EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0068R(01)

Διορθωτικό στην οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/426/EOK και 92/65/EOK και για την κατάργηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ (EE L 139 της 30.4.2004)(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.)

OJ L 226, 25.6.2004, p. 128–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/68/corrigendum/2004-06-25/oj

25.6.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 226/128


Διορθωτικό στην οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/426/EOK και 92/65/EOK και για την κατάργηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 139 της 30ής Απριλίου 2004 )

Η οδηγία 2004/68/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΟΔΗΓΙΑ 2004/68/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Απριλίου 2004

σχετικά με τον καθορισμό κανόνων υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/426/EOK και 92/65/EOK και για την κατάργηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκή Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 72/462/EOK του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (3) εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ζώων με τον καθορισμό των γενικών υγειονομικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται για ορισμένες εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών.

(2)

Επιβάλλεται η ορθολογική οργάνωση και η ενημέρωση των διατάξεων υγειονομικού ελέγχου για το διεθνές εμπόριο ζώων, που προβλέπονται στην οδηγία 72/462/EOK, λόγω της εξέλιξης των διεθνών προτύπων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΟΙΕ) και της έγκρισης νέων προτύπων από το Γραφείο αυτό καθώς και του αντίκτυπού τους στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων.

(3)

Επιπλέον, η οδηγία 2002/99/EK του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (4) αντικαθιστά την οδηγία 72/462/ΕΟΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις για το κρέας και τα προϊόντα κρέατος. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο και σκόπιμο να θεσπισθούν, με την παρούσα οδηγία, παρόμοιες και ενημερωμένες διατάξεις υγειονομικού ελέγχου για τις εισαγωγές ζώντων οπληφόρων ζώων στην Κοινότητα.

(4)

Προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των ζώων, οι εν λόγω νέες διατάξεις θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν και άλλα οπληφόρα ζώα που ενδέχεται να παρουσιάζουν τον ίδιο κίνδυνο μετάδοσης νόσων. Ωστόσο, η εφαρμογή τους στα εν λόγω ζώα ενδείκνυται να γίνει με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (5).

(5)

Κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 90/426/EOK του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (6), οι εισαγωγές ιπποειδών στην Κοινότητα επιτρέπονται μόνον από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με την οδηγία 72/462/ΕΟΚ. Οι διατάξεις για την κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών για αυτές τις εισαγωγές ιπποειδών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία 90/426/EOK.

(6)

Οι επιστημονικές γνώσεις όσον αφορά την ευπάθεια ορισμένων ζώων και τις δοκιμές για ασθένειες εξελίσσονται τακτικά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπισθεί διαδικασία ώστε ο κατάλογος των ζωικών ειδών και των ασθενειών για τις οποίες θεωρούνται ευπαθή να ενημερώνεται γρήγορα για να λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω εξελίξεις.

(7)

Με γνώμονα την καλή διαβίωση των ζώων και τη συνοχή των κοινοτικών διατάξεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γενικές απαιτήσεις της οδηγίας 91/628/EOK του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (7), στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την παροχή νερού και τροφής.

(8)

Με γνώμονα την προστασία της υγείας των ζώων και τη συνοχή των κοινοτικών διατάξεων, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η οδηγία 91/496/EOK του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (8).

(9)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EK του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (9).

(10)

Οι κανόνες για τη δημόσια υγεία και τους επίσημους ελέγχους που ισχύουν για το κρέας και τα προϊόντα κρέατος δυνάμει της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ έχουν αντικατασταθεί από τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (10), θα πρέπει να εφαρμοσθούν από την 1η Ιανουαρίου 2006. Οι άλλοι κανόνες της εν λόγω οδηγίας αντικαταστάθηκαν με την οδηγία 2002/99/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2005, ή πρόκειται να αντικατασταθούν από τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.

(11)

Θα πρέπει, επομένως, να καταργηθεί η οδηγία 72/462/ΕΟΚ μόλις τεθούν σε εφαρμογή όλα τα κείμενα που αντικαθιστούν τις διατάξεις της.

(12)

Ωστόσο, θα πρέπει, για να εξασφαλισθεί η σαφήνεια της κοινοτικής νομοθεσίας, να καταργηθούν ορισμένες αποφάσεις που έχουν παύσει να εφαρμόζονται και, ταυτόχρονα, να προβλεφθεί η διατήρηση ορισμένων εκτελεστικών διατάξεων, έως ότου θεσπισθούν τα αναγκαία μέτρα δυνάμει του νέου ρυθμιστικού πλαισίου.

(13)

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, για την επίτευξη του βασικού στόχου της προστασίας της υγείας των ζώων, απαιτείται και ενδείκνυται ο καθορισμός κανόνων για τους όρους που διέπουν τις εισαγωγές ζώντων οπληφόρων ζώων. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της συνθήκης.

(14)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (11), καθιερώνει νέες διαδικασίες επιτροπολογίας και ορολογία. Με γνώμονα τη συνοχή με την κοινοτική νομοθεσία, οι εν λόγω διαδικασίες και ορολογία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

(15)

Η οδηγία 92/65/EOK του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/EOK (12), καθορίζει τους όρους για την εισαγωγή στην Κοινότητα οπληφόρων ζώων εκτός των κατοικίδιων βοοειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, χοιροειδών και ιπποειδών ζώων, και προβλέπει την εκπόνηση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν τα ζώα αυτά καθώς και τις υγειονομικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται. Η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξαιρεθούν από το πεδίο της εφαρμογής της τα ζωικά είδη που καλύπτονται από την παρούσα πράξη.

