EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2110

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005 , σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια

OJ L 344, 27.12.2005, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; καταργήθηκε από 32006R1905 . Latest consolidated version: 28/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2110/oj

27.12.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 344/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Δεκεμβρίου 2005

σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 179 και 181α,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πρακτική της σύνδεσης της χορήγησης βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω αυτής της βοήθειας από τη δωρήτρια χώρα, μειώνει την αποτελεσματικότητά της και δεν συνάδει με την αναπτυξιακή πολιτική υπέρ των φτωχότερων κρατών. Η αποδέσμευση της βοήθειας δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο με στόχο τη δημιουργική εκμετάλλευση άλλων στοιχείων για την καταπολέμηση της φτώχειας, όπως είναι η αυτονομία, η περιφερειακή ολοκλήρωση και η αύξηση του δυναμικού, με επίκεντρο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των τοπικών και περιφερειακών προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

(2)

Το Μάρτιο του 2001 η επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας (EAB) της Οργάνωσης Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ενέκρινε «σύσταση για την αποδέσμευση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες» (3). Τα κράτη μέλη ενέκριναν αυτές τις συστάσεις και η Επιτροπή αναγνώρισε το πνεύμα της εν λόγω σύστασης ως κατευθυντήρια γραμμή για την κοινοτική ενίσχυση.

(3)

Στις 14 Μαρτίου 2002, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Βαρκελώνη για την προετοιμασία της διεθνούς διασκέψεως για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που συγκλήθηκε στο Monterrey στις 18-22 Μαρτίου 2002, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) «θα εφαρμόσει τη σύσταση της ΕΑΒ σχετικά με την αποδέσμευση της αναπτυξιακής βοήθειας για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και θα συνεχίσει τις συζητήσεις για την αποδέσμευση της διμερούς βοήθειας. Η ΕΕ θα εξετάσει επίσης την περαιτέρω αποδέσμευση της κοινοτικής βοήθειας διατηρώντας το υφιστάμενο σύστημα προτιμησιακών τιμών στο πλαίσιο ΕΕ-ΑΚΕ».

(4)

Στις 18 Νοεμβρίου 2002, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: «Αποδέσμευση: αύξηση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας». Παρουσίασε τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με το θέμα και πιθανές επιλογές για την εφαρμογή της προαναφερόμενης δέσμευσης στη Βαρκελώνη εντός του συστήματος ενίσχυσης της ΕΕ.

(5)

Στα συμπεράσματά του σχετικά με την αποδέσμευση της βοήθειας με ημερομηνία 20 Μαΐου 2003 το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω αποδέσμευση της κοινοτικής βοήθειας. Συμφώνησε για τις λεπτομέρειες εφαρμογής που περιέχονται στην προαναφερόμενη ανακοίνωση και αποφάσισε σχετικά με τις προτεινόμενες επιλογές.

(6)

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την ανωτέρω ανακοίνωση της Επιτροπής (4), στο οποίο σημειωνόταν η ανάγκη για περαιτέρω αποδέσμευση της κοινοτικής βοήθειας. Το εν λόγω ψήφισμα στήριζε τις λεπτομέρειες εφαρμογής που περιέχονται στην προαναφερόμενη ανακοίνωση και συμφωνούσε σχετικά με τις προτεινόμενες επιλογές. Τόνιζε την ανάγκη για επιπλέον διάλογο ως προς την περαιτέρω αποδέσμευση με βάση πρόσθετες μελέτες και τεκμηριωμένες προτάσεις, και ζητούσε ρητώς «σαφή προτίμηση για την τοπική και περιφερειακή συνεργασία, δίνοντας -με βάση τη σειρά σπουδαιότητας- προτεραιότητα στους προμηθευτές από τη δικαιούχο χώρα, στις γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες», προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες των ευεργετούμενων χωρών να βελτιώσουν την παραγωγή τους σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και οικογενειακό επίπεδο, καθώς και δράσεις με στόχο τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της προσπελασιμότητας στο κοινό ειδών διατροφής και βασικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τοπικές συνήθειες και τα συστήματα παραγωγής και εμπορίου.

