EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0510

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006 , για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

OJ L 93, 31.3.2006, p. 12–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 213–250 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 114 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 114 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 184 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2013; καταργήθηκε από 32012R1151 . Latest consolidated version: 29/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/510/oj

31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαρτίου 2006

για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η παραγωγή, η παρασκευή και η διανομή των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Κοινότητας.

(2)

Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στις αγορές. Η προώθηση προϊόντων που παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την αγροτική οικονομία, ιδίως στις μειονεκτικές ή στις απομακρυσμένες περιοχές, εξασφαλίζοντας, αφενός, τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος και, αφετέρου, τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές.

(3)

Ένας σταθερά αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών δίνει προτεραιότητα, όσον αφορά τη διατροφή του, μάλλον στην ποιότητα παρά στην ποσότητα. Η εν λόγω αναζήτηση ιδιότυπων προϊόντων λαμβάνει τη μορφή, μεταξύ άλλων, ζήτησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ορισμένης γεωγραφικής καταγωγής.

(4)

Λόγω της ποικιλομορφίας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και της πληθώρας των πληροφοριών που τα αφορούν, ο καταναλωτής θα πρέπει, προκειμένου να κάνει καλύτερες επιλογές, να διαθέτει σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για την καταγωγή του προϊόντος.

(5)

Τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα υπόκεινται, όσον αφορά την επισήμανσή τους, στους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (2). Λόγω της ιδιοτυπίας τους, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές συμπληρωματικές διατάξεις για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που προέρχονται από μια οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, οι οποίες θα απαιτούν από τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα κοινοτικά σύμβολα ή ενδείξεις στη συσκευασία. Η χρήση αυτών των συμβόλων ή των ενδείξεων θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική στην περίπτωση των κοινοτικών ονομασιών ούτως ώστε, αφενός, να γίνουν ευρύτερα γνωστά στους καταναλωτές τα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας και οι εγγυήσεις που συνδέονται με αυτά και, αφετέρου, να καταστεί δυνατή η ευκολότερη αναγνώριση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι. Θα πρέπει να παρασχεθεί μια εύλογη προθεσμία στους εμπορευόμενους για να προσαρμοσθούν στην εν λόγω υποχρέωση.

(6)

Θα πρέπει να προβλεφθεί μια κοινοτική προσέγγιση σχετικά με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Πράγματι, ένα πλαίσιο κοινοτικών κανόνων που θα περιλαμβάνει ένα καθεστώς προστασίας θα επιτρέψει στις γεωγραφικές ενδείξεις και στις ονομασίες προέλευσης να αναπτυχθούν, δεδομένου ότι το εν λόγω πλαίσιο θα παρέχει, μέσω μιας πιο ομοιόμορφης προσέγγισης, δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών προϊόντων που δικαιούνται τις εν λόγω ενδείξεις και θα ενισχύει την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων στα μάτια των καταναλωτών.

(7)

Οι προβλεπόμενοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς παρεμβολή της κειμένης κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά.

(8)

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιορισθεί σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν σχέση με τη γεωγραφική καταγωγή του προϊόντος ή του τροφίμου. Ωστόσο, αυτό το πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα.

(9)

Υπό το πρίσμα των υφιστάμενων πρακτικών, θα πρέπει να ορισθούν δύο διαφορετικά επίπεδα γεωγραφικής αναφοράς, ήτοι οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης.

(10)

Ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο που φέρει τέτοια περιγραφή, θα πρέπει να πληροί ορισμένους όρους που απαριθμούνται στις προδιαγραφές.

(11)

Για να δικαιούνται προστασία στα κράτη μέλη, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης θα πρέπει να καταχωρίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Η καταχώριση σε μητρώο θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει την ενημέρωση των επαγγελματιών και των καταναλωτών. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι καταχωρισμένες κοινοτικές ονομασίες πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, η εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να διενεργείται από τις εθνικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, τηρώντας τις ελάχιστες κοινές διατάξεις που περιλαμβάνουν μια εθνική διαδικασία ένστασης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να εμπλέκεται σε μια εξέταση που θα αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι αιτήσεις πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό και ότι υπάρχει ομοιόμορφη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών.

