EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0306

2006/306/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2006 , για την τροποποίηση της απόφασης 2006/274/ΕΚ σχετικά με τη λήψη ορισμένων προστατευτικών μέτρων όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 1716] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 113, 27.4.2006, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 640–643 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/306/oj

27.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 113/6


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Απριλίου 2006

για την τροποποίηση της απόφασης 2006/274/ΕΚ σχετικά με τη λήψη ορισμένων προστατευτικών μέτρων όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 1716]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/306/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στη Γερμανία εκδηλώθηκαν κρούσματα κλασικής πανώλους των χοίρων.

(2)

Ως εκ τούτου, εκδόθηκε η απόφαση 2006/274/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2006, σχετικά με τη λήψη ορισμένων προστατευτικών μέτρων όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία και την κατάργηση της απόφασης 2006/254/ΕΚ (2) προκειμένου να διατηρηθούν και να επεκταθούν τα μέτρα που ελήφθησαν από τη Γερμανία σύμφωνα με την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων (3).

(3)

Με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία που έδωσε η Γερμανία, πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένοι κανόνες για τις μετακινήσεις των χοίρων από διάφορες περιοχές Γερμανίας και στο εσωτερικό των περιοχών αυτών.

(4)

Επομένως, η απόφαση 2006/274/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2006/274/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Γερμανία μπορεί να επιτρέπει:

α)

τη μεταφορά χοίρων προς σφαγή απευθείας σε σφαγείο που βρίσκεται εκτός της Γερμανίας με σκοπό την άμεση σφαγή, υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των χοίρων πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) και ότι οι χοίροι προέρχονται από μία μόνο εκμετάλλευση η οποία βρίσκεται εκτός των περιοχών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι·

β)

τη μεταφορά χοίρων αναπαραγωγής και παραγωγής σε εκμετάλλευση εκτός της Γερμανίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των χοίρων πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) και ότι οι χοίροι έχουν παραμείνει για περίοδο τουλάχιστον 45 ημερών ή, εφόσον τα ζώα είναι μικρότερα των 45 ημερών, από την ημέρα της γέννησής τους σε μία μόνο εκμετάλλευση:

i)

η οποία βρίσκεται εκτός των περιοχών που περιγράφονται στο παράρτημα Ι·

ii)

η οποία δεν έχει παραλάβει ζώντες χοίρους κατά τη διάρκεια της περιόδου 45 ημερών αμέσως πριν από την ημερομηνία αποστολής των χοίρων·

iii)

στην οποία οι εξετάσεις σύμφωνα με το κεφάλαιο IV (Δ) (2) του παραρτήματος της απόφασης 2002/106/ΕΚ έχουν ολοκληρωθεί με αρνητικά αποτελέσματα.»

2)

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Γερμανία εξασφαλίζει ότι:

α)

με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στην οδηγία 2001/89/ΕΚ και, ιδίως των άρθρων 9, 10 και 11:

i)

δεν μεταφέρονται χοίροι από και προς εκμεταλλεύσεις εντός των περιοχών που περιγράφονται στο παράρτημα Ι(Α)·

ii)

η μεταφορά με σκοπό τη σφαγή χοίρων που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις εκτός των περιοχών που περιγράφονται στο παράρτημα Ι(Α) σε σφαγεία που βρίσκονται εντός εκείνων των περιοχών και η διέλευση χοίρων μέσω των περιοχών αυτών επιτρέπεται μόνον:

μέσω κύριων οδών ή του σιδηροδρόμου· και

σύμφωνα με τις λεπτομερείς οδηγίες που προβλέπονται από την αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η άμεση ή έμμεση επαφή των εν λόγω χοίρων με άλλους χοίρους κατά τη μεταφορά.

β)

δεν αποστέλλονται χοίροι από τις περιοχές που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι(Β) σε άλλες περιοχές στη Γερμανία, με εξαίρεση την απευθείας μεταφορά:

i)

χοίρων προς σφαγή απευθείας σε σφαγείο με σκοπό την άμεση σφαγή, υπό την προϋπόθεση ότι οι χοίροι προέρχονται από μία μόνο εκμετάλλευση·

ii)

χοίρων αναπαραγωγής και παραγωγής σε εκμετάλλευση, υπό την προϋπόθεση ότι οι χοίροι έχουν παραμείνει για περίοδο τουλάχιστον 45 ημερών ή, εφόσον τα ζώα είναι μικρότερα των 45 ημερών, από την ημέρα της γέννησής τους σε μία μόνο εκμετάλλευση:

η οποία δεν έχει παραλάβει ζώντες χοίρους κατά τη διάρκεια της περιόδου 45 ημερών αμέσως πριν από την ημερομηνία αποστολής των χοίρων· και

στην οποία οι εξετάσεις σύμφωνα με το κεφάλαιο IV (Δ) (2) του παραρτήματος της απόφασης 2002/106/ΕΚ έχουν ολοκληρωθεί με αρνητικά αποτελέσματα.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη μεταφορά χοίρων από μια εκμετάλλευση εντός των περιοχών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι(Α), αλλά εκτός ζώνης προστασίας ή επιτήρησης:

α)

