EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2150

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2004 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2004, για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης για το 2005 για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων από την Τουρκία

OJ L 370, 17.12.2004, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 371–372 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2150/oj

17.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 370/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2150/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2004

για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης για το 2005 για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων από την Τουρκία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, περί καθορισμού του καθεστώτος συναλλαγών για ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

την απόφαση αριθ. 1/97 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, της 29ης Απριλίου 1997, σχετικά με το καθεστώς που διέπει ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (2), και ιδίως το άρθρο 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση (ΕΚ) αριθ. 1/97 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, θεσπίζεται, με σκοπό την ανάπτυξη των συναλλαγών σύμφωνα με τους στόχους της τελωνειακής ένωσης, μια ετήσια κατ' αξίαν ποσόστωση, η οποία αφορά ορισμένα ζυμαρικά που εισάγονται στην Κοινότητα από την Τουρκία. Η ποσόστωση αυτή πρέπει να ανοιχθεί για το 2005, ενώ η εισδοχή στην εν λόγω δασμολογική ποσόστωση πρέπει να υπόκειται στην υποβολή του πιστοποιητικού κυκλοφορίας A.TR που προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 1/2001 της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας, της 28ης Μαρτίου 2001, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1/96 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας (3).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4) θεσπίζει κανόνες για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι η διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίγεται με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οριζόντιων θεμάτων σχετικών με το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η κοινοτική δασμολογική ποσόστωση που αναφέρεται στο παράρτημα ανοίγεται για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 για τις εισαγωγές προϊόντων από την Τουρκία που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

Η εισδοχή στην εν λόγω δασμολογική ποσόστωση υπόκειται στην υποβολή πιστοποιητικού κυκλοφορίας A.TR, δυνάμει της απόφασης αριθ. 1/2001 της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή διαχειρίζεται την κοινοτική δασμολογική ποσόστωση που αναφέρεται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 126 της 17.5.1997, σ. 26.

(3)  ΕΕ L 98 της 7.4.2001, σ. 31.

(4)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός σειράς

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ύψος της ποσόστωσης

Δασμός της ποσόστωσης

09.0205

1902 11 00

1902 19

Ωμά ζυμαρικά, χωρίς γέμιση ούτε αλλιώς παρασκευασμένα

2,5 εκατ. ευρώ

10,67 EUR/100 kg net


Top