(12)

Η συμφωνία όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS του 1994, η οποία περιέχεται στο παράρτημα 1Γ της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου) περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την ύπαρξη, την απόκτηση, το εύρος, τη διατήρηση και την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

(13)

Η προστασία μέσω της καταχώρισης, η οποία παρέχεται από τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να είναι ανοικτή για τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών, όταν οι εν λόγω ενδείξεις προστατεύονται στη χώρα καταγωγής τους.

(14)

Η διαδικασία καταχώρισης θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, να ασκεί τα δικαιώματά του κοινοποιώντας τις ενστάσεις του.

(15)

Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που να επιτρέπουν, μετά την καταχώριση, την τροποποίηση των προδιαγραφών, κατόπιν αιτήματος ομάδων που έχουν έννομο συμφέρον, υπό το πρίσμα της τεχνολογικής προόδου και την ακύρωση της γεωγραφικής ένδειξης ή της ονομασίας προέλευσης ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου, ιδίως εάν το εν λόγω προϊόν ή το τρόφιμο παύσει να συμφωνεί με τις προδιαγραφές βάσει των οποίων χορηγήθηκε η γεωγραφική ένδειξη ή η ονομασία προέλευσης.

(16)

Οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται στο κοινοτικό έδαφος θα πρέπει να υπόκεινται σε ένα εποπτικό σύστημα επίσημων ελέγχων, το οποίο να εδράζεται σε ένα σύστημα ελέγχου που να εγγράφεται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (3), συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος ελέγχων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα οικεία γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

(17)

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέλη προκειμένου να καλύπτονται τα συνεπαγόμενα έξοδα.

(18)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(19)

Οι ονομασίες που έχουν ήδη καταχωρισθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (5), κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν της προστασίας που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και να καταχωρισθούν αυτομάτως στο μητρώο. Θα πρέπει, εξάλλου, να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμόζονται στις αιτήσεις καταχώρισης τις οποίες παραλαμβάνει η Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(20)

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και των τροφίμων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, καθώς και των γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα, πλην των ξυδιών οίνου, ούτε στα οινοπνευματώδη ποτά. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (6).

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων ειδικών κοινοτικών διατάξεων.

3.   Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (7), δεν εφαρμόζεται ούτε για τις ονομασίες προέλευσης, ούτε για τις γεωγραφικές ενδείξεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Ονομασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)

«ονομασία προέλευσης»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου,

που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα,

του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και

του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή·

β)

«γεωγραφική ένδειξη»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου:

που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, και

του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, και

του οποίου η παραγωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

2.   Θεωρούνται επίσης ως ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις, τα παραδοσιακά, γεωγραφικά ή μη, ονόματα που περιγράφουν ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο το οποίο πληροί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

3.   Παρά την παράγραφο 1 στοιχείο α), ορισμένες γεωγραφικές ενδείξεις εξομοιούνται προς ονομασίες προέλευσης εάν οι πρώτες ύλες των σχετικών προϊόντων προέρχονται από γεωγραφική περιοχή ευρύτερη ή διαφορετική από την περιοχή μεταποίησης, εφόσον:

α)

η περιοχή παραγωγής της πρώτης ύλης οριοθετείται·

β)

υπάρχουν ειδικοί όροι παραγωγής των πρώτων υλών· και

γ)

υπάρχει ένα καθεστώς ελέγχου που εξασφαλίζει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στο στοιχείο β).

Οι εν λόγω ονομασίες πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί ως ονομασίες προέλευσης στη χώρα προέλευσης πριν από την 1η Μαΐου 2004.

Άρθρο 3

Κοινός χαρακτήρας, σύγκρουση με ονόματα φυτικών ποικιλιών, ζωικών φυλών, ομωνύμων και εμπορικών σημάτων

1.   Ονόματα τα οποία έχουν καταστεί κοινά δεν καταχωρίζονται.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ονομασία που έχει καταστεί κοινή» νοείται το όνομα γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου το οποίο, αν και αναφέρεται στον τόπο ή στην περιοχή όπου το εν λόγω γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο έχει αρχικά παραχθεί ή διατεθεί στην αγορά, έχει καταστεί κοινή ονομασία γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου στην Κοινότητα.

