EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0782

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2005 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2005, για τον καθορισμό του μορφοτύπου για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των στατιστικών των αποβλήτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 131, 25.5.2005, p. 26–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 348–359 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 014 P. 235 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 014 P. 235 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 90 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/782/oj

25.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 131/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 782/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Μαΐου 2005

για τον καθορισμό του μορφοτύπου για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των στατιστικών των αποβλήτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων (1), και ιδίως το άρθρο 6 στοιχείο ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, απαιτείται από την Επιτροπή να θεσπίζει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει το κατάλληλο μορφότυπο για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων από τα κράτη μέλη.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή στατιστικού προγράμματος (ΕΣΠ), που θεσπίστηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το κατάλληλο μορφότυπο για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων των στατιστικών των αποβλήτων στην Επιτροπή (Eurostat) θα έχει τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν αυτό το μορφότυπο για τα δεδομένα σχετικά με το έτος αναφοράς 2004 και τα επόμενα έτη.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 σε ηλεκτρονική μορφή, που συμφωνεί με το πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων που πρότεινε η Επιτροπή (Eurostat).

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 574/2004 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 90 της 27.3.2004, σ. 15).

(2)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται με τρόπο ανεξάρτητο του συστήματος. Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων που πρότεινε η Επιτροπή (Eurostat).

Τα σύνολα δεδομένων

Το πεδίο που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων συνίσταται σε πέντε σύνολα πληροφοριών:

δημιουργία αποβλήτων (GENER),

αποτέφρωση (INCIN),

εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση (RECOV),

διάθεση (DISPO),

αριθμός και δυναμικότητα των εγκαταστάσεων ανάκτησης και διάθεσης· κάλυψη του σχεδίου συλλογής αποβλήτων ανά περιφέρεια NUTS 2 (REGIO).

Για κάθε σύνολο πρέπει να διαβιβασθεί φάκελος. Το όνομα του φακέλου αποτελείται από έξι μέρη:

Πεδίο δραστηριότητας

5

Τιμή: WASTE

Σύνολο

5

GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO

Περιοδικότητα

2

Τιμή: A2

Κωδικοί χωρών

2

Κωδικός χώρας με δύο γράμματα (βλέπε κατάλογο A)

Έτος

4

Έτος αναφοράς (πρώτο έτος αναφοράς 2004)

Περίoδoς

4

Τιμή: 0000 (μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν) για ετήσια δεδομένα

Τα μέρη του ονόματος του φακέλου χωρίζονται με υπογεγραμμένη παύλα. Θα χρησιμοποιηθεί μορφότυπο βασισμένο σε κείμενο. Για παράδειγμα, το σύνολο της δημιουργίας αποβλήτων από το Βέλγιο κατά το 2004 θα φέρει την ονομασία WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Ελλείπουσες τιμές

Δεν θα υπάρχουν ελλείπουσες τιμές στις μεταβλητές ταξινόμησης (κατηγορία αποβλήτων, οικονομική δραστηριότητα, περιφέρεια NUTS 2, τύπος εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων). Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για κάθε συνδυασμό των μεταβλητών κατάταξης. Όλα τα στοιχεία για τα οποία δεν έχει γίνει συνδυασμός πρέπει να αποστέλλονται με τιμή 0 (μηδέν). Κάθε στοιχείο για το οποίο δεν διατίθενται δεδομένα πρέπει παρόλα αυτά να παρέχεται με τιμή που θα έχει κωδικοποιηθεί κατάλληλα ως ελλείπουσα (κωδικοποιημένη με το γράμμα «M»). Οι ελλείπουσες τιμές θα πρέπει να εξηγούνται στην έκθεση ποιότητας· μπορεί για παράδειγμα να είναι το αποτέλεσμα των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ πράγματι μηδενικών και ελλειπουσών τιμών, καθόσον δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν συνολικά μεγέθη με ελλείποντα δεδομένα. Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει συνδυασμός επί λογικής βάσεως το λήμμα θα πρέπει να έχει τον κωδικό «L»· αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όσον αφορά τις λυματολάσπες από χημικές εργασίες που προέρχονται από νοικοκυριά. Για να διευκολυνθούν οι έλεγχοι συνοχής και η διόρθωση των σφαλμάτων πρέπει επίσης να διαβιβάζονται τα σύνολα.

Απόρρητο

Τα απόρρητα δεδομένα πρέπει να διαβιβάζονται με κατάλληλη σήμανση ως απόρρητα. Τι θεωρείται ως απόρρητο βασίζεται στην εθνική πολιτική περί απορρήτου. Κατά κανόνα, μια πληροφορία μπορεί να είναι απόρρητη εάν η ταυτότητα του πληροφοριοδότη μπορεί να αποκαλυφθεί. Αυτό συμβαίνει εάν η πληροφορία βασίζεται σε ένα ή δύο ερωτώμενους ή εάν ένας ή δύο ερωτώμενοι δεσπόζουν στα δεδομένα. Τα δεδομένα που προέρχονται από δημόσιες αρχές κατά κανόνα δεν θεωρούνται απόρρητα.

