EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0892

2004/892/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση της απόφασης 2004/614/ΕΚ σχετικά με την περίοδο εφαρμογής μέτρων προστασίας από τη γρίπη των πτηνών στη Νότιο Αφρική [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5011]Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 375, 23.12.2004, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 116–116 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/892/oj

23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/30


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση της απόφασης 2004/614/ΕΚ σχετικά με την περίοδο εφαρμογής μέτρων προστασίας από τη γρίπη των πτηνών στη Νότιο Αφρική

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5011]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/892/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 7,

την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2004/614/ΕΚ, της 24ης Αυγούστου 2004, σχετικά με μέτρα προστασίας από εξαιρετικά παθογόνο γρίπη των πτηνών στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής (3) η Επιτροπή έλαβε μέτρα προστασίας όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών σε αγέλες στρουθιονίδων στη Νότιο Αφρική.

(2)

Πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον έξι μήνες μετά την καταστροφή των στρουθιονίδων και την απολύμανση των μολυσμένων εγκαταστάσεων πριν να επιτραπούν εκ νέου οι εισαγωγές κρέατος στρουθιονίδων και των αυγών τους από τη Νότιο Αφρική στην Κοινότητα. Λόγω της κατάστασης τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί πρέπει να παραταθούν.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 7 της απόφασης 2004/614/ΕΚ, η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2005» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Μαρτίου 2005».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Markos KYPRIANOU

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 275 της 25.8.2004, σ. 20.


Top