EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0516

2006/516/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου στον τομέα της προστασίας του εδάφους, του Πρωτοκόλλου στον τομέα της ενέργειας και του Πρωτοκόλλου στον τομέα του τουρισμού, στη Σύμβαση των Άλπεων - Δηλώσεις

OJ L 201, 25.7.2006, p. 31–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 119–121 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 86 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 91 - 93

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/516/oj

25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 201/31


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ,

της 27ης Ιουνίου 2006

σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου στον τομέα της προστασίας του εδάφους, του Πρωτοκόλλου στον τομέα της ενέργειας και του Πρωτοκόλλου στον τομέα του τουρισμού, στη Σύμβαση των Άλπεων

(2006/516/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο πρώτη φράση, και το άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Σύμβαση για την προστασία των Άλπεων (εφεξής «Σύμβαση των Άλπεων») συνήφθη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με την απόφαση 96/191/ΕΚ (2).

(2)

Το Συμβούλιο απεφάσισε να υπογράψει, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Πρωτόκολλο στον τομέα της Προστασίας του εδάφους, το Πρωτόκολλο στον τομέα της ενέργειας και το Πρωτόκολλο στον τομέα του Τουρισμού, στη Σύμβαση των Άλπεων, (εφεξής «Πρωτόκολλα») με την απόφαση 2005/923/ΕΚ του Συμβουλίου (3).

(3)

Τα Πρωτόκολλα είναι σημαντικό βήμα στην πορεία εφαρμογής της Σύμβασης των Άλπεων, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει δεσμευθεί για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω Σύμβασης.

(4)

Τα οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά διασυνοριακά προβλήματα των Άλπεων αποτελούν σοβαρό ζήτημα στην εξαιρετικά ευαίσθητη αυτή περιοχή, το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί επειγόντως.

(5)

Οι κοινοτικές πολιτικές, και ιδίως τα πεδία προτεραιότητας κατά τα οριζόμενα στην απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (4) πρέπει να προαχθούν και να ενισχυθούν εις ό,τι αφορά την περιοχή των Άλπεων.

(6)

Ένας από τους κύριους στόχους του Πρωτοκόλλου στον τομέα της προστασίας του εδάφους είναι η διαφύλαξη του πολυσχιδούς ρόλου του εδάφους, βάσει της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης. Πρέπει να εξασφαλισθεί η αειφόρος παραγωγικότητα του εδάφους στη φυσική του λειτουργία, ως αρχείου φυσικής και πολιτισμικής ιστορίας και προκειμένου να εξασφαλισθεί η χρήση του στη γεωργία και στη δασοκομία, στην αστική ανάπτυξη και στον τουρισμό, στις άλλες οικονομικές χρήσεις, στις μεταφορές και στις υποδομές, καθώς και ως πηγή πρώτων υλών.

(7)

Κάθε προσέγγιση του ζητήματος της προστασίας του εδάφους θα πρέπει να συνεκτιμά τη σημαντική ποικιλότητα των περιφερειακών και τοπικών συνθηκών της περιοχής των Άλπεων. Το Πρωτόκολλο στον τομέα της προστασίας του εδάφους θα μπορούσε να συμβάλει στην υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

(8)

Οι απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου, όπως είναι η παρακολούθηση του εδάφους, ο προσδιορισμός των επικίνδυνων – από πλευράς διαβρώσεως – περιοχών, των πλημμυρών και κατολισθήσεων, η απογραφή των μολυσμένων τόπων και η δημιουργία εναρμονισμένων βάσεων δεδομένων, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία μιας κοινοτικής πολιτικής για την προστασία του εδάφους όπως φαίνεται μεταξύ άλλων από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (5), την oδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (6), την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (7), την οδηγία 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (8), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών (9) και την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (10).

(9)

Το Πρωτόκολλο στον τομέα της ενέργειας απαιτεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, της παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, της μεταφοράς ενέργειας, της διάθεσης και χρήσης της ενέργειας, ώστε να προάγονται οι προϋποθέσεις για μια αειφόρο ανάπτυξη.

(10)

Οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου στον τομέα της ενέργειας είναι σύμφωνες με το 6ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος καθώς και με την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης και της χρήσης φυσικών πόρων. Οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου είναι επίσης σύμφωνες με την κοινοτική πολιτική στον τομέα της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στη Λευκή Βίβλο για την «Κοινοτική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης», την Πράσινη Βίβλο, «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του εφοδιασμού Ενέργειας», την οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (11), την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (12) και την απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος δράσης στο πεδίο της ενέργειας: «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» (2003-2006) (13).

(11)

Η επικύρωση του Πρωτοκόλλου στον τομέα της ενέργειας θα ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία με την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και το Μονακό. Αυτό θα συμβάλλει στην συμμετοχή περιφερειακών εταίρων στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και στην κάλυψη της Αλπικής οικολογικής περιφέρειας από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

(12)

Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα της Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητας, ενώ τα μέτρα συντονισμού και εφαρμογής που προβλέπονται στους προσανατολισμούς των ΔΕΔ-Ε στην απόφαση αριθ. 1229/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, για καθορισμό συνόλου προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (14) θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά την ανάπτυξη νέων διασυνοριακών συνδέσεων, ιδίως γραμμών υψηλής τάσεως.

