EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1187

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1187/2006 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2006 , σχετικά με παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2004 όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 21 σε ορισμένα κράτη μέλη

OJ L 214, 4.8.2006, p. 14–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 363–367 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1187/oj

4.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1187/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Αυγούστου 2006

σχετικά με παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2004 όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 21 σε ορισμένα κράτη μέλη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (1), και ιδίως το άρθρο 145 στοιχείο ιδ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (2) προβλέπει, στο άρθρο 21, τις μειώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

(2)

Ορισμένα κράτη μέλη αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα στη διαχείριση της ενιαίας αίτησης για το 2006. Η κατάσταση αυτή με τη σειρά της επηρέασε, σε διαφορετικό βαθμό, την ικανότητα των γεωργών στα σχετικά κράτη μέλη να υποβάλουν την ενιαία αίτησή τους εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004. Ως εκ τούτου, η κατάσταση αυτή ενδέχεται να υπονομεύσει το δικαίωμα ορισμένων γεωργών όσον αφορά την πλήρη χορήγηση της ενίσχυσης την οποία κανονικά δικαιούνται.

(3)

Η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπισαν μη αναμενόμενα προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή του νέου καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που οφείλονται ειδικότερα σε απρόβλεπτες τεχνικές ή διοικητικές δυσκολίες. Επιπλέον, η ένταξη του τομέα του ελαιολάδου στο καθεστώς αύξησε σημαντικά την πολυπλοκότητα του συστήματος. Ο υψηλός αριθμός γεωργών που υποβάλλουν αίτηση και οι πολύπλοκοι υπολογισμοί των προς δήλωση ελαιοκομικών εκτάσεων περιέπλεξαν περισσότερο τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το 2006 στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.

(4)

Λόγω της σοβαρής κατάστασης που οφείλεται στις πλημμύρες στην Ουγγαρία και των μη αναμενόμενων τεχνικών δυσκολιών στην εκτύπωση για πρώτη φορά των σχετικών γραφικών πληροφοριών στην Πολωνία, η κατανομή από τις αρμόδιες αρχές των πλήρων εντύπων αίτησης στους γεωργούς καθυστέρησε σημαντικά και επηρέασε την ικανότητα των γεωργών να υποβάλουν την αίτησή τους εντός της προθεσμίας.

(5)

Υπό τις συνθήκες αυτές, κρίνεται σκόπιμο να μην εφαρμοστεί για το 2006 ούτε η μείωση του 1 % ανά εργάσιμη ημέρα, ούτε οι αποκλεισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004, όσον αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, μέχρι να καθοριστούν προθεσμίες ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις που επικρατούν σε κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004, η μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη ημέρα και οι αποκλεισμοί που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζονται στις ενιαίες αιτήσεις που υποβάλλονται για το 2006 στις αρμόδιες αρχές:

a)

έως τις 31 Μαΐου 2006, όσον αφορά:

i)

τη Γαλλία:

από γεωργούς στα γαλλικά διαμερίσματα που αναφέρονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού,

από γεωργούς που ξεκίνησαν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πριν από τις 15 Μαΐου 2006, αλλά δεν μπόρεσαν να την ολοκληρώσουν έως την ημερομηνία αυτή,

ii)

την Ουγγαρία, όσον αφορά τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού,

iii)

τις Κάτω Χώρες·

β)

μέχρι τις 15 Ιουνίου 2006, όσον αφορά:

i)

τη Γαλλία, από γεωργούς που καλλιεργούν ελαιόδενδρα τα οποία είναι επιλέξιμα για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης,

ii)

την Ισπανία, όσον αφορά τις Αυτόνομες Κοινότητες που αναφέρονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού,

iii)

την Ιταλία,

iv)

την Πολωνία,

v)

το Ηνωμένο Βασίλειο, όσον αφορά την Αγγλία,

vi)

την Πορτογαλία, από γεωργούς που καλλιεργούν ελαιόδενδρα τα οποία είναι επιλέξιμα για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 953/2006 (ΕΕ L 175 της 29.6.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/2006 (ΕΕ L 116 της 29.4.2006, σ. 20).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Γαλλικά Διαμερίσματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο i), πρώτη περίπτωση

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Περιοχές της Ουγγαρίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii)

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ισπανικές Αυτόνομες Κοινότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) σημείο ii)

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


Top