EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0390

2005/390/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για την πέμπτη τροποποίηση της απόφασης 2004/122/ΕΚ για τη λήψη συγκεκριμένων προστατευτικών μέτρων σχετικά με τη γρίπη των ορνίθων στη Βόρεια Κορέα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1451] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 128 της 21.5.2005, p. 77–78 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ΕΕ L 349M της 12.12.2006, p. 26–27 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005; καταργήθηκε εμμέσως από 32005D0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/390/oj

21.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/77


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για την πέμπτη τροποποίηση της απόφασης 2004/122/ΕΚ για τη λήψη συγκεκριμένων προστατευτικών μέτρων σχετικά με τη γρίπη των ορνίθων στη Βόρεια Κορέα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1451]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/390/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 7,

την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2000/666/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2000, για καθορισμό των υγειονομικών όρων και των όρων κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγή πτηνών άλλων πλην των πουλερικών και για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) (3) προβλέπει ότι τα κράτη επιτρέπουν την εισαγωγή πτηνών από χώρες οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο του ΟΙΕ (Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών) ως μέλη του ΟΙΕ και ότι τα εν λόγω πτηνά πρέπει να τίθενται σε απομόνωση και να υπόκεινται σε έλεγχο όταν εισάγονται στην Κοινότητα.

(2)

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Βόρεια Κορέα) επιβεβαίωσε την εκδήλωση εστίας γρίπης των ορνίθων στο έδαφός της. Η Βόρεια Κορέα είναι μέλος του ΟΙΕ και, συνεπώς, τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν τις εισαγωγές παρόμοιων πτηνών από αυτή σύμφωνα με την απόφαση 2000/666/ΕΚ. Λαμβανομένων υπόψη των δυνητικών σοβαρών συνεπειών που συνδέονται με το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού της γρίπης των ορνίθων στην υπόλοιπη Ασία, πρέπει να ανασταλεί η εισαγωγή παρόμοιων πτηνών από τη Βόρεια Κορέα, ως μέτρο προφύλαξης.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4) επιτρέπεται η εισαγωγή αμεταποίητων φτερών και τμημάτων φτερών από τη Βόρεια Κορέα. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της νόσου στη Βόρεια Κορέα, οι εν λόγω εισαγωγές πρέπει να ανασταλούν.

(4)

Η απόφαση 2004/122/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2004, για τη λήψη συγκεκριμένων προστατευτικών μέτρων σχετικά με τη γρίπη των ορνίθων σε πολλές ασιατικές χώρες (5) εκδόθηκε σε συνέχεια της εκδήλωσης της γρίπης των ορνίθων σε πολλές ασιατικές χώρες. Στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αναστείλουν την εισαγωγή από ορισμένες τρίτες χώρες αμεταποίητων φτερών και τμημάτων φτερών και ζώντων πτηνών πλην των πουλερικών, όπως ορίζεται στην απόφαση 2000/666/ΕΚ. Για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, η Βόρεια Κορέα πρέπει να προστεθεί στις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης 2004/122/ΕΚ.

(5)

Η απόφαση 2004/122/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης 2004/122/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη αναστέλλουν την εισαγωγή από την Καμπότζη, την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, την Ινδονησία, το Λάος, τη Μαλαισία, τη Βόρεια Κορέα, το Πακιστάν, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ:

αμεταποίητων φτερών και τμημάτων φτερών και

“ζώντων πτηνών πλην των πουλερικών”, όπως ορίζεται στην απόφαση 2000/666/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των πτηνών που συνοδεύουν τους κατόχους τους (πτηνά συντροφιάς).»

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τα μέτρα που εφαρμόζουν για τις εισαγωγές έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και δημοσιοποιούν αμέσως και κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο τα θεσπιζόμενα μέτρα. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 278 της 31.10.2000, σ. 26· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/279/ΕΚ (ΕΕ L 99 της 16.4.2002, σ. 17).

(4)  ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 416/2005 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 66 της 12.3.2005, σ. 10).

(5)  ΕΕ L 36 της 7.2.2004, σ. 59· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/194/ΕΚ (ΕΕ L 63 της 10.3.2005, σ. 25).


Top