EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2151

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2151/2004 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2004, για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης, για το 2005, για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Νορβηγίας τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου

OJ L 370, 17.12.2004, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 373–374 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2151/oj

17.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 370/38


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2004

για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης, για το 2005, για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Νορβηγίας τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, περί καθορισμού του καθεστώτος συναλλαγών για ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

την απόφαση 96/753/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, περί του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (2), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, περί του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, η οποία κυρώθηκε με την απόφαση 96/753/ΕΚ, προβλέπει ετήσια δασμολογική ποσόστωση για τις εισαγωγές σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν κακάο, καταγωγής Νορβηγίας. Είναι σκόπιμο να ανοιχθεί η εν λόγω ποσόστωση για το 2005.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), θεσπίζει κανόνες για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι η διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίγεται με τον παρόντα κανονισμό θα γίνεται σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οριζόντιων θεμάτων σχετικών με το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, τα εμπορεύματα καταγωγής Νορβηγίας που εισάγονται στην Κοινότητα και τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα υπόκεινται στους δασμούς του εν λόγω παραρτήματος, εντός των ορίων της εκεί αναφερόμενης ετήσιας ποσόστωσης.

Άρθρο 2

Τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 έχει η Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 345 της 31.12.1996, σ. 78.

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός σειράς

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσόστωση

Εφαρμοστέος δασμολογικός συντελεστής

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο, εξαιρέσει της σκόνης κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, του κωδικού ΣΟ 1806 10

5 500 τόνοι

35,15 EUR/100 kg


Top