EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0017(01)

2006/888/ΕΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2006/17)

OJ L 348, 11.12.2006, p. 38–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 008 P. 40 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 008 P. 40 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; καταργήθηκε από 32010D0021 . Latest consolidated version: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/888/oj

11.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/38


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2006

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(ΕΚΤ/2006/17)

(2006/888/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 26.2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2002/11 της 5ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1) (ΕΚΤ) απαιτεί ουσιώδη τροποποίηση. Από την 1η Ιανουαρίου 2007 το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) θα χρησιμοποιεί την οικονομική προσέγγιση, όπως αυτή ορίζεται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (2), για την καταγραφή των πράξεων συναλλάγματος, των χρηματοδοτικών μέσων σε ξένο νόμισμα και των συναφών δεδουλευμένων στοιχείων. Για λόγους σαφήνειας ενδείκνυται η αναδιατύπωση των διατάξεων της απόφασης σε ένα ενιαίο κείμενο.

(2)

Οι αποφάσεις ΕΚΤ/2002/11, ΕΚΤ/2005/12 και ΕΚΤ/2006/3, οι οποίες αντικαθίστανται από την παρούσα απόφαση, θα πρέπει να καταργηθούν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι όροι «Ευρωσύστημα» και «εθνικές κεντρικές τράπεζες» (ΕθνΚΤ) έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που καθορίζεται στο άρθρο 1 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16.

2.   Άλλοι τεχνικοί όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Οι κανόνες που θεσπίζονται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται στους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ, στους οποίους περιλαμβάνεται ο ισολογισμός, τα στοιχεία που καταγράφονται στα βιβλία της ΕΚΤ εκτός ισολογισμού, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και οι σημειώσεις επί των ετήσιων λογαριασμών της ΕΚΤ.

Άρθρο 3

Βασικές λογιστικές παραδοχές

Οι βασικές λογιστικές παραδοχές που καθορίζονται στο άρθρο 3 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16 ισχύουν και για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού

Ένα χρηματοοικονομικό ή άλλο στοιχείο του ενεργητικού/παθητικού αναγνωρίζεται στον ισολογισμό της ΕΚΤ μόνο σύμφωνα με το άρθρο 4 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16.

Άρθρο 5

Οικονομική προσέγγιση και προσέγγιση της ταμειακής τακτοποίησης

Το άρθρο 5 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16 έχει εφαρμογή στην παρούσα απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 6

Σύνθεση του ισολογισμού

Η σύνθεση του ισολογισμού βασίζεται στη διάρθρωση του πίνακα του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 7

Πρόβλεψη για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο τιμής χρυσού

Λαμβανομένης δεόντως υπόψη της φύσης των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να περιλάβει στον ισολογισμό της ΕΚΤ πρόβλεψη για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο τιμής χρυσού. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ως προς το ύψος και τη χρησιμοποίηση της πρόβλεψης βάσει αιτιολογημένης εκτίμησης των κινδύνων που αναλαμβάνει η ΕΚΤ.

Άρθρο 8

Κανόνες αποτίμησης του ισολογισμού

1.   Για τους σκοπούς αποτίμησης του ισολογισμού χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παράρτημα I.

2.   Ο χρυσός, τα χρηματοδοτικά μέσα σε ξένο νόμισμα, οι τίτλοι και τα χρηματοδοτικά μέσα που εγγράφονται σε λογαριασμούς του ισολογισμού αλλά και εκτός ισολογισμού υπόκεινται σε αναπροσαρμογή της αξίας τους στο τέλος της χρήσης με βάση τις μέσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές.

3.   Όσον αφορά το χρυσό δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορών από αναπροσαρμογή της τιμής και της συναλλαγματικής ισοτιμίας: λογιστικοποιείται μόνο η διαφορά από αναπροσαρμογή της αξίας του χρυσού βάσει της τιμής καθορισμένης μονάδας βάρους χρυσού σε ευρώ, όπως αυτή προκύπτει από τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ την ημερομηνία της αναπροσαρμογής. Η αναπροσαρμογή της αξίας όσον αφορά το συνάλλαγμα, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που εγγράφονται στον ισολογισμό και των συναλλαγών εκτός ισολογισμού, γίνεται κατά νόμισμα, ενώ στην περίπτωση των τίτλων γίνεται κατά κωδικό, δηλαδή βάσει του διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN), με εξαίρεση τους τίτλους που εμπίπτουν στο στοιχείο «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού», οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα.