Η δευτερογενής εμπιστευτικότητα πρέπει επίσης να αναφέρεται. Η δευτερογενής εμπιστευτικότητα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα (υπό)σύνολα να παραμένουν διαθέσιμα προς δημοσίευση. Η Επιτροπή (Eurostat) θα χρησιμοποιήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες για τον υπολογισμό των συνολικών μεγεθών για την ΕΕ χωρίς να αποκαλύπτονται εμπιστευτικές πληροφορίες σε επίπεδο χώρας.

Μέτρα

Τα πεδία πρέπει να είναι αλφαριθμητικά, δηλαδή δεν πρέπει να περιέχουν διαχωριστικά ή δεκαδικά σύμβολα, παρά μόνον για την τιμή των δεδομένων. Οι ποσότητες των αποβλήτων εκφράζονται σε χιλιάδες τόνους κατ’ έτος, με τρία δεκαδικά ψηφία. Η υποδιαστολή πρέπει να χρησιμοποιείται ως δεκαδικό σύμβολο. Η μέθοδος υπολογισμού δεν επιτρέπει πάντοτε ακρίβεια τριών ψηφίων. Στην περίπτωση αυτή η τιμή πρέπει να εκφράζεται μόνον με τα σημαντικά ψηφία. Για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων η ποσότητα βασίζεται σε ποσότητα υγρών αποβλήτων (κανονικών)· για τη δημιουργία λυματολάσπης (κωδικός αποβλήτων 11, 12, 40) η ποσότητα υπολογίζεται επίσης σε χιλιάδες τόνους ξηρών αποβλήτων. Επίσης, στα σύνολα επεξεργασίας αποβλήτων οι λυματολάσπες πρέπει να μετρώνται τόσο ως (κανονικά) υγρά απόβλητα όσο και ως ξηρά απόβλητα. Αυτό θα ισχύει μόνον στις περιπτώσεις που οι λυματολάσπες αποτελούν ξεχωριστό στοιχείο· αυτό ισχύει για τις κοινές λυματολάσπες (κωδικός 12) στο σύνολο αποτέφρωσης και διάθεσης.

Ο αριθμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων εκφράζεται ως ακέραιος αριθμός. Εφαρμόζονται διάφορες μετρήσεις για τον υπολογισμό της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων ανάλογα με τον τύπο των εργασιών ανάκτησης ή διάθεσης (βλέπε κατάλογο Θ). Για την αύξηση της συγκρισιμότητας προτιμάται η έκφραση της ικανότητας αποτέφρωσης σε χιλιάδες τόνους. Τα κράτη που μπορούν επίσης να υπολογίσουν την ικανότητα αποτέφρωσης σε terajoules (1012 joules) καλούνται να το πράξουν. Τα κράτη τα οποία δεν μπορούν να υπολογίσουν την ικανότητα αποτέφρωσης σε terajoules πρέπει να αναφέρουν την τιμή αυτή ως ελλείπουσα (χρησιμοποιώντας τον κωδικό «M»). Η ικανότητα ανάκτησης μετράται σε χιλιάδες τόνους. Η ικανότητα διάθεσης πρέπει να αναφέρεται είτε σε κυβικά μέτρα είτε σε τόνους ανάλογα με τον τύπο της διάθεσης. Μόνον οι τιμές που μετρώνται σε χιλιάδες τόνους υποβάλλονται ως πραγματικός αριθμός με τρία δεκαδικά ψηφία, ενώ οι υπόλοιπες τιμές πρέπει να υποβάλλονται ως ακέραιοι αριθμοί.

Η κάλυψη του συστήματος συλλογής για τα μεικτά οικιακά και παρόμοια απόβλητα πρέπει να αναφέρεται είτε ως ποσοστό του πληθυσμού είτε ως ποσοστό κατοικιών.

Αναθεώρηση

Τα σύνολα πρέπει να διαβιβάζονται σε ξεχωριστούς φακέλους που να περιέχουν όλες τις καταχωρίσεις. Για παράδειγμα, το σύνολο σχετικά με τη δημιουργία αποβλήτων περιλαμβάνει 51 κατηγορίες αποβλήτων από 21 ομάδες NACE που μετρώνται ως υγρά απόβλητα και 3 κατηγορίες αποβλήτων από 21 ομάδες NACE που μετρώνται ως ξηρά απόβλητα. Το σύνολο περιλαμβάνει 1 134 καταχωρίσεις.

Επίσης τα αναθεωρημένα δεδομένα πρέπει να διαβιβάζονται ως πλήρες σύνολο, με τα αναθεωρημένα τετραγωνίδια επισημασμένα κατάλληλα (R). Τα προσωρινά δεδομένα επισημαίνονται με τον σηματοδότη επικαιροποίησης P. Τα προσωρινά δεδομένα απαιτείται να αναθεωρούνται πάντοτε. Τόσο για τα προσωρινά όσο και για τα αναθεωρημένα δεδομένα απαιτείται εξήγηση στην έκθεση ποιότητας.

