EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0863

2004/863/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2004, σχετικά με την έγκριση των προγραμμάτων ορισμένων κρατών μελών για την εκρίζωση και την επιτήρηση των ΜΣΕ για το 2005 και σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4603]

OJ L 370, 17.12.2004, p. 82–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 101–109 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/863/oj

17.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 370/82


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2004

σχετικά με την έγκριση των προγραμμάτων ορισμένων κρατών μελών για την εκρίζωση και την επιτήρηση των ΜΣΕ για το 2005 και σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4603]

(2004/863/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδοτικής συνδρομής εκ μέρους της Κοινότητας για την εκρίζωση και επιτήρηση ορισμένων ζωονόσων.

(2)

Τα περισσότερα κράτη μέλη υπέβαλαν στην Επιτροπή προγράμματα για την εκρίζωση και την επιτήρηση ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ).

(3)

Ύστερα από εξέταση, διαπιστώθηκε ότι τα προγράμματα που υπέβαλαν τα κράτη μέλη για την εκρίζωση και την επιτήρηση των ΜΣΕ είναι σύμφωνα με την απόφαση 90/638/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, για τον καθορισμό των κοινοτικών κριτηρίων που εφαρμόζονται στις ενέργειες εκρίζωσης και επιτήρησης ορισμένων ζωικών ασθενειών (2).

(4)

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο προγραμμάτων προτεραιότητας για την εκρίζωση και την επιτήρηση ορισμένων ΜΣΕ που μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική συνδρομή από την Κοινότητα το 2005, βάσει της απόφασης 2004/696/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τον κατάλογο προγραμμάτων για την εκρίζωση και την επιτήρηση ορισμένων ΜΣΕ τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα το 2005 (3).

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (4), προβλέπει την εφαρμογή ετήσιων προγραμμάτων για την εκρίζωση και επιτήρηση των ΜΣΕ στα βοοειδή και στα αιγοπρόβατα.

(6)

Λόγω της σημασίας της εκρίζωσης και της επιτήρησης των ΜΣΕ για την επίτευξη των κοινοτικών στόχων στον τομέα της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας, κρίνεται σκόπιμη η επιστροφή του 100 % των δαπανών που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για τις ταχείες δοκιμές που διενεργούνται έως ένα ανώτατο ποσό ανά δοκιμή και ανά πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ.

(7)

Για τον ίδιο λόγο πρέπει να επιστραφεί το 100 % των εργαστηριακών δαπανών που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για τη διενέργεια γενοτυπικών δοκιμών έως ένα ανώτατο ποσό ανά δοκιμή και ανά πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου.

(8)

Με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (5), τα προγράμματα για την εκρίζωση και την επιτήρηση ζωονόσων χρηματοδοτούνται από το τμήμα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Για σκοπούς δημοσιονομικού ελέγχου, πρέπει να εφαρμοστούν τα άρθρα 8 και 9 του εν λόγω κανονισμού.

(9)

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας πρέπει να χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα για την εκρίζωση και την επιτήρηση των ΜΣΕ εκτελούνται αποτελεσματικά και ότι τα κράτη μέλη παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

(10)

Πρέπει να διευκρινιστεί η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τις αιτήσεις πληρωμών που υποβάλλονται σε εθνικό νόμισμα όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ (6).

(11)

Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Έγκριση των προγραμμάτων επιτήρησης των ΜΣΕ και χρηματοδοτική συνδρομή σε αυτά

Άρθρο 1

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε το Βέλγιο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 3 550 000 ευρώ.

Άρθρο 2

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Τσεχική Δημοκρατία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 1 700 000 ευρώ.

Άρθρο 3

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Δανία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 2 375 000 ευρώ.

Άρθρο 4

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Γερμανία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 15 020 000 ευρώ.

Άρθρο 5

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Εσθονία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 290 000 ευρώ.

Άρθρο 6

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Ελλάδα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 585 000 ευρώ.

Άρθρο 7

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Ισπανία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 4 780 000 ευρώ.

Άρθρο 8

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Γαλλία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 24 045 000 ευρώ.

Άρθρο 9

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Ιρλανδία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 6 170 000 ευρώ.

