EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0929

2006/929/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση μηχανισμού για τη συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου στη Βουλγαρία όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων αναφοράς στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6570]

OJ L 354, 14.12.2006, p. 58–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 827–829 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 58 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 58 - 60
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 137 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/929/oj

14.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 354/58


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2006

για τη θέσπιση μηχανισμού για τη συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου στη Βουλγαρία όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων αναφοράς στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6570]

(2006/929/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την Πράξη Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

τις γνώμες που διατυπώθηκαν από τα κράτη μέλη,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου, κοινή αρχή σε όλα τα κράτη μέλη.

(2)

Οι τομείς της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και της εσωτερικής αγοράς, οι οποίοι δημιουργήθηκαν με τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη ότι οι διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις καθώς και οι πρακτικές όλων των κρατών μελών σέβονται πλήρως το κράτος δικαίου.

(3)

Αυτό προϋποθέτει για όλα τα κράτη μέλη την ύπαρξη αμερόληπτου, ανεξάρτητου και αποτελεσματικού δικαστικού και διοικητικού συστήματος κατάλληλα εξοπλισμένου, μεταξύ άλλων, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

(4)

Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Βουλγαρία θα καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή, αν και διαπίστωσε τις σημαντικές προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία της Βουλγαρίας για την προσχώρηση, εντόπισε, στην έκθεσή της της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, εκκρεμή ζητήματα, ιδίως όσον αφορά την ευθύνη και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος και των φορέων επιβολής του νόμου, όπου είναι απαραίτητη η περαιτέρω πρόοδος για να διασφαλιστεί η ικανότητά τους να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν τα μέτρα που θεσπίστηκαν για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς και του τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

(5)

Το άρθρο 37 της Πράξης Προσχωρήσης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα εάν η Βουλγαρία παραλείψει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε, με κίνδυνο να προξενήσει βλάβη στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το άρθρο 38 της Πράξης Προσχωρήσης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα εάν στη Βουλγαρία ανακύψουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, την πορεία της υλοποίησης ή την εφαρμογή των πράξεων που θεσπίστηκαν βάσει του Τίτλου VΙ της συνθήκης ΕΕ και των πράξεων που θεσπίστηκαν βάσει του Τίτλου IV της συνθήκης ΕΚ.

(6)

Τα εκκρεμούντα ζητήματα της ευθύνης και αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και των φορέων επιβολής του νόμου απαιτούν τη δημιουργία ενός μηχανισμού για τη συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου της Βουλγαρίας όσον αφορά την επίτευξη ειδικών στόχων αναφοράς στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

(7)

Εάν η Βουλγαρία δεν επιτύχει επαρκώς τους στόχους αναφοράς, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης βάσει των άρθρων 37 και 38 της Πράξης Προσχώρησης, περιλαμβανομένης της αναστολής της υποχρέωσης των κρατών μελών να αναγνωρίζουν και να εκτελούν, υπό τους όρους που καθορίζονται στο κοινοτικό δίκαιο, τις δικαστικές αποφάσεις και διατάξεις της Βουλγαρίας, όπως τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.

(8)

Η παρούσα απόφαση δεν αποκλείει τη θέσπιση μέτρων διασφάλισης ανά πάσα στιγμή βάσει των άρθρων 36 έως 38 της Πράξης Προσχώρησης, εφόσον πληρούνται οι όροι για τέτοια μέτρα.

(9)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τροποποιηθεί εάν η εκτίμηση της Επιτροπής επισημάνει την ανάγκη προσαρμογής των στόχων αναφοράς. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να ανακληθεί όταν θα έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά όλοι οι στόχοι αναφοράς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Βουλγαρία υποβάλλει, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, και για πρώτη φορά έως τις 31 Μαρτίου 2007, έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την εκπλήρωση του κάθε στόχου αναφοράς που προβλέπεται στο παράρτημα.

Η Επιτροπή δύναται, ανά πάσα στιγμή, να παράσχει τεχνική βοήθεια μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων ή να συγκεντρώσει και να ανταλλάξει πληροφορίες σχετικά με τους στόχους αναφοράς. Επίσης, η Επιτροπή δύναται, ανά πάσα στιγμή, να διοργανώσει αποστολές εμπειρογνωμόνων στη Βουλγαρία για το σκοπό αυτό. Οι βουλγαρικές αρχές παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή θα διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τις παρατηρήσεις και διαπιστώσεις της σχετικά με την έκθεση της Βουλγαρίας για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2007.

Η Επιτροπή θα υποβάλλει εκ νέου έκθεση εν συνεχεία, όταν απαιτείται, και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ μόνο υπό τους όρους και κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι προς επίτευξη στόχοι αναφοράς για τη Βουλγαρία, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 1, είναι:

1)

Να εγκριθούν τροποποιήσεις του Συντάγματος που αίρουν κάθε ασάφεια σχετικά με την ανεξαρτησία και την υποχρέωση λογοδοσίας του δικαστικού συστήματος.

2)

Να εξασφαλιστούν διαφανέστερες και αποτελεσματικότερες δικαστικές διαδικασίες, με τη θέσπιση και την εφαρμογή νέου νόμου για το δικαστικό σύστημα και του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Να υποβάλλονται εκθέσεις για τον αντίκτυπο των νέων αυτών νόμων και των Κωδιμών Ποινικής και Διοικητικής Δικονομίας, ιδίως στο προδικαστικό στάδιο.

3)

Να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος για την ενίσχυση του επαγγελματισμού, της ευθύνης και της αποτελεσματικότητας. Να αξιολογείται ο αντίκτυπος αυτών των μεταρρυθμίσεων και να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα σε ετήσια βάση.

4)

Να διεξάγονται επίσημες και αμερόληπτες έρευνες για καταγγελίες διαφθοράς υψηλού επιπέδου και να υποβάλλονται σχετικές εκθέσεις. Να υποβάλλονται εκθέσεις για τους εσωτερικούς ελέγχους δημοσίων οργανισμών και τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ανωτάτων δημοσίων υπαλλήλων.

5)

Να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως στα σύνορα και στις τοπικές αρχές.

6)

Να εφαρμοστεί στρατηγική για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, επικεντρωμένη στη σοβαρή εγκληματικότητα, στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και στη συστηματική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των εγκληματιών. Να υποβάλλονται εκθέσεις για τις νέες και τις τρέχουσες έρευνες, τις απαγγελίες κατηγοριών και τις καταδίκες στους ανωτέρω τομείς.


Top