Για να διαπιστωθεί εάν ένα όνομα έχει καταστεί κοινό, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες, ιδίως δε:

α)

η υφιστάμενη κατάσταση στα κράτη μέλη και στις ζώνες κατανάλωσης·

β)

το σχετικό εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο.

2.   Ένα όνομα δεν μπορεί να καταχωρίζεται ως ονομασία προέλευσης ή ως γεωγραφική ένδειξη όταν συγχέεται με το όνομα φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

3.   Κατά την καταχώριση ονομασίας πλήρως ή εν μέρει ομώνυμης με ονομασία που έχει ήδη καταχωρισθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι τοπικές και παραδοσιακές χρήσεις και οι πραγματικοί κίνδυνοι σύγχυσης. Ιδίως:

α)

μια ομώνυμη ονομασία που δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλο έδαφος δεν καταχωρίζεται, έστω και εάν είναι ορθή όσον αφορά το έδαφος, την περιοχή ή την τοποθεσία από την οποία προέρχονται τα συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα·

β)

η χρήση μιας καταχωρισμένης ομώνυμης ονομασίας επιτρέπεται μόνον υπό πρακτικές προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η ομώνυμη ονομασία, η οποία καταχωρίσθηκε μεταγενέστερα, διακρίνεται σαφώς από εκείνη που έχει ήδη καταχωρισθεί, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση των ενδιαφερόμενων παραγωγών και να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.

4.   Μια ονομασία προέλευσης ή μια γεωγραφική ένδειξη δεν καταχωρίζεται όταν, λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος, της αναγνωρισιμότητάς του και της διάρκειας χρησιμοποίησής του, η καταχώριση θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος.

Άρθρο 4

Προδιαγραφές του προϊόντος

1.   Για να καταστεί επιλέξιμο για προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του προϊόντος.

2.   Οι προδιαγραφές του προϊόντος περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

το όνομα του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου, που περιλαμβάνει την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη·

β)

την περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των πρώτων υλών, και τα κυριότερα φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου·

γ)

την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και, ενδεχομένως, τα στοιχεία που καταδεικνύουν την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3·

δ)

αποδεικτικά στοιχεία ότι το γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο κατάγεται από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β), ανάλογα με την περίπτωση·

ε)

περιγραφή της μεθόδου παρασκευής του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου και, ενδεχομένως, τις τοπικές, αυθεντικές και συνήθεις μεθόδους, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συσκευασία, όταν η αιτούσα ομάδα, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1, ορίζει και αιτιολογεί ότι η συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα, ή να εξασφαλίζεται η καταγωγή ή να εξασφαλίζεται ο έλεγχος·

στ)

στοιχεία που τεκμηριώνουν:

i)

τον δεσμό μεταξύ της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου και του γεωγραφικού περιβάλλοντος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή, ανάλογα με την περίπτωση,

ii)

τον δεσμό μεταξύ μιας καθορισμένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου και της γεωγραφικής καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ζ)

το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών ή φορέων που ελέγχουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις των προδιαγραφών, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους·

η)

τυχόν ειδικούς κανόνες επισήμανσης σχετικά με το συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο·

θ)

τυχόν απαιτήσεις που προβλέπονται από κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.

Άρθρο 5

Αίτηση καταχώρισης

1.   Μόνο μια ομάδα δικαιούται να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ομάδα» νοείται, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή ή σύνθεση, κάθε οργάνωση παραγωγών ή μεταποιητών οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξομοιούται προς ομάδα, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο γ).

Στην περίπτωση ονομασίας η οποία περιγράφει μια διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή ή παραδοσιακής ονομασίας που συνδέεται με διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή, διάφορες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν κοινή αίτηση, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο γ).