Άρθρο 10

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Ιταλία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 6 660 000 ευρώ.

Άρθρο 11

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Κύπρος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 85 000 ευρώ.

Άρθρο 12

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Λιθουανία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 835 000 ευρώ.

Άρθρο 13

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε το Λουξεμβούργο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 145 000 ευρώ.

Άρθρο 14

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Ουγγαρία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 1 085 000 ευρώ.

Άρθρο 15

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Μάλτα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 35 000 ευρώ.

Άρθρο 16

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 4 270 000 ευρώ.

Άρθρο 17

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Αυστρία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 1 920 000 ευρώ.

Άρθρο 18

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Πορτογαλία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 1 135 000 ευρώ.

Άρθρο 19

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Σλοβενία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 435 000 ευρώ.

Άρθρο 20

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Φινλανδία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 1 160 000 ευρώ.

Άρθρο 21

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε η Σουηδία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 305 000 ευρώ.

Άρθρο 22

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα επιτήρησης των ΜΣΕ που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 5 570 000 ευρώ.

Άρθρο 23

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή για τα προγράμματα επιτήρησης των ΜΣΕ που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 22 ανέρχεται σε ποσοστό 100 % των δαπανών που πραγματοποιούν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για τη διενέργεια δοκιμών, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, με ανώτατο όριο τα 8 ευρώ ανά δοκιμή, για δοκιμές που διεξάγονται από την 1ηη Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2005 σε βοοειδή και αιγοπρόβατα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Έγκριση των προγραμμάτων εκρίζωσης της ΣΕΒ και χρηματοδοτική συνδρομή σε αυτά

Άρθρο 24

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε το Βέλγιο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 250 000 ευρώ.

Άρθρο 25

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Τσεχική Δημοκρατία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 2 500 000 ευρώ.

Άρθρο 26

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Δανία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 200 000 ευρώ.

Άρθρο 27

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Γερμανία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 875 000 ευρώ.

Άρθρο 28

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Εσθονία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 25 000 ευρώ.

Άρθρο 29

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Ελλάδα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 150 000 ευρώ.

Άρθρο 30

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Ισπανία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 1 320 000 ευρώ.

Άρθρο 31

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Γαλλία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 500 000 ευρώ.

Άρθρο 32

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Ιρλανδία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 4 000 000 ευρώ.

Άρθρο 33

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Ιταλία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 205 000 ευρώ.

Άρθρο 34

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Κύπρος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 25 000 ευρώ.

Άρθρο 35

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε το Λουξεμβούργο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 150 000 ευρώ.

Άρθρο 36

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 450 000 ευρώ.

Άρθρο 37

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Αυστρία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 10 000 ευρώ.

Άρθρο 38

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Πορτογαλία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 975 000 ευρώ.

Άρθρο 39

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Σλοβενία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 25 000 ευρώ.

Άρθρο 40

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Σλοβακική Δημοκρατία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 25 000 ευρώ.

Άρθρο 41

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε η Φινλανδία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 25 000 ευρώ.

Άρθρο 42

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 4 235 000 ευρώ.

Άρθρο 43

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για τα προγράμματα εκρίζωσης της ΣΕΒ που αναφέρονται στα άρθρα 24 έως 42 ανέρχεται στο 50 % των δαπανών που πραγματοποιούν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για την αποζημίωση ιδιοκτητών για την αξία των ζώων τους τα οποία επιλέγονται και καταστρέφονται σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα εκρίζωσης, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ ανά ζώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Έγκριση των προγραμμάτων εκρίζωσης της τρομώδους νόσου και χρηματοδοτική συνδρομή σε αυτά

Άρθρο 44

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε το Βέλγιο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 105 000 ευρώ.

Άρθρο 45

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Τσεχική Δημοκρατία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 20 000 ευρώ.

Άρθρο 46

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Δανία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ.

Άρθρο 47

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Γερμανία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 2 275 000 ευρώ.

Άρθρο 48

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Εσθονία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 10 000 ευρώ.

Άρθρο 49

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Ελλάδα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 1 555 000 ευρώ.

Άρθρο 50

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Ισπανία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 9 525 000 ευρώ.

