EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1789

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1789/2006 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή μπανανών του κωδικού ΣΟ 08030019 καταγωγής των χωρών ΑΚΕ για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

OJ L 339, 6.12.2006, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 160–164 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 51 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 51 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1789/oj

6.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 339/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1789/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή μπανανών του κωδικού ΣΟ 0803 00 19 καταγωγής των χωρών ΑΚΕ για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες (1), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 προβλέπει ότι κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου ανοίγεται αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση 775 000 τόνων καθαρού βάρους με μηδενικό δασμό για εισαγωγές μπανανών του κωδικού ΣΟ 0803 00 19 καταγωγής χωρών ΑΚΕ.

(2)

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να ανοιχθεί η δασμολογική ποσόστωση που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 όσον αφορά το έτος 2007 και να καθοριστεί ο τρόπος διαχείρισής της για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

(3)

Όπως προβλέπεται και για τις μη προτιμησιακές εισαγωγές, πρέπει να θεσπιστεί μια μέθοδος διαχείρισης της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης, προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και η ομαλότερη ροή των συναλλαγών. Η πλέον ενδεδειγμένη προς το σκοπό αυτό μέθοδος είναι εκείνη της χρησιμοποίησης της ποσόστωσης με χρονολογική σειρά αποδοχής των δηλώσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία (μέθοδος «εξυπηρέτησης κατά χρονική σειρά προτεραιότητας»). Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των συναλλαγών με τις χώρες ΑΚΕ και, ως εκ τούτου, ο ικανοποιητικός εφοδιασμός της κοινοτικής αγοράς αποφεύγοντας παράλληλα τις διαταράξεις των εμπορικών ροών, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2006 της Επιτροπής (2) προβλέπει ότι ένα μέρος της δασμολογικής ποσόστωσης, προσωρινά, προορίζεται για τους εμπορευόμενους οι οποίοι εφοδίασαν την Κοινότητα με μπανάνες ΑΚΕ στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγών που ίσχυε προηγουμένως. Δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα της εν λόγω διάταξης, κρίνεται σκόπιμο αυτή να καταργηθεί σταδιακά και, συνεπώς, να διασφαλιστεί για το 2007 σημαντική αύξηση του μέρους της δασμολογικής ποσόστωσης που αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με βάση τη μέθοδο «εξυπηρέτησης κατά χρονική σειρά προτεραιότητας», αυξάνοντας το ποσοστό των εισαγωγών που διεξάγονται με βάση αυτό το καθεστώς από 60 % σε 81 %.

(4)

Ενδείκνυται συνεπώς να προβλεφθεί ότι συνολική ποσότητα 146 848 τόνων στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης πρέπει να αφορά τους εμπορευόμενους οι οποίοι όντως εισήγαγαν στην Κοινότητα μπανάνες καταγωγής χωρών ΑΚΕ κατά τη διάρκεια του 2006. Η διαχείριση του μέρους αυτού της δασμολογικής ποσόστωσης πρέπει να γίνεται μέσω των πιστοποιητικών εισαγωγής που εκδόθηκαν για κάθε εμπορευόμενο, κατ’ αναλογία των πιστοποιητικών που χορηγήθηκαν στους εν λόγω εμπορευόμενους δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2006.

(5)

Δεδομένων των διαθέσιμων ποσοτήτων, πρέπει να τεθεί ανώτατο όριο στην αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού που μπορεί να υποβάλει κάθε εμπορευόμενος για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

(6)

Η πρόσβαση στο εναπομένον μέρος της δασμολογικής ποσόστωσης πρέπει να είναι ελεύθερη για όλους τους εμπορευόμενους που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα σύμφωνα με την μέθοδο της «εξυπηρέτησης κατά χρονική σειρά προτεραιότητας», βάσει των άρθρων 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3).

