EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0705

2006/705/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2006 , για την έγκριση του σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού κατά του υποτύπου H5 της γρίπης των πτηνών σε ορισμένες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το οποίο υπέβαλε η Γερμανία βάσει της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 4906]

OJ L 291, 21.10.2006, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 309–310 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/705/oj

21.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/38


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2006

για την έγκριση του σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού κατά του υποτύπου H5 της γρίπης των πτηνών σε ορισμένες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το οποίο υπέβαλε η Γερμανία βάσει της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 4906]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2006/705/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Γερμανία εμφάνισε πρόσφατα υψηλό αριθμό θετικών ευρημάτων όσον αφορά τον υψηλής παθογονικότητας υπότυπο H5N1 του τύπου Α της γρίπης των πτηνών σε άγρια πτηνά. Εστίες της νόσου σημειώθηκαν επίσης σε πτηνοτροφική εκμετάλλευση και σε ζωολογικό κήπο.

(2)

Ο εμβολιασμός κατά των υποτύπων H5 και H7 της γρίπης των πτηνών μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νόσου. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Γερμανία.

(3)

Η Γερμανία προτίθεται να συγκεντρώσει περαιτέρω δεδομένα σχετικά με τη χρήση του εμβολιασμού, μέσω μιας επιτόπιας μελέτης μεγάλης κλίμακας.

(4)

Στις 24 Αυγούστου 2006, η Γερμανία υπέβαλε προς έγκριση σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί σε τρεις εμπορικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στο πλαίσιο μελέτης που αποβλέπει στην εκτίμηση της προληπτικής αποτελεσματικότητας ενός εμβολίου για τον υπότυπο H5 της γρίπης των πτηνών με την διενέργεια εμβολιασμού σε πουλερικά που εκτρέφονται σε κανονικές επιτόπιες συνθήκες.

(5)

Το σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού που υποβλήθηκε περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ και είναι σύμφωνο με τη στρατηγική εμβολιασμού DIVA (differentiating infected from vaccinated animals — διαφοροποίηση των προσβεβλημένων ζώων από τα εμβολιασμένα). Υπό το πρίσμα της εκτίμησης του σχεδίου και των συζητήσεων με τη Γερμανία, κρίνεται σκόπιμη η έγκριση του εν λόγω σχεδίου.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού

1.   Εγκρίνεται το σχέδιο που υπέβαλε η Γερμανία στις 24 Αυγούστου 2006 σχετικά με τον προληπτικό εμβολιασμό για τον υψηλής παθογονικότητας υπότυπο H5 της γρίπης των πτηνών, το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο προληπτικός εμβολιασμός διεξάγεται με αδρανοποιημένο εμβόλιο του υποτύπου H5N2 της γρίπης των πτηνών σε τρεις επιλεχθείσες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία, σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο.

2.   Στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ασκείται επίσημη επιτήρηση, η οποία συνοδεύεται από τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας, όπως ορίζεται στο σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού.

3.   Το πρόγραμμα προληπτικού εμβολισμού εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

4.   Η Επιτροπή δημοσιεύει το πρόγραμμα προληπτικού εμβολιασμού.

Άρθρο 2

Μέτρα για τον περιορισμό των μετακινήσεων

1.   Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι:

α)

τα πουλερικά, τα αυγά, τα σφάγια πουλερικών και το νωπό κρέας πουλερικών από πουλερικά που εκτρέφονται στις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 («πουλερικά και άλλα προϊόντα») δεν μετακινούνται από τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις·

β)

κατά τη διάρκεια του σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού, δεν εισάγονται στις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία.

2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α) και σύμφωνα με το σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού, να επιτρέψει τις ακόλουθες μετακινήσεις πουλερικών και άλλων προϊόντων:

α)

μετακινήσεις προς το εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τη γρίπη των πουλερικών στη Γερμανία·

β)

μεταφορά για άμεση απόρριψη εντός της Γερμανίας, ύστερα από τη συλλογή των κατάλληλων δειγμάτων που πρέπει να παραδοθούν στο εν λόγω εργαστήριο.

Άρθρο 3

Καθαρισμός και απολύμανση των εκμεταλλεύσεων και των μέσων μεταφοράς

1.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 καθαρίζονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, ύστερα από την απομάκρυνση όλων των πουλερικών από αυτές.

2.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όλα τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις πουλερικών και άλλων προϊόντων καθαρίζονται και απολυμαίνονται ύστερα από κάθε μεταφορά με απολυμαντικά και μεθόδους χρήσης που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 4

Εκθέσεις

Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η Γερμανία υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού.

Από την 3η Οκτωβρίου 2006, υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.


Top