EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_105_R_0033_01

Κανονισμός (EK) αριθ. 563/2006 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2006 , σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Νήσων Σολομώντος για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Σολομώντος
Συμφωνία συμπράξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Νήσων Σολομώντος για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Σολομώντος

OJ L 105, 13.4.2006, p. 33–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 105/33


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EK) αριθ. 563/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Μαρτίου 2006

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Νήσων Σολομώντος για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Σολομώντος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Κοινότητα και οι Νήσοι Σολομώντος διαπραγματεύτηκαν και μονογράφησαν αλιευτική συμφωνία σύμπραξης που χορηγεί στους αλιείς της Κοινότητας αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα, στα οποία οι Νήσοι Σολομώντος ασκούν την κυριαρχία τους ή τη δικαιοδοσία τους σε θέματα αλιείας.

(2)

Η συμφωνία αυτή προβλέπει την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της αλιείας με σκοπό να εξασφαλιστούν η διατήρηση και η αειφόρος εκμετάλλευση των πόρων, καθώς και συμπράξεις επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη, προς το κοινό συμφέρον, των οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων.

(3)

Θα πρέπει να εγκριθεί η εν λόγω συμφωνία.

(4)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί ο τρόπος κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών.

(5)

Τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων αλιεύουν στο πλαίσιο της συμφωνίας, κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες κάθε αποθέματος που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των αλιευμάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας η συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Νήσων Σολομώντος για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Σολομώντος (στο εξής καλούμενη «η συμφωνία»).

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Οι καθοριζόμενες στο πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικές δυνατότητες κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

Θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις:

Ισπανία:

75 % των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

Γαλλία:

25 % των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

Παραγαδιάρικα επιφανείας:

Ισπανία:

6 σκάφη

Πορτογαλία:

4 σκάφη.

Εάν οι αιτήσεις αδειών αυτών των κρατών μελών δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARTENSTEIN


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8.


ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΣΥΜΠΡΆΞΗΣ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Νήσων Σολομώντος για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Σολομώντος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής καλούμενη «Κοινότητα», και

Η KYΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΩΣ, στο εξής καλούμενη «Νήσοι Σολομώντος»,

καλούμενες και οι δύο ομού «τα μέρη»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη στενή συνεργασία και τις εγκάρδιες σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και των Νήσων Σολομώντος, ιδίως στο πλαίσιο των συμφωνιών Λομέ και Κοτονού, και την κοινή τους επιθυμία να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις σχέσεις αυτές·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την επιθυμία των Νήσων Σολομώντος να προωθήσουν την ορθολογική εκμετάλλευση των αλιευτικών τους πόρων εντείνοντας τη συνεργασία·

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι, όσον αφορά ιδίως τη θαλάσσια αλιεία, οι Νήσοι Σολομώντος ασκούν την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους σε μια ζώνη που εκτείνεται σε απόσταση έως 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης των ακτών τους·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα ιχθυαποθέματα·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας των αρχών που καθιερώνονται από τον κώδικα καλής συμπεριφοράς για την υπεύθυνη αλιεία, ο οποίος εγκρίθηκε κατά τη συνδιάσκεψη του FAO το 1995·

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η άσκηση κυρίαρχων δικαιωμάτων από τα παράκτια κράτη σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τους για σκοπούς εκμετάλλευσης, διατήρησης και διαχείρισης έμβιων πόρων πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές και πρακτικές του διεθνούς δικαίου και λαμβάνοντας υπόψη τις καθιερωμένες πρακτικές σε περιφερειακό επίπεδο·

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να συνεργαστούν, προς το αμοιβαίο συμφέρον, υπέρ της προώθησης της υπεύθυνης αλιείας, για να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και την αειφόρο εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων·

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να λάβει τη μορφή πρωτοβουλιών και μέτρων, τα οποία, είτε λαμβάνονται από κοινού είτε χωριστά, είναι συμπληρωματικά, συνεπή προς την πολιτική και εξασφαλίζουν συνεργία των προσπαθειών·

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ, για τους σκοπούς αυτούς, να καθιερώσουν διάλογο με στόχο να ορίσουν μια τομεακή αλιευτική πολιτική στις Νήσους Σολομώντος και να προσδιορίσουν τα κατάλληλα μέσα που θα διασφαλίσουν ότι η πολιτική αυτή εφαρμόζεται αποτελεσματικά και ότι οι οικονομικοί παράγοντες και η κοινωνία των πολιτών συμμετέχουν στη διαδικασία·

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν τους όρους και τις συνθήκες που θα διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των κοινοτικών σκαφών στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος και την κοινοτική στήριξη για την προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στην εν λόγω αλιευτική ζώνη·

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να επιδοθούν σε στενότερη οικονομική συνεργασία στον τομέα της αλιευτικής βιομηχανίας και των συναφών δραστηριοτήτων, μέσω της σύστασης και της ανάπτυξης κοινών επιχειρήσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν εταιρίες και των δύο μερών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα συμφωνία καθορίζει τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν:

την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της αλιείας, με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος, ώστε να εξασφαλιστούν η διατήρηση και η αειφόρος εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, και την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα των Νήσων Σολομώντος,

τους όρους πρόσβασης των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος,

τις ρυθμίσεις για την αστυνόμευση της αλιείας στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος με στόχο να διασφαλίζεται η τήρηση των ανωτέρω κανόνων και όρων,

τα μέτρα για την αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων,

την πρόληψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας,

τις συμπράξεις μεταξύ εταιριών που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στον τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων, προς το κοινό συμφέρον.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α)

«αρχές των Νήσων Σολομώντος»: το Υπουργείο Αλιείας και Θαλάσσιων Πόρων των Νήσων Σολομώντος (Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands) ή ο μόνιμος γραμματέας Αλιείας του Υπουργείου Αλιείας και Θαλάσσιων Πόρων των Νήσων Σολομώντος (Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands)·

β)

«κοινοτικές αρχές»: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

γ)

«αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος»: τα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία ως προς την αλιεία των Νήσων Σολομώντος, τα οποία προσδιορίζονται από την εθνική νομοθεσία των Νήσων Σολομώντος ως «αλιευτικά όρια των Νήσων Σολομώντος»·

δ)

«κοινοτικό σκάφος»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Κοινότητα·

ε)

«κοινή επιχείρηση»: εμπορική εταιρία που έχει συσταθεί στις Νήσους Σολομώντος από εφοπλιστές ή από εθνικές επιχειρήσεις των μερών για την άσκηση αλιείας ή συναφών δραστηριοτήτων·

στ)

«μεικτή επιτροπή»: επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και των Νήσων Σολομώντος, οι αρμοδιότητες της οποίας περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας·

ζ)

«αλιεία»:

i)

η αναζήτηση, αλίευση, λήψη ή συλλογή ιχθύων·

ii)

η απόπειρα αναζήτησης, αλίευσης, λήψης ή συλλογής ιχθύων·

iii)

η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, η οποία εύλογα αναμένεται να καταλήξει στον εντοπισμό, την αλίευση, λήψη ή συλλογή ιχθύων·

iv)

η πόντιση, αναζήτηση ή περισυλλογή διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων ή συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως ραδιοφάρων·

v)

κάθε εργασία στη θάλασσα, η οποία άμεσα υποστηρίζει ή προπαρασκευάζει τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα σημεία i) έως iv)·

vi)

η χρήση οποιουδήποτε άλλου σκάφους, από αέρος ή δια θαλάσσης, για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα σημεία i) έως v), με εξαίρεση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια του πληρώματος ή την ασφάλεια ενός σκάφους·

η)

«αλιευτικό σκάφος»: κάθε σκάφος που χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων υποστήριξης, των σκαφών μεταφοράς και οποιουδήποτε άλλου σκάφους εμπλέκεται άμεσα σε παρόμοιες αλιευτικές εργασίες·

θ)

«διαχειριστής»: κάθε πρόσωπο, το οποίο είναι επιφορτισμένο ή υπεύθυνο για τη λειτουργία αλιευτικού σκάφους ή το οποίο διευθύνει ή ελέγχει αλιευτικό σκάφος, συμπεριλαμβανομένου του εφοπλιστή, ναυλωτή ή πλοιάρχου·

ι)

«μεταφόρτωση»: η εκφόρτωση μέρους ή του συνόλου των ιχθύων που βρίσκονται επί αλιευτικού σκάφους σε άλλο αλιευτικό σκάφος, είτε στη θάλασσα είτε στο λιμάνι.

