

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 3 για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι 154 000 000 EUR.

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθορίζει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξασφαλισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο γ), η απαραίτητη χρηματοδότηση της επιχειρησιακής συνδρομής προς τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Παρακολούθηση υφιστάμενων μέσων

Προκειμένου να καθορισθούν οι προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή συνδρομή, όπως, για παράδειγμα, πρόσθετα πλοία για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, τα οποία παρέχονται από τον Οργανισμό στα κράτη μέλη, είναι σημαντικό να καταρτίζει ο Οργανισμός σε τακτική βάση κατάλογο των ιδιωτικών και κρατικών μηχανισμών αντιμετώπισης της ρύπανσης και των διαθέσιμων μέσων κατά της ρύπανσης στις διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας

1.   Η Επιτροπή και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας προστατεύονται με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, σε περίπτωση παρατυπιών, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 (5) και (Ευρατόμ, ΕΚ) 2185/96 του Συμβουλίου (6) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

2.   Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ως παρατυπία, κατά το άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, νοείται κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε παραβίαση συμβατικής υποχρέωσης που απορρέει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί με αδικαιολόγητη δαπάνη ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι προϋπολογισμοί που αυτή διαχειρίζεται.

3.   Η Επιτροπή και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, τη βέλτιστη χρήση των οικονομικών πόρων στη χρηματοδότηση των κοινοτικών δράσεων στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο άρθρο 10, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«(ια)

εξετάζει τη δημοσιονομική εκτέλεση του λεπτομερούς σχεδίου, όπως αναφέρεται στο σημείο (ι), και τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18 Δεκεμβρίου 2006 (8), σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλοία με βάση την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο (ζ), του παρόντος κανονισμού. Αυτή η εξέταση πραγματοποιείται όταν υποβάλλεται η δήλωση εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18, παράγραφος 5, του παρόντος κανονισμού.

β)

Στο άρθρο 15, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

“(ζ)

υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο, έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, σχετικά με τη δημοσιονομική εκτέλεση του λεπτομερούς σχεδίου δραστηριοτήτων του Οργανισμού που αφορούν την ετοιμότητά του κατά της ρύπανσης και την αντιμετώπισή της και ενημερώνει για την πρόοδο όλων των δράσεων που χρηματοδοτούνται με βάση το σχέδιο αυτό. Η Επιτροπή υποβάλλει με τη σειρά της την έκθεση αυτή προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στην επιτροπή που θεσπίζεται με βάση το άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 2850/2000/ΕΚ και την επιτροπή του άρθρου 9 της απόφασης 2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ.”.

Άρθρο 8

Μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βασιζόμενη στις πληροφορίες που της παρέχει ο Οργανισμός, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Η έκθεση, η οποία συντάσσεται με την επιφύλαξη του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, περιέχει τα αποτελέσματα χρήσης της κοινοτικής συνδρομής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, για τις πιστώσεις και τις δαπάνες της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή προτείνει, αν είναι απαραίτητο, τις σχετικές αλλαγές στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επιστημονική πρόοδος στον τομέα της καταπολέμησης της ρύπανσης από τα πλοία, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που προκαλείται από το πετρέλαιο ή τις επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-E. ENESTAM


(1)  ΕΕ C 28, 3.2.2006, σ. 16.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006.

(3)  ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 724/2004 (ΕΕ L 129, 29.4.2004, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 297, 15.11.2001, σ. 7.

(5)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2.)

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1).

(8)  ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 1»


Top