EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1578

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1578/2006 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2006 , για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

OJ L 291, 21.10.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 568–570 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 80 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 80 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 228 - 229

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1578/oj

21.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1578/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2006

για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.

(3)

Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 996/2006 της Επιτροπής (EE L 179 της 1.7.2006, σ. 26).

(2)  EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 117 της 4.5.2005, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1.

Μεμβράνη πληκτρολογίου (διαστάσεις: περίπου 65 × 40 × 1 mm) από πολυανθρακικό, χωρίς ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία. Το προϊόν έχει μορφοποιημένα πλήκτρα στη μία πλευρά και μη αγώγιμες ακίδες επαφής στην άλλη πλευρά.

Το προϊόν διαθέτει τυπωμένα πλήκτρα τα οποία συγκροτούν αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, πλήκτρα κλήσης και άλλα στοιχεία χαρακτηριστικά των κινητών τηλεφώνων.

8529 90 40

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, τη σημείωση 2 β) του τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8529, 8529 90 και 8529 90 40.

Ο σχεδιασμός του πληκτρολογίου, ιδίως το σχήμα του, καθώς και η τοποθέτηση, η παρουσίαση και τα τυπωμένα στοιχεία των πλήκτρων, συνεπάγονται την κατάταξη του πληκτρολογίου στον κωδικό ΣΟ 8529 90 40 ως μέρος που προορίζεται αποκλειστικά ή κυρίως για συσκευή της κλάσης 8525.

2.

Ζεύγος φουσκωτών δακτυλίων από πλαστική ύλη, ο καθένας από τους οποίους διαθέτει δύο αεροθαλάμους.

Οι δακτύλιοι είναι σχεδιασμένοι για να τους φορούν παιδιά γύρω από τους βραχίονές τους, ώστε να επιπλέουν σε ρηχά νερά.

Ο σχεδιασμός τους δεν τους προσδίδει επίπεδο ασφάλειας για διάσωση ή προστασία.

9506 29 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 9506 και 9506 29 00.

Λόγω του σχεδιασμού του, το προϊόν δεν διαθέτει το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται για τους δακτυλίους προστασίας ή διάσωσης ή για τα σωσίβια γιλέκα για σκοπούς διάσωσης (κατάταξη βάσει της συστατικής ύλης).

Το προϊόν δεν αποτελεί απλώς παιχνίδι και, συνεπώς, εξαιρείται από την κλάση 9503.

Δεδομένου ότι το προϊόν παρέχει επαρκή εχέγγυα ασφάλειας για τη συγκράτηση των παιδιών στην επιφάνεια του νερού, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 9506 29 00.


Top