EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0472

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 472/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006 , σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2006, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1518/2003 όσον αφορά τις ημερομηνίες έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος

OJ L 84, 23.3.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2014; καταργήθηκε από 32013R1373

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/472/oj

23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 472/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2006

σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2006, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1518/2003 όσον αφορά τις ημερομηνίες έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1518/2003 της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2003, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος (2) προβλέπει ότι τα πιστοποιητικά εξαγωγής εκδίδονται την Τετάρτη που έπεται της εβδομάδας κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν κατατεθεί αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εφόσον δεν έχει ληφθεί κατά το διάστημα αυτό κανένα ειδικό μέτρο από την Επιτροπή.

(2)

Λαμβάνοντας υπόψη τις αργίες του έτους 2006 και την μη τακτική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις ημέρες αυτές, διαπιστώνεται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής των αιτήσεων και της ημερομηνίας χορήγησης των πιστοποιητικών είναι πολύ σύντομο για να διασφαλιστεί ορθή διαχείριση της αγοράς και συνεπώς πρέπει να παραταθεί.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1518/2003, για το έτος 2006, τα πιστοποιητικά εκδίδονται στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Η παρέκκλιση αυτή ισχύει εφόσον δεν έχει ληφθεί κανένα από τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1518/2003 πριν από αυτές τις ημερομηνίες έκδοσης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 217 της 29.8.2003, σ. 35· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1361/2004 (ΕΕ L 253 της 29.7.2004, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περίοδοι κατάθεσης των αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών

Ημερομηνίες έκδοσης των πιστοποιητικών

aπό 10 έως 14 Απριλίου 2006

20 Απριλίου 2006

aπό 24 έως 28 Απριλίου 2006

4 Μαΐου 2006

aπό 1η έως 5 Μαΐου 2006

11 Μαΐου 2006

aπό 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2006

8 Ιουνίου 2006

aπό 7 έως 11 Αυγούστου 2006

17 Αυγούστου 2006

aπό 23 έως 27 Οκτωβρίου 2006

3 Νοεμβρίου 2006

aπό 18 έως 22 Δεκεμβρίου 2006

28 Δεκεμβρίου 2006

aπό 25 έως 29 Δεκεμβρίου 2006

5 Ιανουαρίου 2007


Top