2.   Μια ομάδα επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης μόνο για τα γεωργικά προϊόντα ή τα τρόφιμα που παράγει ή αποκτά.

3.   Η αίτηση καταχώρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·

β)

τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 4·

γ)

ένα ενιαίο έγγραφο με τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών: την ονομασία, την περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των ειδικών κανόνων που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανσή του, και τη συνοπτική περιγραφή της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής,

ii)

την περιγραφή του δεσμού του προϊόντος με το γεωγραφικό περιβάλλον ή τη γεωγραφική καταγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β), ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των ειδικών στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου απόκτησης που τεκμηριώνουν τον δεσμό αυτόν.

4.   Όταν η αίτηση καταχώρισης αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται εντός δεδομένου κράτους μέλους, η αίτηση απευθύνεται στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω περιοχή.

Το κράτος μέλος εξετάζει την αίτηση με τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κανονισμού.

5.   Στο πλαίσιο της εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4, δεύτερο εδάφιο, το κράτος μέλος κινεί εθνική διαδικασία ένστασης, εξασφαλίζοντας την αναγκαία δημοσιότητα της εν λόγω αίτησης και προβλέποντας εύλογη περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην επικράτειά του, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της αίτησης.

Το κράτος μέλος εξετάζει το παραδεκτό των ενστάσεων που λαμβάνει, σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο.

Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει ευνοϊκή απόφαση και διαβιβάζει στην Επιτροπή τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το κράτος μέλος αποφασίζει την απόρριψη της αίτησης.

Το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση της ευνοϊκής του απόφασης και ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον διαθέτει δυνατότητες προσφυγής.

Το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη δημοσίευση των προδιαγραφών στην οποία βασίζεται η ευνοϊκή του απόφαση, και διασφαλίζει την ηλεκτρονική πρόσβαση στις προδιαγραφές αυτές.

6.   Το κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί, μεταβατικά μόνον, προστασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού, σε εθνικό επίπεδο, στην ονομασία, και, ενδεχομένως, περίοδο προσαρμογής, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην Επιτροπή.

Η περίοδος προσαρμογής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να χορηγείται μόνον υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν διαθέσει νόμιμα στο εμπόριο τα συγκεκριμένα προϊόντα, χρησιμοποιούσες αδιαλείπτως τις σχετικές ονομασίες τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των πέντε προηγούμενων ετών και έχουν αποδείξει το γεγονός αυτό κατά την εθνική διαδικασία ένστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο.

Η μεταβατική εθνική προστασία παύει από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση καταχώρισης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Σε περίπτωση που η ονομασία δεν καταχωρισθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι συνέπειες της μεταβατικής εθνικής προστασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του οικείου κράτους μέλους.

Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του πρώτου εδαφίου παράγουν αποτελέσματα μόνον σε εθνικό επίπεδο και δεν επηρεάζουν το ενδοκοινοτικό ή το διεθνές εμπόριο.

7.   Για κάθε ευνοϊκή απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 τρίτο εδάφιο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·

β)

το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ)·

γ)

δήλωση του κράτους μέλους ότι θεωρεί ότι η υποβληθείσα από την ομάδα αίτηση, για την οποία έχει ληφθεί ευνοϊκή απόφαση, πληροί του όρους του παρόντος κανονισμού και τις διατάξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του·

δ)

την παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 πέμπτο εδάφιο.

8.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για την τήρηση των παραγράφων 4 έως 7, όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου 2007.

9.   Όταν η αίτηση καταχώρισης αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται εντός τρίτης χώρας, περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 3, καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εν λόγω ονομασία προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της.

Η αίτηση απευθύνεται στην Επιτροπή, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω των αρχών της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας.

10.   Τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και αποστέλλονται στην Επιτροπή, συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

Άρθρο 6

Εξέταση από την Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή εξετάζει, με τα κατάλληλα μέσα, την αίτηση που παραλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 5, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Η έξέταση αυτή δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες.

Κάθε μήνα, η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες της έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς και την ημερομηνία υποβολής τους στην Επιτροπή.