Άρθρο 9

Αντιστρεπτέες πράξεις

Οι αντιστρεπτέες πράξεις λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16.

Άρθρο 10

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Οι εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16. Όλα τα στοιχεία του άρθρου 9 παράγραφος 3 έχουν εφαρμογή στην ΕΚΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο 11

Αναγνώριση εσόδων

1.   Το άρθρο 11 παράγραφοι 1, 2, 3, 5 και 7 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16 εφαρμόζεται στην αναγνώριση εσόδων.

2.   Τα διαθέσιμα των ειδικών λογαριασμών αναπροσαρμογής, τα οποία προκύπτουν από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 49.2 του καταστατικού εισφορές των κεντρικών τραπεζών κρατών μελών, επί των οποίων καταργείται η παρέκκλιση, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη μη πραγματοποιηθεισών ζημιών, όταν αυτές υπερβαίνουν προηγούμενα κέρδη από αναπροσαρμογή, τα οποία έχουν καταγραφεί στον αντίστοιχο τακτικό λογαριασμό αναπροσαρμογής κατά το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16, πριν από την κάλυψη των εν λόγω ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 33.2 του καταστατικού. Τα διαθέσιμα των ειδικών λογαριασμών αναπροσαρμογής όσον αφορά το χρυσό, το συνάλλαγμα και τους τίτλους μειώνονται κατ’ αναλογία προς τυχόν μείωση των διαθεσίμων των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 12

Κόστος συναλλαγών

Το άρθρο 12 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16 εφαρμόζεται στην παρούσα απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 13

Γενικοί κανόνες

Το άρθρο 13 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16 εφαρμόζεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 14

Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος

Οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16.

Άρθρο 15

Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων

Οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16.

Άρθρο 16

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16.

Άρθρο 17

Πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων

Οι πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16. Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως στο τέλος της χρήσεως αποσβέννυνται εντός των επόμενων χρήσεων με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης.

Άρθρο 18

Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων

Οι προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16.

Άρθρο 19

Προθεσμιακές πράξεις επί τίτλων

Οι προθεσμιακές πράξεις επί τίτλων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη μέθοδο Α του άρθρου 19 παράγραφος 1 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16.

Άρθρο 20

Δικαιώματα προαίρεσης

Τα δικαιώματα προαίρεσης λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Άρθρο 21

Μορφές εμφάνισης

1.   Η μορφή εμφάνισης του δημοσιευόμενου ετήσιου ισολογισμού της ΕΚΤ ακολουθεί την αντίστοιχη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.

2.   Η μορφή εμφάνισης του δημοσιευόμενου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της ΕΚΤ συνάδει με το παράρτημα ΙΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Παραγωγή, εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων

1.   Η Επιτροπή Λογιστικής και Νομισματικού Εισοδήματος (ΕΛΝΕ) του ΕΣΚΤ υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο, διά μέσου της εκτελεστικής επιτροπής, σχετικά με την παραγωγή και εφαρμογή των κανόνων λογιστικής παρακολούθησης και υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων του ΕΣΚΤ.

2.   Κατά την ερμηνεία της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη το προπαρασκευαστικό έργο, οι εναρμονισμένες βάσει του κοινοτικού δικαίου λογιστικές αρχές και τα γενικώς αποδεκτά διεθνή λογιστικά πρότυπα.

3.   Εάν συγκεκριμένη λογιστική μεταχείριση δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και ελλείψει διαφορετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η ΕΚΤ ακολουθεί αρχές αποτίμησης σύμφωνες με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς της ΕΚΤ.

Άρθρο 23

Κατάργηση

Οι αποφάσεις ΕΚΤ/2002/11, ΕΚΤ/2005/12 και ΕΚΤ/2006/3 καταργούνται. Οι παραπομπές στις καταργούμενες αποφάσεις νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙV.

