EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0270

2005/270/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2005, για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 854] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 86, 5.4.2005, p. 6–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 325–334 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 96 - 102

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/270/oj

5.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 86/6


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2005

για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 854]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/270/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι πίνακες που καθορίστηκαν στην απόφαση 97/138/ΕΚ της Επιτροπής (2) για την υποβολή εναρμονισμένων δεδομένων στο πλαίσιο της οδηγίας 94/62/ΕΚ, πρέπει να αναθεωρηθούν και να απλοποιηθούν, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους.

(2)

Οι πίνακες αυτοί πρέπει να αντανακλούν τους στόχους που θεσπίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/12/ΕΚ.

(3)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα σύγκρισης των δεδομένων μεταξύ κρατών μελών, χρειάζεται να θεσπισθούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να περιλαμβάνονται στους πίνακες και να επιτραπεί στα κράτη μέλη να παρέχουν περαιτέρω δεδομένα σε εθελοντική βάση.

(4)

Ενόψει του αριθμού των τροποποιήσεων που πρέπει να επέλθουν για το σκοπό αυτό στην απόφαση 97/138/ΕΚ, πρέπει η εν λόγω απόφαση να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι πίνακες για το σύστημα βάσεων δεδομένων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Άρθρο 2

1.   Επιπλέον των σχετικών ορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «σύμμεικτη συσκευασία» νοείται η συσκευασία που αποτελείται από διαφορετικά υλικά, τα οποία δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν με το χέρι, και από τα οποία κανένα δεν ξεπερνά συγκεκριμένο ποσοστό κατά βάρος·

β)

ως «παραγόμενα απορρίμματα συσκευασίας» νοείται η ποσότητα των συσκευασιών που μετατρέπονται, εντός της επικράτειας δεδομένου κράτους μέλους, σε απορρίμματα κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), αφού χρησιμοποιηθούν για να περικλείσουν, να προστατεύσουν και να εξασφαλίσουν το χειρισμό, την παράδοση και την εμφάνιση των προϊόντων·

γ)

ως «ανακτηθέντα απορρίμματα συσκευασίας» νοούνται οι ποσότητες των απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται στο κράτος μέλος και που ανακτώνται, ανεξάρτητα αν τα απορρίμματα συσκευασίας ανακτώνται εντός του κράτους μέλους, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ή εκτός Κοινότητας·

δ)

ως «απορρίμματα συσκευασίας που ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας» νοούνται οι ποσότητες των απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται στο κράτος μέλος και οι οποίες ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας, ανεξάρτητα αν τα απορρίμματα συσκευασίας ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας εντός του κράτους μέλους, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ή εκτός Κοινότητας·

ε)

ως «ανακυκλωμένα απορρίμματα συσκευασίας» νοούνται οι ποσότητες των απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται στο κράτος μέλος και που ανακυκλώνονται, ανεξάρτητα αν τα απορρίμματα συσκευασίας ανακυκλώνονται εντός του κράτους μέλους, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ή εκτός Κοινότητας·

στ)

ως «ποσοστό ανάκτησης ή αποτέφρωσης σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας» για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ νοείται το πηλίκο της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων συσκευασίας που ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας, διά της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων συσκευασίας·

ζ)

ως «ποσοστό ανακύκλωσης» για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ νοείται το πηλίκο της συνολικής ποσότητας των ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας δια της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων συσκευασίας.

2.   Στα παραγόμενα απορρίμματα συσκευασίας, όπως αναφέρονται στο στοιχείο β) ανωτέρω, δεν περιλαμβάνοντα κανενός είδους κατάλοιπα από την παραγωγή συσκευασιών ή υλικών συσκευασίας ούτε από κάποια άλλη διεργασία παραγωγής.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, τα απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται σε ένα κράτος μέλος είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ισούνται με την ποσότητα των συσκευασιών που διατίθεται στην αγορά κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους στο εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 3

1.   Τα δεδομένα για το σύνολο των συσκευασιών καλύπτουν όλες τις συσκευασίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Ειδικότερα για υλικά που παράγονται σε μικρότερες ποσότητες και για εκείνα που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες και περιγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 7.