(13)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα κράτη μέλη της, η Ελβετία, το Λιχτενστάιν και το Μονακό, αποτελούν Μέρη στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) και στο Πρωτόκολλο του Κυότο. Η UNFCCC και το Πρωτόκολλο του Κυότο απαιτούν από τα Μέρη να διαμορφώνουν, να εφαρμόζουν, να δημοσιεύουν και να επικαιροποιούν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα που προβλέπουν μέτρα περιορισμού της αλλαγής του κλίματος, αντιμετωπίζοντας τις ανθρωπογενείς εκπομπές ανά πηγές και εξασφαλίζοντας — με τις καταβόθρες — τόπους εξάλειψης για όλα τα αέρια θερμοκηπίου που δεν υπάγονται στους ελέγχους του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

(14)

Το Πρωτόκολλο στον τομέα της ενέργειας συμβάλλει στην υλοποίηση των απαιτήσεων της UNFCCC εις ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων διευκόλυνσης μιας κατάλληλης προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος.

(15)

Ο τουρισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός οικονομικός παράγοντας στα περισσότερα τμήματα των Άλπεων και η εξάρτησή του από περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες είναι δεδομένη.

(16)

Δεδομένου ότι η ορεινή αυτή περιφέρεια είναι μοναδική και εξαιρετικά ευαίσθητη από οικολογικής πλευράς, είναι εξαιρετικά σημαντική για μια αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής η εξισορρόπηση των οικονομικών συμφερόντων, των αναγκών του τοπικού πληθυσμού και των περιβαλλοντικών συνιστωσών.

(17)

Ο τουρισμός αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο διευρύνεται, συνεχώς, παγκοσμίως, πλην όμως, ταυτοχρόνως, παραμένει στη σφαίρα των πρωτίστως τοπικών και περιφερειακών αρμοδιοτήτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εδώ, όσον αφορά την Κοινότητα, η οδηγία 85/337/ΕΟΚ, η οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος (15), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (16), και το Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2002, για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Τουρισμού (17). Η Σύμβαση των Άλπεων και το οικείο Πρωτόκολλο στον τομέα του τουρισμού, από κοινού με τα άλλα Πρωτόκολλα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τον τομέα του τουρισμού, θα πρέπει να αποτελέσουν ένα εργαλείο – πλαίσιο για την ενθάρρυνση και τον συντονισμό της συνεισφοράς των παραγόντων, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ούτως ώστε η αειφορία να δώσει σημαντικότατη ώθηση στη βελτίωση της ποιότητας της τουριστικής προσφοράς της περιοχής των Άλπεων.

(18)

Ο συνολικός στόχος του Πρωτοκόλλου για τον τουρισμό είναι η προαγωγή του αειφόρου τουρισμού, εξασφαλίζοντας ειδικότερα ότι στην ανάπτυξη και διαχείρισή του λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Προς τον σκοπό αυτό, προβλέπει ειδικά μέτρα και συστάσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας της καινοτομίας και έρευνας, της παρακολούθησης και κατάρτισης, ως μέσα διαχείρισης και ως διαδικασίες στρατηγικής, προγραμματισμού και αδειοδότησης, που συνδέονται με τον τουρισμό, και ιδίως με την ποιοτική ανάπτυξή του.

(19)

Τα συμβαλλόμενα μέρη στα τρία Πρωτόκολλα θα πρέπει να προαγάγουν τη σχετική με το θέμα εκπαίδευση και κατάρτιση, και, επιπλέον, να προωθήσουν τη διάχυση πληροφοριών στο κοινό όσον αφορά τους στόχους, τα μέτρα και την εφαρμογή του καθενός από αυτά τα τρία Πρωτόκολλα.

(20)

Είναι σκόπιμο να εγκριθούν τα εν λόγω Πρωτόκολλα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το Πρωτόκολλο στον τομέα της προστασίας του εδάφους (18), το Πρωτόκολλο στον τομέα της ενέργειας (19) και το Πρωτόκολλο στον τομέα του τουρισμού (20), της Σύμβασης των Άλπεων, η οποία υπεγράφη στις 7 Νοεμβρίου 1991 στο Salzburg, εγκρίνονται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν, εξ ονόματος της Κοινότητας, το έγγραφο εγκρίσεως με τη Δημοκρατία της Αυστρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πρωτοκόλλου στον τομέα της προστασίας του εδάφους, το άρθρο 21 του Πρωτοκόλλου στον τομέα της ενέργειας και το άρθρο 28 του Πρωτοκόλλου στον τομέα του τουρισμού.

Ταυτοχρόνως, τα ορισθέντα πρόσωπα καταθέτουν τις δηλώσεις που αφορούν τα πρωτόκολλα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 27 Ιουνίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 13 Ιουνίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 61 της 12.3.1996, σ. 31.

(3)  ΕΕ L 337 της 22.12.2005, σ. 27.

(4)  ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία αριθ. 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17).

(6)  ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

(7)  ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(8)  ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(9)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/2004 (ΕΕ L 379 της 24.12.2004, σ. 1).

(10)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία αριθ. 2455/2001/ΕΚ (ΕΕ L 331της 15.12.2001, σ. 1).

(11)  ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθ. 102/2005 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (ΕΕ L 306 της 24.11.2005, σ. 34).

(12)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.

(13)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 29. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθ. 787/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 12).

(14)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 11.

(15)  ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.

(16)  ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 196/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 32 της 4.2.2006, σ. 4).

(17)  ΕΕ C 135 της 6.6.2002, σ. 1.

(18)  ΕΕ L 337 της 22.12.2005, σ. 29.

(19)  ΕΕ L 337 της 22.12.2005, σ. 36.

(20)  ΕΕ L 337 της 22.12.2005, σ. 43.


Top