(16)

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να ορισθεί ότι οι απαιτήσεις δοκιμών που ισχύουν κατά την εισαγωγή ζώντων ζώων που καλύπτονται από την οδηγία 92/65/EOK, θα πρέπει να ενημερωθούν ή να θεσπισθούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

(17)

Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 90/426/EOK και 92/65/EOK θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ζώντων οπληφόρων ζώων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

α)

«τρίτες χώρες»: χώρες εκτός των κρατών μελών και εδάφη των κρατών μελών όπου δεν εφαρμόζονται η οδηγία 89/662/EOK του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (13) και η οδηγία 90/425/EOK του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (14)

β)

«εγκεκριμένη τρίτη χώρα»: τρίτη χώρα, ή μέρος τρίτης χώρας, από την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Κοινότητα ζώντων οπληφόρων ζώων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1·

γ)

«επίσημος κτηνίατρος»: κτηνίατρος που εξουσιοδοτείται από την κτηνιατρική υπηρεσία τρίτης χώρας για τη διενέργεια υγειονομικών επιθεωρήσεων σε ζώντα ζώα, και για την επίσημη πιστοποίηση·

δ)

«οπληφόρα»: τα ζώα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Άρθρο 3

Εγκεκριμένες τρίτες χώρες

1.   Η εισαγωγή ζώντων οπληφόρων στην Κοινότητα και η διαμετακόμισή τους μέσω αυτής επιτρέπεται μόνον από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο ή καταλόγους που καταρτίζονται ή τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Λαμβανομένης υπόψη της υγειονομικής κατάστασης και των εγγυήσεων που παρέχονται από την τρίτη χώρα για τα ζώα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, είναι δυνατόν να αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, ότι η έγκριση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ισχύει για ολόκληρο το έδαφος της εγκεκριμένης τρίτης χώρας ή μόνον για μέρος του εδάφους της.

Για τον λόγο αυτό, λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο η εγκεκριμένη τρίτη χώρα θεσπίζει και εφαρμόζει, εντός του εδάφους της, τα σχετικά διεθνή πρότυπα, ιδίως την αρχή της περιφερειοποίησης, σε σχέση με τις υγειονομικές της απαιτήσεις για τις εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες και από την Κοινότητα.

2.   Η έγκριση για την εισαγωγή ζώντων οπληφόρων στην Κοινότητα ή τη διαμετακόμισή τους μέσω αυτής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 και οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 μπορούν να αναστέλλονται ή να ακυρώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, εφόσον η κατάσταση υγείας των ζώων στην εγκεκριμένη τρίτη χώρα το δικαιολογεί.

Άρθρο 4

Κατάρτιση των καταλόγων εγκεκριμένων τρίτων χωρών

Κατά την κατάρτιση ή την τροποποίηση των καταλόγων εγκεκριμένων τρίτων χωρών, λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα ακόλουθα:

α)

η υγειονομική κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, των άλλων κατοικίδιων ζώων και των άγριων ζώων της τρίτης χώρας· αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις εξωτικές ζωικές ασθένειες και σε όλες τις πτυχές της γενικής υγειονομικής και περιβαλλοντικής κατάστασης στην τρίτη χώρα, στον βαθμό που ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την υγειονομική και περιβαλλοντική κατάσταση στην Κοινότητα·

β)

η νομοθεσία της τρίτης χώρας σε ό,τι αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων·

γ)

η δομή της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και των οικείων υπηρεσιών επιθεώρησης, οι αρμοδιότητες των εν λόγω υπηρεσιών, η επιτήρηση στην οποία υπόκεινται και τα μέσα που διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων τους σε ό,τι αφορά το προσωπικό και τα εργαστήρια, για την ουσιαστική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας·

δ)

οι εγγυήσεις που μπορεί να προσφέρει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της τρίτης χώρας όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους όρους υγειονομικού ελέγχου των ζώων που ισχύουν στην Κοινότητα, ή την εφαρμογή ισοδύναμων όρων·

ε)

εάν η τρίτη χώρα είναι μέλος του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΟΙΕ), και η τακτικότητα και ταχύτητα με την οποία η τρίτη χώρα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη λοιμωδών ή μεταδοτικών ζωικών ασθενειών στο έδαφός της, ιδίως των ασθενειών που καταγράφονται από το ΟΙΕ·

στ)

οι εγγυήσεις που μπορεί να προσφέρει η τρίτη χώρα για άμεση ενημέρωση της Επιτροπής και των κρατών μελών:

i)

εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση του κρούσματος οιασδήποτε από τις ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, και για οιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική εμβολιασμών σε σχέση με τις εν λόγω ασθένειες·

ii)

εντός κατάλληλης προθεσμίας, για οιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση στους εθνικούς υγειονομικούς κανόνες για τα ζώντα οπληφόρα ζώα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές·

iii)

τακτικά για την κατάσταση της υγείας των ζώων στο έδαφός της·

ζ)

οιαδήποτε εμπειρία από προηγούμενες εισαγωγές ζώντων ζώων από την τρίτη χώρα και τα αποτελέσματα των ελέγχων εισαγωγών που, ενδεχομένως, πραγματοποιήθηκαν·

η)

τα αποτελέσματα κοινοτικών επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων που διενεργήθηκαν στην τρίτη χώρα, ιδίως τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών ή, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, την έκθεση που υποβλήθηκε από τις αρμόδιες αρχές για τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν·

θ)

η εμβέλεια των κανόνων για την πρόληψη και την καταπολέμηση λοιμωδών ή μεταδοτικών ζωικών ασθενειών που ισχύουν στην τρίτη χώρα και η εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες.

