EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0780

2006/780/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2006 , για την αποφυγή της διπλής καταγραφής των μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών για δραστηριότητες έργων με βάση το πρωτόκολλο του Κυότο σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5362] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 316, 16.11.2006, p. 12–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 482–487 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 14 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 14 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 109 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/780/oj

16.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 316/12


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Νοεμβρίου 2006

για την αποφυγή της διπλής καταγραφής των μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών για δραστηριότητες έργων με βάση το πρωτόκολλο του Κυότο σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5362]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/780/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 96/61/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 11β παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα του κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών, η οδηγία 2003/87/ΕΚ επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι, όταν φιλοξενούν δραστηριότητες έργων, όπως ορίζεται στο πλαίσιο των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κυότο της Σύμβασης – Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC), δεν εκχωρούνται μονάδες μείωσης εκπομπών (ERU) ή πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) για μειώσεις ή περιορισμούς εκπομπών αερίου θερμοκηπίου που πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τη διπλή καταγραφή των μειώσεων ή περιορισμών των εκπομπών.

(2)

Τέτοιου είδους μειώσεις ή περιορισμοί θα μπορούσαν να συμβούν, ιδίως εάν μια δραστηριότητα έργου που αφορά στροφή σε άλλου είδους καύσιμο επιχειρείται σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών, εάν μια δραστηριότητα έργου στον τομέα της αστικής τηλεθέρμανσης συνεπάγεται χαμηλότερη παραγωγή σε άλλες εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών ή εάν μια δραστηριότητα έργου για αιολική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ή για υδροηλεκτρική μονάδα συνεπάγεται την τροφοδότηση του ηλεκτρικού δικτύου με ηλεκτρική ενέργεια, υποκαθιστώντας, ως εκ τούτου, την ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα.

(3)

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να είχαν αναλάβει δεσμεύσεις όσον αφορά την εκχώρηση ERU ή CER πριν από τη θέσπιση του άρθρου 11β παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με αποτέλεσμα διπλές καταγραφές, το άρθρο 11β παράγραφοι 3 και 4 επιτρέπει την εκχώρηση ERU και CER μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ακόμη και εάν οι μειώσεις ή οι περιορισμοί των δραστηριοτήτων έργου μειώνουν ή περιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις εκπομπές εγκαταστάσεων που υπάγονται στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών, εφόσον ακυρωθεί ίσος αριθμός δικαιωμάτων (ποσοστώσεων).

(4)

Το άρθρο 11β παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ επιχειρεί διαφοροποίηση μεταξύ των περιπτώσεων όπου είναι δυνατός ο προσδιορισμός της έκτασης των μειώσεων ή των περιορισμών σε κάθε εγκατάσταση που υπάγεται στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών και η οποία επηρεάζεται από τη δραστηριότητα έργου (άμεσες μειώσεις ή περιορισμοί) και των περιπτώσεων όπου η έκταση των μειώσεων ή περιορισμών μπορεί να προσδιοριστεί μόνο για ομάδα εγκαταστάσεων που υπάγονται στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών (έμμεσες μειώσεις ή έμμεσοι περιορισμοί).

(5)

Για τις άμεσες μειώσεις ή τους άμεσους περιορισμούς, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης όπου πραγματοποιείται η μείωση ή ο περιορισμός, είναι υπεύθυνος για την ακύρωση των δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) που αντιστοιχούν στην ποσότητα ERU και CER που εκχωρούνται για τις εν λόγω μειώσεις ή περιορισμούς. Προκειμένου περί των έμμεσων μειώσεων ή περιορισμών, οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την ακύρωση των εν λόγω δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) στο εθνικό μητρώο του κράτους μέλους που εκχωρεί τις ERU και CER.

(6)

Ο καταλληλότερος τρόπος συνεκτίμησης των μειώσεων ή περιορισμών σε εγκατάσταση που υπάγεται στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών και οι οποίες είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης δραστηριότητας έργου συνίσταται στον υπολογισμό του κλάσματος των εν λόγω μειώσεων ή περιορισμών σε σύγκριση με το σύνολο των μειώσεων ή περιορισμών εκπομπών που προβλέπονται στην εν λόγω δραστηριότητα έργου, με βάση τη συγκεκριμένη και εγκεκριμένη αφετηρία της. Εάν, σε περίπτωση έμμεσων μειώσεων ή περιορισμών, το ύψος των μειώσεων στις επιμέρους εγκαταστάσεις που υπάγονται στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, είναι σκόπιμο να υπολογιστεί το ύψος των μειώσεων ή περιορισμών σε σχέση με το σύνολο των μειώσεων ή περιορισμών της δραστηριότητας έργου που θα προκαλούσε διπλή καταγραφή.

