EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1183

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006 , περί της κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφαγίων των χονδρών βοοειδών (κωδικοποιημένη έκδοση)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 386–397 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 160 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 160 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; καταργήθηκε από 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1183/oj

4.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουλίου 2006

περί της κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφαγίων των χονδρών βοοειδών

(κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 1208/81 του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 1981, περί της θεσπίσεως κοινοτικής κλίμακας κατατάξεως σφαγίων των χονδρών βοοειδών (3), έχει τροποποιηθεί (4), κατά τρόπο ουσιαστικό. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Οι διαπιστώσεις των τιμών και τα μέτρα παρέμβασης στον τομέα του βοείου κρέατος πρέπει να πραγματοποιούνται βάσει κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφαγίων των χονδρών βοοειδών.

(3)

Η κατάταξη σφαγίων των χονδρών βοοειδών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διάπλαση και την κατάσταση πάχυνσης. Η συνδυασμένη χρήση των δύο αυτών κριτηρίων επιτρέπει την κατάταξη των σφαγίων σε κατηγορίες. Πρέπει να γίνεται αναγνώριση των σφαγίων που κατατάσσονται με τον τρόπο αυτό.

(4)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν επιτόπιοι έλεγχοι από μια επιτροπή κοινοτικού ελέγχου, ώστε να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην Κοινότητα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός προβλέπει κοινοτική κλίμακα κατάταξης σφαγίων των χονδρών βοοειδών.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)

«σφάγιο»: το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως τούτο εμφανίζεται μετά την αφαιμάτωση, την απεντέρωση και την εκδορά, το οποίο παρουσιάζεται:

χωρίς το κεφάλι και χωρίς τα πόδια· το κεφάλι χωρίζεται από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης, τα πόδια κόβονται στο ύψος της καρπο-μετακαρπίου ή ταρσο-μεταταρσίου άρθρωσης,

χωρίς τα όργανα που περιέχονται στη θωρακική και στην κοιλιακή κοιλότητα, με ή χωρίς τους νεφρούς, το νεφρικό λίπος, καθώς και το λίπος της λεκάνης,

χωρίς τα γεννητικά όργανα με τους προσκολλημένους μυς, χωρίς το μαστό και το λίπος του μαστού·

β)

«ημιμόριο σφαγίου»: το τμήμα του σφαγίου το οποίο προκύπτει από τον τεμαχισμό του όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), σύμφωνα προς τη συμμετρική τομή η οποία διέρχεται διαμέσου κάθε αυχενικού, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού, και διαμέσου του στέρνου και της ισχυο-ηβικής σύμφυσης.

Άρθρο 3

Για τις ανάγκες της διαπίστωσης των τιμών της αγοράς, το σφάγιο εμφανίζεται χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα προεξέχοντα τμήματά του και με τον λαιμό κομμένο σύμφωνα με τις κτηνιατρικές προδιαγραφές, και:

χωρίς νεφρούς, νεφρικό λίπος και λίπος λεκάνης,

χωρίς διάφραγμα ούτε μυς διαφράγματος,

χωρίς ουρά,

χωρίς νωτιαίο μυελό,

χωρίς λίπος των όρχεων,

χωρίς κορόνα του προσαγωγού μυός (τρανς),

χωρίς σφαγίτιδα φλέβα.

Πάντως, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να δέχονται διαφορετικές παρουσιάσεις όταν δεν χρησιμοποιείται αυτή η παρουσίαση αναφοράς.

Στην περίπτωση αυτή, οι διορθώσεις που είναι απαραίτητες για τη μετάβαση από τις παρουσιάσεις αυτές στην παρουσίαση αναφοράς καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (5).

Άρθρο 4

1.   Με την επιφύλαξη των κανόνων που εφαρμόζονται στον τομέα της παρέμβασης, τα σφάγια των χονδρών βοοειδών κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

A.

σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων, ηλικίας κάτω των δύο ετών,

Β.

σφάγια άλλων μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων,

Γ.

σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων,

Δ.

σφάγια θηλέων ζώων που έχουν ήδη γεννήσει,

Ε.

σφάγια άλλων θηλέων ζώων.

Τα κριτήρια που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση μεταξύ των κατηγοριών σφαγίων καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

2.   Η κατάταξη των σφαγίων χονδρών βοοειδών πραγματοποιείται εκτιμώντας διαδοχικά:

α)

τη διάπλαση, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι·

β)

την κατάσταση πάχυνσης, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν την κατηγορία διάπλασης που ορίζεται στο παράρτημα I με το γράμμα S, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη, με την προαιρετική προσθήκη μιας ανώτερης κατηγορίας διάπλασης από τις ήδη υπάρχουσες (ευρύπυγος τύπος), τα χαρακτηριστικά ή η αναμενόμενη εξέλιξη μιας ειδικής παραγωγής.