Σύνολο 1:   Παραγωγή αποβλήτων

Πεδίο

Μέγιστο μήκος

Τιμές

Πεδίο δραστηριότητας

8

Τιμή: WASTE

Σύνολο

6

Τιμή: GENER (το σύνολο αποτελείται από 51 × 21 τιμές που μετρήθηκαν σε υγρά απόβλητα και 3 × 21 που μετρήθηκαν σε στερεά απόβλητα ανά χώρα)

Κωδικοί χωρών

2

Κωδικός χώρας με δύο γράμματα (βλέπε κατάλογο A)

Έτος

4

Έτος αναφοράς (πρώτο έτος αναφοράς 2004)

Είδος αποβλήτων

2

Κωδικός που αναφέρεται στο ΕΚΑ-Στατ. έκδοση 3 (βλέπε κατάλογο B)

Τύπος δραστηριότητας

2

Κωδικός που αναφέρεται στη NACE (βλέπε κατάλογο Γ)

Υγρά/Ξηρά

1

Για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων ποσότητα υγρών αποβλήτων (κανονικών) (κωδικός W)· για τις λυματολάσπες (κωδικός αποβλήτων 11, 12, 40) επίσης ποσότητα ξηρών αποβλήτων (κωδικός Δ)

Δημιουργηθέντα απόβλητα

12

Ποσότητα σε χιλιάδες τόνους κατ' έτος, υπό μορφή πραγματικού αριθμού με τρία δεκαδικά ψηφία. Η υποδιαστολή χρησιμοποιείται ως σύμβολο των δεκαδικών. Για παράδειγμα: 19,876. Αυτό το πεδίο πρέπει πάντοτε να περιέχει μια τιμή. Εάν ο συνδυασμός δεν πραγματοποιήθηκε, η τιμή θα είναι 0 (μηδέν). Τα ελλείποντα δεδομένα σημειώνονται με «M». Η λογική αδυναμία συνδυασμού σημειώνεται με «L»

Σηματοδότης επικαιροποίησης

1

Για την ένδειξη προσωρινών δεδομένων (P) ή αναθεωρημένων δεδομένων (R), διαφορετικά κενό

Σηματοδότης εμπιστευτικότητας

1

Δείχνει εμπιστευτικά δεδομένα (βλέπε κατάλογο Δ)


Σύνολο 2:   Αποτέφρωση

Πεδίο

Μέγιστο μήκος

Αξίες

Πεδίο δραστηριότητας

8

Τιμή: WASTE

Σύνολο

6

Τιμή: INCIN (το σύνολο αποτελείται από 17 × 2 τιμές που μετρήθηκαν σε υγρά απόβλητα και 1 × 2 τιμές που μετρήθηκαν σε στερεά απόβλητα ανά περιφέρεια NUTS 1)

Κωδικοί χωρών

2

Κωδικός χώρας με δύο γράμματα (βλέπε κατάλογο A)

Έτος

4

Έτος αναφοράς (πρώτο έτος αναφοράς 2004)

Κωδικός NUTS 1

3

Κωδικός περιφέρειας σύμφωνα με την κατάταξη NUTS στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)· το εθνικό σύνολο πρέπει να αναφέρεται με τον κωδικό TT

Είδος αποβλήτων

2

Κωδικός που αναφέρεται στο ΕΚΑ-Στατ. έκδοση 3 (βλέπε κατάλογο E)

Εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης

1

Κωδικός που αναφέρεται στα παραρτήματα της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) (βλέπε κατάλογο ΣΤ)· μόνον οι εργασίες 1 και 2 έχουν εφαρμογή σ' αυτό το σύνολο

Υγρά/Ξηρά

1

Για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων ποσότητα υγρών αποβλήτων (κανονικών) (κωδικός W)· για τις λυματολάσπες (κωδικός αποβλήτων 12) επίσης ποσότητα σε ξηρό υλικό (κωδικός D)

Αποτεφρωθέντα απόβλητα

12

Ποσότητα σε χιλιάδες τόνους κατ' έτος, υπό μορφή πραγματικού αριθμού με τρία δεκαδικά ψηφία. Η υποδιαστολή χρησιμοποιείται ως σύμβολο των δεκαδικών. Για παράδειγμα: 19,876. Αυτό το πεδίο πρέπει πάντοτε να περιέχει μια τιμή. Εάν ο συνδυασμός δεν πραγματοποιήθηκε, η τιμή θα είναι 0 (μηδέν). Τα ελλείποντα δεδομένα σημειώνονται με «M». Η λογική αδυναμία συνδυασμού σημειώνεται με «L»

Σηματοδότης επικαιροποίησης

1

Για την ένδειξη προσωρινών δεδομένων (P) ή αναθεωρημένων δεδομένων (R), διαφορετικά κενό

Σηματοδότης εμπιστευτικότητας

1

Δείχνει εμπιστευτικά δεδομένα (βλέπε κατάλογο Δ)


Σύνολο 3:   Εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση (εκτός από την ανάκτηση ενέργειας)

Πεδίο

Μέγιστο μήκος

Αξίες

Πεδίο δραστηριότητας

8

Τιμή: WASTE

Σύνολο

6

Τιμή: RECOV (το σύνολο αποτελείται από 20 καταχωρίσεις ανά περιφέρεια NUTS 1)

Κωδικοί χωρών

2

Κωδικός χώρας με δύο γράμματα (βλέπε κατάλογο A)

Έτος

4

Έτος αναφοράς (πρώτο έτος αναφοράς 2004)

