EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1102

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2005 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου σχετικά με τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

OJ L 183, 14.7.2005, p. 65–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 404–406 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 264 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 264 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 154 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1102/oj

14.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 183/65


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1102/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουλίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου σχετικά με τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των παγιωμένων στη γενική συμφωνία δασμών και εμπορίου (GATT) κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, και ορισμένων άλλων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων καθώς και σχετικά με τον καθορισμό της μεθόδου τροποποίησης ή προσαρμογής των εν λόγω ποσοστώσεων και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1808/95 (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, σχετικά με τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1810/2004 της Επιτροπής (3), τροποποίησε τους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας για ορισμένα προϊόντα των παραρτημάτων III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000. Κατά συνέπεια θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως αυτά τα παραρτήματα.

(2)

Ο παρών κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία που ετέθη σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1810/2004.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα III οι κωδικοί για τον αύξοντα αριθμό 09.0107 τροποποιούνται ως εξής:

α)

o κωδικός ΣΟ «ex 5702 39 90» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 5702 39 00»·

β)

o κωδικός ΣΟ «ex 5702 49 90» και η υποδιαίρεση TARIC «10» για τον εν λόγω κωδικό αντικαθίστανται από τον κωδικό ΣΟ «ex 5702 49 00» και την υποδιαίρεση TARIC «20»·

γ)

o κωδικός ΣΟ «ex 5703 90 00» αντικαθίσταται από τους κωδικούς ΣΟ «ex 5703 90 10» και «ex 5703 90 90».

2)

Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α)

οι κωδικοί ΣΟ για τον αύξοντα αριθμό 09.0106, στη δεύτερη στήλη, τροποποιούνται ως εξής:

i)

ο κωδικός ΣΟ «6207 91 90» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 6207 91 00»,

ii)

ο κωδικός ΣΟ «6208 91 19» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 6208 91 00»,

iii)

ο κωδικός ΣΟ «6302 51» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «6302 51 00»,

iv)

o κωδικός ΣΟ «6302 91» αντικαθίσταται από τον κωδικό «6302 91 00»,

v)

oι κωδικοί ΣΟ «6301 20 91» και «6301 20 99» αντικαθίστανται από τον κωδικό ΣΟ «6301 20 90»·

β)

οι κωδικοί για τον αύξοντα αριθμό 09.0106 στη στήλη των κωδικών Taric τροποποιούνται ως εξής:

i)

στη σειρά για τον κωδικό ΣΟ «6207 91 90» ο κωδικός «10» αντικαθίσταται από τον κωδικό «91»,

ii)

στη σειρά του κωδικού ΣΟ «6208 91 19» ο κωδικός «10» αντικαθίσταται από τον κωδικό «18»·

γ)

οι κωδικοί ΣΟ για τον αύξοντα αριθμό 09.0106 τροποποιούνται ως εξής:

i)

ο κωδικός ΣΟ «6207 91 90» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «6207 91 00»,

ii)

ο κωδικός ΣΟ «6208 91 19» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «6208 91 00»,

iii)

οι κωδικοί ΣΟ «6301 20 91» και «6301 20 99» αντικαθίστανται από τον κωδικό ΣΟ «6301 20 90»,

iv)

οι κωδικοί ΣΟ «6302 51 10» και «6302 51 90» αντικαθίστανται από τον κωδικό ΣΟ «6302 51 00»,

v)

οι κωδικοί ΣΟ «6302 91 10» και «6302 91 90» αντικαθίστανται από τον κωδικό «6302 91 00».

3)

Στο παράρτημα V, οι κωδικοί για τον αύξοντα αριθμό 09.0103, που βρίσκονται στον κατάλογο με τους κωδικούς Taric, στη στήλη «κωδικός ΣΟ», τροποποιούνται ως εξής:

α)

οι κωδικοί ΣΟ «5210 11 10» και «5210 11 90» αντικαθίστανται από τον κωδικό «5210 11 00»·

β)

οι κωδικοί ΣΟ «5210 21 10» και «5210 21 90» αντικαθίστανται από τον κωδικό «5210 21 00»·

γ)

οι κωδικοί ΣΟ «5210 31 10» και «5210 31 90» αντικαθίστανται από τον κωδικό «5210 31 00».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 5 της 8.1.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 545/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 87 της 25.3.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 493/2005 (ΕΕ L 82 της 31.3.2005, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 327 της 30.10.2004, σ. 1.


Top