EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0413

2005/413/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2005, για την τροποποίηση των αποφάσεων 2004/696/ΕΚ και 2004/863/ΕΚ που αφορούν την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στα προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης της ΣΕΒ για το 2005 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1550]

OJ L 141, 4.6.2005, p. 24–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 71–75 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/413/oj

4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/24


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαΐου 2005

για την τροποποίηση των αποφάσεων 2004/696/ΕΚ και 2004/863/ΕΚ που αφορούν την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στα προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης της ΣΕΒ για το 2005

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1550]

(2005/413/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφοι 5 και 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2004/696/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τον κατάλογο προγραμμάτων για την εκρίζωση και την επιτήρηση ορισμένων ΜΣΕ, τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα το 2005 (2) ορίζει τον κατάλογο των προγραμμάτων αυτών, καθώς και το ποσοστό και το ποσό της συνδρομής αυτής για κάθε πρόγραμμα.

(2)

Την απόφαση 2004/863/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2004, σχετικά με την έγκριση των προγραμμάτων ορισμένων κρατών μελών για την εκρίζωση και την επιτήρηση των ΜΣΕ για το 2005 και σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής (3).

(3)

Στις 28 Ιανουαρίου 2005, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, υπό την προεδρία του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς για τις ΜΣΕ (ΚΕΑ), επιβεβαίωσε την ανίχνευση σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) σε αίγα που εσφάγη στη Γαλλία. Ήταν το πρώτο κρούσμα ΣΕΒ σε μικρό μηρυκαστικό υπό φυσικές συνθήκες.

(4)

Σε δήλωσή της, της 28ης Ιανουαρίου 2005, η επιστημονική ομάδα για τις βιολογικές πηγές κινδύνου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) τόνισε ότι ακόμη δεν έχει αξιολογηθεί η σπουδαιότητα του μοναδικού αυτού κρούσματος ΣΕΒ σε αίγα στη Γαλλία. Για να γίνει αυτό, η ΕΑΑΤ υπογράμμισε ότι είναι σημαντικά τα αποτελέσματα της αυξημένης επιτήρησης των ΜΣΕ στις αίγες.

(5)

Σε συνέχεια της δήλωσης αυτής εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2005 της Επιτροπής (5), ο οποίος καθορίζει ένα νέο πρόγραμμα για την επιτήρηση των ΜΣΕ στα αιγοπρόβατα που θα εφαρμοστεί από τις 11 Φεβρουαρίου 2005. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα παρακολούθησης, αυξάνονται κατά πολύ οι αριθμοί των αιγοπροβάτων που πρέπει να ελέγχονται, είτε σφάζονται υγιή είτε πεθαίνουν στο αγρόκτημα.

(6)

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τομέα του κατσικίσιου κρέατος, της περιορισμένης αξίας των αιγών ηλικίας μεγαλύτερης των 18 μηνών που προορίζονται για σφαγή και λόγω της σπουδαιότητας που έχει η αποτελεσματική εφαρμογή της εντατικότερης επιτήρησης για την αξιολόγηση του επιπολασμού της ΣΕΒ στα αιγοπρόβατα, είναι σκόπιμο να αυξηθεί το ποσό ανά δοκιμή που επιστρέφεται στα κράτη μέλη από την Κοινότητα έως 30 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο ανά ταχεία δοκιμή που γίνεται σε αιγοπρόβατα.

(7)

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 36/2005 της Επιτροπής (6), προβλέπει την υποχρεωτική συστηματική δοκιμή για τη διάκριση της ΣΕΒ από την τρομώδη νόσο των προβάτων σε όλα τα κρούσματα ΜΣΕ που εντοπίζονται σε αιγοπρόβατα και η οποία εφαρμόζεται από τις 14 Ιανουαρίου 2005. Το μέτρο αυτό πρέπει να θεωρείται επιλέξιμο για κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στα προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης της ΣΕΒ των κρατών μελών.

(8)

Λόγω της σπουδαιότητας της αξιολόγησης του επιπολασμού της ΣΕΒ στα μικρά μηρυκαστικά για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας στο πεδίο της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, είναι σκόπιμο να επιστρέφεται το 100 % των δαπανών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για τις κύριες μοριακές δοκιμές που αποσκοπούν στη διάκριση της ΣΕΒ από την τρομώδη νόσο.

(9)

Επομένως, είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί το ανώτατο ποσό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας για κάθε πρόγραμμα που καθορίζεται στις αποφάσεις 2004/696/ΕΚ και 2004/863/ΕΚ.

(10)

Η απόφαση 2004/863/ΕΚ θέτει τους όρους για τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής μηνιαίας έκθεσης από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων επιτήρησης των ΜΣΕ και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν. Στο παράρτημα της απόφασης αυτής ορίζονται τα ποσά που καταβάλλονται. Το παράρτημα αυτό πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων ΙΙΙ και Χ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 36/2005 και (ΕΚ) αριθ. 214/2005.

(11)

Επομένως, οι αποφάσεις 2004/696/ΕΚ και 2004/863/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι της απόφασης 2004/696/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η απόφαση 2004/863/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το ποσό «3 550 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «3 586 000 ευρώ».

