EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0193

2006/193/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2006 , για τη θέσπιση κανόνων, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χρήση του λογοτύπου του EMAS (κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου), σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε συσκευασίες μεταφοράς και σε τριτογενείς συσκευασίες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 306] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 70, 9.3.2006, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 363–364 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 252 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 252 - 253

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010; καταργήθηκε από 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/193/oj

9.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 70/63


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Μαρτίου 2006

για τη θέσπιση κανόνων, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χρήση του λογοτύπου του EMAS (κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου), σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε συσκευασίες μεταφοράς και σε τριτογενείς συσκευασίες

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 306]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/193/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το λογότυπο του ΕΜΑS καταδεικνύει στο ευρύ κοινό και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι ο καταχωρισμένος στο EMAS οργανισμός έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001.

(2)

Το λογότυπο του EMAS δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους, ή σε συνδυασμό με συγκριτικούς ισχυρισμούς αναφορικά με άλλα προϊόντα, δραστηριότητες ή υπηρεσίες. Ωστόσο, ως μέρος της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει σε ποιες εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το λογότυπο του EMAS.

(3)

Ορισμένοι καταχωρισμένοι στο ΕΜΑS οργανισμοί εκδήλωσαν ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν το λογότυπο του ΕΜΑS στις οικείες συσκευασίες μεταφοράς ή σε τριτογενείς συσκευασίες, θεωρώντας το ως έναν αποτελεσματικό τρόπο γνωστοποίησης περιβαλλοντικών πληροφοριών στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

(4)

Η αξιολόγηση, η οποία διεξήχθη από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001, με αντικείμενο τη χρήση, την αναγνώριση και την ερμηνεία του λογοτύπου, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η περίπτωση των συσκευασιών μεταφοράς και των τριτογενών συσκευασιών, όπως ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (2), συνιστά εξαιρετική περίσταση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001, δεδομένου ότι μια τέτοια συσκευασία δεν συνδέεται άμεσα με τα προϊόντα και, ως εκ τούτου, επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του EMAS σε μια τέτοια συσκευασία.

(5)

Επιπροσθέτως, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν γίνεται σύγχυση με σήματα περιβαλλοντικών προϊόντων και να γνωστοποιηθεί με σαφήνεια στο κοινό και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η χρήση του λογότυπου δεν συνδέεται κατά κανένα τρόπο με τα προϊόντα ή με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που είναι συσκευασμένο σε συσκευασία μεταφοράς ή σε τριτογενή συσκευασία, αλλά με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει ο καταχωρισμένος οργανισμός, πρέπει να προστεθούν στο λογότυπο συμπληρωματικές πληροφορίες.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 761/2001,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι καταχωρισμένοι στο ΕΜΑS οργανισμοί δύνανται να χρησιμοποιούν τα δύο λογότυπα του EMAS που εμφαίνονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 στις οικείες συσκευασίες μεταφοράς και σε τριτογενείς συσκευασίες, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το λογότυπο του EMAS συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο: «[Επωνυμία του καταχωρισμένου στο EMAS οργανισμού] είναι οργανισμός καταχωρισμένος στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (Community Eco-Management and Audit Scheme-EMAS)».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 196/2006 (ΕΕ L 32 της 4.2.2006, σ. 4).

(2)  ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/20/ΕΚ (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 17).


Top