Άρθρο 24

Τελική διάταξη

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007.

Φρανκφούρτη, 10 Νοεμβρίου 2006.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 58 της 3.3.2003, σ. 38. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση ΕΚΤ/2006/3 (ΕΕ L 89 της 28.3.2006, σ. 56).

(2)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σημείωση: η αρίθμηση αναφέρεται στη μορφή εμφάνισης του ισολογισμού κατά το παράρτημα II.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στοιχείο ισολογισμού

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

1

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

Φυσικός χρυσός (ήτοι ράβδοι, κέρματα, πλάκες, ψήγματα) αποθηκευμένος ή «καθ’ οδόν». Άυλος χρυσός, όπως υπόλοιπα σε λογαριασμούς καταθέσεων σε χρυσό (γενικοί λογαριασμοί μετάλλου), προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις σε χρυσό που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές: συναλλαγές αναβάθμισης ή υποβάθμισης και πράξεις ανταλλαγής βάσει του τόπου φύλαξης ή της καθαρότητας του χρυσού, όπου ανάμεσα στην παράδοση και την παραλαβή παρεμβάλλονται περισσότερες από μία εργάσιμες ημέρες

Αγοραία αξία

2

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

Απαιτήσεις έναντι αντισυμβαλλομένων μη κατοίκων ζώνης ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών και των κεντρικών τραπεζών εκτός ζώνης ευρώ, εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα.

 

2.1

Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ

α)

Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά)

Εθνικό μερίδιο μείον τα υπόλοιπα σε ευρώ που διαθέτει το ΔΝΤ. Ο λογαριασμός αριθ. 2 του ΔΝΤ (λογαριασμός σε ευρώ για διοικητικές δαπάνες) μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη θέση ή στο στοιχείο «Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ»

α)

Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά)

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

β)

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα

Διαθέσιμα ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (ακαθάριστα)

β)

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

γ)

Λοιπές απαιτήσεις

Γενικές Συμφωνίες Δανεισμού (ΓΣΔ), δάνεια βάσει ειδικών συμφωνιών δανεισμού, καταθέσεις στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (PRGF)

γ)

Λοιπές απαιτήσεις

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

2.2

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μίας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

β)

Τίτλοι, εκτός των μετοχών, συμμετοχών και άλλων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού», εκτός ζώνης ευρώ

Εμπορεύσιμα γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

β)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

γ)

Δάνεια (καταθέσεις)

Δάνεια προς μη κατοίκους ζώνης ευρώ και μη εμπορεύσιμοι τίτλοι, εκτός των μετοχών, συμμετοχών και άλλων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείου του ενεργητικού «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού», που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

γ)

Δάνεια

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία και μη εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος, μετατροπή αμφοτέρων με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

δ)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα εκτός ζώνης ευρώ

δ)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

α)

Τίτλοι

Εμπορεύσιμα γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, εκτός των μετοχών, συμμετοχών και άλλων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού»

α)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

β)

Λοιπές απαιτήσεις

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι, εκτός των μετοχών, συμμετοχών και άλλων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού», δάνεια, καταθέσεις, συμφωνίες επαναπώλησης, διάφορες δανειοδοτικές πράξεις

β)

Λοιπές απαιτήσεις

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία και μη εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος, μετατροπή αμφοτέρων με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

4

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

4.1

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μίας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Ονομαστική αξία

β)

Τίτλοι, εκτός των μετοχών, συμμετοχών και άλλων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού», εκτός ζώνης ευρώ

Εμπορεύσιμα γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

β)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι

Αγοραία τιμή του τέλους χρήσεως

γ)

Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ

Δάνεια προς μη κατοίκους ζώνης ευρώ και μη εμπορεύσιμοι τίτλοι που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

γ)

Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία, μη εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος

δ)

Τίτλοι εκδοθέντες από φορείς εκτός ζώνης ευρώ

Τίτλοι εκδοθέντες από υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, π.χ. από την ΕΤΕ, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση

δ)

Τίτλοι εκδοθέντες από φορείς εκτός ζώνης ευρώ

Αγοραία τιμή τέλους χρήσεως

4.2

Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

Ονομαστική αξία

5

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Στοιχεία 5.1 έως 5.5: συναλλαγές βάσει των αντίστοιχων μέσων νομισματικής πολιτικής που περιγράφονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 της 31ης Αυγούστου 2000 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (1)

 

5.1

Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση και με συνήθη διάρκεια μίας εβδομάδας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.2

Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται σε μηνιαία βάση και με συνήθη διάρκεια τριών μηνών

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.3

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Αντιστρεπτέες πράξεις που εκτελούνται ως έκτακτες συναλλαγές με σκοπό τη ρύθμιση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.4

Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις

Αντιστρεπτέες πράξεις που προσαρμόζουν τη διαρθρωτική θέση του Ευρωσυστήματος έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.5

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης

Διευκόλυνση ρευστότητας μίας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.6

Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Πρόσθετες πιστώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες προκύπτουν από την αύξηση της αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που λαμβάνονται ως εγγύηση για τη χορήγηση άλλων πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

Ονομαστική αξία ή κόστος

6

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μίας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού «Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ», συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που προκύπτουν από τη μετατροπή πρώην συναλλαγματικών διαθεσίμων της ζώνης του ευρώ, και λοιπές απαιτήσεις. Λογαριασμοί ανταποκριτών σε πιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ. Λοιπές απαιτήσεις και πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος

Ονομαστική αξία ή κόστος

7

Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των μετοχών, συμμετοχών και άλλων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού»: γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς διακρατούμενοι σε οριστική βάση (outright), συμπεριλαμβανομένων των κρατικών τίτλων που ανάγονται στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο, σε ευρώ· χρεόγραφα της ΕΚΤ που αγοράζονται με σκοπό την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Αγοραία τιμή του τέλους χρήσεως

8

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

Απαιτήσεις έναντι της κυβέρνησης, αναγόμενες στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο (μη εμπορεύσιμοι τίτλοι, δάνεια)

Καταθέσεις/δάνεια στην ονομαστική αξία, μη εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος

9

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

 

 

9.1

Απαιτήσεις συνδεόμενες με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ

Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ.

Γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από τις ΕθνΚΤ, στο πλαίσιο συμφωνίας τύπου back-to-back που αφορά χρεόγραφα της ΕΚΤ

Ονομαστική αξία

9.2

Απαιτήσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος

Απαιτήσεις συνδεόμενες με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ από την ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2001/15 της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (2)

Ονομαστική αξία

9.3

Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων:

 

α)

καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET και λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, ήτοι καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων - βλ. επίσης το στοιχείο του παθητικού «Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)»

α)

Ονομαστική αξία

β)

λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ στις ΕθνΚΤ

β)

Ονομαστική αξία

10

Στοιχεία υπό τακτοποίηση

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (απαιτήσεις), συμπεριλαμβανομένων των επιταγών υπό είσπραξη

Ονομαστική αξία

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

11.1

Κέρματα ζώνης ευρώ

Κέρματα ευρώ

Ονομαστική αξία

11.2

Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού

Γήπεδα και κτίρια, έπιπλα και εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικό

Κόστος μείον αποσβέσεις

Ως «απόσβεση» (depreciation) νοείται εν προκειμένω η συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ωφέλιμη ζωή είναι η περίοδος στη διάρκεια της οποίας ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση. Η ωφέλιμη ζωή μεμονωμένων σημαντικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι δυνατό να αναθεωρείται συστηματικά, εάν οι προσδοκίες διαφέρουν από προηγούμενες εκτιμήσεις. Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατό να περιλαμβάνουν επιμέρους στοιχεία με διαφορετική ωφέλιμη ζωή. Οι ζωές των εν λόγω επιμέρους στοιχείων θα πρέπει να αξιολογούνται μεμονωμένα

Κεφαλαιοποίηση δαπανών: με όριο (κάτω από 10 000 ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν γίνεται κεφαλαιοποίηση)