2.   Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά όταν διατίθενται για πρώτη φορά μαζί με τα προϊόντα τα οποία περικλείουν, προστατεύουν, και των οποίων εξασφαλίζουν το χειρισμό, την παράδοση και την εμφάνιση.

Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες δε θεωρούνται απορρίμματα συσκευασίας όταν επιστρέφονται για επαναχρησιμοποίηση. Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες δε θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά ως συσκευασίες, όταν έχουν επαναχρησιμοποιηθεί με κάποιο αγαθό και επαναδιατίθενται.

Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες που απορρίπτονται στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους θεωρούνται ως απορρίμματα συσκευασίας.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος από επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ισούνται με την ποσότητα των επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά στο εν λόγω κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους.

3.   Οι σύμμεικτες συσκευασίες αναφέρονται στη στήλη του κυριοτέρου υλικού ανά βάρος.

Επιπλέον, είναι δυνατό να υποβάλλονται, σε εθελοντική βάση, χωριστά δεδομένα σχετικά με την ανάκτηση και ανακύκλωση σύνθετων υλικών.

4.   Το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας χρησιμοποιείται ως εισροή απορριμμάτων συσκευασίας που υποβάλλονται σε αποτελεσματική διεργασία ανάκτησης ή ανακύκλωσης. Αν το προϊόν εγκατάστασης διαλογής αποστέλλεται για να υποβληθεί σε αποτελεσματικές διεργασίες ανακύκλωσης ή ανάκτησης χωρίς σημαντικές απώλειες, είναι αποδεκτό να θεωρηθεί πως η εκροή αντιστοιχεί στο βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας.

Άρθρο 4

1.   Τα απορρίμματα συσκευασίας που εξάγονται από την Κοινότητα προσμετρούνται ως ανακτηθέντα ή ανακυκλωμένα μόνον εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι η ανάκτηση ή και η ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες γενικά ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

2.   Οι διασυνοριακές μετακινήσεις απορριμμάτων συσκευασίας συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 (4) και (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 (5), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 της Επιτροπής (6).

3.   Τα απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος ή εκτός Κοινότητας, τα οποία αποστέλλονται για ανάκτηση ή ανακύκλωση σε κάποιο κράτος μέλος δεν προσμετρούνται ως ανακτηθέντα ή ανακυκλωμένα στο κράτος μέλος στο οποίο αυτά αποστέλλονται.

Άρθρο 5

1.   Το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας μετράται με βάση ποσοστό φυσικής υγρασίας των απορριμμάτων συσκευασίας συγκρίσιμο με την υγρασία των αντίστοιχων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά.

Γίνονται διορθώσεις των δεδομένων μέτρησης σχετικά με το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας, εφόσον το ποσοστό υγρασίας αυτών των απορριμμάτων συσκευασίας διαφέρει συστηματικά και σημαντικά από εκείνο των συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά και εφόσον αυτό το στοιχείο υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε σημαντικές υπερτιμήσεις ή υποτιμήσεις των ποσοστών ανάκτησης ή ανακύκλωσης συσκευασιών.

Οι διορθώσεις αυτές περιορίζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οφείλονται σε ειδικές κλιματικές ή άλλες συνθήκες.

Οι σημαντικές διορθώσεις αναφέρονται στις περιγραφές των συλλογών δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 7 τέταρτο εδάφιο.

2.   Από το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας αποκλείονται, όσο αυτό είναι δυνατό στην πράξη, υλικά που δεν προέρχονται από συσκευασίες και που έχουν συλλεχθεί μαζί με απορρίμματα συσκευασίας.