(7)

Το κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών επιβάλλει στα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή το συνολικό ύψος δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) προς κατανομή για την περίοδο 2008-2012, στο πλαίσιο των οικείων εθνικών σχεδίων εκχώρησης, 18 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου. Ωστόσο, το ακριβές ύψος μειώσεων ή περιορισμών των εκπομπών που παράγονται από τις επιμέρους δραστηριότητες έργου προσδιορίζεται ετησίως αφού έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

(8)

Πρέπει να υπάρχει χωριστή πρόβλεψη στο εθνικό σχέδιο κατανομής της περιόδου 2008-2012 κάθε κράτους μέλους που φιλοξενεί δραστηριότητες εντασσόμενες στους μηχανισμούς έργου του Πρωτοκόλλου του Κυότο, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα διπλή καταγραφή, απαριθμώντας κάθε εγκεκριμένη δραστηριότητα έργου, καθώς και τις εν προκειμένω προβλεπόμενες μειώσεις ή περιορισμούς εκπομπών στις εγκαταστάσεις που υπάγονται στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών και για τις οποίες πρέπει να εκδοθούν ERU ή CER από το κράτος μέλος («μειώσεις έργου του τομέα που αφορά η εμπορία»). Επίσης, ο πίνακας που απεικονίζει την πρόβλεψη πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις επεξηγηματικές πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της έκτασης των «μειώσεων έργου που αφορά η εμπορία», οι οποίες προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα έργου που φιλοξενεί το κράτος μέλος.

(9)

Πρέπει να υπάρχει άλλη μία πρόβλεψη στο εθνικό σχέδιο κατανομής της περιόδου 2008-2012 κάθε κράτους μέλους που προτίθεται να φιλοξενήσει δραστηριότητες εντασσόμενες στους μηχανισμούς έργου του Πρωτοκόλλου του Κυότο, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα διπλή καταγραφή, απαριθμώντας τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες έργου και τις αναμενόμενες μειώσεις ή περιορισμούς εκπομπών στις εγκαταστάσεις που υπάγονται στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών και για τις οποίες πρέπει να εκχωρηθούν από το κράτος μέλος ERU ή CER («μειώσεις έργου του τομέα που αφορά η εμπορία»). Επίσης, ο πίνακας της πρόβλεψης πρέπει να περιέχει όλες τις επεξηγηματικές πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της έκτασης των αναμενόμενων «μειώσεων έργου του τομέα που αφορά η εμπορία», για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες έργου που θα φιλοξενήσει το κράτος μέλος.

(10)

Οι ERU ή CER που αντιπροσωπεύουν «μειώσεις έργου του τομέα που αφορά η εμπορία» μπορούν να εκδοθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Κάθε τέτοια έκδοση πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή.

(11)

Στα οικεία εθνικά σχέδια κατανομής, τα κράτη μέλη που φιλοξενούν ή προτίθενται να φιλοξενήσουν δραστηριότητες εντασσόμενες στους μηχανισμούς έργου του Πρωτοκόλλου του Κυότο, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα διπλή καταγραφή, πρέπει να επισημαίνουν τις προβλεπόμενες εκπομπές για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με — και χωρίς — τις συνέπειες των αναμενόμενων μειώσεων έργου του τομέα που αφορά η εμπορία.