11.3

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Μετοχικοί τίτλοι, συμμετοχές και επενδύσεις σε θυγατρικές

Τίτλοι διακρατούμενοι ως χαρτοφυλάκιο ειδικού προορισμού

Πάγια χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Συμφωνίες επαναπώλησης με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο παρόν στοιχείο

α)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία αξία

β)

Συμμετοχές και μη ευχερώς ρευστοποιήσιμες μετοχές

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση

γ)

Επενδύσεις σε θυγατρικές ή σημαντικές συμμετοχές

Καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού

δ)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι

Αγοραία αξία

ε)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος

στ)

Πάγια χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση

Οι διαφορές υπέρ/υπό το άρτιο αποσβέννυνται.

Αναλυτικοί κανόνες σχετικά με τους μετοχικούς τίτλους προβλέπονται στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης

11.4

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγής, στην αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

11.5

Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα

Έσοδα που δεν καθίστανται απαιτητά εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων αλλά αφορούν αυτή. Προπληρωθέντα έξοδα και καταβληθέντες δεδουλευμένοι τόκοι (3)

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

11.6

Διάφορα στοιχεία

α)

Προκαταβολές, δάνεια, λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Δάνεια για λογαριασμό τρίτων (on a trust basis)

α)

Ονομαστική αξία/κόστος

β)

Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελατείας σε χρυσό

β)

Αγοραία αξία

γ)

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν το πρόγραμμα συνταξιοδότησης

γ)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3

12

Ζημίες χρήσεως

 

Ονομαστική αξία


ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Στοιχείο ισολογισμού

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

1

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

Τραπεζογραμμάτια ευρώ εκδοθέντα από την ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2001/15

Ονομαστική αξία

2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3 και 2.5: καταθέσεις σε ευρώ όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7

 

2.1

Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)

Λογαριασμοί σε ευρώ πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υποχρεούνται σε τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με το καταστατικό. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει κατά βάση λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των ελάχιστων αποθεματικών

Ονομαστική αξία

2.2

Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Καταθέσεις μίας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία

2.3

Καταθέσεις προθεσμίας

Αποδοχή καταθέσεων με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, στο πλαίσιο πράξεων εξομάλυνσης βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία

2.4

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Συναλλαγές συνδεόμενες με τη νομισματική πολιτική με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

2.5

Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, που προκύπτουν από τη μείωση της αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που παρέχονται ως εγγύηση στο πλαίσιο της χορήγησης πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

Ονομαστική αξία

3

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ

Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού «Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ». Λοιπές πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Δεν περιλαμβάνονται οι τρεχούμενοι λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

4

Εκδοθέντα χρεόγραφα της ΕΚΤ

Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ.

Χρεόγραφα όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7.

Προεξοφλητικοί τίτλοι που εκδίδονται προς απορρόφηση ρευστότητας

Ονομαστική αξία

5

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

5.1

Γενική κυβέρνηση

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως

Ονομαστική αξία

5.2

Λοιπές υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί προσωπικού, εταιρειών και πελατών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών – βλ. στοιχείο του παθητικού 2.1, κ.λπ.· καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως

Ονομαστική αξία

6

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών που τηρούνται για πληρωμές και λογαριασμών που τηρούνται για τη διαχείριση διαθεσίμων: άλλων τραπεζών, κεντρικών τραπεζών, διεθνών/υπερεθνικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· τρεχούμενοι λογαριασμοί άλλων καταθετών. Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ. Υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET κεντρικών τραπεζών κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς· συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

8

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

8.1

Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς· συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

8.2

Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοληπτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

9

Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ

Στοιχείο εκφραζόμενο σε ΕΤΔ, το οποίο απεικονίζει το ποσό των ΕΤΔ που είχαν αρχικά κατανεμηθεί στην αντίστοιχη χώρα/ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσεως

10

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος

 

 

10.1

Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων

Στοιχείο ισολογισμού της ΕΚΤ, σε ευρώ

Ονομαστική αξία

10.2

Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων:

 

α)

καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET και λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, ήτοι καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων -βλ. επίσης στοιχείο του ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)»

α)

Ονομαστική αξία

β)

λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ στις ΕθνΚΤ

β)

Ονομαστική αξία

11

Στοιχεία υπό τακτοποίηση

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (υποχρεώσεις), συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων «καθ’ οδόν»

Ονομαστική αξία

12

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

12.1

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγής, στην αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

12.2

Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα

Δαπάνες πληρωτέες σε μελλοντική περίοδο, αλλά συνδεόμενες με την περίοδο υποβολής στοιχείων. Έσοδα που εισπράττονται εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων, συνδέονται όμως με μελλοντική περίοδο

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

12.3

Διάφορα στοιχεία

α)

Εκκρεμείς λογαριασμοί φόρων. Πιστώσεις ή εγγυητικοί λογαριασμοί σε συνάλλαγμα. Συμφωνίες επαναγοράς με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού». Πρόσθετες υποχρεωτικές καταθέσεις. Λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Υποχρεώσεις για λογαριασμό τρίτων (on a trust basis)

α)

Ονομαστική αξία ή κόστος (συμφωνίας επαναγοράς)

β)

Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό

β)

Αγοραία αξία

γ)

Καθαρές υποχρεώσεις που αφορούν το πρόγραμμα συνταξιοδότησης

γ)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3

13

Προβλέψεις

Για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο τιμής χρυσού και για άλλους σκοπούς, π.χ. αναμενόμενες μελλοντικές δαπάνες και εισφορές βάσει του άρθρου 49.2 του καταστατικού σε σχέση με κεντρικές τράπεζες κρατών μελών επί των οποίων καταργούνται οι παρεκκλίσεις

Κόστος/ονομαστική αξία

14

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

α)

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυμάνσεις των τιμών όσον αφορά το χρυσό, κάθε είδους τίτλους σε ευρώ, κάθε είδους τίτλους εκφρασμένους σε ξένο νόμισμα, δικαιώματα προαίρεσης διαφορές στην αποτίμηση με τις τιμές της αγοράς που συνδέονται με παράγωγα προϊόντα κάλυψης του κινδύνου επιτοκίου· λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών όσον αφορά την καθαρή θέση κάθε νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, των προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος και των ΕΤΔ

β)

Ειδικοί λογαριασμοί αναπροσαρμογής, οι οποίοι προκύπτουν από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 49.2 του καταστατικού εισφορές σε σχέση με κεντρικές τράπεζες κρατών μελών επί των οποίων καταργούνται οι παρεκκλίσεις - βλ. άρθρο 11 παράγραφος 2

Διαφορές από την αναπροσαρμογή μεταξύ του μέσου κόστους και της αγοραίας αξίας, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

15

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

15.1

Κεφάλαιο

Καταβεβλημένο κεφάλαιο

Ονομαστική αξία

15.2

Αποθεματικά

Νόμιμα αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού και εισφορές βάσει του άρθρου 49.2 του καταστατικού σε σχέση με κεντρικές τράπεζες κρατών μελών επί των οποίων καταργούνται οι παρεκκλίσεις

Ονομαστική αξία

16

Κέρδη χρήσεως

 

Ονομαστική αξία


(1)  ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 52.

(3)  Ήτοι δεδουλευμένοι τόκοι που αγοράζονται με ορισμένο τίτλο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Ετήσιος ισολογισμός της ΕΚΤ

(ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Ενεργητικό

Έτος υποβολής στοιχείων

Προηγούμενο έτος

Παθητικό

Έτος υποβολής στοιχείων

Προηγούμενο έτος

1

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

2

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

2.1

Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ

2.2

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

4

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

4.1

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια

4.2

Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

5

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής

5.1

Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

5.2

Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

5.3

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

5.4

Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις

5.5

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης

5.6

Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

6

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ

7

Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

8

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

9

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

9.1

Απαιτήσεις συνδεόμενες με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ

9.2

Απαιτήσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος

9.3

Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

10

Στοιχεία υπό τακτοποίηση

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

11.1

Κέρματα ζώνης ευρώ

11.2

Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού

11.3

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

11.4

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

11.5

Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα

11.6

Διάφορα

12

Ζημίες χρήσεως

 