(7)

Πολλά στοιχεία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με στόχο να προσδιοριστεί η πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια. Οι κανόνες επιλεξιμότητας που διέπουν την πρόσβαση των ατόμων καθορίζονται στο άρθρο 3. Οι κανόνες καταγωγής που διέπουν την πρόσληψη των εμπειρογνωμόνων και την καταγωγή των προμηθειών και υλικών που αγοράζονται από επιλέξιμα πρόσωπα καθορίζονται στα άρθρο 4 και 5 αντιστοίχως. Ο ορισμός και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της αμοιβαιότητας περιέχονται στο άρθρο 6. Οι αποκλίσεις και η εφαρμογή τους προβλέπονται στο άρθρο 7. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται μέσω διεθνούς οργάνωσης ή περιφερειακού οργανισμού, ή συγχρηματοδοτούνται από κοινού με τρίτη χώρα, καθορίζονται στο άρθρο 8. Ειδικές διατάξεις που αφορούν ανθρωπιστική βοήθεια καθορίζονται στο άρθρο 9.

(8)

Η πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια καθορίζεται στις βασικές πράξεις που ρυθμίζουν τη βοήθεια αυτή, σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5) («δημοσιονομικός κανονισμός»). Οι τροποποιήσεις που διενεργούνται με τον παρόντα κανονισμό στην πρόσβαση στην κοινοτική βοήθεια τροποποιούν όλα αυτά τα μέσα. Όλες οι τροποποιήσεις στις συναφείς βασικές πράξεις περιέχονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(9)

Όταν ανατίθενται συμβάσεις στο πλαίσιο ενός κοινοτικού μέσου, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο σεβασμό των διεθνώς συμπεφωνημένων βασικών προτύπων εργασίας της ΔΟΕ, π.χ. των συμβάσεων σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την εξάλειψη της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, την εξάλειψη των διακρίσεων σε ό,τι αφορά την απασχόληση και τα ελεύθερα επαγγέλματα, και την κατάργηση της παιδικής εργασίας.

(10)

Όταν ανατίθενται συμβάσεις στο πλαίσιο ενός κοινοτικού μέσου, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο σεβασμό των ακόλουθων διεθνώς συμπεφωνημένων περιβαλλοντικών συμβάσεων: σύμβαση του 1992 για τη βιολογική ποικιλότητα, πρωτόκολλο της Καρθαγένης του 2000 για τη βιοασφάλεια και πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 1997,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες για την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα μέσα κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

Ορισμός

Για την ερμηνεία των όρων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό, παραπέμπεται στο Δημοσιονομικό κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6).

Άρθρο 3

Κανόνες επιλεξιμότητας

1.   Η συμμετοχή στην ανάθεση συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων παραχώρησης με χρηματοδότηση βάσει κοινοτικού μέσου θα είναι ανοιχτή σε όλα τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή σε επισήμως υποψήφια χώρα, όπως αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ή σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

2.   Η συμμετοχή στην ανάθεση συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων παραχώρησης με χρηματοδότηση βάσει κοινοτικού μέσου με θεματικό πεδίο εφαρμογής, όπως ορίζεται στο παράρτημα I μέρος A, θα είναι ανοιχτή σε κάθε νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε αναπτυσσόμενη χώρα, όπως ορίζεται στον κατάλογο της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, που περιέχεται στο παράρτημα II, επιπροσθέτως των νομικών προσώπων που είναι ήδη επιλέξιμα βάσει του αντίστοιχου μέσου.

3.   Η συμμετοχή στην ανάθεση συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων παραχώρησης με χρηματοδότηση βάσει κοινοτικού μέσου με γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, όπως ορίζεται στο παράρτημα I μέρος B, θα είναι ανοιχτή σε κάθε νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε αναπτυσσόμενη χώρα, όπως ορίζεται στον κατάλογο της επιτροπής αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ, που περιέχεται στο παράρτημα II και που αναφέρονται ρητά ως επιλέξιμες, όπως επίσης και σε εκείνα που αναφέρονται ρητά από το αντίστοιχο μέσο ως επιλέξιμα.

4.   Η συμμετοχή στην ανάθεση συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων παραχώρησης με χρηματοδότηση βάσει κοινοτικού μέσου θα είναι ανοιχτή σε κάθε νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε οιαδήποτε άλλη χώρα εκτός εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όπου η αμοιβαία πρόσβαση στην εξωτερική τους βοήθεια έχει θεσπιστεί βάσει του άρθρου 6.

5.   Η συμμετοχή στην ανάθεση συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων παραχώρησης με χρηματοδότηση βάσει κοινοτικού μέσου είναι ανοιχτή σε διεθνείς οργανισμούς.

6.   Τα προαναφερόμενα ισχύουν με την επιφύλαξη της συμμετοχής των κατηγοριών οργανισμών που είναι επιλέξιμοι για οιαδήποτε σύμβαση, καθώς και της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 114 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 4

Εμπειρογνώμονες

Όλοι οι εμπειρογνώμονες που προσλαμβάνονται από υποψηφίους όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 8 μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των ποιοτικών και δημοσιονομικών απαιτήσεων που αναφέρονται στους κοινοτικούς κανόνες περί συμβάσεων προμηθειών.