Άρθρο 3

Αρχές και στόχοι που αναφέρονται στην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας

1.   Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος, με βάση την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στη ζώνη, με την επιφύλαξη των συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αμοιβαιότητας στον τομέα της αλιείας.

2.   Τα μέρη συνεργάζονται με στόχο τον ορισμό και την εφαρμογή μιας τομεακής αλιευτικής πολιτικής στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος και προς τούτο εγκαινιάζουν πολιτική διαλόγου σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην εκδίδουν μέτρα στον τομέα αυτό χωρίς προηγούμενη διαβούλευση μεταξύ τους.

3.   Τα μέρη συνεργάζονται επίσης στη διενέργεια εκ των προτέρων, παράλληλων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων, τόσο από κοινού όσο και μονομερώς, για τα μέτρα, τα προγράμματα και τις ενέργειες που υλοποιούνται βάσει της παρούσας συμφωνίας.

4.   Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν ότι η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης.

5.   Η ναυτολόγηση ναυτικών των Νήσων Σολομώντος σε κοινοτικά σκάφη διέπεται από τη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, η οποία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στις αντίστοιχες συμβάσεις και στους γενικούς όρους απασχόλησης. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

Άρθρο 4

Επιστημονική συνεργασία

1.   Στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία, η Κοινότητα και οι Νήσοι Σολομώντος παρακολουθούν την κατάσταση των πόρων στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος· όταν είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται μεικτή επιστημονική συνεδρίαση, εκ περιτροπής στην Κοινότητα και στις Νήσους Σολομώντος.

2.   Τα μέρη, με βάση τα συμπεράσματα της επιστημονικής συνεδρίασης και υπό το πρίσμα των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9, για να εγκρίνουν, με κοινή συναίνεση και εφόσον είναι αναγκαίο, μέτρα που αποβλέπουν στην αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

3.   Τα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους, είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαχείρισης και της διατήρησης των έμβιων πόρων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό, και συνεργάζονται στο πλαίσιο των σχετικών επιστημονικών ερευνών.

Άρθρο 5

Πρόσβαση των κοινοτικών σκαφών στην αλιεία εντός της αλιευτικής ζώνης των Νήσων Σολομώντος

1.   Οι Νήσοι Σολομώντος αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιτρέπουν στα κοινοτικά σκάφη να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική τους ζώνη σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου και του παραρτήματός του.

2.   Οι αλιευτικές δραστηριότητες που διέπονται από την παρούσα συμφωνία υπόκεινται στους νόμους και κανονισμούς των Νήσων Σολομώντος. Οι Νήσοι Σολομώντος γνωστοποιούν στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση των εν λόγω νόμων και κανονισμών έξι μήνες και ένα μήνα αντιστοίχως πριν από την εφαρμογή τους.

3.   Οι Νήσοι Σολομώντος αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων παρακολούθησης της αλιείας που περιέχονται στο πρωτόκολλο. Τα κοινοτικά σκάφη συνεργάζονται με τις αρχές των Νήσων Σολομώντος που είναι αρμόδιες για την διενέργεια της εν λόγω παρακολούθησης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις Νήσους Σολομώντος για τη ρύθμιση της αλιείας με στόχο τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων βασίζονται σε αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια. Εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις στα κοινοτικά σκάφη, στα σκάφη των Νήσων Σολομώντος και στα αλλοδαπά σκάφη, με την επιφύλαξη των συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αμοιβαιότητας στον τομέα της αλιείας.

4.   Η Κοινότητα λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, για να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη της τηρούν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, όπως και τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν την αλιεία εντός της αλιευτικής ζώνης των Νήσων Σολομώντος.

Άρθρο 6

Άδειες

Η διαδικασία που επιτρέπει την έκδοση άδειας αλιείας για ένα σκάφος, τα εφαρμοστέα τέλη και ο τρόπος πληρωμής από τους εφοπλιστές καθορίζονται στο παράρτημα του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 7

Χρηματική αντιπαροχή

1.   Η Κοινότητα χορηγεί στις Νήσους Σολομώντος ενιαία χρηματική αντιπαροχή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πρωτόκολλο και στα παραρτήματα. Η εν λόγω ενιαία αντιπαροχή υπολογίζεται με βάση δύο συναφή στοιχεία, και συγκεκριμένα:

α)

την πρόσβαση των κοινοτικών σκαφών στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος, και

β)

την οικονομική στήριξη της Κοινότητας για την προώθηση της υπεύθυνης αλιείας και της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος.

Ο καθορισμός και η διαχείριση του μέρους της χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 γίνεται με βάση στόχους που προσδιορίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών σύμφωνα με το πρωτόκολλο, στόχους οι οποίοι θα επιτευχθούν στο πλαίσιο της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων Σολομώντος και σύμφωνα με ετήσιο και πολυετές πρόγραμμα για την εφαρμογή της.

2.   Η χρηματική αντιπαροχή που χορηγεί η Κοινότητα καταβάλλεται κατ’ έτος σύμφωνα με το πρωτόκολλο και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της σχετικά με τυχόν μεταβολή του ύψους της αντιπαροχής συνεπεία:

α)

σοβαρών περιστατικών, εξαιρέσει φυσικών φαινομένων, τα οποία αποκλείουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος (σύμφωνα με το άρθρο 14 της συμφωνίας)·

β)

μείωσης των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών για λόγους διαχείρισης των σχετικών αποθεμάτων, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση και αειφόρο εκμετάλλευση των πόρων βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων (σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου)·

γ)

αύξησης των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών, όποτε οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις συγκλίνουν ότι το επιτρέπει η κατάσταση των πόρων (σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 του πρωτοκόλλου)·

δ)

επανεκτίμησης των όρων της κοινοτικής οικονομικής στήριξης για την εφαρμογή μιας τομεακής αλιευτικής πολιτικής στις Νήσους Σολομώντος (σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου), όποτε αυτό δικαιολογείται από τα αποτελέσματα του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού που τηρούν και τα δύο μέρη·

ε)

καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας βάσει του άρθρου 12·

στ)

αναστολής της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας βάσει του άρθρου 13.

Άρθρο 8

Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων και στην κοινωνία των πολιτών

1.   Τα μέρη ενθαρρύνουν την οικονομική, εμπορική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της αλιείας και στους συναφείς τομείς. Προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, για να συντονίσουν τα διάφορα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για το σκοπό αυτό.

2.   Τα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές αλιείας και τα αλιευτικά εργαλεία, τις μεθόδους συντήρησης και τις βιομηχανικές μεθόδους μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

3.   Τα μέρη προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων των μερών, στον τεχνικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα, ενθαρρύνοντας την εδραίωση περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων.

4.   Τα μέρη ενθαρρύνουν ιδίως τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων που αποβλέπουν στο αμοιβαίο συμφέρον. Η δημιουργία κοινών επιχειρήσεων στις Νήσους Σολομώντος και η μεταβίβαση κοινοτικών σκαφών προς κοινές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με συστηματική τήρηση της νομοθεσίας των Νήσων Σολομώντος και της Κοινότητας.

Άρθρο 9

Μεικτή επιτροπή

1.   Συνιστάται μεικτή επιτροπή επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Η μεικτή επιτροπή ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

παρακολουθεί την εκτέλεση, την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας, και ιδίως του ορισμού του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου και της αξιολόγησης της εφαρμογής του·

β)

αποτελεί τον αναγκαίο σύνδεσμο για τα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα της αλιείας·

γ)

λειτουργεί ως φόρουμ για το φιλικό διακανονισμό των διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμφωνίας·

δ)

επανεκτιμά, όταν χρειάζεται, το επίπεδο των αλιευτικών δυνατοτήτων και, ως εκ τούτου, της χρηματικής αντιπαροχής. Οι διαβουλεύσεις βασίζονται στις αρχές που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1, 2 και 3 του πρωτοκόλλου·

ε)

εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα αποφασίσουν τα μέρη με αμοιβαία συμφωνία.

