EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1579

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1579/2006 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2006 , για την προκήρυξη διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)

OJ L 291, 21.10.2006, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1579/oj

21.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1579/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2006

για την προκήρυξη διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής (2) θέσπισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, προκειμένου να επιτραπούν στο μέτρο του δυνατού εξαγωγές σημαντικές από οικονομική άποψη, τα προϊόντα που εξάγονται από την Κοινότητα δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο επιστροφής κατά την εξαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια που προκύπτουν από τις συμφωνίες που συνήφθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε να μη διαταράσσονται τα ρεύματα των συναλλαγών που είχαν διαμορφωθεί προηγουμένως από το καθεστώς των επιστροφών. Για τον λόγο αυτό, καθώς και λόγω του εποχικού χαρακτήρα των εξαγωγών οπωροκηπευτικών, πρέπει να καθοριστούν οι ποσότητες που προβλέπονται ανά προϊόν, βάσει της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για επιστροφές κατά την εξαγωγή που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (3). Οι ποσότητες αυτές πρέπει να κατανέμονται λαμβάνοντας υπόψη τον κατά το μάλλον ή ήττον αλλοιώσιμο χαρακτήρα των σχετικών προϊόντων.

(4)

Δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι επιστροφές δύνανται να καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ή τις προοπτικές εξέλιξης, αφενός, των τιμών των οπωροκηπευτικών στην αγορά της Κοινότητας και των διαθέσιμων ποσοτήτων και, αφετέρου, των τιμών που εφαρμόζονται στο διεθνές εμπόριο. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα έξοδα εμπορίας και μεταφοράς, καθώς και η οικονομική πλευρά των προβλεπόμενων εξαγωγών.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι τιμές στην αγορά της Κοινότητας καθορίζονται με βάση τις τιμές που προβλέπονται περισσότερο ευνοϊκές για την εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση στο διεθνές εμπόριο ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν απαραίτητη τη διαφοροποίηση της επιστροφής, για ένα συγκεκριμένο προϊόν, ανάλογα με τον προορισμό του εν λόγω προϊόντος.

(7)

Οι τομάτες, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα επιτραπέζια σταφύλια και τα μήλα των κατηγοριών Extra, I και II των κοινών προδιαγραφών εμπορίας μπορούν προς το παρόν να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγών σημαντικών από οικονομική άποψη.

(8)

Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων και λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση των εξαγωγών της Κοινότητας, πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός και να καθοριστεί το ενδεικτικό ποσό των επιστροφών και των ποσοτήτων που προβλέπονται για τη σχετική περίοδο.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών δεν εξέδωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη χορήγηση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Α3. Τα σχετικά προϊόντα, η περίοδος υποβολής των προσφορών, τα ενδεικτικά ποσοστά επιστροφής και οι προβλεπόμενες ποσότητες καθορίζονται στο παράρτημα.

2.   Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (4), δεν καταλογίζονται στις επιλέξιμες ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

3.   Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών τύπου A3 είναι τέσσερις μήνες.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Νοεμβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2091/2005 (ΕΕ L 343 της 24.12.2005, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A3 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΤΟΜΑΤΕΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΜΗΛΑ)

Περίοδος υποβολής προσφορών: από 2 έως 3 Νοεμβρίου 2006

Κωδικός των προϊόντων (1)

Προορισμός (2)

Ενδεικτικό ποσό των επιστροφών

(σε ευρώ/τόνο καθαρού βάρους)

Προβλεπόμενες ποσότητες

(σε τόνους)

0702 00 00 9100

F08

30

12 000

0805 10 20 9100

F08

39

113 333

0805 50 10 9100

F08

60

30 000

0806 10 10 9100

F08

23

5 333

0808 10 80 9100

F04, F09

33

83 333


(1)  Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

(2)  Οι κωδικοί των προορισμών σειράς «A» καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87. Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

F04

:

Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Σρι Λάνκα, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Παπουασία –Νέα Γουινέα, Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ, Ιαπωνία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή, Μεξικό, Κόστα Ρίκα.

F08

:

Όλοι οι προορισμοί, εκτός της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

F09

:

Οι ακόλουθοι προορισμοί: Νορβηγία, Ισλανδία, Γροιλανδία, νήσοι Φερόε, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Γιουγκοσλαβία (Σερβία, Μαυροβούνιο), Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qalwain, Ras al Khaimah και Fujairah), Κουβέιτ, Υεμένη, Συρία, Ιράν, Ιορδανία, Βολιβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Περού, Παναμάς, Ισημερινός και Κολομβία, χώρες και εδάφη της Αφρικής, εκτός από τη Νότιο Αφρική, προορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11).


Top