Άρθρο 5

Δημοσίευση των καταλόγων των εγκεκριμένων τρίτων χωρών από την

Επιτροπή Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις ώστε να διατίθενται στο κοινό ενημερωμένες εκδόσεις όλων των καταλόγων που καταρτίζονται ή τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.

Οι εν λόγω κατάλογοι μπορούν να συνδυάζονται με άλλους καταλόγους που καταρτίζονται για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημ όσιας υγείας και μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών.

Άρθρο 6

Συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου για τις εισαγωγές ζώντων οπληφόρων ζώων στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής, από εγκεκριμένες τρίτες χώρες

1.   Οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένες τρίτες χώρες καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α)

το συγκεκριμένο ζωικό είδος·

β)

η ηλικία και το φύλο των ζώων·

γ)

ο προορισμός ή η προβλεπόμενη χρησιμοποίηση των ζώων·

δ)

τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται μετά την εισαγωγή των ζώων στην Κοινότητα

ε)

τυχόν ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα πλαίσια του ενδοκοινοτικού εμπορίου.

2.   Οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στην παράγραφο 1 βασίζονται στους κανόνες που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για τις ασθένειες στις οποίες είναι ευπαθή τα ζώα.

3.   Ωστόσο, όταν μπορεί να αναγνωριστεί επίσημα από την Κοινότητα η ισοδυναμία των επίσημων υγειονομικών εγγυήσεων που προβλέπονται από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου μπορούν να βασίζονται στις εν λόγω εγγυήσεις.

Άρθρο 7

Εγγυήσεις από την εγκεκριμένη τρίτη χώρα σχετικά με τις εισαγωγές ζώντων οπληφόρων ζώων στην Κοινότητα

Οι εισαγωγές ζώντων οπληφόρων ζώων στην Κοινότητα επιτρέπονται μόνον εάν η εγκεκριμένη τρίτη χώρα παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις:

α)

τα ζώα πρέπει να προέρχονται από εδάφη απαλλαγμένα από ασθένειες, σύμφωνα με τα βασικά γενικά κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, και στα οποία πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος ζώων που έχουν εμβολιασθεί κατά των ασθενειών που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα·

β)

τα ζώα πρέπει να συμμορφώνονται με τους συγκεκριμένους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 6·

γ)

πριν από την ημερομηνία φόρτωσης για αποστολή στην Κοινότητα, τα ζώα πρέπει να έχουν παραμείνει στο έδαφος της εγκεκριμένης τρίτης χώρας για χρονική περίοδο που καθορίζεται στο πλαίσιο των συγκεκριμένων όρων υγειονομικού ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6·

δ)

πριν από την αποστολή τους στην Κοινότητα, τα ζώα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε έλεγχο από επίσημο κτηνίατρο για να εξασφαλίζεται ότι τα ζώα είναι υγιή και ότι τηρούνται οι όροι μεταφοράς που προβλέπονται στην οδηγία 91/628/EOK, ιδίως όσον αφορά την παροχή νερού και τροφής,

ε)

τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό που να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 11 και να συμφωνεί με υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού που καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, μπορούν να προβλεφθούν διατάξεις για τη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων·

στ)

κατά την άφιξή τους στην Κοινότητα, τα ζώα πρέπει να ελέγχονται σε εγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/496/EOK.

Άρθρο 8

Παρέκκλιση από τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι εγκεκριμένες τρίτες χώρες

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 6 και 7, είναι δυνατόν να θεσπίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, ειδικές διατάξεις καθώς και υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών, για την εισαγωγή ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένες τρίτες χώρες και τη διαμετακόμιση μέσω αυτών, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1, εφόσον τα εν λόγω ζώα:

α)

προορίζονται αποκλειστικά και προσωρινά για βοσκή ή για έλξη κοντά στα κοινοτικά σύνορα·

β)

εισάγονται για σκοπούς αθλητικής εκδήλωσης, τσίρκου, επίδειξης και έκθεσης, αλλά δεν προορίζονται για εμπορικές συναλλαγές που αφορούν αυτά καθαυτά τα ζώα·

γ)

προορίζονται για ζωολογικό κήπο, πάρκο ψυχαγωγίας, πειραματικό εργαστήριο, ή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 92/65/EOK, επίσημα εγκεκριμένο οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο·

δ)

διαμετακομίζονται απλώς μέσω της Κοινότητας διερχόμενα από εγκεκριμένο κοινοτικό συνοριακό σταθμό ελέγχου με την έγκριση και την εποπτεία των τελωνειακών και των επίσημων κτηνιατρικών αρχών, χωρίς στάσεις στην Κοινότητα εκτός από αυτές που απαιτούνται για την καλή διαβίωση των ζώων·

ε)

συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους ως ζώα συντροφιάς·

στ)

παρουσιάζονται σε εγκεκριμένο κοινοτικό συνοριακό σταθμό ελέγχου:

εντός προθεσμίας 30 ημερών από την αναχώρησή τους από την Κοινότητα για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και ε),

ή

εάν έχουν διακομισθεί μέσω τρίτης χώρας,·

ζ)

ανήκουν σε είδος που απειλείται με εξαφάνιση.

