EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2077

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2077/2004 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη χρήση των μέσων επεξεργασίας

ΕΕ L 359 της 4.12.2004, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ΕΕ L 183M της 5.7.2006, p. 343–344 (MT)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; καταργήθηκε εμμέσως από 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2077/oj

4.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 359/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2077/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη χρήση των μέσων επεξεργασίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το άρθρο 2 δέκατη πέμπτη περίπτωση τρίτη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Συνεκτιμώντας τις νέες πληροφορίες και τις τεχνικές εξελίξεις που επισημαίνονται από την τεχνολογική και οικονομική επιτροπή αξιολόγησης, στην έκθεσή της του Απριλίου 2002 (2) σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες που χρησιμοποιούνται ως χημικά μέσα επεξεργασίας, το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 πρέπει να τροποποιηθεί, ως αποτέλεσμα της απόφασης X/14 (3) και της απόφασης XV/6 (4), που εγκρίθηκαν στη δέκατη (1998) και δέκατη πέμπτη συνεδρίαση (2003) των μερών στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, αντιστοίχως.

(2)

Ειδικότερα, η απόφαση XV/6 προσθέτει το μέσο επεξεργασίας τετραχλωράνθρακας για την παραγωγή κυκλοδίμης (cyclodime) (διαλύτη)· επίσης, ακυρώνει τη χρήση του CFC 113 ως μέσου επεξεργασίας στην παραγωγή vinorelbine (φαρμακευτικού προϊόντος) και τη χρήση του τετραχλωράνθρακα ως μέσου επεξεργασίας στην παραγωγή τραλομεθρίνης (tralomethrine) (εντομοκτόνου).

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 αντικαθίσταται από το κείμενο που τροποποιείται, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Stavros DIMAS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1· κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1804/2003 (ΕΕ L 265 της 16.10.2003, σ. 1).

(2)  Έκθεση της επιτροπής τεχνολογικής και οικονομικής αξιολόγησης, Απρίλιος 2002, τόμος 1, Έκθεση για τα μέσα επεξεργασίας.

(3)  Δέκατη συνεδρίαση των μερών στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, απόφαση X/14: Μέσα επεξεργασίας.

(4)  Δέκατη πέμπτη συνεδρίαση των μερών στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 2003, απόφαση XV/6: Κατάλογος των χρήσεων των ελεγχόμενων ουσιών που χρησιμοποιούνται ως μέσα επεξεργασίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Διαδικασίες στις οποίες χρησιμοποιούνται ελεγχόμενες ουσίες ως μέσα επεξεργασίας, όπως αναφέρει το δέκατο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2

α)

χρήση τετραχλωράνθρακα για την απομάκρυνση του τριχλωριούχου αζώτου στην παραγωγή χλωρίου και καυστικής σόδας·

β)

χρήση τετραχλωράνθρακα στην ανάκτηση χλωρίου στα απαέρια της παραγωγής χλωρίου·

γ)

χρήση τετραχλωράνθρακα στην παραγωγή χλωριωμένου καουτσούκ·

δ)

χρήση τετραχλωράνθρακα στην παραγωγή ισοβουτυλοακετοφαινόνης (ibruprofen — αναλγητικό)·

ε)

χρήση τετραχλωράνθρακα στην παραγωγή πολυ-φαινυλενο-τερεφθαλαμιδίου·

στ)

χρήση CFC 11 στην παραγωγή λεπτών συνθετικών φύλλων από ίνες πολυολεφινών·

ζ)

χρήση CFC 12 στην φωτοχημική σύνθεση υπερφθοροπολυαιθεροπολυϋπεροξειδικών, προδρόμοι Ζ-υπερφθοροπολυαιθέρων και διλειτουργικά παράγωγα·

η)

χρήση CFC 113 στην αναγωγή υπερφθοροπολυαιθεροπολυϋπεροξειδικών ενδιαμέσων ουσιών για την παραγωγή υπερφθοροπολυαιθερικών διεστέρων·

θ)

χρήση CFC 113 στην παραγωγή υπερφθοροπολυαιθερικών διολών με υψηλή λειτουργικότητα·

ι)

χρήση τετραχλωράνθρακα στην παραγωγή Cyclodime·

κ)

χρήση HCFC στη διαδικασία που ορίζεται στα στοιχεία α) έως ι) όταν χρησιμοποιούνται για την υποκατάσταση CFC ή τετραχλωράνθρακα.»


Top