Γίνονται διορθώσεις των δεδομένων σχετικά με το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας, εφόσον τα υλικά που δεν προέρχονται από συσκευασίες και αποστέλλονται προς υποβολή σε αποτελεσματικές διεργασίες ανακύκλωσης ή ανάκτησης υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσουν σε σημαντικές υπερτιμήσεις ή υποτιμήσεις των ποσοστών ανάκτησης ή ανακύκλωσης συσκευασιών.

Δεν απαιτούνται διορθώσεις για μικρές ποσότητες υλικών που δεν προέρχονται από συσκευασίες και για προσμίξεις που απαντώνται συνήθως σε απορρίμματα συσκευασίας.

Οι σημαντικές διορθώσεις αναφέρονται στις περιγραφές των συλλογών δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 7 τέταρτο εδάφιο.

Άρθρο 6

Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 σχετικά με την ανάκτηση εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στα απορρίμματα συσκευασίας που αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη συμπληρώνουν σε ετήσια βάση τους πίνακες που παρατίθενται στο παράρτημα και τους αποστέλλουν στην Επιτροπή ηλεκτρονικά.

Οι πίνακες καλύπτουν ολόκληρο το ημερολογιακό έτος και υποβάλλονται στην Επιτροπή με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), εντός 18 μηνών από το τέλος του αντίστοιχου έτους.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα δεδομένα αυτά σε δημόσιο ιστότοπο.

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν μαζί με τους συμπληρωμένους πίνακες κατάλληλη περιγραφή του τρόπου συγκέντρωσης των δεδομένων. Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει επίσης και επεξήγηση τυχόν εκτιμήσεων που έγιναν.

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη είναι δυνατό να υποβάλλουν σε εθελοντική βάση, τυχόν περαιτέρω δεδομένα σχετικά με συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών τα οποία διαθέτουν.

Τα δεδομένα αυτά είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:

α)

δεδομένα για την παραγωγή, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές κενών συσκευασιών·

β)

δεδομένα για επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες·

γ)

ειδικές υποκατηγορίες συσκευασιών, όπως οι σύνθετες συσκευασίες·

δ)

επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που περιέχονται στις συσκευασίες, κατά την έννοια του άρθρου 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, και της παρουσίας επιβλαβών και άλλων τοξικών ουσιών και υλικών, κατά την έννοια του παραρτήματος ΙΙ σημείο 1 τρίτη περίπτωση της εν λόγω οδηγίας·

ε)

απορρίμματα συσκευασίας που θεωρούνται επικίνδυνα λόγω προσμίξεων από τα περιεχόμενα προϊόντα κατά την έννοια της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου (8) και της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής (9).

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα δεδομένα με βάση τους πίνακες που παρατίθενται στο παράρτημα, αρχής γενομένης με τα δεδομένα για το 2003.

Άρθρο 10

Η απόφαση 97/138/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 11

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/12/ΕΚ (ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 26).

(2)  ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39.

(4)  ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 166 της 1.7.1999, σ. 6.

(6)  ΕΕ L 185 της 17.7.1999, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20.

(9)  ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ποσότητες απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται στο κράτος μέλος και ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση ενέργειας εντός ή εκτός του κράτους μέλους

(σε τόνους)

Υλικό

Παραγόμενα απορρίμματα συσκευασίας

Ανακτηθέντα ή αποτεφρωθέντα σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας με

Ανακύκλωση υλικών

Άλλες μορφές ανακύκλωσης

Σύνολο ανακύκλωσης

Ανάκτηση ενέργειας

Άλλες μορφές ανάκτησης

Αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας

Σύνολο ανάκτησης και αποτέφρωσης σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας

 

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

(η)

Γυαλί

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλαστικό

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρτί/χαρτόνι

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέταλλα

Αλουμίνιο

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάλυβας

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξύλο

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Λευκά τετραγωνίδια: η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις αλλά θα πρέπει να στηρίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και να επεξηγούνται στην περιγραφή της μεθοδολογίας.

2.

Ανοιχτόχρωμα τετραγωνίδια: η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική αλλά γίνονται αποδεκτές και χονδρικές εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές θα πρέπει να επεξηγούνται στην περιγραφή της μεθοδολογίας.

