EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0500

2005/500/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2005, για καθορισμό ειδικών όρων εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων από τη Γρενάδα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 2545] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 183, 14.7.2005, p. 104–108 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 227–231 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 79 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 79 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; καταργήθηκε από 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/500/oj

14.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 183/104


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουλίου 2005

για καθορισμό ειδικών όρων εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων από τη Γρενάδα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 2545]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/500/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά αλιευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

H Επιτροπή πραγματοποίησε επιθεώρηση στη Γρενάδα για να εξακριβώσει τις συνθήκες παραγωγής, αποθήκευσης και αποστολής των αλιευτικών προϊόντων στην Κοινότητα.

(2)

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της Γρενάδας για την υγειονομική επιθεώρηση και εποπτεία αλιευτικών προϊόντων μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες με εκείνες της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

(3)

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (PHD) του Υπουργείου Υγείας και Περιβάλλοντος (MHE) είναι σε θέση να ελέγχει αποτελεσματικά την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων.

(4)

Η PHD-MHE παρέσχε επίσημες διαβεβαιώσεις σχετικά με την τήρηση των προδιαγραφών για τους υγειονομικούς ελέγχους και την εποπτεία των αλιευτικών προϊόντων που προβλέπονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ καθώς και με την τήρηση υγειονομικών απαιτήσεων ισοδύναμων προς εκείνες που θεσπίζονται με την εν λόγω οδηγία.

(5)

Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα από τη Γρενάδα σύμφωνα με την οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(6)

Είναι επίσης αναγκαίο να καταρτιστεί κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, πλοίων-εργοστασίων ή ψυκτικών θαλάμων καθώς και κατάλογος των πλοίων-ψυγείων που είναι εξοπλισμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992, για τον καθορισμό των ελάχιστων κανόνων υγιεινής που εφαρμόζονται σε αλιευτικά προϊόντα που λαμβάνονται σε αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1) στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ (2). Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να καταρτιστούν βάσει ανακοίνωσης που θα υποβάλει η PHD-MHE στην Επιτροπή.

(7)

Κρίνεται σκόπιμο η παρούσα οδηγία να αρχίσει να εφαρμόζεται 45 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της ώστε να παρέχεται η απαραίτητη μεταβατική περίοδος.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (PHD) του Υπουργείου Υγείας και Περιβάλλοντος (MHE) είναι η αρμόδια αρχή στη Γρενάδα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα από τη Γρενάδα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5.

Άρθρο 3

1.   Κάθε αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπο υγειονομικό πιστοποιητικό, αριθμημένο, δεόντως συμπληρωμένο, με ημερομηνία και υπογραφή, το οποίο πρέπει να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι.

2.   Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συνταχθεί σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος.

3.   Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να φέρει το όνομα, την ιδιότητα και την υπογραφή του εκπροσώπου της PHD-MHE καθώς και την επίσημη σφραγίδα της σε διαφορετικό χρώμα από τις άλλες ενδείξεις του πιστοποιητικού.

Άρθρο 4

Τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, πλοία-εργοστάσια, ψυκτικούς θαλάμους ή καταγεγραμμένα πλοία-ψυγεία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 5

Με εξαίρεση την περίπτωση των χύδην κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή διατηρημένων τροφίμων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλα στοιχεία τη λέξη «ΓΡΕΝΑΔΑ» καθώς και τον αριθμό έγκρισης/καταγραφής της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάμου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 28 Αυγούστου 2005.

Άρθρο 7

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 187 της 7.7.1992, σ. 41.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Γρενάδας τα οποία προορίζονται για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκτός των δίθυρων μαλακίων, των εχινοδέρμων, των χιτωνοφόρων και των θαλάσσιων γαστεροπόδων υπό οποιαδήποτε μορφή

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ

Αριθ. έγκρισης

Ονομασία

Πόλη

Περιφέρεια

Καταληκτική ημερομηνία της έγκρισης

Κατηγορία

Παρατηρήσεις

001

Grenada Commercial Fisheries Ltd

St. George's

 

PP

A

002

Caribbean Seafoods Ltd

St. George's

 

PP

A

005

Minerva (Cardinal Olliverre)

Carriacou

 

ZV

 

006

Comment (Devon Mitchell)

Petit Martinique

 

ZV

 

009

Mascot (Don Blair)

Petit Martinique

 

ZV

 

0010

Content I (Chad Charles)

Petit Martinique

 

ZV

 

0011

Content II (Francis Decoteau)

Petit Martinique

 

ZV

 

0012

White Stallion (Gerard Bethel)

Petit Martinique

 

ZV

 

Επεξήγηση:

PP

Μονάδα μεταποίησης

ZV

Πλοίο ψυγείο

A

Μόνο ψυχρή αποθήκευση.


Top