2.   Εάν, βάσει της εξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος κανονισμού, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ενιαίο έγγραφο και την παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 πέμπτο εδάφιο.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, την απόρριψη της αίτησης καταχώρισης.

Άρθρο 7

Ένσταση/απόφαση καταχώρισης

1.   Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά της προτεινόμενης καταχώρισης, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση στην Επιτροπή.

2.   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε άλλο κράτος μέλος εκτός από αυτό το οποίο ζητά την καταχώριση ή σε τρίτη χώρα, μπορεί επίσης να υποβάλλει ένσταση κατά της προβλεπόμενης καταχώρισης, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση.

Τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε κράτος μέλος καταθέτουν τη δήλωση στο κράτος μέλος αυτό εντός προθεσμίας η οποία επιτρέπει την υποβολή ένστασης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε τρίτη χώρα, καταθέτουν τη δήλωση στην Επιτροπή, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1.

3.   Γίνονται δεκτές μόνον οι δηλώσεις ένστασης οι οποίες παραλαμβάνονται στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1 και οι οποίες:

α)

δεικνύουν την μη τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 2· ή

β)

δεικνύουν ότι η καταχώριση του προτεινόμενου ονόματος είναι αντίθετη με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3· ή

γ)

δεικνύουν ότι η καταχώριση της προτεινόμενης ονομασίας θα έβλαπτε την ύπαρξη μιας πλήρως ή μερικώς ταυτόσημης ονομασίας ή ενός εμπορικού σήματος ή την ύπαρξη προϊόντων τα οποία κυκλοφορούσαν νομίμως στην αγορά επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2· ή

δ)

παρέχουν στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η ονομασία της οποίας ζητείται η καταχώριση είναι κοινή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή εξετάζει το παραδεκτό των ενστάσεων.

Τα κριτήρια που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β), γ) και δ), αξιολογούνται στο επίπεδο της Κοινότητας, πράγμα που στην περίπτωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αφορά μόνον το έδαφος ή τα εδάφη όπου προστατεύονται τα εν λόγω δικαιώματα.

4.   Εάν η Επιτροπή δεν παραλάβει καμία παραδεκτή ένσταση δυνάμει της παραγράφου 3, καταχωρίζει το όνομα.

Η καταχώριση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Εάν μια ένσταση είναι παραδεκτή σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να προβούν στις κατάλληλες διαβουλεύσεις.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι καταλήξουν σε συμφωνία εντός έξι μηνών, κοινοποιούν στην Επιτροπή όλους τους παράγοντες που επέτρεψαν την επίτευξη της συμφωνίας αυτής, συμπεριλαμβανομένων της γνώμης του αιτούντος και της γνώμης του ενισταμένου. Εάν οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, δεν έχουν τροποποιηθεί ή έχουν υποστεί επουσιώδεις μόνον τροποποιήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο η), η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Άλλως, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμιτές και παραδοσιακές χρήσεις και τους πραγματικούς κινδύνους σύγχυσης.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.   Η Επιτροπή ενημερώνει το μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων.

7.   Τα έγγραφα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και αποστέλλονται στην Επιτροπή, συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

Άρθρο 8

Ονομασίες, ενδείξεις και σύμβολα

1.   Μια ονομασία που καταχωρίζεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε εμπορευόμενο που διαθέτει στο εμπόριο γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα τα οποία είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

2.   Στην επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, καταγωγής Κοινότητας, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο με ονομασία καταχωρισμένη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εμφαίνονται στην επισήμανση οι ενδείξεις «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» και «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη», ή τα κοινοτικά σύμβολα που συσχετίζονται με αυτές.

3.   Στην επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, καταγωγής τρίτων χωρών, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο με ονομασία καταχωρισμένη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν επίσης να εμφαίνονται στην επισήμανση οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και τα κοινοτικά σύμβολα που συσχετίζονται με αυτές.