2.   Η μεικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος, εκ περιτροπής στην Κοινότητα και στις Νήσους Σολομώντος, υπό την προεδρία του μέρους που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Συνεδριάζει εκτάκτως κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη.

Άρθρο 10

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της συμφωνίας

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος των Νήσων Σολομώντος.

Άρθρο 11

Διάρκεια

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της· ανανεώνεται αυτομάτως για συμπληρωματικές περιόδους τριών ετών, εκτός εάν υπάρξει καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 12.

Άρθρο 12

Καταγγελία

1.   Η παρούσα συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη για σοβαρούς λόγους, όπως η επιδείνωση της κατάστασης των σχετικών αποθεμάτων, η διαπίστωση μειωμένου επιπέδου αξιοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα κοινοτικά σκάφη ή η αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα μέρη ως προς την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

2.   Το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη συμφωνία εγγράφως τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ή κάθε συμπληρωματικής περιόδου.

3.   Η αποστολή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο συνεπάγεται την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

4.   Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 για το έτος κατά το οποίο παράγει αποτελέσματα η καταγγελία, μειώνεται αναλόγως και pro rata temporis.

5.   Πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος οποιουδήποτε πρωτοκόλλου της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη διεξάγουν διαπραγματεύσεις, για να καθορίσουν κατόπιν συμφωνίας τις απαιτούμενες τροποποιήσεις ή προσθήκες στο πρωτόκολλο και στο παράρτημα.

Άρθρο 13

Αναστολή και επανεξέταση της πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχής

1.   Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μπορεί να ανασταλεί με πρωτοβουλία ενός από τα μέρη, σε περίπτωση σοβαρής διαφωνίας ως προς την εφαρμογή διατάξεων που περιέχονται στη συμφωνία ή στο πρωτόκολλο και το παράρτημά του. Η εν λόγω αναστολή υπόκειται στην προϋπόθεση να κοινοποιήσει το ενδιαφερόμενο μέρος την πρόθεσή του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η αναστολή. Με την παραλαβή της κοινοποίησης, τα μέρη αρχίζουν διαβουλεύσεις με στόχο τη φιλική επίλυση των διαφορών τους.

2.   Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 μειώνεται αναλόγως και pro rata temporis, σε συνάρτηση με τη διάρκεια της αναστολής.

Άρθρο 14

Αναστολή για λόγους ανωτέρας βίας

1.   Σε περίπτωση που σοβαροί λόγοι, εξαιρέσει φυσικών φαινομένων, αποκλείουν την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) των Νήσων Σολομώντος, η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου μπορεί να ανασταλεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις, εάν είναι δυνατό, μεταξύ των δύο μερών και υπό τον όρο ότι η Κοινότητα έχει πληρώσει κάθε ποσό που οφείλεται τη στιγμή της αναστολής.

2.   Η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής επαναλαμβάνεται μόλις τα μέρη διαπιστώσουν, με κοινή συμφωνία κατόπιν διαβουλεύσεων, ότι οι περιστάσεις που προκάλεσαν τη διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων έχουν εκλείψει και ότι η κατάσταση επιτρέπει την επανάληψη των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η καταβολή αυτή πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επιβεβαίωση εκ μέρους και των δύο μερών.

3.   Η ισχύς των αδειών που έχουν χορηγηθεί στα κοινοτικά σκάφη σύμφωνα με το άρθρο 6 της συμφωνίας και το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου παρατείνεται για διάστημα ίσο με το διάστημα αναστολής των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 15

Το πρωτόκολλο και το παράρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 16

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαίως την περάτωση των οικείων διαδικασιών έγκρισης.

ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟ

για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και των πληρωμών που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Νήσων Σολομώντος σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Σολομώντος

Άρθρο 1

Περίοδος εφαρμογής και αλιευτικές δυνατότητες

1.   Οι Νήσοι Σολομώντος χορηγούν ετήσιες άδειες αλιείας σε κοινοτικά θυνναλιευτικά σκάφη σύμφωνα με το άρθρο 6 της συμφωνίας, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης τόνου και εντός των ορίων που καθορίζονται από τη ρύθμιση του Palau για τη διαχείριση της αλιείας με σκάφη γρι-γρι στο Δυτικό Ειρηνικό, η οποία στο εξής καλείται «ρύθμιση Palau».

2.   Για περίοδο τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, οι αλιευτικές δυνατότητες που προβλέπονται από το άρθρο 5 της συμφωνίας καθορίζονται ως εξής:

Ετήσιες άδειες για διεξαγωγή ταυτόχρονης αλιείας στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος χορηγούνται σε 4 σκάφη γρι-γρι και σε 10 παραγαδιάρικα σκάφη.

3.   Από το δεύτερο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας και του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου, κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, ο αριθμός των αδειών αλιείας για σκάφη γρι-γρι που χορηγούνται βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου μπορεί να αυξηθεί, εάν το επιτρέπουν οι αλιευτικοί πόροι και σύμφωνα με τους ετήσιους περιορισμούς της ρύθμισης Palau και με την κατάλληλη εκτίμηση του αποθέματος του τόνου βασιζόμενη σε αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της «επισκόπησης αλιείας τόνου στο Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό και της κατάστασης των αποθεμάτων», η οποία δημοσιεύεται κατ’ έτος από τη γραμματεία της Κοινότητας του Ειρηνικού.

4.   Η παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4, 6 και 7 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 2

Χρηματική αντιπαροχή – Τρόπος πληρωμής

1.   Η ενιαία χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας ορίζεται σε 400 000 ευρώ ετησίως.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου και των άρθρων 13 και 14 της συμφωνίας.

3.   Εάν η συνολική ποσότητα ετήσιων αλιευμάτων τόνου από κοινοτικά σκάφη στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος υπερβεί τους 6 000 τόνους, η συνολική ετήσια χρηματική αντιπαροχή αυξάνεται κατά 65 ευρώ ανά πρόσθετο τόνο αλιευμάτων τόνου. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που πρέπει να καταβληθεί από την Κοινότητα δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού της χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.   Για κάθε συμπληρωματική άδεια γρι-γρι, η οποία χορηγείται από τις Νήσους Σολομώντος σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3, η Κοινότητα αυξάνει τη χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου κατά 65 000 ευρώ ετησίως.

5.   Η πληρωμή πραγματοποιείται το αργότερο την 1η Μαΐου για το πρώτο έτος και το αργότερο κατά την επέτειο της έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου για τα επόμενα έτη.

6.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5, η διάθεση της εν λόγω αντιπαροχής ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Νήσων Σολομώντος.

7.   Η χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται στο λογαριασμό κυβερνητικών εσόδων, ο οποίος έχει ανοιχθεί σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό που προσδιορίζεται από τις Νήσους Σολομώντος. Ο εν λόγω λογαριασμός είναι ο λογαριασμός κυβερνητικών εσόδων των Νήσων Σολομώντος αριθ. 0260-002 στην Κεντρική Τράπεζα των Νήσων Σολομώντος, στην Ονιάρα. Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή που καταβάλλεται από την Κοινότητα σε αντάλλαγμα της χορήγησης συμπληρωματικών ετήσιων αδειών σύμφωνα με τα άρθρα 1 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 4 καταβάλλεται στο λογαριασμό αυτό.

Άρθρο 3

Συνεργασία για την υπεύθυνη αλιεία

1.   Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος, με βάση την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα ύδατα αυτά.

2.   Στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το παρόν πρωτόκολλο, η Κοινότητα και οι Νήσοι Σολομώντος παρακολουθούν την κατάσταση και τη βιωσιμότητα των πόρων στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος.

3.   Τα δύο μέρη, βασιζόμενα στα συμπεράσματα της ετήσιας συνεδρίασης των μελών της «ρύθμισης Palau» και στην ετήσια εκτίμηση των αποθεμάτων από τη γραμματεία της Κοινότητας του Ειρηνικού, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας και λαμβάνουν, όταν χρειάζεται και με κοινή συναίνεση, μέτρα που αποβλέπουν στην αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

Άρθρο 4

Αναθεώρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων

1.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 μπορούν να αυξηθούν με κοινή συμφωνία, στο μέτρο που τα συμπεράσματα της ετήσιας συνεδρίασης των μελών της «ρύθμισης Palau» και η ετήσια εξέταση της κατάστασης των αποθεμάτων από τη γραμματεία της Κοινότητας του Ειρηνικού επιβεβαιώνουν ότι η αύξηση αυτή δεν θα θέσει σε κίνδυνο την αειφόρο διαχείριση των πόρων των Νήσων Σολομώντος. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αυξάνεται αναλόγως και pro rata temporis.

