EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1101

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1101/2005 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2005, για καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2005/2006, του ποσού της ενίσχυσης για τα αχλάδια που προορίζονται για μεταποίηση

OJ L 183, 14.7.2005, p. 64–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1101/oj

14.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 183/64


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1101/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουλίου 2005

για καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2005/2006, του ποσού της ενίσχυσης για τα αχλάδια που προορίζονται για μεταποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003 της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2003, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (2) προβλέπει τη δημοσίευση από την Επιτροπή, το αργότερο στις 15 Ιουνίου, του ποσού της ενίσχυσης που εφαρμόζεται στα αχλάδια που προορίζονται για τη μεταποίηση.

(2)

Ο μέσος όρος των ποσοτήτων μεταποιημένων αχλαδιών στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης για τις τρεις προηγούμενες περιόδους, είναι ανώτερο κατά 11 946 τόνους από το κοινοτικό όριο.

(3)

Για τα κράτη μέλη που έχουν υπερβεί το όριο τους μεταποίησης, το ποσό της ενίσχυσης για τα αχλάδια που προορίζονται για μεταποίηση για την περίοδο 2005/2006 πρέπει να τροποποιηθεί σε σχέση με το επίπεδο που καθορίστηκε στο άρθρο 4, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 2005/2006, το ποσό της ενίσχυσης για τα αχλάδια δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 είναι:

161,70 ευρώ/τόνο στην Τσεχία,

155,23 ευρώ/τόνο στην Ελλάδα,

157,59 ευρώ/τόνο στην Ισπανία,

161,70 ευρώ/τόνο στην Γαλλία,

124,58 ευρώ/τόνο στην Ιταλία,

161,70 ευρώ/τόνο στην Ουγγαρία,

159,09 ευρώ/τόνο στις Κάτω Χώρες,

161,70 ευρώ/τόνο στην Αυστρία,

161,70 ευρώ/τόνο στην Πορτογαλία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25).

(2)  ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 14· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 180/2005 (ΕΕ L 30 της 3.2.2005, σ. 7).


Top