(12)

Όταν θεσπίζουν την οικεία εθνική μεθοδολογία του σχεδίου κατανομής για τον υπολογισμό της κατανομής στις επιμέρους εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεκτιμούν τυχόν αναμενόμενες μειώσεις ή περιορισμούς προκαλούμενους από δραστηριότητες έργου που επηρεάζουν εγκατάσταση ή δραστηριότητα και που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διπλή καταγραφή.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τις διατάξεις εφαρμογής του άρθρου 11β παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και επιπλέον των ορισμών που θεσπίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2216/2004 της Επιτροπής (2), θεσπίζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «άμεση μείωση ή περιορισμός εκπομπών» νοείται η μείωση ή ο περιορισμός εκπομπών που πραγματοποιείται λόγω δραστηριότητας έργου η οποία προκαλεί μειώσεις ή περιορισμούς εκπομπών σε εγκαταστάσεις που καθορίζονται και απαριθμούνται συγκεκριμένα στην αφετηρία της δραστηριότητας έργου που θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 1 του Προσαρτήματος B της απόφασης 16/CP.7 της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC), ή δυνάμει του άρθρου 44 του Παραρτήματος της απόφασης 17/CP.7 της UNFCCC·

2)

ως «έμμεση μείωση ή περιορισμός εκπομπών» νοείται κάθε μείωση ή περιορισμός εκπομπών σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και η οποία δεν αποτελεί άμεση μείωση ή περιορισμό εκπομπών·

3)

ως «μείωση έργου του τομέα που αφορά η εμπορία» νοείται η μείωση ή ο περιορισμός εκπομπών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ λόγω δραστηριοτήτων έργου για τις οποίες κάποιο κράτος μέλος που φιλοξενεί τις δραστηριότητες έργου εκχωρεί μονάδες μείωσης εκπομπών (ERU) ή πιστοποιημένους περιορισμούς εκπομπών (CER)·

4)

ως «εγκριτική επιστολή» νοείται, στην περίπτωση δραστηριοτήτων έργου που παράγουν ERU, δεσμευτική υποχρέωση που αναλαμβάνεται γραπτώς από το κράτος μέλος που φιλοξενεί τη δραστηριότητα έργου, και αφορά την εκχώρηση ERU σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες του κράτους μέλους που διέπουν την έγκριση δραστηριοτήτων έργου όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 σημείο α) του Παραρτήματος της απόφασης 16/CP.7 της UNFCCC· και στην περίπτωση δραστηριοτήτων έργου που παράγουν CER, γραπτή έγκριση εθελοντικής συμμετοχής, εκ μέρους της αρμόδιας εθνικής αρχής του κράτους μέλους που φιλοξενεί τη δραστηριότητα έργου όπως αναφέρεται στο άρθρο 40, στοιχείο α), του Παραρτήματος της απόφασης 17/CP.7 της UNFCCC·

5)

ως «υποστηρικτική επιστολή» νοείται επίσημη γραπτή ανακοίνωση του κράτους μέλους που πρόκειται να φιλοξενήσει τη δραστηριότητα έργου, σύμφωνα με την οποία θεωρεί το έργο ως ικανό να εγκριθεί ως δραστηριότητα έργου.

Άρθρο 3

1.   Στο οικείο εθνικό σχέδιο κατανομής για την περίοδο 2008 έως 2012, το κράτος μέλος θα συμπεριλάβει στο συνολικό ύψος των δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) χωριστή πρόβλεψη δικαιωμάτων, για κάθε δραστηριότητα έργου, με τη μορφή που ορίζεται στον πίνακα του Παραρτήματος I της παρούσας απόφασης εάν, πριν από την προθεσμία κοινοποίησης του οικείου εθνικού σχεδίου κατανομής που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το κράτος μέλος έχει εκδώσει εγκριτικές επιστολές ως φιλοξενούσα χώρα, δεσμευόμενη να εκδώσει ERU ή CER για δραστηριότητες έργου οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα μειώσεις ή περιορισμούς εκπομπών σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

2.   Στο οικείο σχέδιο κατανομής για την περίοδο 2008 έως 2012, το κράτος μέλος δύναται επίσης να περιλάβει στο συνολικό ύψος των δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) πρόσθετη πρόβλεψη δικαιωμάτων, με τη μορφή που ορίζεται στο Παράρτημα II της παρούσας απόφασης, εάν μετά την απόφαση δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προτίθεται να εκδώσει εγκριτικές επιστολές, ως φιλοξενούσα χώρα που εγγυάται την εκχώρηση ERU ή CER, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2012, για δραστηριότητες έργου που έχουν ως αποτέλεσμα μειώσεις ή περιορισμούς εκπομπών σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Οι προγραμματιζόμενες δραστηριότητες έργου που χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία για τον περιορισμό εκπομπών, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί υποστηρικτική επιστολή, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μία στήλη στον πίνακα της πρόβλεψης, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα II.