3.

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική.

4.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά συμπεριλαμβάνουν όλα τα υλικά που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά

5.

Η στήλη (γ) περιλαμβάνει όλα τα είδη ανακύκλωσης συμπεριλαμβανομένης και της οργανικής ανακύκλωσης αλλά εξαιρούμενης της ανακύκλωσης υλικών.

6.

Η στήλη (δ) πρέπει να περιλαμβάνει το άθροισμα των στηλών (β) και (γ).

7.

Η στήλη (στ) περιλαμβάνει όλες τις μορφές ανάκτησης συμπεριλαμβανομένης και της ανακύκλωσης, αλλά εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας.

8.

Η στήλη η πρέπει να περιλαμβάνει το άθροισμα των στηλών (δ), (ε), (στ) και (ζ).

9.

Στήλη (η)/στήλη (α): ποσοστό ανάκτησης ή αποτέφρωσης σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας, για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

10.

Στήλη (δ)/στήλη(α): ποσοστό ανακύκλωσης για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

11.

Τα δεδομένα για το ξύλο δε χρησιμοποιούνται προς το σκοπό της αξιολόγησης του στόχου για ελάχιστο ποσοστό 15 % κατά βάρος για κάθε υλικό συσκευασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/12/ΕΚ.


ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ποσότητες απορριμμάτων συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη ή εξάγονται εκτός Κοινότητας για ανάκτηση ή καύση σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας

(σε τόνους)

Υλικό

Απορρίμματα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη ή εξάγονται εκτός Κοινότητας για

Ανακύκλωση υλικών

Άλλες μορφές ανακύκλωσης

Ανάκτηση ενέργειας

Άλλες μορφές ανάκτησης

Αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας

Γυαλί

 

 

 

 

 

Πλαστικό

 

 

 

 

 

Χαρτί και χαρτόνι

 

 

 

 

 

Μέταλλο

Αλουμίνιο

 

 

 

 

 

Χάλυβας

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

Ξύλο

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

1.

Τα δεδομένα του παρόντος πίνακα αναφέρονται μόνο στις ποσότητες που υποτίθεται ότι προσμετρήθηκαν στα πλαίσια της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Αποτελούν υποσύνολο των δεδομένων που έχουν ήδη υποβληθεί στον πίνακα 1. Ο παρών πίνακας υποβάλλεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς.

2.

Ανοιχτόχρωμα τετραγωνίδια: η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική αλλά γίνονται αποδεκτές και χονδρικές εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές θα πρέπει να επεξηγούνται στην περιγραφή της μεθοδολογίας.

3.

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική.

4.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά συμπεριλαμβάνουν όλα τα υλικά που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά.


ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ποσότητες απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη ή εισάγονται εκτός Κοινότητας και αποστέλλονται στο κράτος μέλος για ανάκτηση ή καύση σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας

(σε τόνους)

Υλικό

Απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη ή εισάγονται εκτός Κοινότητας και αποστέλλονται στο κράτος μέλος για

Ανακύκλωση υλικών

Άλλες μορφές ανακύκλωσης

Ανάκτηση ενέργειας

Άλλες μορφές ανάκτησης

Αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας

Γυαλί

 

 

 

 

 

Πλαστικό

 

 

 

 

 

Χαρτί και χαρτόνι

 

 

 

 

 

Μέταλλο

Αλουμίνιο

 

 

 

 

 

Χάλυβας

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

Ξύλο

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

1.

Τα δεδομένα του παρόντος πίνακα υποβάλλεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Δεν περιέχονται στον πίνακα 1 ούτε και είναι δυνατό να προσμετρηθούν για την επίτευξη των στόχων από το αντίστοιχο κράτος μέλος.

2.

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: η υποβολή δεδομένων είναι εθελοντική.

3.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά συμπεριλαμβάνουν όλα τα υλικά που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά.


Top