2)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το ποσό «1 700 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «1 736 000 ευρώ».

3)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το ποσό «2 375 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «2 426 000 ευρώ».

4)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το ποσό «15 020 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «15 170 000 ευρώ».

5)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το ποσό «290 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «294 000 ευρώ».

6)

Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το ποσό «585 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «1 487 000 ευρώ».

7)

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το ποσό «4 780 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «8 846 000 ευρώ».

8)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2, το ποσό «24 045 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «29 755 000 ευρώ».

9)

Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το ποσό «6 170 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «6 172 000 ευρώ».

10)

Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, το ποσό «6 660 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «8 677 000 ευρώ».

11)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το ποσό «85 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «353 000 ευρώ».

12)

Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το ποσό «835 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «836 000 ευρώ».

13)

Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το ποσό «145 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «155 000 ευρώ».

14)

Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, το ποσό «1 085 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «1 184 000 ευρώ».

15)

Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το ποσό «35 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «36 000 ευρώ».

16)

Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, το ποσό «4 270 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «4 510 000 ευρώ».

17)

Στο άρθρο 17 παράγραφος 2, το ποσό «1 920 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «2 076 000 ευρώ».

18)

Στο άρθρο 18 παράγραφος 2, το ποσό «1 135 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «1 480 000 ευρώ».

19)

Στο άρθρο 19 παράγραφος 2, το ποσό «435 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «444 000 ευρώ».

20)

Στο άρθρο 20 παράγραφος 2, το ποσό «1 160 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «1 170 000 ευρώ».

21)

Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, το ποσό «305 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «313 000 ευρώ».

22)

Στο άρθρο 22 παράγραφος 2, το ποσό «5 570 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 690 000 ευρώ».

23)

Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 23

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για τα προγράμματα επιτήρησης των ΜΣΕ που αναφέρεται στα άρθρα 1 έως 22 καλύπτει το 100 % των δαπανών που πραγματοποιούν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για τις δοκιμές χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

το ανώτατο ποσό ανά δοκιμή είναι 8 ευρώ, για τις δοκιμές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 στα βοοειδή και αιγοπρόβατα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

β)

το ανώτατο ποσό ανά δοκιμή είναι 30 ευρώ, για τις δοκιμές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 στα αιγοπρόβατα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

γ)

το ανώτατο ποσό ανά δοκιμή είναι 145 ευρώ, για τις κύριες μοριακές δοκιμές που αποσκοπούν στη διάκριση της ΣΕΒ από την τρομώδη νόσο, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Χ κεφάλαιο Γ σημείο 3.2 στοιχείο γ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.»

24)

Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 316 της 15.10.2004, σ. 91.

(3)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 82.

(4)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 260/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 46 της 17.2.2005, σ. 9).

(5)  ΕΕ L 37 της 10.2.2005, σ. 9.

(6)  ΕΕ L 10 της 13.1.2005, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα Ι της απόφασης 2004/696/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος προγραμμάτων επιτήρησης ΜΣΕ

Ποσοστό και ανώτατο ποσό της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής

(σε EUR)

Νόσος

Κράτος μέλος

Ποσοστό δοκιμών (1) που εκτελέστηκαν

Ανώτατο ποσό

ΜΣΕ

Αυστρία

100 %

2 076 000

Βέλγιο

100 %

3 586 000

Κύπρος

100 %

353 000

Τσεχική Δημοκρατία

100 %

1 736 000

Δανία

100 %

2 426 000

Εσθονία

100 %

294 000

Φινλανδία

100 %

1 170 000

Γαλλία

100 %

29 755 000

Γερμανία

100 %

15 170 000

Ελλάδα

100 %

1 487 000

Ουγγαρία

100 %

1 184 000

Ιρλανδία

100 %

6 172 000

Ιταλία

100 %

8 677 000

Λιθουανία

100 %

836 000

Λουξεμβούργο

100 %

155 000

Μάλτα

100 %

36 000

Κάτω Χώρες

100 %

4 510 000

Πορτογαλία

100 %

1 480 000

Σλοβενία

100 %

444 000

Ισπανία

100 %

8 846 000

Σουηδία

100 %

313 000

Ηνωμένο Βασίλειο

100 %

5 690 000

Σύνολο

96 396 000


(1)  Ταχείες δοκιμές και κύριες μοριακές δοκιμές.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιτήρηση ΜΣΕ

Κράτος μέλος:

Μήνας:

Έτος:


Δοκιμές σε βοοειδή

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος Ι σημεία 2.1, 3 και 4.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος Ι σημεία 2.2, 4.2 και 4.3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Σύνολο

 

 

 


Δοκιμές σε προβατοειδή

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 2α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Σύνολο

 

 

 


Δοκιμές σε αιγοειδή

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 2 β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Σύνολο

 

 

 


Κύριες μοριακές δοκιμές με δοκιμή ανοσοκαθήλωσης ειδικής διαγνωστικής ικανότητας

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Χ κεφάλαιο Γ σημείο 3.2 γ) i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001»

 

 

 


Top