EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0027

2006/27/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2006 , για τους ειδικούς όρους που διέπουν το κρέας και τα προϊόντα κρέατος ιπποειδών που εισάγονται από το Μεξικό και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 16] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 19, 24.1.2006, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 86–87 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 87 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 92 - 93

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/27(1)/oj

24.1.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 19/30


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Ιανουαρίου 2006

για τους ειδικούς όρους που διέπουν το κρέας και τα προϊόντα κρέατος ιπποειδών που εισάγονται από το Μεξικό και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 16]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/27/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (2), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 97/78/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων ή στις περιπτώσεις διάδοσης ενός τέτοιου κινδύνου.

(2)

Η οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και για την κατάργηση των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (3), απαγορεύει τις εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων, καθώς και κρέατος και προϊόντων κρέατος που προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί τέτοιου είδους ουσίες, εκτός από την περίπτωση χορήγησης για θεραπευτικούς σκοπούς ή για ζωοτεχνική αγωγή.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (4), περιέχει κατάλογο με τις ουσίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή κρέατος καθώς και κατάλογο με τις ουσίες για τις οποίες έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων. Περιέχει επίσης κατάλογο ορισμένων κτηνιατρικών φαρμάκων για τα οποία έχουν καθοριστεί προσωρινά ανώτατα όρια καταλοίπων. Τα φάρμακα αυτά μπορεί να περιέχονται στο κρέας των ιπποειδών.

(4)

Κατά την τελευταία επίσκεψη επιθεώρησης της Κοινότητας στο Μεξικό ήλθαν στην επιφάνεια σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ικανότητα των μεξικανικών αρχών να διενεργούν αξιόπιστους ελέγχους στο κρέας των ιπποειδών, ιδιαίτερα για την ανίχνευση ουσιών που απαγορεύονται βάσει της οδηγίας 96/22/ΕΚ.

(5)

Κατά την εν λόγω επιθεώρηση αποκαλύφθηκαν επίσης σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τους ελέγχους της αγοράς κτηνιατρικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των μη εγκεκριμένων προϊόντων. Εξαιτίας των ελλείψεων αυτών είναι εύκολη η χρήση τέτοιων απαγορευμένων ουσιών στην παραγωγή κρέατος αλόγων. Κατά συνέπεια είναι δυνατόν τέτοιες ουσίες να περιέχονται στο κρέας και στα προϊόντα κρέατος ιπποειδών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η παρουσία τέτοιων ουσιών στα τρόφιμα αποτελεί σοβαρό δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

(6)

Τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους στο κρέας και στα προϊόντα κρέατος ιπποειδών που εισάγονται από το Μεξικό κατά την άφιξη τους στα κοινοτικά σύνορα ώστε να αποτρέπεται η διάθεση στην αγορά τέτοιου κρέατος και προϊόντων κρέατος ιπποειδών που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

(7)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 συγκροτείται το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, που πρέπει να χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της υποχρέωσης για αμοιβαία ενημέρωση που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 97/78/ΕΚ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη τηρούν ενήμερη την Επιτροπή μέσω περιοδικών εκθέσεων για όλα τα αναλυτικά αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που διεξάγονται στις παρτίδες κρέατος και προϊόντων κρέατος ιπποειδών από το Μεξικό.

(8)

Η παρούσα απόφαση πρέπει να αναθεωρείται βάσει των εγγυήσεων που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές του Μεξικού και βάσει των αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργούν τα κράτη μέλη.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την αλυσίδα των τροφίμων και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο κρέας και στα προϊόντα κρέατος ιπποειδών που εισάγονται από το Μεξικό και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση («κρέας και προϊόντα κρέατος ιπποειδών»).

Άρθρο 2

Επίσημοι έλεγχοι

1.   Τα κράτη μέλη, με κατάλληλα προγράμματα δειγματοληψίας και μεθόδους ανίχνευσης, διασφαλίζουν, σύμφωνα με την οδηγία 96/22/ΕΚ, ότι κάθε παρτίδα κρέατος και προϊόντων κρέατος ιπποειδών υπόκειται στους επίσημους ελέγχους για την ανίχνευση κινδύνου, ιδιαίτερα όσον αφορά την παρουσία ορισμένων ουσιών με ορμονική δράση και β-αγωνιστών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ανάπτυξης.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή κάθε τρεις μήνες έκθεση όλων των αναλυτικών αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων που διενεργούνται στις παρτίδες των προϊόντων που καλύπτονται από την παράγραφο 1. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται εντός του μήνα που ακολουθεί το τέλος του τριμήνου (Απρίλιος, Ιούλιος, Οκτώβριος και Ιανουάριος).

Άρθρο 3

Καταλογισμός των δαπανών

Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης επιβαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους.

Άρθρο 4

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Αναθεώρηση

Η παρούσα απόφαση αναθεωρείται με βάση τις εγγυήσεις που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές του Μεξικού και τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).

(3)  ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 17).

(4)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1518/2005 (ΕΕ L 244 της 20.9.2005, σ. 11).


Top