Άρθρο 5

Κανόνες καταγωγής

Οι προμήθειες και τα υλικά που αγοράζονται βάσει σύμβασης που χρηματοδοτείται από κοινοτικό μέσο πρέπει να είναι καταγωγής Κοινότητας ή επιλέξιμης χώρας, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 7. Ο όρος «καταγωγή», για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ορίζεται στη συναφή κοινοτική νομοθεσία περί κανόνων καταγωγής για τελωνειακούς σκοπούς.

Άρθρο 6

Αμοιβαιότητα με τρίτες χώρες

1.   Η αμοιβαία πρόσβαση σε κοινοτική εξωτερική βοήθεια θα χορηγείται σε μια χώρα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 4 όταν η εν λόγω χώρα χορηγεί επιλεξιμότητα υπό ίσους όρους στα κράτη μέλη και στη σχετική δικαιούχο χώρα.

2.   Η χορήγηση αμοιβαίας πρόσβασης σε κοινοτική εξωτερική βοήθεια θα βασίζεται σε σύγκριση μεταξύ της ΕΕ και άλλων χορηγών και θα προχωρεί σε επίπεδο τομέα, όπως ορίζεται στις κατηγορίες της επιτροπής αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ, ή σε επίπεδο χώρας, είτε αυτή είναι χορηγός είτε δικαιούχος. Η απόφαση για τη χορήγηση αυτής της αμοιβαιότητας σε χορηγό χώρα θα βασίζεται στη διαφάνεια, στη συνοχή και στην αναλογικότητα της παρεχόμενης βοήθειας από τον εν λόγω χορηγό, περιλαμβανομένης τόσο της ποιοτικής όσο και της ποσοτικής της φύσης.

3.   Η αμοιβαία πρόσβαση σε κοινοτική εξωτερική βοήθεια θα θεμελιώνεται σε ειδική απόφαση που θα αφορά δεδομένη χώρα ή περιφερειακή ομάδα χωρών. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (7) βάσει των διαδικασιών και της συναφούς επιτροπής που συνδέονται με την εκάστοτε πράξη. Το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενημερώνεται τακτικά σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης πρέπει να είναι απολύτως σεβαστό. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για ελάχιστη διάρκεια ενός έτους.

4.   Η αμοιβαία πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια προκειμένου για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ χορηγείται αυτόματα στις τρίτες χώρες που περιέχονται στο παράρτημα III.

5.   Στη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, ζητείται η γνώμη των δικαιούχων χωρών.

Άρθρο 7

Αποκλίσεις από τους κανόνες επιλεξιμότητας και καταγωγής

1.   Σε δεόντως δικαιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να επεκτείνει την επιλεξιμότητα σε νομικά πρόσωπα χώρας μη επιλέξιμης, σύμφωνα με το άρθρο 3.

2.   Σε δεόντως δικαιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει την αγορά προμηθειών και υλικών καταγωγής από χώρα μη επιλέξιμη, σύμφωνα με το άρθρο 3.

3.   Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 παρεκκλίσεις είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν λόγω μη διαθεσιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε αγορές ενδιαφερόμενων χωρών, για λόγους επείγοντος, ή αν οι κανόνες επιλεξιμότητας καθιστούν την πραγματοποίηση ενός σχεδίου, προγράμματος ή δράσης αδύνατη ή δυσχερέστατη.

Άρθρο 8

Λειτουργίες στις οποίες ενέχονται διεθνείς οργανισμοί ή συγχρηματοδότηση

1.   Όταν η κοινοτική χρηματοδότηση καλύπτει λειτουργία που εφαρμόζεται μέσω διεθνούς οργανισμού, η συμμετοχή στις κατάλληλες συμβατικές διαδικασίες είναι ανοιχτή σε κάθε νομικό πρόσωπο που είναι επιλέξιμο σύμφωνα με το άρθρο 3 καθώς και σε κάθε νομικό πρόσωπο που είναι επιλέξιμο σύμφωνα με τους κανόνες αυτού του οργανισμού, μεριμνώντας για τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης όλων των χορηγών. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις προμήθειες, τα υλικά και τους εμπειρογνώμονες.