Κωδικός NUTS 1

3

Κωδικός περιφέρειας σύμφωνα με την κατάταξη NUTS στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003· το εθνικό σύνολο πρέπει να αναφέρεται με τον κωδικό TT

Είδος αποβλήτων

2

Κωδικός που αναφέρεται στο ΕΚΑ-Στατ. έκδοση 3 (βλέπε κατάλογο Ζ)

Εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης

1

Κωδικός που αναφέρεται στα παραρτήματα της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ (βλέπε κατάλογο ΣΤ)· μόνον οι εργασίες 3 έχουν εφαρμογή σε αυτό το σύνολο

Υγρά/Ξηρά

1

Για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων ποσότητα σε (κανονικά) υγρά απόβλητα (κωδικός W)

Απόβλητα που ανακτήθηκαν

12

Ποσότητα σε χιλιάδες τόνους κατ' έτος, υπό μορφή πραγματικού αριθμού με τρία δεκαδικά ψηφία. Η υποδιαστολή χρησιμοποιείται ως σύμβολο των δεκαδικών. Για παράδειγμα: 19,876. Αυτό το πεδίο πρέπει πάντοτε να περιέχει μια τιμή. Εάν ο συνδυασμός δεν πραγματοποιήθηκε, η τιμή θα είναι 0 (μηδέν). Τα ελλείποντα δεδομένα σημειώνονται με «M». Η λογική αδυναμία συνδυασμού σημειώνεται με «L»

Σηματοδότης επικαιροποίησης

1

Για την ένδειξη προσωρινών δεδομένων (P) ή αναθεωρημένων δεδομένων (R), διαφορετικά κενό

Σηματοδότης εμπιστευτικότητας

1

Δείχνει εμπιστευτικά δεδομένα (βλέπε κατάλογο Δ)


Σύνολο 4:   Διάθεση (πλην αποτέφρωσης)

Πεδίο

Μέγιστο μήκος

Αξίες

Πεδίο δραστηριότητας

8

Τιμή: WASTE

Σύνολο

6

Τιμή: DISPO (το σύνολο αποτελείται από 19 × 2 τιμές που μετρήθηκαν σε υγρά απόβλητα και 1 × 2 που μετρήθηκαν σε στερεά απόβλητα ανά περιφέρεια NUTS 1)

Κωδικοί χωρών

2

Κωδικός χώρας με δύο γράμματα (βλέπε κατάλογο A)

Έτος

4

Έτος αναφοράς (πρώτο έτος αναφοράς 2004)

Κωδικός NUTS 1

3

Κωδικός περιφέρειας σύμφωνα με την κατάταξη NUTS στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003· το εθνικό σύνολο πρέπει να αναφέρεται με τον κωδικό TT

Είδος αποβλήτων

2

Κωδικός που αναφέρεται στο ΕΚΑ-Στατ. έκδοση 3 (βλέπε κατάλογο H)

Εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης

1

Κωδικός που αναφέρεται στα παραρτήματα της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ (βλέπε κατάλογο ΣΤ)· μόνον οι εργασίες 4 και 5 έχουν εφαρμογή σ' αυτό το σύνολο

Υγρά/Ξηρά

1

Για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων ποσότητα υγρών αποβλήτων (κανονικών) (κωδικός W)· για τις λυματολάσπες (κωδικός αποβλήτων 12) επίσης ποσότητα σε ξηρό υλικό (κωδικός D)

Διατεθέντα απόβλητα

12

Ποσότητα σε χιλιάδες τόνους κατ' έτος, υπό μορφή πραγματικού αριθμού με τρία δεκαδικά ψηφία. Η υποδιαστολή χρησιμοποιείται ως σύμβολο των δεκαδικών. Για παράδειγμα: 19,876. Αυτό το πεδίο πρέπει πάντοτε να περιέχει μια τιμή. Εάν ο συνδυασμός δεν πραγματοποιήθηκε, η τιμή θα είναι 0 (μηδέν). Τα ελλείποντα δεδομένα σημειώνονται με «M». Η λογική αδυναμία συνδυασμού σημειώνεται με «L»

Σηματοδότης επικαιροποίησης

1

Για την ένδειξη προσωρινών δεδομένων (P) ή αναθεωρημένων δεδομένων (R), διαφορετικά κενό

Σηματοδότης εμπιστευτικότητας

1

Δείχνει εμπιστευτικά δεδομένα (βλέπε κατάλογο Δ)


Σύνολο 5:   Αριθμός και δυναμικότητα εγκαταστάσεων ανάκτησης και διάθεσης και πληθυσμός που εξυπηρετείται από το σύστημα συλλογής ανά περιφέρεια

Πεδίο

Μέγιστο μήκος

Αξίες

Πεδίο δραστηριότητας

8

Τιμή: WASTE

Σύνολο

6

Τιμή: REGIO (το σύνολο αποτελείται από 14 καταχωρίσεις ανά περιφέρεια NUTS 2)

Κωδικοί χωρών

2

Κωδικός χώρας με δύο γράμματα (βλέπε κατάλογο A)

Έτος

4

Έτος αναφοράς (πρώτο έτος αναφοράς 2004)

Κωδικός NUTS 2

4

Κωδικός περιφέρειας σύμφωνα με την κατάταξη NUTS στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003· το εθνικό σύνολο πρέπει να αναφέρεται με τον κωδικό TT

Εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης

1

Κωδικός που αναφέρεται στα παραρτήματα της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ (βλέπε κατάλογο ΣΤ)· κενό για τον πληθυσμό που εξυπηρετείται από το σύστημα συλλογής

Μεταβλητή

1

Αριθμός εγκαταστάσεων (N), δυναμικότητα (C) ή πληθυσμός που εξυπηρετείται από το σύστημα συλλογής (P)

Μέτρο

1

Κωδικός για τη μέτρηση της δυναμικότητας ανάλογα με τον τύπο των εργασιών ανάκτησης ή διάθεσης (βλέπε κατάλογο Θ)· για τον αριθμό των εγκαταστάσεων κωδικός N, για τον πληθυσμό που εξυπηρετείται από το σύστημα συλλογής είτε P (πληθυσμός) ή D (κατοικίες)

Αξία

12

Όλες οι τιμές, ο αριθμός των εγκαταστάσεων, το ποσοστό πληθυσμού ή κατοικιών που καλύπτονται από το σύστημα συλλογής και η δυναμικότητα εκφράζονται με ακέραιο αριθμό. Αυτό το πεδίο πρέπει πάντοτε να περιέχει μια τιμή. Εάν ο συνδυασμός δεν πραγματοποιήθηκε η τιμή θα είναι 0 (μηδέν). Τα ελλείποντα δεδομένα σημειώνονται με «M». Η λογική αδυναμία συνδυασμού σημειώνεται με «L»

Σηματοδότης επικαιροποίησης

1

Για την ένδειξη προσωρινών δεδομένων (P) ή αναθεωρημένων δεδομένων (R), διαφορετικά κενό

Σηματοδότης εμπιστευτικότητας

1

Δείχνει εμπιστευτικά δεδομένα (βλέπε κατάλογο Δ)


Κατάλογος Α — Κωδικοί χωρών

Βέλγιο

BE

Τσεχική Δημοκρατία

CZ

Δανία

DK

Γερμανία

DE

Εσθονία

EE

Ελλάδα

EL

Ισπανία

ES

Γαλλία

FR

Ιρλανδία

IE

Ιταλία

IT

Κύπρος

CY

Λεττονία

LV

Λιθουανία

LT

Λουξεμβούργο

LU

Ουγγαρία

HU

Μάλτα

MT

Κάτω Χώρες

NL

Αυστρία

AT

Πολωνία

PL

Πορτογαλία

PT

Σλοβενία

SI

Σλοβακική Δημοκρατία

SK

Φινλανδία

FI

Σουηδία

SE

Ηνωμένο Βασίλειο

UK

Βουλγαρία

BG

Κροατία

HR

Ρουμανία

RO

Τουρκία

TR

Ισλανδία

IS

Λιχτενστάιν

LI

Νορβηγία

NO


Κατάλογος B — Κατηγορίες αποβλήτων

ΕΚΑ-Στατ./έκδοση 3 (ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 15)

Περιγραφή

Κωδικός

Επικίνδυνα

Είδος αποβλήτων

Χρησιμοποιημένα διαλυτικά

01.1

H

1

Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα

01.2

 

2

Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα

01.2

H

3

Χρησιμοποιημένα έλαια

01.3

H

4

Χρησιμοποιημένοι χημικοί καταλύτες

01.4

 

5

Χρησιμοποιημένοι χημικοί καταλύτες

01.4

H

6

Απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων

02

 

7

Απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων

02

H

8

Χημικά ιζήματα και υπολείμματα

03.1

 

9

Χημικά ιζήματα και υπολείμματα

03.1

H

10

Λυματολάσπες από χημικές διεργασίες

03.2

 

11

Λυματολάσπες από χημικές διεργασίες

03.2

H

12

Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα

05

 

13

Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα

05

H

14

Απορρίμματα μετάλλων

06

 

15

Απορρίμματα μετάλλων

06

H

16

Απορρίμματα γυαλιού

07.1

 

17

Απορρίμματα γυαλιού

07.1

H

18

Απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού

07.2

 

19

Απορρίμματα καουτσούκ

07.3

 

20

Απορρίμματα πλαστικών ουσιών

07.4

 

21

Απορρίμματα ξυλείας

07.5

 

22

Απορρίμματα ξυλείας

07.5

H

23

Απόβλητα της κλωστοϋφαντουργίας

07.6

 

24

Απόβλητα που περιέχουν PCB

07.7

H

25

Απορριπτόμενος εξοπλισμός (εκτός από απορριπτόμενα οχήματα και απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών)

08 (εκτός από 08.1, 08.41)

 

26

Απορριπτόμενος εξοπλισμός (εκτός από απορριπτόμενα οχήματα και απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών)

08 (εκτός από 08.1, 08.41)

H

27

Οχήματα που αποσύρονται από την κυκλοφορία

08.1

 

28

Οχήματα που αποσύρονται από την κυκλοφορία

08.1

H

29

Απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

08.41

 

30

Απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

08.41

H

31

Ζωικά και φυτικά υπολείμματα (εκτός από ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων και ζωικά περιττώματα, ούρα και κόπρο)