(7)

Για να επιτραπεί η έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, πρέπει να προβλεφθεί η άμεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μπανανών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής με μηδενικό δασμό μπανανών του κωδικού ΣΟ 0803 00 19 καταγωγής χωρών ΑΚΕ που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 ανοίγεται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 2

Διαθέσιμες ποσότητες

Οι διαθέσιμες ποσότητες της δασμολογικής ποσόστωσης ορίζονται σε 775 000 τόνους, εκ των οποίων:

α)

η διαχείριση ποσότητας 146 848 τόνων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου II, με αύξοντα αριθμό 09.4164.

β)

η διαχείριση ποσότητας 628 152 τόνων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου III, με τους εξής αύξοντες αριθμούς: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ άρθρο 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α)

Άρθρο 3

Πιστοποιητικά εισαγωγής

1.   Κάθε εισαγωγή στο πλαίσιο της ποσότητας που καθορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.   Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (4), με εξαίρεση το άρθρο 8 παράγραφοι 4 και 5, εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Υποβολή αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών

1.   Αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής μπορούν να υποβάλλουν οι εμπορευόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και οι οποίοι, το 2006, εισήγαγαν όντως στην Κοινότητα μπανάνες καταγωγής χωρών ΑΚΕ βάσει των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2006.

2.   Οι αιτούμενες από έκαστο εμπορευόμενο ποσότητες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 110 % της ποσότητας που εισάγεται βάσει των πιστοποιητικών που του χορηγήθηκαν δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2006.

3.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής υποβάλλονται από κάθε εμπορευόμενο στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2007 στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που του χορήγησε το 2006 τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους παρατίθενται στο παράρτημα. Ο εν λόγω κατάλογος τροποποιείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

4.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού συνοδεύονται από αντίγραφο του ή των πιστοποιητικών που χρησιμοποιήθηκαν το 2006 για την εισαγωγή μπανανών καταγωγής χωρών ΑΚΕ, δεόντως θεωρημένων, και από έγγραφα που αποδεικνύουν την καταγωγή ΑΚΕ των ποσοτήτων που αναγράφονται στα πιστοποιητικά αυτά, καθώς και από απόδειξη σύστασης εγγύησης σύμφωνα με τον τίτλο III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (5). Το ποσό της εγγύησης ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά τόνο.

5.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν γίνονται δεκτές.

6.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά φέρουν στο τετραγωνίδιο αριθ. 20 την ένδειξη «πιστοποιητικό-κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1789/2006 — κεφάλαιο II».

Άρθρο 5

Έκδοση των πιστοποιητικών

1.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 15 Ιανουαρίου 2007, τη συνολική ποσότητα για την οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών.

2.   Εάν οι αιτούμενες ποσότητες υπερβαίνουν την ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο α), η Επιτροπή καθορίζει, το αργότερο στις 18 Ιανουαρίου 2007, συντελεστή χορήγησης που εφαρμόζεται σε κάθε αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού.

3.   Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν τα πιστοποιητικά εισαγωγής από τις 22 Ιανουαρίου 2007, εφαρμόζοντας ενδεχομένως τον συντελεστή χορήγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

4.   Εφόσον, σε περίπτωση εφαρμογής συντελεστή χορήγησης, το πιστοποιητικό εκδίδεται για ποσότητα μικρότερη της αιτούμενης, η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 αποδεσμεύεται χωρίς καθυστέρηση για τη μη χορηγηθείσα ποσότητα.

Άρθρο 6

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών και ανακοινώσεις των κρατών μελών

1.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

2.   Από τον Φεβρουαρίου 2007 μέχρι τον Ιανουάριο 2008 συμπεριλαμβανομένου, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 15 εκάστου μηνός, τις ποσότητες μπανανών που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του προηγουμένου μηνός, βάσει των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αποστέλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υποδεικνύεται από την Επιτροπή.

3.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 26 Ιανουαρίου 2007, τον κατάλογο των εμπορευόμενων των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό.

