EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0854(01)

2005/854/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2005 , για τροποποίηση του προσαρτήματος Β του παραρτήματος ΧΙΙ της πράξης προσχώρησης του 2003 σχετικά με ορισμένες εγκαταστάσεις των τομέων του κρέατος, του γάλακτος και των ιχθύων στην Πολωνία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4595] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 316, 2.12.2005, p. 17–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 635–638 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 164 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 164 - 167
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 12 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/854(2)/oj

2.12.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 316/17


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2005

για τροποποίηση του προσαρτήματος Β του παραρτήματος ΧΙΙ της πράξης προσχώρησης του 2003 σχετικά με ορισμένες εγκαταστάσεις των τομέων του κρέατος, του γάλακτος και των ιχθύων στην Πολωνία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4595]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/854/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (1), και ιδίως το παράρτημα XII κεφάλαιο 6 τμήμα B υποτμήμα I σημείο 1 παράγραφος ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Χορηγήθηκε στην Πολωνία μεταβατική περίοδος για ορισμένες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο προσάρτημα Β του παραρτήματος XII της πράξης προσχώρησης του 2003.

(2)

Το προσάρτημα B του παραρτήματος XII της πράξης προσχώρησης του 2003 τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της Επιτροπής 2004/458/ΕΚ (2), 2004/471/ΕΚ (3), 2004/474/ΕΚ (4), 2005/271/ΕΚ (5) και 2005/591/ΕΚ (6).

(3)

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση της αρμόδιας αρχής της Πολωνίας, ορισμένες εγκαταστάσεις των τομέων του κρέατος, του γάλακτος και των ιχθύων έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναβάθμισής τους και έχουν πλέον συμμορφωθεί πλήρως με την κοινοτική νομοθεσία. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει επομένως να διαγραφούν από τον κατάλογο των εγκαταστάσεων που υπόκεινται σε μεταβατικές ρυθμίσεις.

(4)

Δύο εγκαταστάσεις παραγωγής κρέατος παραιτήθηκαν από τη διαδικασία αναβάθμισής τους και υπέβαλαν αίτηση ανακατάταξής τους από εγκαταστάσεις υψηλής δυναμικότητας σε εγκαταστάσεις χαμηλής δυναμικότητας. Σύμφωνα με επίσημη δήλωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Πολωνίας, οι εγκαταστάσεις αυτές συμμορφώνονται πλήρως με τις κοινοτικές απαιτήσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις χαμηλής δυναμικότητας. Δύο εγκαταστάσεις του τομέα ιχθύων έπαυσαν τις δραστηριότητές τους. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει επομένως να διαγραφούν επίσης από τον κατάλογο των εγκαταστάσεων που υπόκεινται σε μεταβατικές ρυθμίσεις.

(5)

Επομένως, το προσάρτημα Β του παραρτήματος ΧΙΙ της πράξης προσχώρησης του 2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων έχει ενημερωθεί για τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης διαγράφονται από το προσάρτημα Β του παραρτήματος XII της πράξης προσχώρησης του 2003.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33.

(2)  ΕΕ L 156 της 30.4.2004, σ. 53· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 202 της 7.6.2004, σ. 39.

(3)  ΕΕ L 160 της 30.4.2004, σ. 56· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 212 της 12.6.2004, σ. 31.

(4)  ΕΕ L 160 της 30.4.2004, σ. 73· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 212 της 12.6.2004, σ. 44.

(5)  ΕΕ L 86 της 5.4.2005, σ. 13.

(6)  ΕΕ L 200 της 30.7.2005, σ. 96.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των εγκαταστάσεων που διαγράφονται από το προσάρτημα B του παραρτήματος XII της πράξης προσχώρησης του 2003

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

Αρχικός κατάλογος

Αριθμός

Κτηνιατρικός αριθμός

Επωνυμία της εγκατάστασης

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie «Musiał Bestwinka»

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Πρόσθετος κατάλογος

Αριθμός

Κτηνιατρικός αριθμός

Επωνυμία της εγκατάστασης

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa «MATTHIAS» Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. «Jamir» Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój «Antocel», Antoni Słaby

45

12133807

«Lepro.Pol» Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM «Kabanos», Sp. z o.o.

65

18160206

ZM «Smak.Eko» sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

«Selgros» Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM «MATTHIAS» Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego «WĘDZONKA» Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego «SZAREK», 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH «ROMA» Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa «Farmer», Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Αρχικός κατάλογος

Αριθμός

Κτηνιατρικός αριθμός

Επωνυμία της εγκατάστασης

44

30050503

«IKO» Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Πρόσθετος κατάλογος

Αριθμός

Κτηνιατρικός αριθμός

Επωνυμία της εγκατάστασης

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego «Dróbalex» s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem «Ko–Ko» Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH «Szendera» S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

ΤΟΜΕΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Αρχικός κατάλογος

Αριθμός

Κτηνιατρικός αριθμός

Επωνυμία της εγκατάστασης

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Πρόσθετος κατάλογος

Αριθμός

Κτηνιατρικός αριθμός

Επωνυμία της εγκατάστασης

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

«Mleko» spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

«Olmlek» Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska «Mlekosz» w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska «Mlekosz» Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

ΤΟΜΕΑΣ ΙΧΘΥΩΝ

Αρχικός κατάλογος

Αριθμός

Κτηνιατρικός αριθμός

Επωνυμία της εγκατάστασης

14

22111813

PPH «Pikling» s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU «Hur-Pol»


Πρόσθετος κατάλογος

Αριθμός

Κτηνιατρικός αριθμός

Επωνυμία της εγκατάστασης

5

24091801

«SONA», Sp. z o.o.

21

32151801

«Rybpol» Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe «AMIKA» Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

«ADMIRAŁ» Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


Top