2.   Όταν η κοινοτική χρηματοδότηση καλύπτει λειτουργία που συγχρηματοδοτείται με τρίτη χώρα, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, ή με περιφερειακή οργάνωση, ή ένα κράτος μέλος, η συμμετοχή στις κατάλληλες συμβατικές διαδικασίες θα είναι ανοιχτή σε όλα τα νομικά πρόσωπα που είναι επιλέξιμα βάσει του άρθρου 3 καθώς και σε όλα τα νομικά πρόσωπα που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της τρίτης χώρας ή χωρών μελών της εν λόγω περιφερειακής οργάνωσης ή κράτους μέλους. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις προμήθειες, τα υλικά και τους εμπειρογνώμονες.

3.   Όσον αφορά τις επιχειρήσεις επισιτιστικής βοήθειας, η εφαρμογή του παρόντος άρθρου περιορίζεται σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 9

Ανθρωπιστική βοήθεια και ΜΚΟ

1.   Για τους σκοπούς της ανθρωπιστικής βοήθειας, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (8) και για τους σκοπούς της βοήθειας που διοχετεύεται απευθείας μέσω των ΜΚΟ, υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1658/98 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1998, σχετικά με τη συγχρηματοδότηση από κοινού με ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) δράσεων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες χώρες (9), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 3 δεν ισχύουν όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζονται για την επιλογή δικαιούχων ενίσχυσης.

2.   Οι δικαιούχοι αυτών των ενισχύσεων τηρούν τους κανόνες του παρόντος κανονισμού όπου η υλοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που λαμβάνει ενίσχυση και της βοήθειας που δίδεται απευθείας μέσω ΜΚΟ υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1658/98 απαιτεί την ανάθεση σύμβασης προμηθειών.

Άρθρο 10

Τήρηση των βασικών αρχών και ενίσχυση των τοπικών αγορών

1.   Για να επιταχυνθεί η εκρίζωση της φτώχειας, μέσω της προωθήσεως των τοπικών δυνατοτήτων, των αγορών και των αγοραστικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις τοπικές και περιφερειακές συμβάσεις προμηθειών στις χώρες εταίρους.

2.   Οι υποψήφιοι στους οποίους έχουν ανατεθεί συμβάσεις τηρούν τα διεθνώς συμπεφωνημένα βασικά πρότυπα εργασίας, π.χ. τα βασικά πρότυπα εργασίας της ΔΟΕ, συμβάσεις σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, εξάλειψη της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, εξάλειψη των διακρίσεων σ’ ό,τι αφορά την απασχόληση και τα ελεύθερα επαγγέλματα, και κατάργηση της παιδικής εργασίας.

3.   Η πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια θα καταστεί δυνατή με τη χορήγηση όλης της ενδεδειγμένης τεχνικής βοήθειας.

Άρθρο 11

Εφαρμογή του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός τροποποιεί και διέπει τα συναφή μέρη όλων των υφιστάμενων κοινοτικών μέσων που περιέχονται στο παράρτημα I. Η Επιτροπή θα τροποποιεί κατά καιρούς τα παραρτήματα από το II έως το IV του παρόντος κανονισμού ώστε να λαμβάνονται υπόψη τροποποιήσεις των κειμένων του ΟΟΣΑ.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Δεκεμβρίου 2005.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. CLARKE


(1)  ΕΕ C 157 της 28.6.2005, σ. 99.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2005 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2005.

(3)  Έκθεση ΟΟΣΑ/ΕΑΒ 2001, 2002, τόμος 3, αριθ. 1, σ. 46.

(4)  ΕΕ C 76 Ε της 25.3.2004, σ. 474.

(5)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1261/2005 (ΕΕ L 201 της 2.8.2005, σ. 3).

(7)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(8)  ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εισάγονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στις κοινοτικές πράξεις που ακολουθούν:

ΜΕΡΟΣ A — Κοινοτικά μέσα με θεματικό πεδίο εφαρμογής

1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1568/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με τη βοήθεια για την καταπολέμηση των ασθενειών που οφείλονται στη φτώχεια (HIV/AIDS, φυματίωσης και ελονοσίας) στις αναπτυσσόμενες χώρες (1).

Άρθρο 5 παράγραφος 3: Προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες που εκτελούνται μέσω διεθνούς οργανισμού ή συγχρηματοδότησης με τρίτη χώρα ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (2).

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Άρθρο 8

1.   Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.

2.   Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

2.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1567/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με τη στήριξη των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική ζωή και τα συναφή δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες (3).

Άρθρο 5 παράγραφος 3: Προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες που εκτελούνται μέσω διεθνούς οργανισμού ή συγχρηματοδότησης με τρίτη χώρα ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (4).

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Άρθρο 8

1.   Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.

2.   Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

3.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1724/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2001, σχετικά με τη δράση κατά των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού στις αναπτυσσόμενες χώρες (5).