3.   Μέχρις ότου ληφθεί απόφαση, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, εκ μέρους του κράτους μέλους και πάντως το αργότερο μέχρις ότου λήξει η σχετική με την εν λόγω απόφαση προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, μπορούν να μεταφερθούν περαιτέρω δικαιώματα (ποσοστώσεις) από την πρόβλεψη που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στην πρόβλεψη που θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1, η οποία καλύπτει τις μειώσεις έργου του τομέα που αφορά η εμπορία για έργα για τα οποία έχει συνταχθεί εγκριτική επιστολή μετά τη λήξη της προθεσμίας κοινοποίησης του εθνικού σχεδίου κατανομής που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 4

Ο πίνακας της πρόβλεψης πρέπει να εγγράφεται στον δημοσίως προσπελάσιμο δικτυακό τόπο του μητρώου του κράτους μέλους.

Άρθρο 5

1.   ERU και CER που αντιπροσωπεύουν μειώσεις έργου του τομέα που αφορά η εμπορία μπορούν να εκχωρηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπό τον όρο ότι εκάστης εκχωρήσεως προηγείται η μετατροπή ισοδύναμου ύψους δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) από μία των προβλέψεων σε εκχωρηθείσες ποσοτικές μονάδες και ότι η Επιτροπή είναι ενήμερη του γεγονότος.

2.   Το ύψος των δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) στην πρόβλεψη που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το οποίο δεν μετατρέπεται σε εκχωρηθείσες ποσοτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, μπορεί να πωλείται ως δικαιώματα (ποσοστώσεις) της περιόδου 2008-2012. Εάν η δραστηριότητα έργου προκαλεί άμεση μείωση ή περιορισμό των εκπομπών, η ποσότητα αυτή μπορεί να εκχωρηθεί ως δικαιώματα (ποσοστώσεις) της περιόδου 2008-2012 στις εγκαταστάσεις που καθορίζονται στις σειρές VII/a-VII/b του πίνακα του Παραρτήματος I.

3.   Τυχόν δικαιώματα (ποσοστώσεις) στην πρόβλεψη που ορίζεται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2, τα οποία δεν μετατρέπονται σε εκχωρηθείσες ποσοτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ακυρώνονται.

Άρθρο 6

1.   Κράτος μέλος που επιθυμεί να εγκρίνει δραστηριότητες έργου ως φιλοξενούσα χώρα, μετά την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή του εθνικού σχεδίου κατανομής, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή πριν από την σύνταξη της εγκριτικής επιστολής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή, στην οποία διερευνάται κατά πόσον οι τυχόν υπό έκδοση ERU ή CER δεν έχουν ως αποτέλεσμα διπλή καταγραφή, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε οι δραστηριότητες έργου που υποβάλλονται για έγκριση να είναι σύμφωνες με το άρθρο 11β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

2.   Οι εγκριτικές επιστολές που συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, καθώς και οι υποστηρικτικές επιστολές που εκδίδονται μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κοινοποίηση του εθνικού σχεδίου κατανομής που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για δραστηριότητες έργου που συνεπάγονται μειώσεις έργου του τομέα που αφορά η εμπορία, εκχωρούν τα δικαιώματα που πρέπει να μετατραπούν σε εκχωρηθείσες ποσοτικές μονάδες από την πρόβλεψη που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, σε περίπτωση εκχώρησης ERU ή CER. Εάν ένα δικαίωμα (ποσόστωση) έχει ήδη εκχωρηθεί μέσω εγκριτικής επιστολής σε συγκεκριμένη δραστηριότητα έργου για μελλοντική μετατροπή, αυτό δεν είναι δυνατό να επανεκχωρηθεί, στη συνέχεια, σε άλλο έργο.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/101/ΕΚ (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 18).