Άρθρο 9

Παρέκκλιση από το άρθρο 7 στοιχείο α) σχετικά με τις εισαγωγές ή τη διαμετακόμιση από εγκεκριμένες τρίτες χώρες στις οποίες υπάρχουν οι ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ ή/και στις οποίες διενεργείται εμβολιασμός

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 στοιχείο α) και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, μπορούν να θεσπίζονται διατάξεις για την εισαγωγή στην Κοινότητα ή τη διαμετακόμιση μέσω αυτής, ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένη τρίτη χώρα στην οποία υπάρχουν ορισμένες ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ ή/και στην οποία διενεργείται εμβολιασμός κατά των ασθενειών αυτών.

Οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να προβλέπονται ανά χώρα.

Άρθρο 10

Παρέκκλιση από το άρθρο 7 στοιχείο α) σχετικά με τις εισαγωγές ή τη διαμετακόμιση από εγκεκριμένες τρίτες χώρες από τις οποίες έχουν ανασταλεί ή απαγορευθεί οι εισαγωγές ή η διαμετακόμιση

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 στοιχείο α) και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, μπορεί να καθορίζεται συγκεκριμένη περίοδος ύστερα από την οποία επιτρέπεται να επαναλαμβάνεται η εισαγωγή ή η διαμετακόμιση ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένη τρίτη χώρα μετά την αναστολή ή την απαγόρευση της εισαγωγής ή της διαμετακόμισης λόγω οποιασδήποτε αλλαγής στην κατάσταση της υγείας, παράλληλα με τυχόν πρόσθετους όρους που πρέπει να τηρούνται μετά την επανάληψη αυτής της εισαγωγής ή διαμετακόμισης.

Όταν αποφασίζεται να επαναληφθεί η εισαγωγή ή η διαμετακόμιση των ζώων αυτών, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

τα διεθνή πρότυπα,

εάν μια εστία ή αριθμός επιζωοτικά διασυνδεδεμένων εστιών μιας εκ των ασθενειών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ εκδηλώνεται σε μια γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή σε εγκεκριμένη τρίτη χώρα ή περιφέρεια,

εάν η ή οι εστίες εκριζωθούν με επιτυχία εντός εύλογης προθεσμίας.

Άρθρο 11

Κτηνιατρικά πιστοποιητικά

1.   Κάθε παρτίδα ζώων που εισάγεται στην Κοινότητα ή διαμετακομίζεται μέσω αυτής συνοδεύεται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό πιστοποιεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και άλλων κοινοτικών πράξεων για την υγεία των ζώων ή, ενδεχομένως, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 3, ότι τηρούνται οι διατάξεις που ισοδυναμούν προς τις εν λόγω απαιτήσεις.

3.   Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις πιστοποίησης που απαιτούνται σύμφωνα με άλλες κοινοτικές πράξεις για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων.

4.   Η χρησιμοποίηση του κτηνιατρικού πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αναστέλλεται ή να ακυρώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, στις περιπτώσεις που η κατάσταση υγείας των ζώων στην εγκεκριμένη τρίτη χώρα το δικαιολογεί.

Άρθρο 12

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι σε τρίτες χώρες

1.   Επιθεωρήσεις ή/και έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται σε τρίτες χώρες από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής για να εξακριβώνεται η συμμόρφωση προς τους κοινοτικούς κανόνες υγειονομικού ελέγχου ή η ισοδυναμία με αυτούς.

Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να συνοδεύονται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή για τη διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων.

2.   Οι επιθεωρήσεις ή/και οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται εξ ονόματος της Κοινότητας, και τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν την Επιτροπή.

3.   Η διαδικασία που ακολουθείται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων ή/και των ελέγχων σε τρίτες χώρες, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, μπορεί να θεσπίζεται ή να τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

4.   Εάν, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή/και ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εντοπισθεί σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των ζώων ακόμα και αν δεν συνδέεται άμεσα με τους στόχους της επιθεώρησης/του ελέγχου, η Επιτροπή λαμβάνει αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων, σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 91/496/EOK, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή της ανάκλησης της έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Άρθρο 13

Διατάξεις περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων

1.   Σύμφωνα τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, μπορούν να θεσπίζονται:

α)

λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·

β)

κανόνες σχετικά με την προέλευση των ζώων

γ)

κριτήρια για την ταξινόμηση των εγκεκριμένων τρίτων χωρών ή των περιφερειών τους σε ό,τι αφορά τις ζωικές ασθένειες·

δ)

διατάξεις για τη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων σχετικά με τα υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 στοιχείο ε)·

ε)

υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παράγραφος 1.

2.   Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ιδίως:

α)

επιστημονικές γνώμες και γνώσεις, ιδίως σε σχέση με τις νέες αξιολογήσεις κινδύνου·

β)

τεχνικές εξελίξεις ή/και τροποποιήσεις των διεθνών προτύπων·

γ)

καθορισμός των στόχων ασφάλειας για την υγεία των ζώων.