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«2.   Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (6).

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες που εκτελούνται μέσω διεθνούς οργανισμού ή συγχρηματοδότησης με τρίτη χώρα ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

4.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2493/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τα μέτρα για την προώθηση της πλήρους ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία ανάπτυξης των αναπτυσσομένων χωρών (7).

Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες που εκτελούνται μέσω διεθνούς οργανισμού ή συγχρηματοδότησης με τρίτη χώρα ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (8).

Το άρθρο 8 παράγραφος 8 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«8.   Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

Το άρθρο 8 παράγραφος 9 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«9.   Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

5.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τα μέτρα για την προώθηση της διατήρησης και της αειφόρου διαχείρισης τροπικών και άλλων δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες (9).

Στο άρθρο 6 παράγραφος 3 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες που εκτελούνται μέσω διεθνούς οργανισμού ή συγχρηματοδότησης με τρίτη χώρα ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (10).

Το άρθρο 9 παράγραφος 8 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«8.   Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

Το άρθρο 9 παράγραφος 9 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«9.   Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

6.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/1999 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της αναπτυξιακής συνεργασίας, που συμβάλλουν στο γενικό στόχο της ανάπτυξης και της εδραίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (11).

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Άρθρο 5

Η επιλεξιμότητα για συμβάσεις παραχώρησης ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (12).

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Άρθρο 8

1.   Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.

2.   Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

7.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2836/98 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με την ένταξη θεμάτων που αφορούν τα δύο φύλα στη συνεργασία για την ανάπτυξη (13).

Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες που εκτελούνται μέσω διεθνούς οργανισμού ή συγχρηματοδότησης με τρίτη χώρα ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (14).

Το άρθρο 7 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«6.   Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

Το άρθρο 7 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«7.   Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

8.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1658/98 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1998 σχετικά με τη συγχρηματοδότηση από κοινού με ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) δράσεων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες χώρες (15).

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«—

Πρέπει να έχουν την έδρα τους σε επιλέξιμη χώρα και η έδρα πρέπει να είναι το κύριο κέντρο λήψης αποφάσεων που αφορούν τις συγχρηματοδοτούμενες λειτουργίες, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (16).

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«—

η πλειονότητα της χρηματοδότησής τους πρέπει να προέρχεται από επιλέξιμη χώρα όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

Στο άρθρο 3 προστίθενται τα ακόλουθα:

«3.   Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

9.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2046/97 του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1997, για τη συνεργασία Βορρά-Νότου στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και της τοξικομανίας (17).

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Άρθρο 5

Οι εταίροι συνεργασίας που είναι επιλέξιμοι για χρηματοοικονομική υποστήριξη βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί, ιδίως UNDCP, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθνικά, επαρχιακά και τοπικά κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες, οργανισμοί σε επίπεδο κοινότητας, ιδρύματα και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Η επιλεξιμότητα για συμβάσεις ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (18).

Στο άρθρο 6 παράγραφος 5 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες που εκτελούνται μέσω διεθνούς οργανισμού ή συγχρηματοδότησης με τρίτη χώρα ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

Το άρθρο 9 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«7.   Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

Το άρθρο 9 παράγραφος 8 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«8.   Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

10.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2258/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, σχετικά με δράσεις αποκατάστασης και ανασυγκρότησης προς όφελος των αναπτυσσομένων χωρών (19).

Στο άρθρο 4 παράγραφος 4 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες που εκτελούνται μέσω διεθνούς οργανισμού ή συγχρηματοδότησης με τρίτη χώρα ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (20).

Το άρθρο 6 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«7.   Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

Το άρθρο 6 παράγραφος 8 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«8.   Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

11.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική ασφάλεια (21).

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

1.   Οι χώρες που είναι επιλέξιμες να λάβουν κοινοτική βοήθεια για τις δράσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό αναφέρονται στο παράρτημα. Στο πλαίσιο αυτό δίδεται προτεραιότητα στα πτωχότερα στρώματα του πληθυσμού και στις χώρες με χαμηλό εισόδημα και σοβαρή έλλειψη τροφίμων.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να τροποποιήσει τον κατάλογο αυτό.

Η επιλεξιμότητα για συμβάσεις ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (22).