(2)  ΕΕ L 386 της 29.12.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

Δραστηριότητα έργου

X

Δραστηριότητα έργου

Y

Συνολική ποσότητα δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) στην πρόβλεψη

I/a

Τίτλος της δραστηριότητας έργου (1)

 

 

 

 

I/b

Αναγνωριστικός κωδικός έργου της δραστηριότητας έργου (2)

 

 

 

 

I/c

Ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής της δραστηριότητας έργου

 

 

 

 

II

Συνολική ποσότητα GHG προς μείωση ή περιορισμό

(σε τόνους 2008-2012)

 

 

 

III

Ποσοστό % των συνολικών μειώσεων που η κυβέρνηση εκχωρεί ως ERU ή CER

 

 

 

IV

Περιγραφή της αφετηρίας (3)

 

 

 

V

Ποσοστό % των εκπομπών των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ στις ολικές εκπομπές που περιλαμβάνονται στη βασική ποσότητα (σε περίπτωση έμμεσων μειώσεων ή περιορισμών, πρέπει να διενεργείται εκτίμηση) (4)

 

 

 

VI

Προγραμματιζόμενη ποσότητα της μείωσης έργου του τομέα που αφορά η εμπορία (II*III*V)

 

 

 

(Σ VI) = (Σ VIII/a-VIII/e)

VII/a

Για τις άμεσες μειώσεις και περιορισμούς, ονομασία της εγκατάστασης όπου θα συμβεί η μείωση έργου του τομέα που αφορά η εμπορία (5)

 

 

 

 

VII/b

Για τις άμεσες μειώσεις και περιορισμούς, αναγνωριστικός κωδικός της εγκατάστασης όπου θα συμβεί η μείωση έργου του τομέα που αφορά η εμπορία (5)

 

 

 

VIII/a

Ποσότητα ERU ή CER που αντιπροσωπεύουν μειώσεις έργου του τομέα που αφορά η εμπορία, που έχουν εκχωρηθεί για το 2008

 

 

 

VIII/b

Ποσότητα ERU ή CER που αντιπροσωπεύουν μειώσεις έργου του τομέα που αφορά η εμπορία, που έχουν εκχωρηθεί για το 2009

 

 

 

VIII/c

Ποσότητα ERU ή CER που αντιπροσωπεύουν μειώσεις έργου του τομέα που αφορά η εμπορία, που έχουν εκχωρηθεί για το 2010

 

 

 

VIII/d

Ποσότητα ERU ή CER που αντιπροσωπεύουν μειώσεις έργου του τομέα που αφορά η εμπορία, που έχουν εκχωρηθεί για το 2011

 

 

 

VIII/e

Ποσότητα ERU ή CER που αντιπροσωπεύουν μειώσεις έργου του τομέα που αφορά η εμπορία, που έχουν εκχωρηθεί για το 2012

 

 

 


(1)  Απαριθμήστε όλες τις δραστηριότητες έργου που έχουν εγκριθεί από το κράτος μέλος.

(2)  Χρησιμοποιείστε τον κωδικό που αποδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα VI σημείο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2216/2004.

(3)  Αναφέρετε τις ετήσιες συνολικές εκπομπές που αναμένεται να παραχθούν ελλείψει της δραστηριότητας έργου, καθώς και την ομάδα εγκαταστάσεων όπου οι εκπομπές αυτές αναμένεται να παραχθούν. Επισυνάψτε σύντομη περιγραφή της υιοθετούμενης βασικής ποσότητας. Εάν υιοθετούνται περισσότερες της μίας βασικές ποσότητες στη δραστηριότητα έργου, κάθε βασική ποσότητα (με τις αντίστοιχες ετήσιες συνολικές εκπομπές που αναμένονται ελλείψει του εν λόγω μέρους της δραστηριότητας έργου) πρέπει να εγγραφεί σε ξεχωριστή γραμμή στον πίνακα πρόβλεψης.

(4)  Περιγράψτε σύντομα τη μέθοδο και τα δεδομένα που χρησιμοποιήσατε για την εκτίμηση.

(5)  Εάν, στις γραμμές VII/a και VII/b, πρέπει να απαριθμηθούν περισσότερες της μίας εγκαταστάσεις, χρησιμοποιήστε ξεχωριστές γραμμές. Το μερίδιο, που αναλογεί σε κάθε εγκατάσταση, των δικαιωμάτων στην πρόβλεψη πρέπει να υπολογίζεται ξεχωριστά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 

Προγραμματιζόμενη δραστηριότητα έργου

X

Προγραμματιζόμενη δραστηριότητα έργου

Y

Συνολική ποσότητα δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) στην πρόβλεψη

I/a

Τίτλος της προγραμματιζόμενης δραστηριότητας έργου (1)

 

 

 

 

I/b

Αναγνωριστικός κωδικός έργου της προγραμματιζόμενης δραστηριότητας έργου (1)  (2)

 