Άρθρο 14

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που συστάθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EK.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EK ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 15

Τροποποίηση της οδηγίας 90/426/EOK

Η οδηγία 90/426/EOK τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

1.   Η εισαγωγή ιπποειδών στην Κοινότητα επιτρέπεται μόνον από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο ή καταλόγους που καταρτίζονται ή τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Λαμβανομένης υπόψη της υγειονομικής κατάστασης και των εγγυήσεων που παρέχονται από την τρίτη χώρα για τα ιπποειδή, είναι δυνατό να αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, ότι η έγκριση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ισχύει για ολόκληρο το έδαφος της εγκεκριμένης τρίτης χώρας ή μόνο για μέρος του εδάφους της.

Για τον λόγο αυτόν, λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο η εγκεκριμένη τρίτη χώρα θεσπίζει και εφαρμόζει, εντός του εδάφους της, τα σχετικά διεθνή πρότυπα, ιδίως την αρχή της περιφερειοποίησης, σε σχέση με τις υγειονομικές της απαιτήσεις για την εισαγωγή από άλλες τρίτες χώρες και από την Κοινότητα.

2.   Κατά την εκπόνηση ή την τροποποίηση των καταλόγων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα ακόλουθα:

α)

η υγειονομική κατάσταση των ιπποειδών, των άλλων κατοικίδιων ζώων και των άγριων ζώων της τρίτης χώρας· αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις εξωτικές ζωικές ασθένειες και σε όλες τις πτυχές της γενικής υγειονομικής και περιβαλλοντικής κατάστασης στην τρίτη χώρα, στον βαθμό που ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την υγειονομική και περιβαλλοντική κατάσταση στην Κοινότητα·

β)

η νομοθεσία της τρίτης χώρας σε ό,τι αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων·

γ)

η δομή της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και των οικείων υπηρεσιών επιθεώρησης, οι αρμοδιότητες των εν λόγω υπηρεσιών, η επιτήρηση στην οποία υπόκεινται και τα μέσα που διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων τους σε ό,τι αφορά το προσωπικό και τα εργαστήρια, για την ουσιαστική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας·

δ)

οι εγγυήσεις που μπορεί να προσφέρει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της τρίτης χώρας όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους όρους υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στην Κοινότητα, ή την εφαρμογή αντίστοιχων όρων·

ε)

εάν η τρίτη χώρα είναι μέλος του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΟΙΕ), και η τακτικότητα και ταχύτητα με την οποία η τρίτη χώρα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη λοιμωδών ή μεταδοτικών ζωικών ασθενειών στο έδαφός της, ιδίως των ασθενειών που καταγράφονται από το ΟΙΕ και στο παράρτημα Α της παρούσας οδηγίας·

στ)

οι εγγυήσεις που μπορεί να προσφέρει η τρίτη χώρα για άμεση ενημέρωση της Επιτροπής και των κρατών μελών:

i)

εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση του κρούσματος ασθενείας των ιπποειδών που απαριθμείται στο παράρτημα Α, και για οιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική εμβολιασμών σε σχέση με τις εν λόγω ασθένειες·

ii)

εντός κατάλληλης προθεσμίας, για οιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση στους εθνικούς υγειονομικούς κανόνες για τα ιπποειδή, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές ιπποειδών·

iii)

τακτικά για την κατάσταση της υγείας των ιπποειδών στο έδαφός της·

ζ)

οιαδήποτε εμπειρία από προηγούμενες εισαγωγές ζώντων ιπποειδών από την τρίτη χώρα και τα αποτελέσματα των ελέγχων εισαγωγών που, ενδεχομένως, πραγματοποιήθηκαν·

η)

τα αποτελέσματα κοινοτικών επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων που διενεργήθηκαν στην τρίτη χώρα, ιδίως τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών ή, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, την έκθεση που υποβλήθηκε από τις αρμόδιες αρχές για τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν·

θ)

η εμβέλεια των κανόνων για την πρόληψη και την καταπολέμηση λοιμωδών ή μεταδοτικών ζωικών ασθενειών που ισχύουν στην τρίτη χώρα και η εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την εισαγωγή ιπποειδών από άλλες τρίτες χώρες.

3.   Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις ώστε να διατίθενται στο κοινό ενημερωμένες εκδόσεις όλων των καταλόγων που καταρτίζονται ή τροποποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Οι εν λόγω κατάλογοι μπορούν να συνδυάζονται με άλλους καταλόγους που καταρτίζονται για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας και μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών.

4.   Ειδικοί όροι σχετικά με τις εισαγωγές για κάθε τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών, όσον αφορά την κατάσταση υγείας των ιπποειδών στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

5.   Οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και τα κριτήρια για την εγγραφή τρίτων χωρών ή μερών τρίτων χωρών στους καταλόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.»

2.

Στο άρθρο 19, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«iv)

μπορεί να ορίζει κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για μια ή περισσότερες από τις ασθένειες των ιπποειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α και καθορίζει τις λειτουργίες, τα καθήκοντα και τις διαδικασίες συνεργασίας με τα εργαστήρια που είναι υπεύθυνα για τη διάγνωση των λοιμωδών ασθενειών των ιπποειδών στα κράτη μέλη.»

Άρθρο 16

Τροποποίηση της οδηγίας 92/65/EOK

Η οδηγία 92/65/EOK τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων, που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΣΤ.»

2.