2.   Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που μπορούν να λάβουν, άμεσα ή έμμεσα, κοινοτική χρηματοδότηση για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει ο παρών κανονισμός οφείλουν να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

πρέπει να είναι αυτόνομες οργανώσεις σε επιλέξιμη χώρα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στην εν λόγω χώρα·

β)

πρέπει να έχουν την έδρα τους σε επιλέξιμη χώρα. Η εν λόγω έδρα πρέπει να αποτελεί το πραγματικό κέντρο όλων των αποφάσεων που αφορούν όλες τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις·

γ)

πρέπει να δείχνουν ότι μπορούν να διεξάγουν με επιτυχία επιχειρήσεις επισιτιστικής βοήθειας· ιδίως μέσω:

της ικανότητάς τους για διοικητική και οικονομική διαχείριση,

της ικανότητάς τους για τεχνική και διοικητική μέριμνα, σε σχέση προς την προβλεπόμενη δράση,

τα αποτελέσματα των δράσεων που έχουν υλοποιήσει οι εν λόγω ΜΚΟ, με χρηματοδότηση της Κοινότητας ή των κρατών μελών,

της πείρας τους στον τομέα της επισιτιστικής βοήθειας και ασφάλειας,

της παρουσίας τους στις δικαιούχες χώρες και των γνώσεών τους για τις χώρες αυτές ή τις αναπτυσσόμενες χώρες·

δ)

να έχουν δεσμευθεί ότι θα τηρούν τους όρους χορήγησης που καθορίζει η Επιτροπή.

Στο άρθρο 10 παράγραφος 2 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες μέσω διεθνούς οργανισμού ή συγχρηματοδότησης με τρίτη χώρα ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«1.   Τα προϊόντα διακινούνται στη δικαιούχο χώρα ή σε μια από τις αναπτυσσόμενες χώρες (που περιέχονται στο παράρτημα) εάν είναι δυνατόν σε μια που να ανήκει στην ίδια γεωγραφική περιοχή με τη δικαιούχο χώρα. Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

Το άρθρο 11 παράγραφος 3 διαγράφεται.

Το άρθρο 11 παράγραφος 4 γίνεται άρθρο 11 παράγραφος 3.

Το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

ΜΕΡΟΣ Β — Κοινοτικά μέσα με γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

12.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 257/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Τουρκία (23).

Στο άρθρο 5 παράγραφος 5 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες που εκτελούνται μέσω διεθνούς οργανισμού ή συγχρηματοδότησης με τρίτη χώρα καθορίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (24).

Στο άρθρο 6 παράγραφος 7 προστίθενται τα ακόλουθα:

«Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται περαιτέρω σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

Στο άρθρο 6 παράγραφος 8, προστίθενται τα ακόλουθα:

«Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται περαιτέρω σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005.»

13.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2130/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με τις ενέργειες της ενίσχυσης εκριζωθέντων πληθυσμών στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής (25).

Στο άρθρο 7 παράγραφος 3 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες που εκτελούνται μέσω διεθνούς οργανισμού ή συγχρηματοδότησης με τρίτη χώρα καθορίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (26).

Το άρθρο 10 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«2.   Η κοινοτική βοήθεια διατίθεται σε εταίρους που έχουν την κύρια έδρα τους σε χώρα επιλέξιμη βάσει του παρόντος κανονισμού όπως και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2110/2005, υπό την προϋπόθεση ότι η έδρα αυτή είναι το πραγματικό κέντρο από το οποίο διευθύνονται επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Κατ’ εξαίρεση, η έδρα αυτή μπορεί να βρίσκεται σε άλλη τρίτη χώρα.»

Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα:

«Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται περαιτέρω σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

Στο άρθρο 13 παράγραφος 2 προστίθενται τα ακόλουθα:

«Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται περαιτέρω σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

14.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1726/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την αναπτυξιακή συνεργασία με τη Νότια Αφρική (27):

Το άρθρο 7 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«6.   Η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (28).

Το άρθρο 7 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«7.   Η καταγωγή προμηθειών και υλικών που έχουν αγορασθεί βάσει του παρόντος κανονισμού ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής και τις παρεκκλίσεις τους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005»

.

15.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1734/94 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 1994, για τη χρηματοδοτική και τεχνική συνεργασία με τη Δυτική όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας (29).

Στο άρθρο 2 παράγραφος 4 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Η συμμετοχή σε συμβατικές διαδικασίες μέσω διεθνούς οργανισμού ορίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (30).


(1)  ΕΕ L 224 της 6.9.2003, σ. 7.

(2)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(3)  ΕΕ L 224 της 6.9.2003, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(5)  ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(7)  ΕΕ L 288 της 15.11.2000, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(9)  ΕΕ L 288 της 15.11.2000, σ. 6.

(10)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(11)  ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2240/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 3).

(12)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(13)  ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σ. 5· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(14)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(15)  ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(16)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(17)  ΕΕ L 287 της 21.10.1997, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(18)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(19)  ΕΕ L 306 της 28.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(20)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(21)  ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(22)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(23)  ΕΕ L 39 της 9.2.2001, σ. 1.

