EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0414

2005/414/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2005, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2003/634/ΕΚ για την έγκριση προγραμμάτων με στόχο την απόκτηση του καθεστώτος των εγκεκριμένων ζωνών και των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων σε μη εγκεκριμένες ζώνες όσον αφορά την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ) και τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) στα ψάρια [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1563] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 141, 4.6.2005, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 76–76 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/414/oj

4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/29


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαΐου 2005

για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2003/634/ΕΚ για την έγκριση προγραμμάτων με στόχο την απόκτηση του καθεστώτος των εγκεκριμένων ζωνών και των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων σε μη εγκεκριμένες ζώνες όσον αφορά την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ) και τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) στα ψάρια

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1563]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/414/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2003/634/ΕΚ της Επιτροπής (2) εγκρίνει και απαριθμεί προγράμματα που έχουν υποβληθεί από διάφορα κράτη μέλη. Τα προγράμματα σχεδιάζονται κατά τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να κινήσουν μεταγενέστερα τις διαδικασίες ώστε μια ζώνη ή μια εκμετάλλευση που βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη να αποκτήσει το καθεστώς της εγκεκριμένης ζώνης ή της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης σε μη εγκεκριμένη ζώνη, σε σχέση με μία ή περισσότερες από τις νόσους της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας (ΙΑΣ) και της λοιμώδους αιματοποιητικής νέκρωσης (ΛΑΝ) που προσβάλλουν τα ψάρια.

(2)

Με επιστολή της 23ης Σεπτεμβρίου 2004, η Ιταλία υπέβαλε προς έγκριση το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στη ζώνη «Zona Valle di Tosi». Η αίτηση που υποβλήθηκε κρίθηκε ότι συνάδει με το άρθρο 10 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και το πρόγραμμα θα πρέπει συνεπώς να εγκριθεί.

(3)

Η απόφαση 2003/634/ΕΚ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα Ι της απόφασης 2003/634/ΕΚ, μετά το σημείο 3.5 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«3.6.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Zona Valle di Tosi:

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Vicano di S. Ellero, από τις πηγές του ποταμού έως το φράγμα του Il Greto κοντά στο χωριό Raggioli.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 220 της 3.9.2003, σ. 8· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/67/ΕΚ (ΕΕ L 27 της 29.1.2005, σ. 55).


Top