Άρθρο 9

Έγκριση της τροποποίησης των προδιαγραφών

1.   Μια ομάδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 και έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητεί έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών, ιδίως προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή να επαναριοθετηθεί η γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Στην αίτηση περιγράφονται και αιτιολογούνται οι ζητούμενες τροποποιήσεις.

2.   Εάν η τροποποίηση συνεπάγεται μία ή περισσότερες τροποποιήσεις του ενιαίου εγγράφου, η αίτηση τροποποίησης υπόκειται στη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7. Ωστόσο, εάν προτείνονται μόνον επουσιώδεις τροποποιήσεις, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης χωρίς να ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7 και, σε περίπτωση έγκρισης, δημοσιεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

3.   Εάν η τροποποίηση δεν συνεπάγεται τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

i)

σε περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος αποφαίνεται σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης και, σε περίπτωση θετικής γνώμης, δημοσιεύει τις τροποποιημένες προδιαγραφές και ενημερώνει την Επιτροπή για τις εγκριθείσες τροποποιήσεις και την αιτιολόγησή τους,

ii)

σε περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά με την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης.

4.   Εάν η τροποποίηση αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές, εφαρμόζονται οι διαδικασίες της παραγράφου 3.

Άρθρο 10

Επίσημοι έλεγχοι

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν την ή τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για ελέγχους όσον αφορά τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε εμπορευόμενος που συμμορφούται προς τον παρόντα κανονισμό να δικαιούται κάλυψη από σύστημα επίσημων ελέγχων.

3.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί και ενημερώνει περιοδικά το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών και των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή στο άρθρο 11.

Άρθρο 11

Εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές

1.   Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ονομασίες προέλευσης σχετικά με γεωγραφική περιοχή εντός της Κοινότητας, η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, εξασφαλίζεται από:

μία ή περισσότερες από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 10, ή/και

έναν ή περισσότερους από τους φορείς ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, οι οποίοι λειτουργούν ως φορείς πιστοποίησης προϊόντων.

Το κόστος της εν λόγω εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές επιβαρύνει τους εμπορευόμενους που υπόκεινται σε αυτούς τους ελέγχους.

2.   Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ονομασίες προέλευσης σχετικά με γεωγραφική περιοχή εντός τρίτης χώρας, η εξακρίβωση συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές, πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, εξασφαλίζεται από:

μία ή περισσότερες από τις δημόσιες αρχές που ορίζει η τρίτη χώρα, ή/και

έναν ή περισσότερους από τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων.

3.   Οι φορείς πιστοποίησης προϊόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να τηρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ45011 ή τον οδηγό IS0/IEC 65, από δε την 1η Μαΐου 2010, πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με αυτά (γενικές απαιτήσεις για φορείς που λειτουργούν ως συστήματα σε πιστοποίηση προϊόντων).

4.   Εάν οι αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 έχουν επιλέξει να εξακριβώνουν τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές, πρέπει να προσφέρουν κατάλληλες εγγυήσεις αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, και να έχουν στη διάθεσή τους το εξειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 12

Ακύρωση

1.   Εάν, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο ια), η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται πλέον η συμμόρφωση ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που καλύπτεται από προστατευόμενη ονομασία προς τους όρους των προδιαγραφών, κινεί τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, για την ακύρωση της καταχώρισης, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της καταχώρισης, αιτιολογώντας το αίτημά του.

Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 13

Προστασία

1.   Οι καταχωρισμένες ονομασίες προστατεύονται από:

α)

οιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί με την εν λόγω ονομασία ή εφόσον η εν λόγω χρήση αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης ονομασίας·

β)

οιαδήποτε αντιποίηση, απομίμηση ή υπαινιγμό, ακόμη και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος», «μέθοδος», «τρόπος», «απομίμηση» ή παρόμοιες·

γ)

οιαδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη, τόσο όσον αφορά την προέλευση, την καταγωγή, τη φύση ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, αναγραφόμενη στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και τη χρησιμοποίηση για τη συσκευασία του προϊόντος δοχείου που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·

δ)

οιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

Όταν μια καταχωρισμένη ονομασία περιλαμβάνει την ονομασία ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που θεωρείται κοινή, η χρήση της εν λόγω κοινής ονομασίας για το συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο δεν θεωρείται ότι αντιτίθεται στα στοιχεία α) ή β) του πρώτου εδαφίου.