2.   Αντιστρόφως, εάν τα μέρη συμφωνήσουν να λάβουν μέτρα, τα οποία συνεπάγονται μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1, η χρηματική αντιπαροχή μειώνεται αναλόγως και pro rata temporis.

3.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαφόρων κατηγοριών σκαφών μπορεί επίσης να υποστεί αναθεώρηση με κοινή συμφωνία των μερών, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ενδεχόμενες συστάσεις της επιστημονικής συνεδρίασης ως προς τη διαχείριση των αποθεμάτων που ενδεχομένως θίγονται από την εν λόγω ανακατανομή. Τα μέρη συμφωνούν για την αντίστοιχη αναπροσαρμογή της χρηματικής αντιπαροχής, εάν το δικαιολογεί η ανακατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Άρθρο 5

Στήριξη της υπεύθυνης αλιείας στα ύδατα των Νήσων Σολομώντος

1.   Οι Νήσοι Σολομώντος ορίζουν και εφαρμόζουν μια τομεακή αλιευτική πολιτική στις Νήσους Σολομώντος με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στα ύδατά τους. Ποσοστό 30 % της ενιαίας χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου διατίθεται για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η διαχείριση της συνεισφοράς αυτής στηρίζεται στον προσδιορισμό από τα δύο μέρη, με κοινή συμφωνία, των προς υλοποίηση στόχων και του σχετικού ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού.

2.   Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, η Κοινότητα και οι Νήσοι Σολομώντος συμφωνούν στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου και το αργότερο τρεις μήνες από την ημερομηνία αυτή, ένα πολυετές τομεακό πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, που περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

τις κατευθυντήριες γραμμές σε ετήσια και πολυετή βάση, σύμφωνα με τις οποίες θα χρησιμοποιείται το ποσοστό της χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β)

τους προς επίτευξη στόχους σε ετήσια και πολυετή βάση, ώστε να καταστεί δυνατή εν καιρώ η καθιέρωση μιας υπεύθυνης και αειφόρου αλιείας, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που διατυπώνουν οι Νήσοι Σολομώντος στο πλαίσιο της εθνικής αλιευτικής πολιτικής ή των άλλων πολιτικών που συνδέονται ή έχουν επίπτωση στην προώθηση της υπεύθυνης και αειφόρου αλιείας·

γ)

τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε ετήσια βάση.

3.   Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος πρέπει να εγκρίνεται από τα δύο μέρη στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

4.   Κάθε έτος, οι Νήσοι Σολομώντος αποφασίζουν τον τρόπο διάθεσης του ποσοστού της ενιαίας χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος. Όσον αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η εν λόγω διάθεση πρέπει να ανακοινωθεί στην Κοινότητα ταυτόχρονα με την έγκριση του πολυετούς τομεακού προγράμματος στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής. Για κάθε επόμενο έτος, η διάθεση αυτή ανακοινώνεται από τις Νήσους Σολομώντος στην Κοινότητα το αργότερο 45 ημέρες πριν από την επέτειο της έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου.

5.   Το ποσοστό της ενιαίας χρηματικής αντιπαροχής (30 %) που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελέγχεται από κοινού από το Υπουργείο Αλιείας και Θαλάσσιων Πόρων και από το Υπουργείο Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου.

6.   Εάν το δικαιολογεί η ετήσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του πολυετούς τομεακού προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορεί να ζητήσει μείωση του ποσοστού της ενιαίας χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, ώστε να προσαρμοστεί στα αποτελέσματα αυτά το πραγματικό ποσό των κονδυλίων που διατίθενται για την εφαρμογή του προγράμματος.

Άρθρο 6

Διαφορές

Αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου

1.   Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου ή την εφαρμογή τους πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, η οποία συγκαλείται, εάν χρειάζεται, σε έκτακτη συνεδρίαση.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, η εφαρμογή του πρωτοκόλλου μπορεί να ανασταλεί με πρωτοβουλία ενός μέρους, όταν η διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ των μερών θεωρείται σοβαρή και οι διαβουλεύσεις που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν έχουν επιτρέψει το φιλικό διακανονισμό της.

3.   Η αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου υπόκειται στην προϋπόθεση να κοινοποιήσει το ενδιαφερόμενο μέρος την πρόθεσή του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η εν λόγω αναστολή.

4.   Σε περίπτωση αναστολής, τα μέρη συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις, με σκοπό την εξεύρεση λύσης με φιλικό διακανονισμό στη μεταξύ τους διαφορά. Όταν επιτευχθεί η εν λόγω λύση, η εφαρμογή του πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται και το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης μειώνεται αναλόγως και pro rata temporis, σε συνάρτηση με το διάστημα κατά το οποίο είχε ανασταλεί η εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 7

Αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου λόγω παράλειψης πληρωμής

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 της συμφωνίας, εάν η Κοινότητα παραλείψει να πραγματοποιήσει τις πληρωμές που προβλέπονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου, η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου μπορεί να ανασταλεί υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

οι αρμόδιες αρχές των Νήσων Σολομώντος απευθύνουν κοινοποίηση που αναφέρει την απουσία πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή προβαίνει στις κατάλληλες επαληθεύσεις και, εάν χρειάζεται, στην πληρωμή εντός μέγιστης προθεσμίας 45 εργασίμων ημερών από την ημέρα λήψης της κοινοποίησης·

β)

εν απουσία πληρωμής ή επαρκούς αιτιολογίας για την απουσία πληρωμής εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο ανωτέρω στοιχείο α), οι Νήσοι Σολομώντος έχουν δικαίωμα να αναστείλουν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Ενημερώνουν αμελλητί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

γ)

η εφαρμογή του πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται μόλις εκτελεσθεί η επίμαχη πληρωμή.

Άρθρο 8

Εθνικοί νόμοι και κανονισμοί

Οι δραστηριότητες των σκαφών που αλιεύουν βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων του, και ειδικότερα οι μεταφορτώσεις, η χρήση λιμενικών υπηρεσιών και η αγορά προμηθειών διέπονται από τους εφαρμοστέους εθνικούς νόμους και κανονισμούς των Νήσων Σολομώντος.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

1.   Το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαίως την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό.

2.   Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όροι άσκησης της αλιείας από σκάφη της Κοινότητας στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Έκδοση αδειών

1.   Μόνο τα επιλέξιμα σκάφη μπορούν να λάβουν άδεια αλιείας στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος.

2.   Για να είναι επιλέξιμο ένα σκάφος, δεν πρέπει να έχει απαγορευθεί στον εφοπλιστή, στον πλοίαρχο ή στο ίδιο το σκάφος η αλιευτική δραστηριότητα στις Νήσους Σολομώντος. Πρέπει να είναι εντάξει έναντι των αρχών της χώρας, κατά την έννοια ότι πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις παλαιότερες υποχρεώσεις τους που προέκυψαν από τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στις Νήσους Σολομώντος στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Κοινότητα.

3.   Όλα τα κοινοτικά σκάφη που υποβάλλουν αίτηση για άδεια αλιείας πρέπει να αντιπροσωπεύονται από ναυτικό πράκτορα με διαμονή στις Νήσους Σολομώντος. Το όνομα και η διεύθυνση του αντιπροσώπου αυτού αναγράφονται στην αίτηση για την έκδοση αδείας.

4.   Οι αρμόδιες κοινοτικές αρχές υποβάλλουν στον μόνιμο γραμματέα του Υπουργείου Αλιείας και Θαλάσσιων Πόρων των Νήσων Σολομώντος (εφεξής ο «μόνιμος γραμματέας»), μέσω της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδια για τις Νήσους Σολομώντος (εφεξής η «αντιπροσωπεία της Επιτροπής» ή η «αντιπροσωπεία»), αίτηση για κάθε σκάφος που επιθυμεί να αλιεύει βάσει της συμφωνίας, 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της αιτούμενης περιόδου ισχύος της άδειας.

5.   Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον μόνιμο γραμματέα σε έντυπα, των οποίων υπόδειγμα εμφαίνεται στο προσάρτημα 1.