 

 

 

I/c

Ημερομηνία ή προβλεπόμενη ημερομηνία της υποστηρικτικής επιστολής για την προγραμματιζόμενη δραστηριότητα έργου

 

 

 

 

I/d

Προβλεπόμενη ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής για την προγραμματιζόμενη δραστηριότητα έργου

 

 

 

 

II

Συνολική προγραμματιζόμενη ποσότητα GHG προς μείωση ή περιορισμό (σε τόνους 2008-2012) από την προγραμματιζόμενη δραστηριότητα έργου

 

 

 

III

Ποσοστό % των συνολικών μειώσεων που η κυβέρνηση εκχωρεί ως ERU ή CER για την προγραμματιζόμενη δραστηριότητα έργου

 

 

 

IV

Περιγραφή της βασικής ποσότητας (1)  (3)

 

 

 

V

Εκτίμηση του ποσοστού % των εκπομπών των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ επί των ολικών εκπομπών που περιλαμβάνονται στη βασική ποσότητα (4)

 

 

 

VI

Προγραμματιζόμενη ποσότητα μείωσης έργου του τομέα που αφορά η εμπορία (II*III*V)

 

 

 

(Σ VI)

VII/a

Για τις άμεσες μειώσεις ή περιορισμούς, ονομασία της(των) εγκατάστασης(εων) όπου πρόκειται να συμβεί η προγραμματιζόμενη μείωση έργου του τομέα που αφορά η εμπορία (5)

 

 

 

 

VII/b

Για τις άμεσες μειώσεις και περιορισμούς, αναγνωριστικός κωδικός της(των) εγκατάστασης(εων) όπου πρόκειται να συμβεί η προγραμματιζόμενη μείωση έργου του τομέα που αφορά η εμπορία (5)

 

 

 

VII/c

Για τις έμμεσες μειώσεις και περιορισμούς, κατηγορία δραστηριοτήτων όπου πρόκειται να συμβεί η προγραμματιζόμενη μείωση έργου του τομέα που αφορά η εμπορία (6)

 

 

 

VIII

Ποσότητα δικαιωμάτων που αφαιρούνται από την εκχωρηθείσα ποσότητα των εγκαταστάσεων/της κατηγορίας δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις γραμμές VII/a-VII/c προκειμένου να καλυφθεί η πρόβλεψη (5)  (6)

 

 

 

 


(1)  Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μόνο εφόσον είναι ήδη διαθέσιμες πριν από την υποβολή του εθνικού σχεδίου κατανομής. Εάν καμία υποστηρικτική επιστολή δεν έχει ακόμη εκδοθεί για συγκεκριμένη δραστηριότητα έργου, μπορούν να συγκεντρωθούν σε μια στήλη και άλλες δραστηριότητες έργου που χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία για τον περιορισμό των εκπομπών.

(2)  Χρησιμοποιείστε τον κωδικό που αποδόθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα VI, σημείο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2216/2004.

(3)  Αναφέρετε τις ετήσιες συνολικές εκπομπές που αναμένεται να παραχθούν ελλείψει της δραστηριότητας έργου, καθώς και την ομάδα εγκαταστάσεων όπου οι εκπομπές αυτές αναμένεται να παραχθούν. Επισυνάψτε σύντομη περιγραφή της υιοθετούμενης βασικής ποσότητας. Εάν υιοθετούνται περισσότερες της μίας βασικές ποσότητες στη δραστηριότητα έργου, κάθε βασική ποσότητα (με τις αντίστοιχες ετήσιες συνολικές εκπομπές που αναμένονται ελλείψει του εν λόγω μέρους της δραστηριότητας έργου) πρέπει να εγγραφεί σε ξεχωριστή γραμμή στον πίνακα πρόβλεψης.

(4)  Περιγράψτε σύντομα τη μέθοδο και τα δεδομένα που χρησιμοποιήσατε για την εκτίμηση.

(5)  Εάν, στις γραμμές VII/a και VII/b, πρέπει να απαριθμηθούν περισσότερες της μίας εγκαταστάσεις, χρησιμοποιήστε ξεχωριστές γραμμές. Το μερίδιο, που αναλογεί σε κάθε εγκατάσταση, των δικαιωμάτων στην πρόβλεψη πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά.

(6)  Χρησιμοποιείστε τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που ορίζονται στο Παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.


Top