2.   Οι προστατευόμενες ονομασίες δεν δύνανται να μεταπίπτουν σε κοινές.

3.   Όσον αφορά τις ονομασίες των οποίων η καταχώριση ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5, είναι δυνατόν να προβλέπεται μεταβατική περίοδος πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5, μόνο σε περίπτωση που μια ένσταση κρίθηκε παραδεκτή, λόγω του ότι η καταχώριση της προτεινόμενης ονομασίας μπορεί να βλάψει την ύπαρξη μιας εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ομώνυμης ονομασίας ή την ύπαρξη προϊόντων τα οποία διατίθενται νόμιμα στην εμπορία επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Είναι επίσης δυνατόν να καθορίζεται μεταβατική περίοδος για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα στην οποία βρίσκεται η γεωγραφική περιοχή, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν νόμιμα διαθέσει τα εν λόγω προϊόντα στην εμπορία, χρησιμοποιώντας αδιαλείπτως τις σχετικές ονομασίες, τουλάχιστον επί πέντε έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και εφόσον το γεγονός αυτό επισημάνθηκε στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, ή στο πλαίσιο της κοινοτικής διαδικασίας ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. Το συνολικό άθροισμα της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο και της περιόδου προσαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Εάν η περίοδος προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 υπερβαίνει τα πέντε έτη, δεν χορηγείται μεταβατική περίοδος.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, τη συνύπαρξη μιας καταχωρισμένης ονομασίας και μιας μη καταχωρισμένης ονομασίας που περιγράφει έναν τόπο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, εφόσον η εν λόγω ονομασία είναι ταυτόσημη με την καταχωρισμένη ονομασία, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α)

η ταυτόσημη μη καταχωρισμένη ονομασία έχει χρησιμοποιηθεί νομίμως επί είκοσι πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τις 24 Ιουλίου 1993 βάσει νομίμων και παγίων χρήσεων·

β)

δεικνύεται ότι η εν λόγω χρήση ουδέποτε είχε ως στόχο να επωφεληθεί της φήμης της καταχωρισμένης ονομασίας και ότι δεν παραπλάνησε ή ότι δεν μπόρεσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική καταγωγή του προϊόντος·

γ)

το πρόβλημα που προκύπτει από την ταυτόσημη ονομασία είχε επισημανθεί πριν από την καταχώριση της ονομασίας.

Η συνύπαρξη της καταχωρισμένης ονομασίας και της συγκεκριμένης μη καταχωρισμένης ταυτόσημης ονομασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει μια περίοδο δεκαπέντε το πολύ ετών, μετά από την οποία δεν επιτρέπεται η χρήση της μη καταχωρισμένης ονομασίας.

Η χρήση της συγκεκριμένης μη καταχωρισμένης γεωγραφικής ονομασίας επιτρέπεται μόνον εάν η χώρα καταγωγής αναγράφεται στην ετικέτα κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο.

Άρθρο 14

Σχέσεις μεταξύ εμπορικών σημάτων, ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων

1.   Εάν μια ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη καταχωρίζεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η αίτηση καταχώρισης ενός εμπορικού σήματος που αντιστοιχεί σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 και αφορά την ίδια κατηγορία προϊόντων απορρίπτεται, εάν η αίτηση καταχώρισης του εμπορικού σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης στην Επιτροπή.

Τα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωρισθεί κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου ακυρώνονται.

2.   Λαμβανομένου δεόντως υπόψη του κοινοτικού δικαίου, εμπορικό σήμα η χρήση του οποίου αντιστοιχεί σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13, το οποίο έχει κατατεθεί, καταχωρισθεί ή, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, καθιερωθεί με τη χρήση, καλή τη πίστει, στο έδαφος της Κοινότητας, είτε πριν από την ημερομηνία προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στη χώρα καταγωγής, είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996, μπορεί να συνεχίζεται παρά την καταχώριση μιας ονομασίας προέλευσης ή μιας γεωγραφικής ένδειξης, εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι για την ακυρότητα ή την έκπτωσή του, όπως ορίζεται στην οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (8), ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (9).

