EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1838

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1838/2006 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006 , για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο του συστήματος A1 όσον αφορά τα φρούτα με κέλυφος (αμύγδαλα χωρίς κέλυφος, φουντούκια με κέλυφος, φουντούκια χωρίς κέλυφος, κοινά καρύδια με κέλυφος)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1838/oj

14.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 354/37


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1838/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2006

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο του συστήματος A1 όσον αφορά τα φρούτα με κέλυφος (αμύγδαλα χωρίς κέλυφος, φουντούκια με κέλυφος, φουντούκια χωρίς κέλυφος, κοινά καρύδια με κέλυφος)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής (2), προβλέπει τους κανόνες σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο για να καταστεί δυνατή μια σημαντική από οικονομική άποψη εξαγωγή, τα προϊόντα που εξάγονται από την Κοινότητα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιστροφών κατά την εξαγωγή εντός των ορίων που προκύπτουν από τις συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην διαταραχθούν οι εμπορικές συναλλαγές που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα του καθεστώτος των επιστροφών. Για το λόγο αυτό και λόγω της εποχικότητας των εξαγωγών των οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να καθοριστούν οι προβλεπόμενες ποσότητες ανά προϊόν με βάση την ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (3). Οι ποσότητες αυτές θα πρέπει να κατανεμηθούν με βάση το γεγονός ότι είναι λίγο ή πολύ ευπαθή τα εν λόγω προϊόντα.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι επιστροφές θα πρέπει να καθοριστούν με βάση την κατάσταση και τις προοπτικές εξέλιξης, αφενός, των τιμών των οπωροκηπευτικών στην κοινοτική αγορά και των διαθέσιμων ποσοτήτων και, αφετέρου, των τιμών που ισχύουν στο διεθνές εμπόριο. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα έξοδα εμπορίας και μεταφοράς, καθώς και η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι τιμές στην κοινοτική αγορά καθορίζονται με βάση τις τιμές που θεωρούνται ως οι πλέον ευνοϊκές για την εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση του διεθνούς εμπορίου ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ένα συγκεκριμένο προϊόν ανάλογα με τον προορισμό του προϊόντος αυτού.

(7)

Τα αμύγδαλα χωρίς κέλυφος και τα φουντούκια, καθώς και τα κοινά καρύδια με κέλυφος, μπορούν να αποτελέσουν προς το παρόν αντικείμενο σημαντικών από οικονομική άποψη εξαγωγών.

(8)

Δεδομένου ότι οι καρποί με κέλυφος είναι προϊόντα που μπορούν να αποθηκευτούν, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή μπορούν να καθοριστούν για μακρύτερη χρονική περίοδο.

(9)

Για να μπορέσει να γίνει η πλέον αποτελεσματική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων και λαμβανομένης υπόψη της διάρθρωσης των εξαγωγών της Κοινότητας, θα πρέπει να καθοριστούν οι επιστροφές κατά την εξαγωγή για τους καρπούς με κέλυφος σύμφωνα με το σύστημα A1.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα ποσοστά επιστροφής κατά την εξαγωγή για τους καρπούς με κέλυφος, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών και οι προβλεπόμενες ποσότητες περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται για λόγους επισιτιστικής βοήθειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (4), δεν αφορούν τις ποσότητες που προβλέπονται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών τύπου A1 είναι τριμηνιαία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 3 Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2091/2005 (ΕΕ L 343 της 24.12.2005, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/2006 (ΕΕ L 321 της 21.11.2006, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή των καρπών με κέλυφος (σύστημα Α1)

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών: από τις 3 Ιανουαρίου 2007 έως τις 23 Ιουνίου.

Κωδικός των προϊόντων (1)

Προορισμός (2)

Ποσοστό επιστροφής

(σε ευρώ/καθαρό τόνο)

Προβλεπόμενες ποσότητες

(σε τόνους)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Οι κωδικοί των προϊόντων προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.

(2)  Οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87. Οι ψηφιακοί κωδικοί των προορισμών προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).


Top