6.   Κάθε αίτηση για την έκδοση άδειας συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

την απόδειξη πληρωμής των τελών για την περίοδο ισχύος της άδειας,

αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης, επικυρωμένο από το κράτος μέλος της σημαίας, το οποίο αναφέρει τη χωρητικότητα του σκάφους σε ΚΟΧ,

πρόσφατη επικυρωμένη έγχρωμη φωτογραφία, διαστάσεων τουλάχιστον 15 cm × 10 cm, η οποία εμφανίζει πλευρική άποψη του σκάφους στην παρούσα κατάστασή του,

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση που απαιτείται δυνάμει των ειδικών διατάξεων που έχουν εφαρμογή ανάλογα με τον τύπο του σκάφους δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου.

7.   Η πληρωμή των τελών διενεργείται στο λογαριασμό που υποδεικνύεται από τον μόνιμο γραμματέα (λογαριασμός κυβερνητικών εσόδων αριθ. 0260-002 στην Κεντρική Τράπεζα των Νήσων Σολομώντος, στην Ονιάρα).

8.   Τα τέλη συμπεριλαμβάνουν όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους, εκτός από τα λιμενικά τέλη, τα έξοδα παροχής υπηρεσιών και τα τέλη μεταφόρτωσης.

9.   Οι άδειες για όλα τα σκάφη παραδίδονται στους εφοπλιστές ή τους αντιπροσώπους τους μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής, εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από τη λήψη του συνόλου των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο 6 από τον μόνιμο γραμματέα.

10.   Σε περίπτωση που τα γραφεία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κλειστά τη στιγμή της υπογραφής της άδειας, αυτή διαβιβάζεται απευθείας στον πράκτορα του σκάφους με κοινοποίηση στην αντιπροσωπεία.

11.   Η άδεια εκδίδεται για συγκεκριμένο σκάφος και δεν είναι μεταβιβάσιμη.

12.   Με αίτηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, η άδεια ενός σκάφους αντικαθίσταται από νέα άδεια που εκδίδεται επ’ ονόματι άλλου σκάφους με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα του σκάφους που αντικαθίσταται, χωρίς να οφείλονται νέα τέλη. Εάν η ολική χωρητικότητα (σε ΚΟΧ) του σκάφους που αντικαθιστά το προηγούμενο είναι μεγαλύτερη από τη χωρητικότητα του σκάφους που αντικαθίσταται, καταβάλλεται η διαφορά των τελών pro rata temporis. Τα συνολικά αλιεύματα και των δύο σκαφών θα λαμβάνονται υπόψη, όταν το επίπεδο των αλιευμάτων των κοινοτικών σκαφών λαμβάνεται υπόψη, για να κριθεί εάν η Κοινότητα οφείλει να καταβάλει συμπληρωματικά ποσά σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου.

13.   Ο εφοπλιστής του σκάφους που αντικαθίσταται ή ο αντιπρόσωπός του παραδίδει την ακυρωθείσα άδεια στον μόνιμο γραμματέα, μέσω της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

14.   Η νέα άδεια αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης της ακυρωθείσας άδειας από τον εφοπλιστή στον μόνιμο γραμματέα. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Νήσους Σολομώντος ενημερώνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας.

15.   Η άδεια πρέπει να διατηρείται επί του σκάφους ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 2 του κεφαλαίου VII του παρόντος παραρτήματος.

ΤΜΗΜΑ 2

Όροι έκδοσης της αδείας — Τέλη και προκαταβολές

1.   Οι άδειες έχουν διάρκεια ισχύος ένα έτος. Είναι ανανεώσιμες. Η ανανέωση των αδειών εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων που καθορίζονται από το πρωτόκολλο.

2.   Τα τέλη ορίζονται σε 35 ευρώ ανά τόνο που αλιεύεται στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος.

3.   Οι άδειες εκδίδονται ύστερα από καταβολή των ακόλουθων κατ’ αποκοπή ποσών στο λογαριασμό κυβερνητικών εσόδων αριθ. 0260-002 στην Κεντρική Τράπεζα των Νήσων Σολομώντος, στην Ονιάρα:

13 000 ευρώ ανά θυνναλιευτικό γρι-γρι, ποσό που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 371 τόνους αλιευμάτων τόνου και τονοειδών κατ’ έτος,

3 000 ευρώ ανά παραγαδιάρικο επιφανείας, ποσό που αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 80 τόνους αλιευμάτων τόνου και τονοειδών κατ’ έτος.

4.   Η τελική εκκαθάριση των τελών που οφείλονται για την αλιευτική περίοδο αποφασίζεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους για τις ποσότητες που αλιεύθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, με βάση τις δηλώσεις αλιευμάτων που συντάσσονται από κάθε εφοπλιστή. Τα στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνονται από τα αρμόδια επιστημονικά ιδρύματα για την επαλήθευση των στοιχείων των αλιευμάτων της Κοινότητας, όπως είναι το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Έρευνας (IRD), το Ισπανικό Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο (IEO) ή το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών (IPIMAR), και από τη Γραμματεία της Κοινότητας του Ειρηνικού (SPC). Βάσει των επιβεβαιωμένων αυτών στοιχείων των δηλώσεων αλιευμάτων, η Επιτροπή συντάσσει αναλυτική κατάσταση των οφειλόμενων τελών για κάθε περίοδο της άδειας, τα οποία υπολογίζονται με βάση το ποσό των 35 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων.

5.   Η εκκαθάριση των τελών που έχει συνταχθεί από την Επιτροπή διαβιβάζεται στον μόνιμο γραμματέα για επαλήθευση και έγκριση.

Οι αρχές των Νήσων Σολομώντος μπορούν να αμφισβητήσουν την εκκαθάριση τελών εντός 30 ημερών από τη διαβίβασή της και σε περίπτωση διαφωνίας να ζητήσουν τη σύγκληση της μεικτής επιτροπής.

Εάν δεν εγερθούν αντιρρήσεις εντός 30 ημερών από τη διαβίβαση της εκκαθάρισης, η εκκαθάριση τελών θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τις Νήσους Σολομώντος.

6.   Η τελική εκκαθάριση τελών κοινοποιείται ταυτόχρονα αμελλητί στον μόνιμο γραμματέα, στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη Γραμματεία της Κοινότητας του Ειρηνικού (SPC) και στους εφοπλιστές μέσω των οικείων εθνικών διοικήσεων.

7.   Τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές πραγματοποιούνται από τους εφοπλιστές στις αρμόδιες αρχές των Νήσων Σολομώντος εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση της επικυρωμένης τελικής εκκαθάρισης στον λογαριασμό κυβερνητικών εσόδων των Νήσων Σολομώντος αριθ. 0260-002 στην Κεντρική Τράπεζα των Νήσων Σολομώντος, στην Ονιάρα.

8.   Εντούτοις, εάν το ποσό του τελικού λογαριασμού είναι κατώτερο από το ποσό της προκαταβολής που αναφέρεται στο σημείο 3 του παρόντος τμήματος, το αντίστοιχο υπόλοιπο δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

1.   Τα σκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου επιτρέπεται να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος, αλλ’ όχι σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) ναυτικών μιλίων γύρω από το αρχιπέλαγος της κύριας ομάδας νήσων [Main Group Archipelago (MGA)] και γύρω από τα αρχιπελαγικά και χωρικά ύδατα των λοιπών αρχιπελαγών. Οι συντεταγμένες των υδάτων Α της MGA και των υπόλοιπων αρχιπελαγών (δηλ. ύδατα Β, ύδατα C, ύδατα D και ύδατα E) θα δοθούν από τον μόνιμο γραμματέα πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Ο μόνιμος γραμματέας κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε τροποποίηση των εν λόγω κλειστών αλιευτικών ζωνών τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την εφαρμογή της.

2.   Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλιεία εντός 3 ναυτικών μιλίων από οποιαδήποτε αγκυροβολημένη διάταξη συγκέντρωσης ιχθύων, της οποίας η θέση γνωστοποιείται με γεωγραφικές συντεταγμένες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

1.   Η διάρκεια της αλιευτικής εξόρμησης ενός κοινοτικού σκάφους για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος ορίζεται ως εξής:

είτε η περίοδος που διανύεται μεταξύ μιας εισόδου και μιας εξόδου από την αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος,

είτε η περίοδος που διανύεται μεταξύ μιας εισόδου στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος και μιας μεταφόρτωσης,

είτε η περίοδος που διανύεται μεταξύ μιας εισόδου στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος και μιας εκφόρτωσης στις Νήσους Σολομώντος.