09 (εκτός από 09.11, 09.3)

 

32

Ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων

09.11

 

33

Ζωικά περιττώματα, ούρα και κόπρος

09.3

 

34

Οικιακά και παρόμοια απόβλητα

10.1

 

35

Μεικτά και χύδην υλικά

10.2

 

36

Μεικτά και χύδην υλικά

10.2

H

37

Υπολείμματα διαλογών

10.3

 

38

Υπολείμματα διαλογών

10.3

H

39

Κοινές λυματολάσπες (εκτός από μπάζα εκσκαφών)

11 (εκτός από 11.3)

 

40

Μπάζα εκσκαφών

11.3

 

41

Απορρίμματα ανόργανων ουσιών (πλην μολυσμένων εδαφών και ρυπωδών λυματολασπών βυθοκόρησης)

12 (εκτός από 12.4, 12.6)

 

42

Απορρίμματα ανόργανων ουσιών (πλην μολυσμένων εδαφών και ρυπωδών λυματολασπών βυθοκόρησης)

12 (εκτός από 12.4, 12.6)

H

43

Υπολείμματα καύσεων

12.4

 

44

Υπολείμματα καύσεων

12.4

H

45

Μολυσμένα εδάφη και μολυσμένες λυματολάσπες βυθοκόρησης

12.6

H

46

Στερεοποιημένα, σταθεροποιημένα ή υαλοποιημένα απόβλητα

13

 

47

Στερεοποιημένα, σταθεροποιημένα ή υαλοποιημένα απόβλητα

13

H

48

Σύνολο, μη επικίνδυνα

 

 

TN

Σύνολο, επικίνδυνα

 

H

TH

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

TT


Κατάλογος Γ — Κωδικός δραστηριότητας

Κατηγορία NACE αναθ. 1 [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου (3)]

Περιγραφή

Τύπος δραστηριότητας

A

Γεωργία, θήρα και δασοκομία

1

B

Αλιεία

2

Γ

Ορυχεία και λατομεία

3

ΔΑ

Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνοβιομηχανία

4

ΔΒ+ΔΓ

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

5

ΔΔ

Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου

6

ΔΕ

Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί· εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες

7

ΔΣΤ

Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων

8

ΔΖ+ΔΗ

Παραγωγή χημικών ουσιών, χημικών προϊόντων και συνθετικών ινών

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

9

ΔΘ

Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

10

ΔΙ

Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

11

ΔΚ+ΔΛ+ΔΜ

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών

Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών

12

ΔΝ (εκτός από 37)

Βιομηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α.

13

E

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού

14

ΣΤ

Κατασκευές

15

Ζ-Π (εκτός από 51.57 και 90)

Άλλες οικονομικές δραστηριότητες (υπηρεσίες)

16

37

Ανακύκλωση

17

51.57

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

18

90

Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων· υγιεινή και παρόμοιες δραστηριότητες

19

HH

Απόβλητα δημιουργούμενα από νοικοκυριά

20

Σύνολο

 

TA


Κατάλογος Δ — Σηματοδότης εμπιστευτικότητας

Υπερβολικά μικρός αριθμός επιχειρήσεων

A

Για παράδειγμα ο πληθυσμός περιορίζεται σε 1 ή 2 επιχειρήσεις

Δεσπόζουσα θέση μίας επιχείρησης στα δεδομένα

B

Αριθμός επιχειρήσεων όχι υπερβολικά περιορισμένος, αλλά για παράδειγμα πάνω από το 70 % των δεδομένων αφορούν μία μόνον επιχείρηση

Δεσπόζουσα θέση δύο επιχειρήσεων στα δεδομένα

Γ

Αριθμός επιχειρήσεων όχι υπερβολικά περιορισμένος, αλλά για παράδειγμα περισσότερο από το 70 % των δεδομένων αφορούν δύο μόνον επιχειρήσεις

Εμπιστευτικά δεδομένα λόγω δευτερογενούς εμπιστευτικότητας

Δ

Δεδομένα που είναι εμπιστευτικά όχι αυτά καθ’ εαυτά (σηματοδότης A, B, Γ), αλλά με σκοπό την αποφυγή της έμμεσης αποκάλυψης εμπιστευτικών δεδομένων

Τα στοιχεία δεν είναι εμπιστευτικά

κενό

 


Κατάλογος E — Κατηγορίες αποβλήτων για αποτέφρωση

Είδος αποβλήτων

ΕΚΑ-Στατ. Έκδοση 3 (ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 15)

Επικίνδυνα

Μη επικίνδυνα

Κωδικός

Περιγραφή

1

01 + 02 + 03

Χημικά απόβλητα

(απόβλητα χημικών ενώσεων + απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων + άλλα χημικά απόβλητα)

Μη επικίνδυνα

2

01 + 02 + 03 εκτός από 01.3

Χημικά απόβλητα εκτός από χρησιμοποιημένα έλαια

(απόβλητα χημικών ενώσεων + απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων + άλλα χημικά απόβλητα)