 

1

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής

2.1

Τρεχούμενοι λογαριασμοί που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών

2.2

Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

2.3

Καταθέσεις προθεσμίας

2.4

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

2.5

Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

3

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ

4

Εκδοθέντα χρεόγραφα της ΕΚΤ

5

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

5.1

Γενική κυβέρνηση

5.2

Λοιπές υποχρεώσεις

6

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

8

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

8.1

Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

8.2

Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

9

Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ

10

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος

10.1

Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων

10.2

Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

11

Στοιχεία υπό τακτοποίηση

12

Λοιπές υποχρεώσεις

12.1

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

12.2

Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα

12.3

Διάφορα

13

Προβλέψεις

14

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

15

Κεφάλαιο και αποθεματικά

15.1

Κεφάλαιο

15.2

Αποθεματικά

16

Κέρδη χρήσεως

 

 

Σύνολο ενεργητικού

 

 

Σύνολο παθητικού

 

 


(1)  H ΕΚΤ μπορεί να δημοσιεύει ακριβή ποσά σε ευρώ ή ποσά που προκύπτουν κατόπιν στρογγυλοποίησης με διαφορετικό τρόπο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Αποτελέσματα χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου …

Έτος υποβολής στοιχείων

Προηγούμενο έτος

1.1.1

Τόκοι-έσοδα επί συναλλαγματικών διαθεσίμων

 

 

1.1.2

Τόκοι-έσοδα από την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος

 

 

1.1.3

Λοιποί τόκοι-έσοδα

 

 

1.1

Τόκοι-έσοδα

 

 

1.2.1

Τόκοι απαιτήσεων των ΕθνΚΤ σε σχέση με μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα

 

 

1.2.2

Λοιποί τόκοι-έξοδα

 

 

1.2

Τόκοι-έξοδα

 

 

1

Καθαροί τόκοι-έσοδα

 

 

2.1

Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις

 

 

2.2

Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων

 

 

2.3

Μεταφορές προς/από προβλέψεις έναντι συναλλαγματικών κινδύνων και κινδύνων λόγω διακύμανσης των τιμών

 

 

2

Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις, αποσβέσεις και προβλέψεις για κινδύνους

 

 

3.1

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

3.2

Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

3

Καθαρά έσοδα/έξοδα από αμοιβές και προμήθειες (2)

 

 

4

Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές

 

 

5

Λοιπά έσοδα

 

 

Σύνολο καθαρών εσόδων

 

 

6

Δαπάνες προσωπικού (3)

 

 

7

Διοικητικές δαπάνες (3)

 

 

8

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

 

 

9

Υπηρεσίες παραγωγής τραπεζογραμματίων (4)

 

 

10

Λοιπά έξοδα

 

 

(Ζημίες) / Κέρδη χρήσεως

 

 


(1)  H ΕΚΤ μπορεί να δημοσιεύει ακριβή ποσά σε ευρώ ή ποσά που προκύπτουν κατόπιν στρογγυλοποίησης με διαφορετικό τρόπο.

(2)  Εναλλακτικά, η ανάλυση των εσόδων και εξόδων είναι δυνατή βάσει των επεξηγηματικών σημειώσεων επί των ετήσιων λογαριασμών.

(3)  Συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για διοικητικές δαπάνες.

(4)  Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται στην περίπτωση ανάθεσης της παραγωγής τραπεζογραμματίων σε εξωτερικό φορέα (για το κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν εξωτερικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την παραγωγή τραπεζογραμματίων για λογαριασμό των κεντρικών τραπεζών). Συνιστάται η μεταφορά των εξόδων από την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, όπως αυτά τιμολογούνται ή με άλλο τρόπο επιβάλλονται. Βλ. ακόμη κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Απόφαση ΕΚΤ/2002/11

Παρούσα απόφαση

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 19

Άρθρο 21

Άρθρο 20

Άρθρο 22

Άρθρο 21

Άρθρο 23

Άρθρο 22

Άρθρο 24


Top