Όλα τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα των Νήσων Σολομώντος στο πλαίσιο της συμφωνίας, υποχρεούνται να ανακοινώνουν τα αλιεύματά τους στον μόνιμο γραμματέα, ως εξής:

2.1.   Οι δηλώσεις περιλαμβάνουν τα αλιεύματα που αλιεύονται από το σκάφος στη διάρκεια κάθε αλιευτικής εξόρμησης. Ανακοινώνονται στον μόνιμο γραμματέα σε ηλεκτρονική μορφή, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο τέλος κάθε αλιευτικής εξόρμησης και, σε κάθε περίπτωση, πριν το σκάφος εγκαταλείψει την αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος. Αποδείξεις παραλαβής σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλονται αμελλητί στο σκάφος από καθέναν από τους δύο παραλήπτες με αμοιβαία κοινοποίηση.

2.2.   Τα πρωτότυπα σε χαρτί των δηλώσεων που έχουν διαβιβαστεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διάρκεια μιας ετήσιας περιόδου ισχύος της άδειας κατά την έννοια του ανωτέρω σημείου 2.1 κοινοποιούνται στον μόνιμο γραμματέα εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από το τέλος της τελευταίας αλιευτικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε κατά την εν λόγω περίοδο. Αντίγραφα σε χαρτί κοινοποιούνται ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.3.   Τα σκάφη δηλώνουν τα αλιεύματά τους με το έντυπο που αντιστοιχεί στο ημερολόγιο πλοίου, υπόδειγμα του οποίου εμφαίνεται στο προσάρτημα 2. Για τις περιόδους κατά τις οποίες το σκάφος δεν βρίσκεται στα ύδατα των Νήσων Σολομώντος, υποχρεούται να συμπληρώνει το ημερολόγιο πλοίου με την ένδειξη «εκτός ΑΟΖ των Νήσων Σολομώντος».

2.4.   Τα έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται ευανάγνωστα και να υπογράφονται από τον πλοίαρχο του σκάφους.

3.   Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, οι Νήσοι Σολομώντος επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αναστείλουν την άδεια του εμπλεκόμενου σκάφους μέχρις ότου εκπληρωθούν οι διατυπώσεις και να επιβάλουν την ποινή που προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία των Νήσων Σολομώντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ

1.   Κάθε κοινοτικό σκάφος που αλιεύει στο πλαίσιο της συμφωνίας υποχρεούται να ναυτολογήσει τουλάχιστον έναν (1) υπήκοο των Νήσων Σολομώντος ως μέλος του πληρώματος. Οι όροι εργασίας για τους υπηκόους των Νήσων Σολομώντος πρέπει να είναι αυτοί που ισχύουν για το σχετικό κλάδο στις Νήσους Σολομώντος.

2.   Στην περίπτωση που ένα κοινοτικό σκάφος δεν είναι σε θέση να ναυτολογήσει έναν (1) υπήκοο των Νήσων Σολομώντος ως μέλος του πληρώματος, οι εφοπλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν ένα κατ’ αποκοπή ποσό ίσο προς τους μισθούς δύο μελών του πληρώματος για τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος.

3.   Το προαναφερόμενο ποσό καταβάλλεται στο λογαριασμό κυβερνητικών εσόδων αριθ. 0260-002 στην Κεντρική Τράπεζα των Νήσων Σολομώντος, στην Ονιάρα.

4.   Οι εφοπλιστές επιλέγουν ελεύθερα τους ναυτικούς που θα ναυτολογήσουν στα σκάφη τους μεταξύ όσων περιλαμβάνονται σε κατάλογο που υποβάλλεται από τον μόνιμο γραμματέα.

5.   Ο εφοπλιστής ή ο αντιπρόσωπός του κοινοποιεί στον μόνιμο γραμματέα τα ονόματα των ναυτικών των Νήσων Σολομώντος που ναυτολογήθηκαν στο συγκεκριμένο σκάφος, αναφέροντας τα στοιχεία εγγραφής τους στο ναυτολόγιο.

6.   Η διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στους ναυτικούς που ναυτολογούνται στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

7.   Οι συμβάσεις απασχόλησης των ναυτικών των Νήσων Σολομώντος, αντίγραφο των οποίων παραδίδεται στους υπογράφοντες, συνάπτονται μεταξύ των αντιπροσώπων των εφοπλιστών και των ναυτικών ή/και των συνδικάτων τους ή των εκπροσώπων αυτών σε συνεργασία με τον μόνιμο γραμματέα. Οι συμβάσεις αυτές εγγυώνται στους ναυτικούς τις παροχές του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται, συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης ζωής, ασθενείας και ατυχήματος.

8.   Ο μισθός των ναυτικών των Νήσων Σολομώντος βαρύνει τους εφοπλιστές. Πρέπει να καθορίζεται, πριν από την έκδοση των αδειών, με κοινή συμφωνία μεταξύ των εφοπλιστών ή των αντιπροσώπων τους και του μόνιμου γραμματέα. Εντούτοις, οι αποδοχές των ναυτικών των Νήσων Σολομώντος δεν μπορούν να είναι κατώτερες από εκείνες που εφαρμόζονται στα πληρώματα των Νήσων Σολομώντος και πάντως όχι κατώτερες από τους κανόνες της ΔΟΕ.

9.   Κάθε ναυτικός που προσλαμβάνεται από τα κοινοτικά σκάφη πρέπει να παρουσιάζεται στον πλοίαρχο του καθοριζόμενου σκάφους την παραμονή της ημέρας που προτείνεται για την επιβίβασή του. Εάν ο ναυτικός δεν παρουσιαστεί την ημέρα και ώρα που προβλέπονται για την επιβίβασή του, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτόματα από την υποχρέωσή του να ναυτολογήσει τον εν λόγω ναυτικό.

10.   Σε περίπτωση που δεν ναυτολογηθούν ναυτικοί των Νήσων Σολομώντος για λόγους άλλους εκτός από τον αναφερόμενο στο προηγούμενο σημείο, οι εφοπλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν το συντομότερο δυνατό ένα κατ’ αποκοπή ποσό (για την αλιευτική περίοδο) ισοδύναμο με τους μισθούς των ναυτικών που δεν ναυτολογήθηκαν.

11.   Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των ναυτικών-αλιέων στις Νήσους Σολομώντος και καταβάλλεται στο λογαριασμό κυβερνητικών εσόδων αριθ. 0260-002 στην Κεντρική Τράπεζα των Νήσων Σολομώντος, στην Ονιάρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα σκάφη πρέπει να συμμορφώνονται προς τα μέτρα και τις συστάσεις που εκδίδουν η Γραμματεία της Κοινότητας του Ειρηνικού και τα μέλη της «Ρύθμισης Palau» όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία, τις τεχνικές προδιαγραφές τους και όλα τα άλλα τεχνικά μέτρα που έχουν εφαρμογή στις οικείες αλιευτικές δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

1.   Τη στιγμή της κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας, κάθε ενδιαφερόμενο κοινοτικό σκάφος καταβάλλει ποσό 400 ευρώ στο λογαριασμό κυβερνητικών εσόδων αριθ. 0260-002 στην Κεντρική Τράπεζα των Νήσων Σολομώντος, στην Ονιάρα, ειδικά για το πρόγραμμα παρατηρητών.

Τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα των Νήσων Σολομώντος στο πλαίσιο της συμφωνίας επιβιβάζουν παρατηρητές που ορίζονται από τις Νήσους Σολομώντος, υπό τους όρους που ακολουθούν:

2.1.   Ο μόνιμος γραμματέας καθορίζει κάθε έτος το εύρος του προγράμματος παρατήρησης επί των σκαφών, βάσει του αριθμού των σκαφών που έχουν άδεια αλιείας στα ύδατα υπό τη δικαιοδοσία του και της κατάστασης των πόρων που αποτελούν στόχο των σκαφών αυτών. Καθορίζει ανάλογα τον αριθμό ή το ποσοστό σκαφών ανά κατηγορία αλιείας, τα οποία απαιτείται να επιβιβάσουν παρατηρητή.

