EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0851

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2005 του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή όσον αφορά το μηχανισμό αμοιβαιότητας

OJ L 141, 4.6.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 99–101 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 176 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 176 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 005 P. 7 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; καταργήθηκε από 32018R1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/851/oj

4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 851/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 2ας Ιουνίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή όσον αφορά το μηχανισμό αμοιβαιότητας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο μηχανισμός που προβλέπεται από το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου (2), αποδείχθηκε ακατάλληλος για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη ύπαρξης αμοιβαιότητας, όταν μια τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, δηλαδή τρίτη χώρα της οποίας οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, διατηρεί ή καθιερώνει υποχρέωση θεώρησης έναντι των υπηκόων ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών. Η αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν καταστάσεις μη ύπαρξης αμοιβαιότητας απαιτεί να προσαρμοσθεί ο υπάρχων μηχανισμός ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητά του.

(2)

Λόγω της σοβαρότητας των εν λόγω καταστάσεων μη ύπαρξης αμοιβαιότητας, αυτές θα πρέπει να γνωστοποιούνται υποχρεωτικά από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Για να επιτευχθεί η εκ μέρους της οικείας τρίτης χώρας επανεισαγωγή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στους υπηκόους των ενδιαφερομένων κρατών μελών, πρέπει να προβλεφθεί ένας μηχανισμός μέτρων σε διάφορα επίπεδα και ποικίλης έντασης, που να μπορούν να τεθούν ταχέως σε εφαρμογή. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, η Επιτροπή να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση σε διαβήματα προς την τρίτη χώρα, να υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και να μπορεί να προτείνει ανά πάσα στιγμή στο Συμβούλιο να λάβει προσωρινή απόφαση για επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης έναντι των υπηκόων της τρίτης χώρας. Η προσφυγή στην προσωρινή απόφαση δεν πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα να μετατεθεί η τρίτη χώρα στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί μια χρονική σύνδεση μεταξύ της έναρξης ισχύος του προσωρινού μέτρου και της ενδεχόμενης πρότασης για μετάθεση της χώρας αυτής στο παράρτημα Ι.

(3)

Η απόφαση τρίτης χώρας να καθιερώσει ή να επαναφέρει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης έναντι των υπηκόων ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών θα πρέπει να οδηγεί αυτομάτως σε κατάργηση της προσωρινής επαναφοράς της υποχρέωσης θεώρησης που έχει αποφασισθεί από το Συμβούλιο.

(4)

Ο τροποποιημένος μηχανισμός αλληλεγγύης αποσκοπεί στην επίτευξη της πλήρους αμοιβαιότητας έναντι όλων των κρατών μελών και τη δημιουργία αποτελεσματικού και αξιόπιστου μηχανισμού για την εξασφάλισή της.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές ρυθμίσεις αν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού ορισμένα κράτη μέλη υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης έναντι τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

(7)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (3), που εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας (4).

(8)

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δε δεσμεύονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001. Συνεπώς δε συμμετέχουν στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δε δεσμεύονται από την εφαρμογή του ούτε υπόκεινται σε αυτήν.

(9)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (5) οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης του Συμβουλίου 2004/849/ΕΚ (6) και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης του Συμβουλίου 2004/860/ΕΚ (7),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, τροποποιείται ως εξής:

1)

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.   Εφόσον τρίτη χώρα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ, καθιερώνει υποχρέωση θεώρησης έναντι των υπηκόων κράτους μέλους, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

Εντός 90 ημερών από την ανακοίνωση ή την εφαρμογή της καθιέρωσης υποχρέωσης θεώρησης από την τρίτη χώρα, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη γνωστοποιεί γραπτώς στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Η γνωστοποίηση αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Η γνωστοποίηση καθορίζει την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου και το είδος των σχετικών ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων.

Εάν η τρίτη χώρα άρει την υποχρέωση θεώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η γνωστοποίηση καθίσταται περιττή.

β)

Η Επιτροπή προβαίνει, αμέσως μετά τη δημοσίευση και κατόπιν διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σε διαβήματα προς τις αρχές της οικείας τρίτης χώρας για την επαναφορά της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

γ)

Εντός 90 ημερών από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από πρόταση που να προβλέπει την προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης έναντι των υπηκόων της οικείας τρίτης χώρας. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να υποβάλλει την πρόταση αυτή κατόπιν διαβουλεύσεων με το Συμβούλιο σχετικά με την πρότασή της. Το Συμβούλιο αποφαίνεται επί της προτάσεως εντός τριών μηνών με ειδική πλειοψηφία.

δ)

Εάν το κρίνει απαραίτητο, η Επιτροπή μπορεί, χωρίς προηγούμενη έκθεση, να υποβάλει πρόταση για την προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης έναντι των υπηκόων της τρίτης χώρας που αναφέρεται στο στοιχείο γ). Στην πρόταση αυτή εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο στοιχείο γ). Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να δηλώσει αν επιθυμεί να παραλείψει η Επιτροπή την προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης χωρίς προηγούμενη έκθεση.

ε)

Η διαδικασία που προβλέπεται στα στοιχεία γ) και δ) δεν εμποδίζει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού προκειμένου να μετατεθεί η οικεία τρίτη χώρα στο παράρτημα Ι. Εφόσον, όπως προβλέπεται στα στοιχεία γ) και δ), αποφασισθεί η λήψη προσωρινού μέτρου, η πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού υποβάλλεται από την Επιτροπή το αργότερο εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του προσωρινού μέτρου. Αυτή η πρόταση πρέπει να περιέχει επίσης διατάξεις για την άρση των προσωρινών μέτρων που μπορεί να έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τα στοιχεία γ) και δ). Στο μεταξύ η Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της ώστε να πεισθούν οι αρχές της τρίτης χώρας να εφαρμόσουν εκ νέου την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

στ)

Αν η οικεία τρίτη χώρα καταργήσει την υποχρέωση θεώρησης, το κράτος μέλος γνωστοποιεί την κατάργηση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Η γνωστοποίηση αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Οποιοδήποτε προσωρινό μέτρο αποφασισθέν σύμφωνα με το στοιχείο δ) λήγει αυτομάτως επτά ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. Αν η οικεία τρίτη χώρα έχει εισαγάγει απαίτηση θεώρησης για τους υπηκόους δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών η ισχύς του προσωρινού μέτρου θα λήξει μόνο μετά την τελευταία δημοσίευση.».

2)

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, προστίθεται η εξής νέα παράγραφος 5:

«5.   Ενόσω εξακολουθεί να μην υπάρχει αμοιβαιότητα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ τρίτης χώρας η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ και κράτους μέλους, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους με άρτια χρονολογία σχετικά με τη μη ύπαρξη αμοιβαιότητας και, κατά περίπτωση, υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις.».

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη, των οποίων οι υπήκοοι στις 24 Ιουνίου 2005 υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης έναντι τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, προβαίνουν σε σχετική γραπτή γνωστοποίηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 24 Ιουλίου 2005. Η γνωστοποίηση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Λουξεμβούργο, 2 Ιουνίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. FRIEDEN


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 28 Απριλίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(4)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(5)  Έγγραφο του Συμβουλίου 13054/04, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://register.consilium.eu.int

(6)  ΕΕ L 368 της 15.12.2004, σ. 26.

(7)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 78.


Top