Επικίνδυνα

3

01.3

Χρησιμοποιημένα έλαια

Επικίνδυνα

4

05

Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα

Μη επικίνδυνα

5

05

Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα

Επικίνδυνα

6

07.7

Απόβλητα που περιέχουν PCB

Επικίνδυνα

7

10.1

Οικιακά και παρόμοια απόβλητα

Μη επικίνδυνα

8

10.2

Μεικτά και χύδην υλικά

Μη επικίνδυνα

9

10.2

Μεικτά και χύδην υλικά

Επικίνδυνα

10

10.3

Υπολείμματα διαλογών

Μη επικίνδυνα

11

10.3

Υπολείμματα διαλογών

Επικίνδυνα

12

11

Κοινές λυματολάσπες

Μη επικίνδυνα

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Άλλα απόβλητα

Άλλα απόβλητα (απορρίμματα μετάλλων + μη μεταλλικά απορρίμματα + απορριπτόμενος εξοπλισμός + ζωικά και φυτικά υπολείμματα + απορρίμματα ανόργανων ουσιών + στερεοποιημένα, σταθεροποιημένα ή υαλοποιημένα απόβλητα)

Μη επικίνδυνα

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 εκτός από 07.7

Άλλα απόβλητα

Άλλα απόβλητα (απορρίμματα μετάλλων + μη μεταλλικά απορρίμματα + απορριπτόμενος εξοπλισμός + ζωικά και φυτικά υπολείμματα + απορρίμματα ανόργανων ουσιών + στερεοποιημένα, σταθεροποιημένα ή υαλοποιημένα απόβλητα)

Επικίνδυνα

TN

 

Σύνολο, μη επικίνδυνα

Μη επικίνδυνα

TH

 

Σύνολο, επικίνδυνα

Επικίνδυνα

TT

 

Γενικό σύνολο

 


Κατάλογος ΣΤ — Εργασίες ανάκτησης και διάθεσης· οι κωδικοί αναφέρονται στους κωδικούς που εμφαίνονται στα παραρτήματα της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ

Εργασία

Κωδικός

Τύποι εργασιών ανάκτησης και διάθεσης

Αποτέφρωση

1

R1

Χρήση αποβλήτων κυρίως ως καυσίμων ή άλλων μέσων παραγωγής ενέργειας

2

D10

Αποτέφρωση αποβλήτων επί τόπου

Εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση (εκτός από την ανάκτηση ενέργειας)

3

R2 +

Ποιοτική αποκατάσταση/αναδημιουργία διαλύτη

R3 +

Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση οργανικών ουσιών οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένης της λιπασματοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικής μεταποίησης)

R4 +

Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση μετάλλων και ενώσεων μετάλλων

R5 +

Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση άλλων ανοργάνων υλών

R6 +

Αναδημιουργία οξέων ή βάσεων

R7 +

Ανάκτηση συστατικών που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της ρύπανσης

R8 +

Ανάκτηση συστατικών από καταλύτες

R9 +

Καθαρισμός ελαίων ή άλλες νέες χρήσεις των ελαίων

R10 +

Επεξεργασία στο έδαφος με αποτέλεσμα όφελος για τη γεωργία ή την οικολογική βελτίωση

R11

Χρήση αποβλήτων που προέρχονται από οιαδήποτε εκ των εργασιών που απαριθμούνται από R1 έως R10

Εργασίες διάθεσης

4

D1 +

Τοποθέτηση εντός ή επί της γης (π.χ. χωματερές κ.λπ.)

D3 +

Βαθειά έγχυση (π.χ. έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος ή σε φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς κ.λπ.)

D4 +

Επιφανειακή διασπορά (π.χ. εναπόθεση υγρών αποβλήτων ή λυματολασπών σε τάφρους, δεξαμενές ή αβαθείς λίμνες κ.λπ.)

D5 +

Ειδικά σχεδιασμένοι χώροι ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε ευθυγραμμισμένες κρύπτες καλυμμένες και με μόνωση μεταξύ τους και από το περιβάλλον κ.λπ.)

D12

Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο κ.λπ.)

5

D2 +

Επεξεργασία στο έδαφος (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή λυματολασπών σε εδάφη κ.λπ.)

D6 +

Διάθεση σε υδατικό σύστημα πλην των θαλασσών και ωκεανών

D7

Διάθεση σε θάλασσες και ωκεανούς, συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό


Κατάλογος Ζ — Κατηγορίες αποβλήτων για εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση (εκτός από την ανάκτηση ενέργειας)

Είδος αποβλήτων

ΕΚΑ-Στατ. έκδοση 3 (ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 15)

Επικίνδυνα/Μη επικίνδυνα απόβλητα

Κωδικός

Περιγραφή

1

01.3

Χρησιμοποιημένα έλαια

Επικίνδυνα

2

06

Απορρίμματα μετάλλων

Μη επικίνδυνα

3

06

Απορρίμματα μετάλλων

Επικίνδυνα

4

07.1

Απορρίμματα γυαλιού

Μη επικίνδυνα

5

07.1

Απορρίμματα γυαλιού

Επικίνδυνα

6

07.2

Απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού

Μη επικίνδυνα

7

07.3

Απορρίμματα καουτσούκ

Μη επικίνδυνα

8

07.4

Απορρίμματα πλαστικών ουσιών

Μη επικίνδυνα

9

07.5

Απορρίμματα ξυλείας

Μη επικίνδυνα

10

07.6

Απόβλητα της κλωστοϋφαντουργίας

Μη επικίνδυνα

11

09 εκτός από 09.11, 09.3

Ζωικά και φυτικά υπολείμματα

(εκτός από ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων και ζωικά περιττώματα, ούρα και κόπρο)