2.2.   Ο μόνιμος γραμματέας καταρτίζει κατάλογο των σκαφών που ορίζονται για την επιβίβαση παρατηρητή, καθώς και κατάλογο των παρατηρητών που ορίζονται προς επιβίβαση. Οι κατάλογοι αυτοί τηρούνται ενημερωμένοι. Κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις καταρτιστούν και στη συνέχεια ανά τρίμηνο όσον αφορά την ενδεχόμενη ενημέρωσή τους.

2.3.   Ο μόνιμος γραμματέας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εφοπλιστές ή τους αντιπροσώπους τους για την πρόθεσή του να επιβιβαστεί παρατηρητής στα σκάφη τους τη στιγμή έκδοσης της άδειας ή το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία επιβίβασης του παρατηρητή, το όνομα του οποίου γνωστοποιείται το συντομότερο δυνατό.

3.   Ο χρόνος παρουσίας του παρατηρητή επί του σκάφους καθορίζεται από τον μόνιμο γραμματέα, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει γενικώς το διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο μόνιμος γραμματέας ενημερώνει σχετικά τους εφοπλιστές ή τους αντιπροσώπους τους τη στιγμή γνωστοποίησης του ονόματος του παρατηρητή που έχει οριστεί προς επιβίβαση στο συγκεκριμένο σκάφος.

4.   Οι όροι επιβίβασης του παρατηρητή ορίζονται κοινή συναινέσει από τον εφοπλιστή ή τον αντιπρόσωπό του και τον μόνιμο γραμματέα.

5.   Οι ενδιαφερόμενοι εφοπλιστές κοινοποιούν εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων και με προειδοποίηση δέκα ημερών τις ημερομηνίες και τους λιμένες των Νήσων Σολομώντος που προβλέπονται για την επιβίβαση των παρατηρητών.

6.   Σε περίπτωση που ο παρατηρητής επιβιβάζεται σε λιμάνι της αλλοδαπής, τα έξοδα ταξιδίου του βαρύνουν τον εφοπλιστή. Εάν το σκάφος στο οποίο επιβαίνει παρατηρητής από τις Νήσους Σολομώντος εγκαταλείψει την αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τον επαναπατρισμό του παρατηρητή το συντομότερο δυνατό στις Νήσους Σολομώντος με έξοδα του εφοπλιστή.

7.   Εάν ο παρατηρητής απουσιάζει από το συμφωνημένο τόπο και κατά τη συμφωνημένη ώρα και δεν εμφανιστεί κατά τις έξι (6) επόμενες ώρες, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτομάτως από την υποχρέωσή του να επιβιβάσει τον εν λόγω παρατηρητή.

Ο παρατηρητής απολαύει της μεταχείρισης αξιωματικού του πλοίου. Εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

8.1.   παρατηρεί τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών·

8.2.   επαληθεύει το στίγμα των σκαφών που αλιεύουν·

8.3.   προβαίνει σε βιολογικές δειγματοληψίες στο πλαίσιο επιστημονικών προγραμμάτων·

8.4.   καταγράφει τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία·

8.5.   επαληθεύει τα στοιχεία αλιευμάτων για τη ζώνη των Νήσων Σολομώντος που έχουν καταχωρισθεί στο ημερολόγιο πλοίου·

8.6.   επαληθεύει τα ποσοστά των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και υπολογίζει κατ’ εκτίμηση τον όγκο των απορρίψεων εμπορεύσιμων ειδών ιχθύων, μαλακόστρακων, κεφαλόποδων και θαλάσσιων θηλαστικών·

8.7.   κοινοποιεί ανά εβδομάδα μέσω ασυρμάτου τα στοιχεία αλιείας, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων επί του σκάφους.

9.   Ο πλοίαρχος λαμβάνει όλα τα μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, για να εξασφαλίσει τη σωματική και ηθική ασφάλεια του παρατηρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

10.   Ομοίως, στο μέτρο του δυνατού, παρέχονται στον παρατηρητή όλες οι διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο πλοίαρχος του παρέχει πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του, στα έγγραφα που συνδέονται ευθέως με τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους, συμπεριλαμβανομένου του ημερολογίου πλοίου και του βιβλίου ναυσιπλοΐας, καθώς και στους αναγκαίους χώρους του σκάφους, προκειμένου να διευκολύνει την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του επί του σκάφους, ο παρατηρητής:

11.1.   λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε οι συνθήκες επιβίβασής του καθώς και η παρουσία του επί του σκάφους να μη διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες,

11.2.   σέβεται τα αγαθά και τον εξοπλισμό του σκάφους καθώς και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των εγγράφων που ανήκουν στο εν λόγω σκάφος.

12.   Στο τέλος της περιόδου παρατήρησης και πριν εγκαταλείψει το σκάφος, ο παρατηρητής συντάσσει έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία διαβιβάζεται στον μόνιμο γραμματέα με κοινοποίηση στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπογράφει την έκθεση παρουσία του πλοιάρχου, ο οποίος μπορεί να προσθέσει ή να ζητήσει να προστεθούν όλες οι παρατηρήσεις τις οποίες θεωρεί χρήσιμες, ακολουθούμενες από την υπογραφή του. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται στον πλοίαρχο του σκάφους κατά την αποβίβαση του παρατηρητή.

13.   Ο εφοπλιστής εξασφαλίζει με έξοδά του την ενδιαίτηση και τη σίτιση των παρατηρητών υπό τις ίδιες συνθήκες με τους αξιωματικούς του σκάφους.

14.   Ο μισθός και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του παρατηρητή βαρύνουν την κυβέρνηση των Νήσων Σολομώντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

1.   Για λόγους που αφορούν την αλιεία και την ασφάλεια στη θάλασσα, κάθε σκάφος φέρει σήμανση και στοιχεία αναγνώρισης σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τυπικές προδιαγραφές του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) για τη σήμανση και αναγνώριση των αλιευτικών σκαφών.

2.   Το όνομα του σκάφους αναγράφεται ευανάγνωστα με λατινικούς χαρακτήρες στην πλώρη και την πρύμνη του σκάφους.

3.   Τα σκάφη που δεν αναγράφουν το όνομά τους και το διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου ή τα διακριτικά γράμματα αναγνώρισης με τον προδιαγεγραμμένο τρόπο μπορεί να οδηγηθούν σε λιμάνι των Νήσων Σολομώντος για περαιτέρω έρευνα.

4.   Ο διαχειριστής του σκάφους εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση της διεθνούς συχνότητας κινδύνου και κλήσεως 2 182 kHz (HF) ή/και της διεθνούς συχνότητας ασφαλείας και κλήσεως 156,8 MHz (δίαυλος 16, VHF-FM), ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με τις κυβερνητικές αρχές διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου της αλιείας.

5.   Ο διαχειριστής του σκάφους εξασφαλίζει ότι επί του σκάφους υπάρχει και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο πρόσφατο και ενημερωμένο αντίγραφο του διεθνούς κώδικα σημάτων (INTERCO).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

Η επικοινωνία μεταξύ των σκαφών που έχουν άδεια και των περιπολικών της κυβέρνησης γίνεται με τον διεθνή κώδικα σημάτων, ως εξής:

Διεθνής Κώδικας Σημάτων —

Σημασία:

L …

Σταματήστε αμέσως

SQ3 …

Σταματήστε ή επιβραδύνατε, επιθυμώ να επιβιβαστώ στο σκάφος σας

QN …

Πλευρίσατε το σκάφος σας κατά μήκος της δεξιάς πλευράς του σκάφους μας

QN1 …

Πλευρίσατε το σκάφος σας κατά μήκος της αριστερής πλευράς του σκάφους μας

TD2 …

Είστε αλιευτικό σκάφος;

C …

Ναι

N …

Όχι

QR …

Δεν μπορούμε να πλευρίσουμε το σκάφος μας κατά μήκος του σκάφους σας

QP …

Θα πλευρίσουμε το σκάφος μας κατά μήκος του σκάφους σας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1.   Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τηρεί ενημερωμένο κατάλογο των σκαφών, για τα οποία εκδίδεται άδεια αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται στις αρχές των Νήσων Σολομώντος που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της αλιείας, μόλις καταρτισθεί και στη συνέχεια κάθε φορά που ενημερώνεται.