(24)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(25)  ΕΕ L 287 της 31.10.2001, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 107/2005 (ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 1).

(26)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(27)  ΕΕ L 198 της 4.8.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2004 (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 1).

(28)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».

(29)  ΕΕ L 182 της 16.7.1994, σ. 4· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 669/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 1).

(30)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος δικαιούχων βοήθειας της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας την 1η Ιανουαρίου 2003

Μέρος I: Αναπτυσσόμενες χώρες και εδάφη

(Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια)

Μέρος II: Χώρες και εδάφη οι οικονομίες των οποίων βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο

(Επίσημη βοήθεια)

Λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)

Υπόλοιπες χώρες με χαμηλά έσοδα (Υπόλοιπες ΧΧΕ) (κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από 745 USD το 2001)

Χώρες που παρουσιάζουν μεσαίο επίπεδο εσόδων, κατώτερη κατηγορία (ΜΕΕΚΚ) (κατά κεφαλή ΑΕΠ 746 έως 2 975 USD το 2001)

Χώρες που παρουσιάζουν μεσαίο επίπεδο εσόδων, ανώτερη κατηγορία (ΜΕΕΑΚ) (κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2 976 έως 9 205 USD το 2001)

Χώρες που παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο εσόδων (ΥΕΕ) (κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από 9 206 USD το 2001)

Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης/Νέα ανεξάρτητα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ΧΚΑΕ και ΝΑΚ)

Πιο αναπτυγμένες αναπτυσσόμενες χώρες και εδάφη

Αφγανιστάν

Αγκόλα

Μπανγκλαντές

Μπενίν

Μπουτάν

Μπουρκίνα-Φασό

Μπουρούντι

Καμπότζη

Πράσινο Ακρωτήριο

Κεντροαφρικανική

Δημοκρατία

Κομόρες

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Τζιμπουτί

Ερυθραία

Αιθιοπία

Γκάμπια

Γουινέα

Γουινέα-Μπισσάου

Ισημερινή Γουινέα

Αϊτή

Κιριμπάτι

Λάος

Λεσόθο

Λιβερία

Μαδαγασκάρη

Μαλάουι

Μαλδίβες

Μαλί

Μαυριτανία

Μοζαμβίκη

Μιανμάρ

Νεπάλ

Νίγηρας

Ουγκάντα

Ρουάντα

Νήσοι του Σολομώντος

Σαμόα

Σάο Τομέ και Πρίντσιπε

Σενεγάλη

Σιέρα Λεόνε

Σομαλία

Σουδάν

Τανζανία

Τσαντ

Ανατολικό Τιμόρ

Τόγκο

Τουβαλού

Βανουάτου

Υεμένη

Ζάμπια

Αρμενία (1)

Αζερμπαϊτζάν (1)

Καμερούν

Δημοκρατία του Κονγκό

Λαϊκή Δημοκρατίας της Κορέας

Ακτή Ελεφαντοστού

Γεωργία (1)

Γκάνα

Ινδία

Ινδονησία

Κένυα

Δημοκρατία του Κιργιζιστάν (1)

Μολδαβία (1)

Μογγολία

Νικαράγουα

Νιγηρία

Ουζμπεκιστάν (1)

Πακιστάν

Παπουασία-Νέα Γουινέα

Τατζικιστάν (1)

Βιετνάμ

Ζιμπάμπουε

Νότια Αφρική

Αλβανία (1)

Αλγερία

Μπελίζ

Βολιβία

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Κίνα

Κολομβία

Κούβα

Δομινικανή Δημοκρατία

Αίγυπτος

Ελ Σαλβαδόρ

Ισημερινός

Φίτζι

Γουατεμάλα

Γουιάνα

Ονδούρα

Ιράκ

Ιράν

Τζαμάικα

Ιορδανία

Καζακστάν (1)

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Μαρόκο

Νήσοι Μάρσαλ

Ομοσπονδιακά κράτη Μικρονησίας,

Ναμίμπια

Νίουε

Παραγουάη

Περού

Φιλιπίνες

Σερβία και Μαυροβούνιο

Σρι Λάνκα

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

Σουρινάμ

Σουαζιλάνδη

Συρία

Ταϊλάνδη

Τοκελάου (2)

Τόγκα

Τυνησία

Τουρκμενιστάν (1)

Τουρκία

Νήσοι Ουόλις και Φουτούνα (2)