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 16

Κανόνες εφαρμογής

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κανόνες αφορούν ιδίως:

α)

τον κατάλογο των πρώτων υλών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3·

β)

τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν οι προδιαγραφές προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2·

γ)

τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξομοιούται προς ομάδα·

δ)

την υποβολή αίτησης καταχώρισης για μια ονομασία που περιγράφει διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο·

ε)

το περιεχόμενο και τον τρόπο διαβίβασης στην Επιτροπή των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 7 και 9·

στ)

τις ενστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις κατάλληλες διαβουλεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων·

ζ)

τις ενδείξεις και τα σύμβολα που αναφέρονται στο άρθρο 8·

η)

ορισμό των επουσιωδών τροποποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 9 παράγραφος 2, έχοντας κατά νούν ότι μια επουσιώδης τροποποίηση δεν μπορεί να αφορά ούτε τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε να μεταβάλλει τον δεσμό,

θ)

το μητρώο των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6·

ι)

τους όρους ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του προϊόντος·

ια)

τους όρους ακύρωσης της καταχώρισης.

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Οι ονομασίες οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 (10) της Επιτροπής, καθώς και οι απαριθμούμενες στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής (11), εγγράφονται αυτομάτως στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6, του παρόντος κανονισμού. Οι αντίστοιχες προδιαγραφές εξομοιώνονται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Τυχόν ειδικές μεταβατικές διατάξεις που συνδέονται με τις καταχωρίσεις αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν.

2.   Όσον αφορά εκκρεμείς αιτήσεις, δηλώσεις και αιτήματα που λαμβάνει η Επιτροπή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού:

α)

δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 3· και

β)

το συνοπτικό δελτίο της συγγραφής υποχρεώσεων που καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 383/04 της Επιτροπής (12), αντικαθιστά το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

3.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, εάν παραστεί ανάγκη, άλλες μεταβατικές διατάξεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Τέλη

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την καταβολή τέλους για την κάλυψη των δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν κατά την εξέταση των αιτήσεων καταχώρισης, των δηλώσεων ένστασης, των αιτήσεων τροποποίησης και των αιτημάτων ακύρωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 καταργείται.

Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζεται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, η παράγραφος 2 του άρθρου 8 εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2009, με την επιφύλαξη των προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτήν.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/89/ΕΚ (ΕΕ L 308 της 25.11.2003, σ. 15).

(3)  EE L 165 της 30.4.2004, σ. 1· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(5)  ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.

(8)  ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1.

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου (ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 704/2005 (ΕΕ L 118 της 5.5.2005, σ. 14).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 1996, για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών στο «μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 11)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 417/2006 (ΕΕ L 72 της 11.3.2006, σ. 8).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 383/2004 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2004, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου όσον αφορά το συνοπτικό δελτίο των βασικών στοιχείων της συγγραφής υποχρεώσεων (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

μπύρες,

ποτά με βάση εκχυλίσματα φυτών,

προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας,

φυσικά κόμμεα και ρητίνες,

πολτός μουστάρδας,

ζυμαρικά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1:

σανός,

αιθέρια έλαια,

φελλός,

κοχενίλλη (ακατέργαστο προϊόν ζωικής προέλευσης),

καλλωπιστικά άνθη και φυτά,

μαλλί,

λυγαριά,

ξεφλουδισμένο λινάρι.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 2 και 3

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 2 και 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5 τέταρτο και πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 6 τέταρτο και πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5 έκτο έβδομο και όγδοο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 8

Άρθρο 5 παράγραφοι 9 και 10

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 6 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφοι 6 και 7

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 9 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 9 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 6

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 7

Άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 11α στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 11α στοιχείο β)

Άρθρο 12 έως 12δ

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 5

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρα 17 έως 19

Άρθρο 18

Άρθρο 20

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II


Top