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο Α.1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ε)

συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε, το οποίο συμπληρώνεται από την ακόλουθη δήλωση:

Image

β)

στο σημείο Α.1, το στοιχείο στ) διαγράφεται·

γ)

στο σημείο Α.2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) εάν δεν προέρχονται από αγέλη που ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται στο στοιχείο α), προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα βρουκέλωσης και φυματίωσης κατά τις 42 ημέρες που προηγούνται της φόρτωσης των ζώων και στην οποία τα μηρυκαστικά υποβλήθηκαν, κατά τις 30 ημέρες πριν από την αποστολή, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δοκιμασία για τη βρουκέλωση και τη φυματίωση.»

δ)

στο σημείο Α.3, τα στοιχεία ε), στ) και ζ) διαγράφονται·

ε)

στο σημείο Α, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«4.

Οι απαιτήσεις δοκιμών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τα κριτήριά τους μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26. Στις αποφάσεις αυτές λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση των μηρυκαστικών που εκτρέφονται σε αρκτικές περιοχές της Κοινότητας.

Μέχρις ότου ληφθούν οι αποφάσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις.»

3.

Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 3, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που είναι σε θέση να παράσχουν στα κράτη μέλη και την Επιτροπή εγγυήσεις ισοδύναμες προς τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ σε σχέση με τα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα

και

β)

με την επιφύλαξη της απόφασης 94/63/EK της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 1994, για τον καθορισμό προσωρινού καταλόγου τρίτων χωρών προέλευσης από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων και ιπποειδών καθώς επίσης και ωαρίων και εμβρύων χοιροειδών (15), κατάλογος των κέντρων και σταθμών συλλογής για τους οποίους οι εν λόγω τρίτες χώρες είναι σε θέση να παράσχουν τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για οποιεσδήποτε προτεινόμενες τροποποιήσεις στους καταλόγους των κέντρων και σταθμών, και τα κράτη μέλη διαθέτουν δέκα εργάσιμες ημέρες, από την παραλαβή των προτάσεων τροποποίησης, για να διαβιβάσουν τα τυχόν σχόλιά τους γραπτώς στην Επιτροπή.

Στις περιπτώσεις που δεν διατυπώνονται γραπτά σχόλια από τα κράτη μέλη εντός της εν λόγω προθεσμίας των δέκα εργάσιμων ημερών, οι προτάσεις τροποποίησης θεωρούνται ότι έχουν γίνει δεκτές από τα κράτη μέλη και οι εισαγωγές εγκρίνονται σύμφωνα με τους τροποποιημένους καταλόγους, εφόσον η Επιτροπή ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ότι οι τροποποιήσεις δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Στις περιπτώσεις που διατυπώνονται γραπτά σχόλια από τουλάχιστον ένα κράτος μέλος εντός της προθεσμίας των δέκα εργάσιμων ημερών, η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη και τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά την επόμενη συνεδρίασή της με σκοπό τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

4.

Στο άρθρο 23, οι λέξεις «του άρθρου 6 σημείο Α.1 στοιχείο ε) και» διαγράφονται.

5.

Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 26

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που συστάθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16)

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EK.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EK (17) ορίζεται σε τρεις μήνες.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

6.

Το κείμενο του παραρτήματος IV της παρούσας οδηγίας προστίθεται ως παράρτημα ΣΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Μεταβατικά μέτρα

Μεταβατικά μέτρα μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 20 Νοεμβρίου 2005. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτήν κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία, καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν.

Άρθρο 19

Κατάργηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ

Η οδηγία 72/462/ΕΟΚ καταργείται με ισχύ από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

Άρθρο 20

Οι εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται με τις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ όσον αφορά τις εισαγωγές ζώντων ζώων, κρέατος και προϊόντων κρέατος, που απαριθμούνται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας, παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου αντικατασταθούν από τα μέτρα που εκδίδονται δυνάμει του νέου ρυθμιστικού πλαισίου.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος και εφαρμοσιμότητα

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 22

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 26 Απριλίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. WALSH

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ζωικά είδη στα οποία αναφέρεται το άρθρο 1

Ταξινομική κατηγορία

Τάξη

Οικογένεια

Γένη/Είδη

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bοvidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp.(συμπεριλ. Bibos, Nοvibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (συμπεριλ. Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.(συμπεριλ. Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (συμπεριλ. Nemorhaedus και Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., οvibos ssp., οvis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (συμπεριλ. Bοοcerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.,

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Perissodactyla

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Tapiridae

Tapirus ssp.

Proboscidae

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ασθένειες που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) σημείο i) και τα βασικά γενικά κριτήρια βάσει των οποίων ένα έδαφος μπορεί να θεωρείται απαλλαγμένο από ασθένειες σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο α)

Ασθένεια

Προϋποθέσεις

Αφορώμενα ζώα

Αφθώδης πυρετός

Απουσία εστίας της ασθένειας, απουσία ένδειξης ιογενούς μόλυνσης και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών (18)

Όλα τα είδη

Φυσαλώδης στοματίτιδα

Απουσία κρούσματος ασθένειας κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων μηνών

