EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1222

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2006 της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2006 , για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 944/2006 για το άνοιγμα της απόσταξης κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για ορισμένους οίνους στην Ιταλία

OJ L 221, 12.8.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 372–372 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 206 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 206 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1222/oj

12.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 221/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1222/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Αυγούστου 2006

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 944/2006 για το άνοιγμα της απόσταξης κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για ορισμένους οίνους στην Ιταλία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δεδομένου ότι έχουν τεθεί ταυτόχρονα σε εφαρμογή πολλά μέτρα απόσταξης, οι ιταλικές αρχές κατέληξαν στη διαπίστωση ότι το δυναμικό των οινοπνευματοποιείων και των οργάνων ελέγχου δεν επαρκεί προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή διεξαγωγή των αποστάξεων. Επομένως, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 944/2006 της Επιτροπής (2), είναι αναγκαίο να παραταθεί η περίοδος παράδοσης των οίνων στο οινοπνευματοποιείο έως τις 28 Φεβρουαρίου και η περίοδος παράδοσης της αλκοόλης στον οργανισμό παρέμβασης έως τις 31 Μαΐου 2007. Όσον αφορά του οίνους ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (vqprd), είναι αναγκαίο να παραταθεί η περίοδος παράδοσης της αλκοόλης στον οργανισμό παρέμβασης έως τις 16 Οκτωβρίου 2006.

(2)

Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 944/2006 αναλόγως.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 944/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι ποσότητες οίνων που αποτελούν αντικείμενο των εγκεκριμένων συμφωνητικών πρέπει να παραδοθούν στο οινοπνευματοποιείο το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2007 όσον αφορά τους επιτραπέζιους οίνους και στις 15 Σεπτεμβρίου 2006 όσον αφορά τους οίνους ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (vqprd). Η παραγόμενη αλκοόλη πρέπει να παραδοθεί στον οργανισμό παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 το αργότερο στις 31 Μαΐου 2007 όσον αφορά τους επιτραπέζιους οίνους και στις 16 Οκτωβρίου 2006 όσον αφορά τους οίνους ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (vqprd)»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2165/2005 (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 173 της 27.6.2006, σ. 10.


Top