Η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει τους εν λόγω καταλόγους στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 7

Διατυπώσεις σχετικά με τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

1.   Τα τελωνεία στα οποία υποβάλλονται οι διασαφήσεις εισαγωγής με σκοπό τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των μπανανών:

α)

τηρούν αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού και αποσπάσματος πιστοποιητικού εισαγωγής που έχει καταλογιστεί κατά την αποδοχή της δήλωσης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και

β)

διαβιβάζουν, στο τέλος κάθε δεκαπενθημέρου, ένα δεύτερο αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού και αποσπάσματος πιστοποιητικού εισαγωγής που έχει καταλογιστεί στις αρχές του οικείου κράτους μέλους οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα.

2.   Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) διαβιβάζουν στο τέλος κάθε δεκαπενθημέρου αντίγραφο των πιστοποιητικών και των αποσπασμάτων που έλαβαν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που παρατίθενται στον κατάλογο και εξέδωσαν τα εν λόγω έγγραφα.

3.   Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς την αυθεντικότητα του πιστοποιητικού, του αποσπάσματος ή οιωνδήποτε πληροφοριών ή υπογραφών που αναγράφονται στα υποβαλλόμενα έγγραφα, ή αμφιβολιών ως προς την ταυτότητα των εμπορευόμενων που διεκπεραιώνουν τις διατυπώσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή για λογαριασμό των οποίων διεκπεραιώνονται οι εν λόγω διατυπώσεις, καθώς και σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες παρατυπιών, τα τελωνεία στα οποία υποβλήθηκαν τα εν λόγω έγγραφα ενημερώνουν πάραυτα τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι εν λόγω αρχές διαβιβάζουν αμέσως τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που εξέδωσε τα έγγραφα και στην Επιτροπή, με σκοπό τη διεξαγωγή διεξοδικού ελέγχου.

4.   Με βάση τις πληροφορίες που έλαβαν κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που παρατίθενται στο παράρτημα διενεργούν τους απαραίτητους επιπρόσθετους ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουν την ορθή διαχείριση του καθεστώτος δασμολογικών ποσοστώσεων, ιδίως δε την εξακρίβωση των ποσοτήτων που εισήχθησαν στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος, προβαίνοντας σε επακριβή σύγκριση των πιστοποιητικών και των αποσπασμάτων που εκδόθηκαν με τα πιστοποιητικά και τα αποσπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν. Για τον σκοπό αυτό, εξακριβώνουν κυρίως την αυθεντικότητα και τη συμβατότητα των εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τη χρήση των εγγράφων από εμπορευόμενους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ άρθρο 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)

Άρθρο 8

Τρόπος διαχείρισης

1.   Η ποσότητα που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) υποδιαιρείται σε έξι μερίδες των 104 692 τόνων εκάστη, ως εξής:

Αύξων αριθμός

Περίοδος ποσόστωσης

09.1634

Από 1ης Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου

09.1638

Από 1ης Μαρτίου έως 30 Απριλίου

09.1639

Από 1ης Μαΐου έως 30 Ιουνίου

09.1640

Από 1ης Ιουλίου έως 31 Αυγούστου

09.1642

Από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου

09.1644

Από 1ης Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

2.   Η διαχείριση των μερίδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 308 α, 308 β και 308 γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 316 της 2.12.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 38 της 9.2.2006, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1261/2006 (ΕΕ L 230 της 24.8.2006, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 402/2006 (ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 35).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 (ΕΕ L 234 της 29.8.2006, σ. 4).

(5)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 673/2004 (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αρμόδιες αρχές των κρατών μελών:

 

Βέλγιο

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Τσεχική Δημοκρατία

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Δανία

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Γερμανία

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Εσθονία

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Ελλάδα

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Ισπανία

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Γαλλία

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Ιρλανδία

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Ιταλία

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Κύπρος

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Λεττονία

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Λιθουανία

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Λουξεμβούργο

Direction des douanes et accises

Division «douane/valeur»

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Ουγγαρία

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Μάλτα

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Κάτω Χώρες

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Αυστρία

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Πολωνία

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Πορτογαλία

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Σλοβενία

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Σλοβακία

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Φινλανδία

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Σουηδία

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Ηνωμένο Βασίλειο

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Βουλγαρία

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Ρουμανία

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


Top