Τα κράτη μέλη που σκοπεύουν να κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής, το γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να υποδιαιρούν σε τρεις το πολύ υποκατηγορίες τις κατηγορίες που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II.

Άρθρο 5

1.   Η κατάταξη των σφαγίων ή των ημιμορίων σφαγίων γίνεται το ταχύτερο δυνατό μετά τη σφαγή και πραγματοποιείται στο ίδιο το σφαγείο.

2.   Γίνεται αναγνώριση των σφαγίων και των ημιμορίων σφαγίου που έχουν ταξινομηθεί.

3.   Πριν από την αναγνώριση με επισήμανση, τα κράτη μέλη δύνανται να προβαίνουν σε αφαίρεση των προεξεχόντων τμημάτων (émoussage) των σφαγίων ή ημιμορίων σφαγίου, αν το επιτρέπει η κατάσταση της πάχυνσής τους.

Οι όροι υπό τους οποίους εφαρμόζεται αυτή η αφαίρεση προεξεχόντων τμημάτων καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

Άρθρο 6

1.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από μια επιτροπή κοινοτικού ελέγχου που αποτελείται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και από εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Η επιτροπή αυτή συντάσσει έκθεση προς την Επιτροπή σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποίησε.

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη πραγματοποίηση της κατάταξης.

Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Κοινότητος, η οποία αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα.

2.   Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

Άρθρο 7

Οι συμπληρωματικές διατάξεις για τον καθορισμό των κατηγοριών διάπλασης και κατάστασης της πάχυνσης θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

Άρθρο 8

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1208/81 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. PEKKARINEN


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 65 της 17.3.2006, σ. 50.

(3)  ΕΕ L 123 της 7.5.1981, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1026/91 (ΕΕ L 106 της 26.4.1991, σ. 2).

(4)  Βλ. παράρτημα ΙΙΙ.

(5)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Ανάπτυξη των πλαγίων όψεων του σφαγίου, και ιδίως των σημαντικότερων μερών του (μηρός, πλάτη, ωμοπλάτη)

Κατηγορία διάπλασης

Περιγραφή

S

ανώτερη

Όλες οι πλάγιες όψεις εξαιρετικά καμπύλες· εξαιρετική μυϊκή ανάπτυξη με διπλό μυϊκό όγκο (ευρύπυγα)

E

εξαιρετική

Όλες οι πλάγιες όψεις καμπύλες έως πολύ καμπύλες· εξαιρετική μυϊκή ανάπτυξη

U

πολύ καλή

Πλάγιες όψεις καμπύλες στο σύνολό τους· πολύ καλή μυϊκή ανάπτυξη

R

καλή

Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες στο σύνολό τους· καλή μυϊκή ανάπτυξη

Ο

αρκετά καλή

Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες έως κοίλες· μέση μυϊκή ανάπτυξη

P

μέτρια

Όλες οι πλάγιες όψεις κοίλες έως πολύ κοίλες· περιορισμένη μυϊκή ανάπτυξη


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Ποσότητα του λίπους στο εξωτερικό του σφαγίου και στην εσωτερική όψη της θωρακικής κοιλότητος

Κατηγορία της κατάστασης πάχυνσης

Περιγραφή

1

πολύ μικρή

Στρώμα λίπους ανύπαρκτο έως πολύ λεπτό

2

μικρή

Ελαφρό στρώμα λίπους, μύες σχεδόν παντού εμφανείς

3

μέση

Μύες, εξαιρέσει του μηρού και της ωμοπλάτης, σχεδόν παντού καλυμμένοι από λίπος· μικρά αποθέματα λίπους στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητος

4

μεγάλη

Μύες καλυμμένοι από λίπος, αλλά ακόμη μερικώς ορατοί στο ύψος του μηρού και της ωμοπλάτης· μερικά εμφανή αποθέματα λίπους στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητος

5

πολύ μεγάλη

Όλο το σφάγιο καλύπτεται από λίπος, σημαντικά αποθέματα λίπους στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Καταργούμενος κανονισμός με την τροποποίησή του

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1208/81 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 123 της 7.5.1981, σ. 3)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1026/91 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 106 της 26.4.1991, σ. 2)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1208/81

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7

Άρθρο 6 δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Παραρτήματα I και ΙΙ

Παραρτήματα I και ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα IV


Top