Ζώνες υπό παλαιστινιακή διοίκηση

Μποτσουάνα

Βραζιλία

Χιλή

Νήσοι Κουκ

Κόστα Ρίκα

Κροατία

Δομίνικα

Γκαμπόν

Γρενάδα

Λίβανος

Μαλαισία

Μαυρίκιος

Μαγιότ (2)

Ναούρου

Παναμάς

Αγία Ελένη (2)

Αγία Λουκία

Βενεζουέλα

Μπαχρέιν

Λευκορωσία (1)

Βουλγαρία (1)

Εσθονία (1)

Ουγγαρία (1)

Λεττονία (1)

Λιθουανία (1)

Πολωνία (1)

Σλοβακική Δημοκρατία (1)

Τσεχική Δημοκρατία (1)

Ρουμανία (1)

Ρωσία (1)

Ουκρανία (1)

Αρούμπα (1)

Μπαχάμες

Βερμούδες (2)

Μπρουνέι

Νήσοι Καϋμάν (2)

Κύπρος

Κορέα

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

Νήσοι Φώκλαντ (2)

Γιβραλτάρ (2)

Χονγκ Κονγκ, Κίνα (2)

Ισραήλ

Κουβέιτ

Λιβύη

Μακάο (2)

Μάλτα

Ολλανδικές Αντίλλες (2)

Νέα Καληδονία (2)

Γαλλική Πολυνησία (2)

Κατάρ

Σιγκαπούρη

Σλοβενία

Κινεζική Ταϊπέι

Νήσοι Παρθένου (ΗΒ) (2)

Όριο για την πρόσβαση σε δάνεια της παγκόσμιας τράπεζας (5 185 USD το 2001)

Ανγκουίλα (2)

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Σαουδική Αραβία

Αργεντινή

Μπαρμπάντος

Μεξικό

Μονσερράτ (2)

Ομάν

Νήσοι Παλάου

Σεϋχέλλες

Σεντ Κιτς και Νέβις

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Νήσοι Τερκς και Κάικος (2)

Ουρουγουάη


(1)  Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και νέα ανεξάρτητα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ΧΚΑΕ/ΝΑΚ).

(2)  Εδάφη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Αποσπάσματα της σύστασης για την αποδέσμευση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της επιτροπής αναπτυξιακής βοήθειας της Οργάνωσης Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ), του Μαρτίου 2001

II.   Εφαρμογή

α)   Κάλυψη

7.

Η αποδέσμευση είναι περίπλοκη διαδικασία. Απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις για διαφορετικές κατηγορίες επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και τα μέτρα από τα μέλη για την εφαρμογή της σύστασης θα διαφέρουν ως προς την κάλυψη και τη χρονική στιγμή. Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη της EAB θα αποδεσμεύσουν επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες μέγιστου δυνατού ύψους και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που περιέχονται στην παρούσα σύσταση:

i)

Τα μέλη της ΕΑΒ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν, έως την 1η Ιανουαρίου 2002, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στους ακόλουθους τομείς: ισοζύγιο πληρωμών και στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής· διαγραφή χρέους· βοήθεια για τομεακά και πολυτομεακά προγράμματα· βοήθεια για επένδυση έργων· στήριξη των εισαγωγών και των βασικών προϊόντων· συμβάσεις εμπορικών υπηρεσιών και επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για δραστηριότητες που αφορούν συμβάσεις.

ii)

Όσον αφορά την τεχνική συνεργασία, αυτόνομη ή μη, σε επενδυτικούς τομείς, αναγνωρίζεται ότι οι πολιτικές των μελών της ΕΑΒ δύνανται να διέπονται από τη σημασία της διατήρησης μιας βασικής έννοιας εθνικής εμπλοκής των χωρών-χορηγών παράλληλα με το στόχο της επίκλησης της εμπειρογνωμοσύνης των χωρών-εταίρων, έχοντας υπόψη τους στόχους και τις αρχές της παρούσας σύστασης. Η αυτόνομη τεχνική συνεργασία αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύστασης.

iii)

Σε ό,τι αφορά την επισιτιστική βοήθεια, αναγνωρίζεται ότι οι πολιτικές των μελών της ΕΑΒ είναι δυνατόν να επηρεάζονται από συζητήσεις και συμφωνίες σε άλλα διεθνή φόρα που αφορούν την παροχή επισιτιστικής βοήθειας, έχοντας υπόψη τους στόχους και τις αρχές της σύστασης.

8.

Η παρούσα σύσταση δεν ισχύει για δραστηριότητες αξίας χαμηλότερης των 700 000 ΕΤΔ (130 000 ΕΤΔ στην περίπτωση τεχνικής συνεργασίας που συνδέεται με επενδύσεις).


Top