Όλα τα είδη

Φυσαλώδης νόσος των χοίρων

Απουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των 24 τελευταίων μηνών

Είδη της οικογένειας Suidae

Πανώλης των βοοειδών

Απουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών

Όλα τα είδη

Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών

Απουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών

Είδη των γενών οvis και Capra

Λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών

Απουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών

Είδη του γένους Bos

Λοιμώδης οζώδης δερματίτιδα

Απουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των 36 τελευταίων μηνών

Είδη των γενών Bos, Bison και Bubalus

Νόσος της κοιλάδας του Rift

Απουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών

Όλα τα είδη εκτός από τα είδη της οικογένειας των Suidae

Kαταρροïκός πυρετός του προβάτου

Απουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών με κατάλληλο έλεγχο του πληθυσμού των Culicoides

Όλα τα είδη εκτός από τα είδη της οικογένειας των Suidae

Eυλογιά των αιγοπροβάτων

Απουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών

Είδη των γενών οvis και Capra

Αφρικανική πανώλης των χοίρων

Απουσία κρούσματος ασθένειας κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών

Είδη της οικογένειας των Suidae

Κλασική πανώλης των χοίρων

Απουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών

Είδη της οικογένειας των Suidae

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Απαιτήσεις σχετικά με τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11

1.

Ο αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής αποστολής που εκδίδει κτηνιατρικό πιστοποιητικό το οποίο συνοδεύει παρτίδα ζώων πρέπει να υπογράφει το πιστοποιητικό και να διασφαλίζει ότι φέρει επίσημη σφραγίδα. Η απαίτηση αυτή ισχύει για κάθε φύλλο του πιστοποιητικού, όταν αυτό αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλα.

2.

Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά πρέπει να συντάσσονται στην ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού και του κράτους μέλους στο οποίο διενεργείται η συνοριακή επιθεώρηση, ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ή τις γλώσσες αυτές. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται τη χρήση επίσημης κοινοτικής γλώσσας διαφορετικής από τη δική τους.

3.

Το πρωτότυπο του κτηνιατρικού πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει τις παρτίδες κατά την είσοδό τους στην Κοινότητα.

4.

Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά πρέπει να αποτελούνται από:

α)

ένα μόνον φύλλο χαρτιού,

ή

β)

δύο ή περισσότερες σελίδες που αποτελούν μέρος ενός μόνον ενιαίου και αδιαίρετου φύλλου χαρτιού,

ή

γ)

σύνολο σελίδων αριθμημένων κατά τρόπον ώστε να καθίσταται σαφής ο αριθμός των σελίδων και η θέση κάθε σελίδας στη συνολική αλληλουχία (π.χ. «σελίδα 2 επί συνόλου 4 σελίδων»).

5.

Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό. Όταν το κτηνιατρικό πιστοποιητικό αποτελείται από αλληλουχία σελίδων, ο αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται σε κάθε σελίδα.

6.

Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται πριν η παρτίδα στην οποία αναφέρεται παύσει να είναι υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής της χώρας αποστολής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών.

Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1988, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών.

Οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών.

Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών.

Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων.

Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες.

Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων.

Οδηγία 2004/68/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/426/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ και για την κατάργηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατάλογος αποφάσεων

2003/56/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα πιστοποιητικά υγείας για την εισαγωγή ορισμένων ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων από τη Νέα Ζηλανδία (ΕΕ L 22 της 25.1.2003, σ. 38).

2002/987/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2002, για τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις Νήσους Φώκλαντ που εγκρίνονται για εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα (ΕΕ L 344 της 19.12.2002, σ. 39).

2002/477/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2002, για τον καθορισμό των υγειονομικών απαιτήσεων για το νωπό κρέας και το νωπό κρέας πουλερικών που εισάγονται από τρίτες χώρες καθώς και για την τροποποίηση της απόφασης 94/984/ΕΚ (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 39).

2001/600/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2001, σχετικά με προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων ζώων από τη Βουλγαρία λόγω κρουσμάτων καταρροϊκού-πυρετού του προβάτου, για την κατάργηση της απόφασης 99/542/ΕΚ, την τροποποίηση της απόφασης 98/372/ΕΚ σχετικά με τους υγειονομικούς όρους και την κτηνιατρική πιστοποίηση για τις εισαγωγές ζώντων βοοειδών και χοιροειδών από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ορισμένα θέματα που αφορούν τη Βουλγαρία και την τροποποίηση της απόφασης 97/232/ΕΚ για την κατάρτιση του καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν να εισάγονται αιγοπρόβατα (ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 51).

2000/159/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με την προσωρινή έγκριση των σχεδίων καταλοίπων των τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 51 της 24.2.2000, σ. 30).

98/8/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για τον κατάλογο εγκαταστάσεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας στις οποίες επιτρέπεται να εισάγουν νωπό κρέας στην Κοινότητα (ΕΕ L 2 της 6.1.1998, σ. 12).

97/222/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 1997, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕ L 89 της 4.4.1997, σ. 39).

97/221/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 1997, για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων και υποδειγμάτων κτηνιατρικών πιστοποιητικών όσον αφορά τα προϊόντα με βάση το κρέας που εισάγονται από τρίτες χώρες και για την κατάργηση της απόφασης 91/449/ΕΟΚ (ΕΕ L 89 της 4.4.1997, σ. 32).

95/427/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 1995, όσον αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Ναμίμπια που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕ L 254 της 24.10.1995, σ. 28).

95/45/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, όσον αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 51 της 8.3.1995, σ. 13).

94/465/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 1994, όσον αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Μποτσουάνα που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕ L 190 της 26.7.1994, σ. 25).

