EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2158

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2158/2004 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα

OJ L 370, 17.12.2004, p. 57–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2158/oj

17.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 370/57


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2158/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της όρυζας (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισμών αυτών και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθέσιμων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και των θραυσμάτων της, καθώς και οι τιμές τους στην αγορά της Κοινότητας, και αφετέρου οι τιμές των σιτηρών, της όρυζας, των θραυσμάτων της και των προϊόντων του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Κατά τα ίδια αυτά άρθρα έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών και της όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών και η ανάγκη για αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1518/95 της Επιτροπής (3) σχετικά με το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα, ορίζει, στο άρθρο 4, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής για τα προϊόντα αυτά.

(4)

Πρέπει να κλιμακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα με τα προϊόντα, με την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώματα, σε λιπαρές ουσίες ή σε άμυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσωπευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσωματώνεται πράγματι στο μεταποιημένο προϊόν.

(5)

Για τις ρίζες μανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους, καθώς και για τα άλευρα αυτών, η οικονομική πλευρά των εξαγωγών που θα μπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των προϊόντων αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισμό μιας επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά η ασήμαντη συμμετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισμό μιας επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό τους.

(7)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά τον μήνα. Είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα.

(8)

Ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τον αραβόσιτο είναι δυνατόν να υποστούν θερμική επεξεργασία από την οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε στη χορήγηση επιστροφής που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του προϊόντος. Πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα αυτά, τα οποία περιέχουν προζελατινοποιημένο άμυλο, δεν δύναται να επωφεληθούν των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27).

(3)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 55· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2993/95 (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 25).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊοντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

73,67

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

65,49

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,21

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

61,40

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,23

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,12

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,12

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,23

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

46,66

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,12

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι λοιποί προορισμοί ορίζονται ως εξής:

C10

:

Όλοι οι προορισμοί.

C11

:

Όλοι οι προορισμοίπλην της Βουλγαρίας.

C12

:

Όλοι οι προορισμοίπλην της Ρουμανίας.

C13

:

Όλοι οι προορισμοί πλην της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.


(1)  Δεν χορηγείται καμία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία η οποία συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αμύλου.

(2)  Οι επιστροφές χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συμβουλίου (ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι λοιποί προορισμοί ορίζονται ως εξής:

C10

:

Όλοι οι προορισμοί.

C11

:

Όλοι οι προορισμοίπλην της Βουλγαρίας.

C12

:

Όλοι οι προορισμοίπλην της Ρουμανίας.

C13

:

Όλοι οι προορισμοί πλην της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.


Top