EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1882

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2004 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

OJ L 326, 29.10.2004, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1882/oj

29.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 326/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1882/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Οκτωβρίου 2004

για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισμούς και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής των σχετικών με την παροχή των επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ποσού τους (3), έχει εξειδικεύσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία κατονομάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ή στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα προϊόντα βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε μήνα.

(4)

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σχετικά με τις επιστροφές που μπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωματωμένων σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα Ι της συνθήκης ενδέχεται να απειληθούν από τον προκαθορισμό υψηλών ποσών επιστροφής. Σκόπιμο είναι, συνεπώς, να λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις μέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ενός ειδικού ποσού επιτροφής για τον προκαθορισμό επιστροφών είναι ένα μέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(5)

Ύστερα από το διακανονισμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με τις εξαγωγές ζυμαρικών από την Κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εγκρίθηκε με την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα εμπορεύματα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανάλογα με τον προορισμό τους.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, είναι σκόπιμο να καθορίζεται μειωμένο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή, με συνεκτίμηση του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή που εφαρμόζεται, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής (5), για το βασικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιήθηκε, και που ισχύει για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρείται ότι παρήχθησαν τα εμπορεύματα.

(7)

Τα αλκοολούχα ποτά θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο από τις τιμές των δημητριακών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους. Εντούτοις, το πρωτόκολλο 19 της συνθήκης για την προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας ορίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρησιμοποίηση των κοινοτικών δημητριακών για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών που έχουν ως βάση τα δημητριακά. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να εναπροσαρμοστεί το ύψος της επιστροφής που εφαρμόζεται για τα δημητριακά τα οποία εξάγονται υπό τη μορφή αλκοολούχων ποτών.

(8)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1676/2004 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων από τη Βουλγαρία και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στη Βουλγαρία (6), από την 1η Οκτωβρίου 2004 τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και τα οποία εξάγονται στη Βουλγαρία δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα βάσεως που εμφαίνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, τα οποία εξάγονται υπό μορφή προϊόντων που κατονομάζονται αντίστοιχα στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ή στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, καθορίζονται όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 και από την 1η Οκτωβρίου 2004, τα ποσοστά που καθορίζονται στο παράρτημα δεν εφαρμόζονται για τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, όταν εξάγονται στη Βουλγαρία.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 29η Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96.

(3)  ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 886/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 163 της 1.5.2004, σ. 14).

(4)  ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.

(5)  ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1548/2004 (ΕΕ L 280 της 31.8.2004, σ. 11).

(6)  ΕΕ L 301 της 28.9.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από την 29η Οκτωβρίου 2004 σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων (1)

Ποσοστά επιστροφών ανά 100 kg των προϊόντων βάσεως

Σε περιπτώσεις προκαθορισμού

Λοιπές

1001 10 00

Σιτάρι σκληρό:

 

 

– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

1001 90 99

Σιτάρι μαλακό και σιμιγδάλι:

 

 

– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις:

 

 

– – Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 (2)

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

1002 00 00

Σίκαλη

1003 00 90

Κριθάρι

 

 

– Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

1004 00 00

Βρώμη

1005 90 00

Καλαμπόκι που χρησιμοποιήθηκε σε μορφή:

 

 

– Αμύλων:

 

 

– – Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 (2)

3,081

3,081

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

3,081

3,081

– γλυκόζη, και σιροπιού γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνης και σιροπιού μαλτοδεξτρίνης των κωδικών 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 (2)

2,311

2,311

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,311

2,311

– Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

– Άλλες μορφές (και ως έχει)

3,081

3,081

Άμυλο γεωμήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξομοιώνονται μ' ένα προϊόν το οποίο προέρχεται από τη μεταποίηση του αραβοσίτου:

 

 

– Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 (2)

3,081

3,081

– Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

3,081

3,081

ex 1006 30

Ρύζι λευκασμένο:

 

 

– Σε στρογγυλούς κόκκους

– Σε μέτριους κόκκους

– Σε μακρείς κόκκους

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσματα

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους πλην υβριδίου που προορίζεται για σπορά


(1)  Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση του βασικού προϊόντος ή/και εκείνα τα οποία εξομοιούνται προς αυτά, εφαρμόζονται οι συντελεστές που παρατίθενται στο παράρτημα Ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1).

(2)  Το εν λόγω εμπόρευμα υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.

(3)  Εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93 (ΕΕ L 258 της 16.10.1993, σ. 6).

(4)  Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί από μείγματα των σιροπιών γλυκόζης και φρουκτόζης δίνει δικαίωμα επιστροφής κατά την εξαγωγή.


Top