EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1128

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1128/2006 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2006 , περί του σταδίου εμπορίας στο οποίο αναφέρεται ο μέσος όρος των τιμών του σφαγμένου χοίρου (Κωδικοποιημένη έκδοση)

OJ L 201, 25.7.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 652–656 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 6 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 6 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; καταργήθηκε από 32088R1249

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1128/oj

25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 201/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1128/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2006

περί του σταδίου εμπορίας στο οποίο αναφέρεται ο μέσος όρος των τιμών του σφαγμένου χοίρου

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 3537/89 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 1989, περί του σταδίου εμπορίας στο οποίο αναφέρεται ο μέσος όρος των τιμών του σφαγμένου χοίρου (2), έχει τροποποιηθεί (3) κατά τρόπο ουσιαστικό. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Οι αντιπροσωπευτικές αγορές περιλαμβάνουν, κατά χώρα, το σύνολο των αγορών που εμφαίνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 908/2006 της Επιτροπής (4).

(3)

Βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 πρέπει να καθορίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών του σφαγμένου χοίρου στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας για να εκτιμάται αν η κατάσταση της αγοράς δικαιολογεί μέτρα παρεμβάσεως.

(4)

Για τον καθορισμό αυτού του μέσου όρου των τιμών του σφαγμένου χοίρου πρέπει να είναι διαθέσιμες συγκρίσιμες τιμές στην Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να γίνεται αναφορά στην ίδια ποιότητα σφαγμένου χοίρου που αντιστοιχεί στον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 και σε καλώς καθορισμένο στάδιο εμπορίας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα σφάγια του χοίρου διατίθενται γενικά στο εμπόριο στο στάδιο του σφαγείου, πρέπει να ληφθεί υπόψη το εν λόγω στάδιο.

(5)

Οι τιμές του σφαγμένου χοίρου καθορίζονται σε όλη την Κοινότητα σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα κατατάξεως των σφαγίων χοίρου που έχει καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 του Συμβουλίου (5), και τις λεπτομέρειες εφαρμογής που έχουν θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2967/85 της Επιτροπής (6).

(6)

Πρέπει, να εγκριθεί κανονισμός που συγκεντρώνει όλους τους κανόνες σχετικά με το στάδιο εμπορίας στο οποίο αναφέρεται ο μέσος όρος των τιμών του σφαγμένου χοίρου.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η κοινοτική τιμή της αγοράς του σφαγμένου χοίρου, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, καθορίζεται βάσει των τιμών, κατά την είσοδο στο σφαγείο, εκτός από το φόρο προστιθεμένης αξίας, που πληρώνονται στους προμηθευτές ζωντανών χοίρων.

2.   Οι τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν την αξία των παραπροϊόντων και των μη μεταποιημένων υπολειμμάτων και εκφράζονται ανά 100 χιλιόγραμμα ψυχρού σφαγίου χοίρου:

που παρουσιάζονται σύμφωνα με την παρουσίαση αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84,

και

ζυγίζονται στο άγκιστρο του σφαγείου, το δε διαπιστευμένο βάρος μετατρέπεται σε βάρος ψυχρού σφαγίου σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2967/85.

Άρθρο 2

1.   Η τιμή αγοράς για το σφαγμένο χοίρο σε κράτος μέλος ισούται με το μέσο όρο των τιμών του σφαγμένου χοίρου που διαπιστώθηκαν στις αγορές ή στα κέντρα διαμορφώσεως τιμών του εν λόγω κράτους μέλους που εμφαίνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 908/2006.

2.   Η τιμή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζεται από τις διαμορφωμένες τιμές που καθορίζονται για τα σφάγια βάρους:

από 60 έως λιγότερο από 120 χιλιόγραμμα της κατηγορίας Ε,

από 120 έως λιγότερο από 180 χιλιόγραμμα της κατηγορίας R.

Η επιλογή των κατηγοριών βάρους καθώς και η ενδεχόμενη στάθμισή τους επαφίεται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος το οποίο ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3537/89 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 347 της 28.11.1989, σ. 20. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1572/95 (ΕΕ L 150 της 1.7.1995, σ. 52).

(3)  Βλ. παράρτημα Ι.

(4)  ΕΕ L 168 της 21.6.2006, σ. 11.

(5)  ΕΕ L 301 της 20.11.1984, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3513/93 (ΕΕ L 320 της 22.12.1993, σ. 5).

(6)  ΕΕ L 285 της 25.10.1985, σ. 39. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3127/94 (ΕΕ L 330 της 21.12.1994, σ. 43).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καταργούμενος κανονισμός με τις διαδοχικές τροποποιήσεις του

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3537/89 της Επιτροπής

(ΕΕ L 347 της 28.11.1989, σ. 20)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1572/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 150 της 1.7.1995, σ. 52)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3537/89

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ


Top