Άρθρο 51

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Γαλλία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 1 300 000 ευρώ.

Άρθρο 52

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Ιρλανδία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 800 000 ευρώ.

Άρθρο 53

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Ιταλία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 2 485 000 ευρώ.

Άρθρο 54

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Κύπρος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 5 565 000 ευρώ.

Άρθρο 55

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Λεττονία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ.

Άρθρο 56

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Λιθουανία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ.

Άρθρο 57

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε το Λουξεμβούργο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 35 000 ευρώ.

Άρθρο 58

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Ουγγαρία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ.

Άρθρο 59

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 575 000 ευρώ.

Άρθρο 60

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Αυστρία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 10 000 ευρώ.

Άρθρο 61

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Πορτογαλία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 695 000 ευρώ.

Άρθρο 62

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Σλοβενία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 65 000 ευρώ.

Άρθρο 63

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Σλοβακική Δημοκρατία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 340 000 ευρώ.

Άρθρο 64

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Φινλανδία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ.

Άρθρο 65

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε η Σουηδία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 10 000 ευρώ.

Άρθρο 66

1.   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 7 380 000 ευρώ.

Άρθρο 67

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για τα προγράμματα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου, που αναφέρονται στα άρθρα 44 έως 66, ανέρχεται στο 50 % των δαπανών που πραγματοποιούν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για την αποζημίωση ιδιοκτητών για την αξία των ζώων τους τα οποία επιλέγονται και καταστρέφονται σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα εκρίζωσης, με ανώτατο όριο τα 50 ευρώ ανά ζώο, ενώ ανέρχεται στο 100 % του κόστους της γενοτυπικής ανάλυσης δειγμάτων, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, με ανώτατο όριο τα 10 ευρώ ανά γενοτυπική δοκιμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Προϋποθέσεις για τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας

Άρθρο 68

Η ισοτιμία μετατροπής για τις αιτήσεις που υποβάλλονται σε εθνικό νόμισμα κατά το μήνα «ν» είναι η ισοτιμία της δεκάτης του μηνός «ν+1» ή της πρώτης ημέρας που προηγείται εκείνης για την οποία υπάρχει διαθέσιμη επίσημη γενική ισοτιμία.

Άρθρο 69

1.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για τα προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης των ΜΣΕ, που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 66, χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί ανταγωνισμού και των κανόνων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, και υπό τον όρο ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

θέτει σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2005 τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την εφαρμογή των προγραμμάτων εκρίζωσης και επιτήρησης των ΜΣΕ·

β)

διαβιβάζει το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2005 την προκαταρκτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση του προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 7 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ·

γ)

υποβάλλει κάθε μήνα στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος επιτήρησης των ΜΣΕ και με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν. Η έκθεση υποβάλλεται το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Τα στοιχεία για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης·

δ)

υποβάλλει τελική έκθεση, το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2006, σχετικά με την τεχνική πλευρά εκτέλεσης των προγραμμάτων εκρίζωσης και επιτήρησης των ΜΣΕ, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, η οποία αναφέρει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου2005·

ε)

υλοποιεί αποτελεσματικά τα προγράμματα·

στ)

δεν έχει ζητήσει ή δεν σκοπεύει να ζητήσει άλλη κοινοτική συνδρομή για τα εν λόγω μέτρα.

2.   Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους κανόνες αυτούς, η Επιτροπή μειώνει την κοινοτική συνδρομή λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και τις οικονομικές απώλειες που υπέστη εξαιτίας του η Κοινότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 70

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Άρθρο 71

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Markos KYPRIANOU

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 347 της 12.12.1990, σ. 27· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/65/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54).

(3)  ΕΕ L 316 της 15.10.2004, σ. 91.

(4)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1492/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 274 της 24.8.2004, σ. 3).

(5)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.

(6)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΕΒ

ΤΡΟΜΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ

 

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος Ι, σημεία 2.1, 3 και 4.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος Ι, σημεία 2.2, 4.2 και 4.3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ, σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ, σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ, σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

Περιοχή (1)

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Τα στοιχεία ανά περιοχή είναι απαραίτητα μόνο στην τελική έκθεση.


Top