απευθείας σε σφαγείο εντός των περιοχών αυτών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε καθορισμένα σφαγεία στη Γερμανία εκτός αυτών των περιοχών, για άμεση σφαγή, υπό την προϋπόθεση ότι οι χοίροι αποστέλλονται από εκμετάλλευση στην οποία οι εξετάσεις σύμφωνα με το κεφάλαιο IV(Δ)(3) της απόφασης 2002/106/ΕΚ έχουν ολοκληρωθεί με αρνητικά αποτελέσματα·

β)

σε εκμετάλλευση που βρίσκεται στις περιοχές αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι χοίροι έχουν παραμείνει για περίοδο τουλάχιστον 45 ημερών ή, εφόσον τα ζώα είναι μικρότερα των 45 ημερών, από την ημέρα της γέννησής τους σε μία μόνο εκμετάλλευση:

i)

η οποία δεν έχει παραλάβει ζώντες χοίρους κατά τη διάρκεια της περιόδου 45 ημερών αμέσως πριν από την ημερομηνία αποστολής των χοίρων·

ii)

στην οποία οι εξετάσεις σύμφωνα με το κεφάλαιο IV (Δ) (2) του παραρτήματος της απόφασης 2002/106/ΕΚ έχουν ολοκληρωθεί με αρνητικά αποτελέσματα.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την απευθείας μεταφορά χοίρων από εκμετάλλευση η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης επιτήρησης σε καθορισμένη εκμετάλλευση στην οποία δεν υπάρχουν χοίροι και η οποία βρίσκεται εντός της ίδιας ζώνης επιτήρησης ή της ζώνης προστασίας που την περικλείει, υπό τους εξής όρους:

η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ·

οι εξετάσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV (Δ) (2) του παραρτήματος της απόφασης 2002/106/ΕΚ έχουν ολοκληρωθεί με αρνητικά αποτελέσματα στην εκμετάλλευση από την οποία μεταφέρονται οι χοίροι.

Οι γερμανικές αρχές καταγράφουν τις προαναφερθείσες μετακινήσεις και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά μέσω της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων».

3)

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Η Γερμανία εξασφαλίζει ότι δεν γίνονται αποστολές των ακόλουθων προϊόντων προς άλλα κράτη μέλη και προς τρίτες χώρες:

α)

σπέρμα χοίρων, εκτός εάν το σπέρμα προέρχεται από κάπρους εκτρεφόμενους σε κέντρο συλλογής που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ και βρίσκεται εκτός των περιοχών που περιγράφονται στο παράρτημα Ι(Α)·

β)

ωάρια και έμβρυα χοίρων, εκτός εάν τα ωάρια και τα έμβρυα προέρχονται από χοίρους εκτρεφόμενους σε εκμετάλλευση που βρίσκεται εκτός των περιοχών που περιγράφονται στο παράρτημα Ι(A).»

4)

Στο άρθρο 5, τα σημία 1 και 2 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα κείμενα:

«1)

εντός των περιοχών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι(Α) καθορίζεται τουλάχιστον μία ζώνη κινδύνου από τις αρμόδιες αρχές και ότι τουλάχιστον οι υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπα τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με χοίρους ή που απαιτούν την είσοδο σε στεγασμένους χώρους για χοίρους και τη χρήση οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών, κόπρου ή νεκρών ζώων προς και από χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι(Α) περιορίζονται σε εκείνη ή εκείνες τις καθορισμένες ζώνες και δεν μεταφέρονται σε άλλα μέρη της Κοινότητας, εκτός αν προηγηθεί εξονυχιστικός καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων, του εξοπλισμού και κάθε άλλης μικροβιοφόρου ουσίας και απουσία οποιασδήποτε επαφής με χοίρους ή χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις τουλάχιστον για 3 ημέρες·

2)

στις περιοχές που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι(Α) εφαρμόζονται μέτρα επιτήρησης σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα II.»

5)

Στο άρθρο 6, οι παράγραφοι 1 και 2 στοιχείο α) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα κείμενα:

«1.   Τα κράτη μέλη δεν αποστέλλουν χοίρους σε σφαγεία στις περιοχές που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι(Α).

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)

οχήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χοίρων στη Γερμανία ή έχουν εισέλθει σε εκμετάλλευση στην οποία εκτρέφονται χοίροι στη Γερμανία καθαρίζονται και απολυμαίνονται δύο φορές ύστερα από κάθε επιχείρηση και πριν χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά χοίρων εκτός της Γερμανίας·»

6)

Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τα μέτρα που εφαρμόζουν στο εμπόριο ούτως ώστε αυτά να συνάδουν με την παρούσα απόφαση και δημοσιοποιούν αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο τα μέτρα που λαμβάνονται. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).

(2)  ΕΕ L 99 της 7.4.2006, σ. 36· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/297/ΕΚ (ΕΕ L 108 της 21.4.2006, σ. 31).

(3)  ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Περιοχές της Γερμανίας που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2, 3, 5 και 6:

A.

Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία: η περιοχή των “Regierungsbezirke” Arnsberg, Düsseldorf και Münster.

B.

Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία: η περιοχή των “Regierungsbezirke” Detmold και Köln.»


Top