EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0781

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 781/2006 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006 , για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

OJ L 137, 25.5.2006, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/781/oj

25.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 137/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 781/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Μαΐου 2006

για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.

(3)

Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Είναι σκόπιμο οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 486/2006 (ΕΕ L 88 της 25.3.2006, σ. 1).

(2)  EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 117 της 4.5.2005, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη κωδικός ΣΟ

Αιτιολόγηση

(1)

(2)

(3)

Κουτί από συμπαγές χαρτόνι, με χωριστό καπάκι (χωρίς μεντεσέδες ή διατάξεις κλεισίματος), όπου η εξωτερική επιφάνεια και των δύο μερών καλύπτεται από χαρτί. Το κουτί έχει διαστάσεις 5,5 cm (μήκος) × 4,5 cm (πλάτος) × 3 cm (ύψος). Στο καπάκι υπάρχει διακοσμητική ταινία από ύφασμα.

Στο εσωτερικό του κουτιού τοποθετείται, δυνάμενος να αφαιρεθεί, συνθετικός σπόγγος πάχους 1 cm. Ο σπόγγος αποτελείται από κυψελοειδή πλαστική ύλη, η πάνω επιφάνεια της οποίας καλύπτεται από στρώμα υφαντικής ύλης επικαλυμμένης με απομίμηση βελούδου από χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων. Στο κέντρο, υπάρχει ημικυκλική τομή, διαμέσου του σπόγγου, που προορίζεται να συγκρατεί κάποιο κόσμημα, π.χ. δαχτυλίδι.

(κουτί για κοσμήματα)

(Βλ. φωτογραφίες αριθ. 637 A + B + Γ) (1)

4202 99 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 2 η) του κεφαλαίου 48 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 4202 και 4202 99 00.

Ο συμπαγής χαρακτήρας του χαρτονιού δείχνει ότι το είδος αυτό είναι κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση. Επίσης, οι διαστάσεις του σπόγγου (που εφαρμόζει απολύτως στο εσωτερικό του κουτιού, το πάχος του), η εξωτερική του εμφάνιση (απομίμηση βελούδου) και, κυρίως, το σχέδιο της τομής, καθιστούν το είδος δοχείο με καπάκι, παρόμοιο προς τα «κουτιά για κοσμήματα» που προορίζονται για ένα κόσμημα. Βλ. επεξηγηματικές σημειώσεις του ΕΣ για την κλάση 4202, έβδομη παράγραφος.

Επίσης, το είδος καλύπτεται από χαρτί, ώστε να πληρούται η προϋπόθεση για τα δοχεία που αναφέρονται στο δεύτερο μέρος του κειμένου της κλάσης 4202.

Λόγω των αντικειμενικών χαρακτηριστικών του (συμπαγές χαρτόνι, ειδικά χαρακτηριστικά του σπόγγου) το είδος προορίζεται για τη φύλαξη συγκεκριμένου εμπορεύματος, δηλαδή κοσμημάτων. Αποτελεί συνεπώς είδος που αναφέρεται στο δεύτερο μέρος του κειμένου της κλάσης 4202 και εξαιρείται, ως εκ τούτου, από το κεφάλαιο 48 σύμφωνα με τη σημείωση 2 η) του κεφαλαίου 48. Βλ. επίσης την πρώτη πρόταση της πρώτης παραγράφου των επεξηγηματικών σημειώσεων του ΕΣ για την κλάση 4819, σημείο A.

Image

Image

Image


(1)  Οι φωτογραφίες έχουν μόνο ενδεικτική σημασία.


Top