94/40/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 1994, όσον αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Ζιμπάμπουε που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕ L 22 της 27.1.1994, σ. 50).

93/158/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1992, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας τρίτες χώρες (οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου) και των αντίστοιχων κανονιστικών προδιαγραφών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όσον αφορά το εμπόριο νωπού βοείου και χοιρείου κρέατος (ΕΕ L 68 της 19.3.1993, σ. 1).

93/26/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1992, όσον αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Δημοκρατίας της Κροατίας που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 16 της 25.1.1993, σ. 24).

90/432/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1990, σχετικά με τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Ναμίμπια που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 223 της 18.8.1990, σ. 19).

90/13/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 1989, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την τροποποίηση ή συμπλήρωση των πινάκων και εγκαταστάσεων των τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 8 της 11.1.1990, σ. 70).

87/431/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1987, που αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα (ΕΕ L 228 της 15.8.1987, σ. 53).

87/424/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 1987, σχετικά με τον πίνακα των εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 228 της 15.8.1987, σ. 43).

87/258/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1987, σχετικά με τον πίνακα των εγκαταστάσεων του Καναδά που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 121 της 9.5.1987, σ. 50).

87/257/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1987, σχετικά με τον πίνακα των εγκαταστάσεων των ΗΠΑ που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 121 της 9.5.1987, σ. 46).

87/124/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 1987, σχετικά με τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Χιλής που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 51 της 20.2.1987, σ. 41).

86/474/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 1986, σχετικά με την άσκηση των ελέγχων που διενεργούνται επιτόπου στα πλαίσια του καθεστώτος που εφαρμόζεται στις εισαγωγές βοοειδών και χοιροειδών καθώς και νωπών κρεάτων προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 279 της 30.9.1986, σ. 55).

86/65/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 1986, σχετικά με τον πίνακα των εγκαταστάσεων του Μαρόκου που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 72 της 15.3.1986, σ. 40).

85/539/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 1985, που αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Γροιλανδίας που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα (ΕΕ L 334 της 12.12.1985, σ. 25).

84/24/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 1983, σχετικά με τον πίνακα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της Ισλανδίας για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 20 της 25.1.1984, σ. 21).

83/423/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1983, που αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Δημοκρατίας της Παραγουάης οι οποίες εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα (ΕΕ L 238 της 27.8.1983, σ. 39).

83/402/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1983, σχετικά με τον κατάλογο των εγκαταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 233 της 24.8.1983, σ. 24).

83/384/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1983, σχετικά με τον κατάλογο των εγκαταστάσεων της Αυστραλίας που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 222 της 13.8.1983, σ. 36).

83/243/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 1983, που αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων της Δημοκρατίας της Μποτσουάνα που εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα (ΕΕ L 129 της 19.5.1983, σ. 70).

83/218/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 1983, σχετικά με τον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 121 της 7.5.1983, σ. 23).

82/923/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 1982, σχετικά με τις εγκαταστάσεις της Δημοκρατίας της Γουατεμάλας από τις οποίες μπορούν τα κράτη μέλη να επιτρέψουν την εισαγωγή νωπών κρεάτων (ΕΕ L 381 της 31.12.1982, σ. 40).

82/913/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1982, σχετικά με τον πίνακα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής και της Ναμίμπια για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 381 της 31.12.1982, σ. 28).

82/735/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1982, περί του πίνακα των εγκαταστάσεων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας που έχουν εγκριθεί για την εξαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 311 της 8.11.1982, σ. 16).

82/734/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1982, περί του πίνακα των εγκαταστάσεων στην Ελβετική Συνομοσπονδία που έχουν εγκριθεί για την εξαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 311 της 8.11.1982, σ. 13).

81/713/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1981, περί του πίνακα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την εισαγωγή στην Κοινότητα νωπού βοείου κρέατος καθώς και κρέατος των κατοικιδίων μωνύχων (ΕΕ L 257 της 10.9.1981, σ. 28).

81/92/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 1981, περί του καταλόγου των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της Δημοκρατίας της Ουρουγουάης για την εισαγωγή στην Κοινότητα νωπού βοείου και προβείου κρέατος καθώς και των κατοικιδίων μωνύχων (ΕΕ L 58 της 5.3.1981, σ. 43).

81/91/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 1981, περί του καταλόγου των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της Δημοκρατίας της Αργεντινής για την εισαγωγή στην Κοινότητα νωπού βοείου και προβείου κρέατος καθώς και των κατοικιδίων μωνύχων (ΕΕ L 58 της 5.3.1981, σ. 39).

79/542/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί καταρτίσεως ενός πίνακα τρίτων χωρών ή μερών αυτών καθώς και για τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση, για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και νωπού κρέατος αυτών (ΕΕ L 146 της 14.6.1979, σ. 15).

78/685/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1978, περί καταρτίσεως πίνακος επιζωοτικών ασθενειών σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ (ΕΕ L 227 της 18.8.1978, σ. 32).


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 30 Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

(4)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(5)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 42· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.

(8)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/EK (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(10)  Βλέπε σελίδα 83 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(11)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).

(12)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1398/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 198 της 6.8.2003, σ. 3).

(13)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.

(14)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).

(15)  ΕΕ L 28 της 2.2.1994, σ. 47·απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/211/ΕΚ»

(16)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(17)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23

(18)  Σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.1.1 του εγχειριδίου του ΟΙΕ.


Top