Μη επικίνδυνα

12

09.11

Ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων

Μη επικίνδυνα

13

09.3

Ζωικά περιττώματα, ούρα και κόπρος

Μη επικίνδυνα

14

12

Απορρίμματα ανόργανων ουσιών

Μη επικίνδυνα

15

12

Απορρίμματα ανόργανων ουσιών

Επικίνδυνα

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Άλλα απόβλητα

(απόβλητα χημικών ενώσεων + απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων + άλλα χημικά απόβλητα + απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα + απορριπτόμενος εξοπλισμός + μεικτά κοινά απορρίμματα + μεικτές λυματολάσπες + στερεοποιημένα, σταθεροποιημένα ή υαλοποιημένα απόβλητα)

Μη επικίνδυνα

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 εκτός από 01.3

Άλλα απόβλητα

(απόβλητα χημικών ενώσεων εκτός από χρησιμοποιημένα έλαια + απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων + άλλα χημικά απόβλητα + απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα + απόβλητα ξύλου + απόβλητα που περιέχουν PCB + απορριπτόμενος εξοπλισμός + μεικτά κοινά απορρίμματα + κοινές λυματολάσπες + στερεοποιημένα, σταθεροποιημένα ή υαλοποιημένα απόβλητα)

Επικίνδυνα

TN

 

Σύνολο, μη επικίνδυνα

Μη επικίνδυνα

TH

 

Σύνολο, επικίνδυνα

Επικίνδυνα

TT

 

Γενικό σύνολο

 


Κατάλογος H — Κατηγορίες αποβλήτων προς διάθεση (πλην της αποτέφρωσης)

Είδος αποβλήτων

ΕΚΑ-Στατ. έκδοση 3 (ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 15)

Επικίνδυνα/Μη επικίνδυνα απόβλητα

Κωδικός

Περιγραφή

1

01 + 02 + 03

Χημικά απόβλητα

(απόβλητα χημικών ενώσεων + απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων + άλλα χημικά απόβλητα)

Μη επικίνδυνα

2

01 + 02 + 03 εκτός από 01.3

Χημικά απόβλητα

εκτός από χρησιμοποιημένα έλαια (απόβλητα χημικών ενώσεων + απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων + άλλα χημικά απόβλητα)

Επικίνδυνα

3

01.3

Χρησιμοποιημένα έλαια

Επικίνδυνα

4

09 εκτός από 09.11, 09.3

Ζωικά και φυτικά υπολείμματα

(εκτός από ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων και ζωικά περιττώματα, ούρα και κόπρο)

Μη επικίνδυνα

5

09.11

Ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων

Μη επικίνδυνα

6

09.3

Ζωικά περιττώματα, ούρα και κόπρος

Μη επικίνδυνα

7

10.1

Οικιακά και παρόμοια απόβλητα

Μη επικίνδυνα

8

10.2

Μεικτά και χύδην υλικά

Μη επικίνδυνα

9

10.2

Μεικτά και χύδην υλικά

Επικίνδυνα

10

10.3

Υπολείμματα διαλογών

Μη επικίνδυνα

11

10.3

Υπολείμματα διαλογών

Επικίνδυνα

12

11

Κοινές λυματολάσπες

Μη επικίνδυνα

13

12

Υπολείμματα ανόργανων ουσιών

Μη επικίνδυνα

14

12

Υπολείμματα ανόργανων ουσιών

Επικίνδυνα

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Άλλα απόβλητα

(Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα + απορρίμματα μετάλλων + μη μεταλλικά απορρίμματα + απορριπτόμενος εξοπλισμός + στερεοποιημένα, σταθεροποιημένα ή υαλοποιημένα απόβλητα)

Μη επικίνδυνα

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Άλλα απόβλητα

(Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα + απορρίμματα μετάλλων + μη μεταλλικά απορρίμματα + απορριπτόμενος εξοπλισμός + στερεοποιημένα, σταθεροποιημένα ή υαλοποιημένα απόβλητα)

Επικίνδυνα

TN

 

Σύνολο, μη επικίνδυνα

Μη επικίνδυνα

TH

 

Σύνολο, επικίνδυνα

Επικίνδυνα

TT

 

Γενικό σύνολο

 


Κατάλογος Θ — Μέτρηση δυναμικότητας

Πράξη

Μέτρηση δυναμικότητας

Κωδικός μέτρησης

1

Χιλιάδες τόνοι κατ' έτος με τρία δεκαδικά ψηφία

t

 

Terajoules κατ' έτος (1012)

j

2

Χιλιάδες τόνοι κατ' έτος με τρία δεκαδικά ψηφία

t

 

Terajoules κατ' έτος (1012)

j

3

Χιλιάδες τόνοι κατ' έτος με τρία δεκαδικά ψηφία

t

4

Κυβικά μέτρα κατ' έτος

m

5

Χιλιάδες τόνοι κατ' έτος με τρία δεκαδικά ψηφία

t


(1)  ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39· οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1, κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


Top