2.   Τα κοινοτικά σκάφη μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο, μόλις ληφθεί η κοινοποίηση πληρωμής της προκαταβολής που αναφέρεται στο σημείο 3 του τμήματος 2 του κεφαλαίου Ι του παρόντος παραρτήματος. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ληφθεί από τον εφοπλιστή και να φυλάσσεται επί του σκάφους επικυρωμένο αντίγραφο του εν λόγω καταλόγου, αντί της αδείας αλιείας, έως ότου εκδοθεί η άδεια.

3.   Είσοδος και έξοδος από τη ζώνη αλιείας:

3.1.   Τα κοινοτικά σκάφη γνωστοποιούν, προ 24 τουλάχιστον ωρών, στον μόνιμο γραμματέα την πρόθεσή τους να εισέλθουν ή να εξέλθουν από την αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος. Μόλις τα σκάφη εισέλθουν στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος, ενημερώνουν τον μόνιμο γραμματέα με τηλεομοιοτυπία, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με ασύρματο.

3.2.   Κατά τη γνωστοποίηση της εξόδου του, κάθε σκάφος ανακοινώνει επίσης το στίγμα του και την ποσότητα και τα είδη των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους. Οι ανακοινώσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά προτίμηση με τηλεομοιοτυπία και, για τα σκάφη που δεν διαθέτουν τέτοια συσκευή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ασύρματο.

3.3.   Σκάφος που συλλαμβάνεται να αλιεύει χωρίς να έχει ενημερώσει τον μόνιμο γραμματέα, θεωρείται σκάφος χωρίς άδεια.

3.4.   Οι αριθμοί της τηλεομοιοτυπίας, του τηλεφώνου, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γνωστοποιούνται επίσης στα σκάφη κατά τη στιγμή έκδοσης της άδειας αλιείας.

4.   Διαδικασίες ελέγχου

4.1.   Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών σκαφών που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος επιτρέπουν και διευκολύνουν την επιβίβαση στο σκάφος και την εκπλήρωση των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου των Νήσων Σολομώντος που είναι επιφορτισμένος με την επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

4.2.   Η παρουσία επί του σκάφους των εν λόγω υπαλλήλων δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

4.3.   Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης, χορηγείται πιστοποιητικό στον πλοίαρχο του σκάφους.

5.   Κράτηση αλιευτικών σκαφών.

5.1.   Ο μόνιμος γραμματέας ενημερώνει την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντός 48 ωρών, για κάθε κράτηση και κύρωση που έχει επιβληθεί σε κοινοτικά σκάφη στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος.

5.2.   Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει ταυτόχρονα συνοπτική έκθεση για τις περιστάσεις και τους λόγους που οδήγησαν στην εν λόγω κράτηση.

6.   Έκθεση κράτησης.

6.1.   Ο πλοίαρχος του σκάφους οφείλει, μετά τη σύνταξη έκθεσης από τον επιθεωρητή, να υπογράψει το έγγραφο αυτό.

6.2.   Η υπογραφή αυτή δεν θίγει τα δικαιώματα και τα μέσα άμυνας που ο πλοίαρχος μπορεί να επικαλεστεί κατά της παράβασης για την οποία κατηγορείται.

6.3.   Ο πλοίαρχος οφείλει να οδηγήσει το σκάφος του στο λιμάνι που υποδεικνύει ο επιθεωρητής. Σε περίπτωση παράβασης ήσσονος σημασίας, ο μόνιμος γραμματέας μπορεί να επιτρέψει στο υπό κράτηση σκάφος να συνεχίσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες.

7.   Συνάντηση συνδιαλλαγής σε περίπτωση κράτησης

7.1.   Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο μόνιμος γραμματέας, με την ενδεχόμενη συμμετοχή εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, πραγματοποιούν συνάντηση συνδιαλλαγής εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη λήψη των προαναφερόμενων πληροφοριών, πριν εξετασθεί το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κατά του πλοιάρχου ή του πληρώματος του σκάφους ή μέτρων κατά του φορτίου και του εξοπλισμού του σκάφους, πλην αυτών που αποσκοπούν στη συντήρηση των αποδείξεων για την εικαζόμενη παράβαση.

7.2.   Κατά τη συνάντηση αυτή, τα μέρη ανταλλάσσουν κάθε έγγραφο ή κάθε χρήσιμη πληροφορία που ενδέχεται να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των περιστάσεων υπό τις οποίες συνέβησαν τα γεγονότα. Ο εφοπλιστής ή ο αντιπρόσωπός του ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της συνάντησης, καθώς και για όλα τα μέτρα που συνεπάγεται η κράτηση.

8.   Διακανονισμός της κράτησης.

8.1.   Πριν από οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, επιζητείται ο διακανονισμός της εικαζόμενης παράβασης με διαδικασία συμβιβασμού. Η διαδικασία αυτή περατώνεται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την κράτηση.

8.2.   Σε περίπτωση συμβιβασμού, το ποσό του προστίμου που επιβάλλεται προσδιορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Νήσων Σολομώντος.

8.3.   Στην περίπτωση που η υπόθεση δεν κατέστη δυνατόν να διακανονιστεί με συμβιβασμό και ασκείται δίωξη ενώπιον αρμόδιου δικαστικού οργάνου, ο εφοπλιστής καταθέτει στο λογαριασμό κυβερνητικών εσόδων αριθ. 0260-002 στην Κεντρική Τράπεζα των Νήσων Σολομώντος, στην Ονιάρα, τραπεζική εγγύηση, η οποία καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα που προκαλούνται από την κράτηση καθώς και το ύψος των προστίμων και των επανορθώσεων στις οποίες υπόκεινται οι υπεύθυνοι της παράβασης.

8.4.   Η τραπεζική εγγύηση είναι αμετάκλητη έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας. Αποδεσμεύεται μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς καταδικαστική απόφαση. Ομοίως, σε περίπτωση καταδίκης σε πρόστιμο χαμηλότερο από την κατατεθείσα εγγύηση, το υπόλοιπο αποδεσμεύεται από τον μόνιμο γραμματέα και το Υπουργείο Οικονομικών.

8.5.   Επιτυγχάνεται η απελευθέρωση του πλοίου και το πλήρωμά του λαμβάνει την άδεια να εγκαταλείψει το λιμένα:

είτε αμέσως μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διαδικασία συμβιβασμού,

είτε αμέσως μετά την κατάθεση της τραπεζικής εγγύησης που αναφέρεται στο σημείο 8.3 και την αποδοχή της από τον μόνιμο γραμματέα, έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

9.   Μεταφορτώσεις.

9.1.   Κάθε κοινοτικό σκάφος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταφόρτωση αλιευμάτων στα ύδατα των Νήσων Σολομώντος πρέπει να προβαίνει σε αυτή στους καθορισμένους λιμένες των Νήσων Σολομώντος.

9.2.   Οι εφοπλιστές των σκαφών αυτών οφείλουν να ανακοινώνουν στον μόνιμο γραμματέα, τουλάχιστον προ 48 ωρών, τις ακόλουθες πληροφορίες:

το όνομα των αλιευτικών σκαφών που πραγματοποιούν τη μεταφόρτωση,

το όνομα του πλοίου μεταφοράς,

την ποσότητα ανά είδος που πρόκειται να μεταφορτωθεί,

την ημέρα της μεταφόρτωσης.

9.3.   Η μεταφόρτωση θεωρείται έξοδος από την αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος. Τα σκάφη πρέπει επομένως να υποβάλουν στον μόνιμο γραμματέα τις δηλώσεις αλιευμάτων και να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους είτε να συνεχίσουν την αλιεία είτε να εγκαταλείψουν την αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος.

9.4.   Κάθε μεταφόρτωση αλιευμάτων που δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω σημεία απαγορεύεται στην αλιευτική ζώνη των Νήσων Σολομώντος. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία των Νήσων Σολομώντος.

Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών σκαφών που διενεργούν εκφορτώσεις ή μεταφορτώσεις σε λιμένες των Νήσων Σολομώντος επιτρέπουν και διευκολύνουν τον έλεγχο των εργασιών αυτών από τους επιθεωρητές των Νήσων Σολομώντος. Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης, χορηγείται πιστοποιητικό στον πλοίαρχο του σκάφους.

Προσαρτήματα

1.

Έντυπο αίτησης για τη χορήγηση άδειας

2.

Ημερολόγιο πλοίου

Προσάρτημα 1

Image

Image

Προσάρτημα 2α

Image

Προσάρτημα 2β

Image


Top