EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0854R(01)

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (EE L 139 της 30.4.2004)

OJ L 226, 25.6.2004, p. 83–127 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/854/corrigendum/2004-06-25/oj

25.6.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 226/83


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 139 της 30ής Απριλίου 2004 )

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2004

για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Μετά από διαβούλευση της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) ορίζει τους γενικούς κανόνες υγιεινής που εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα, και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) ορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

(2)

Ειδικοί κανόνες για τους επίσημους ελέγχους στα προϊόντα ζωικής προέλευσης είναι αναγκαίοι, ώστε να ληφθούν υπόψη ειδικά θέματα που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά.

(3)

Το πεδίο εφαρμογής των ειδικών κανόνων ελέγχου θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το πεδίο εφαρμογής των ειδικών υγειονομικών κανόνων που ισχύουν για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Εντούτοις, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διεξάγουν κατάλληλους επίσημους ελέγχους για την επιβολή των εθνικών κανόνων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 4 του ανωτέρω κανονισμού. Μπορούν να το πράττουν επεκτείνοντας τις αρχές του παρόντος κανονισμού σε αυτούς τους εθνικούς κανόνες.

(4)

Οι επίσημοι έλεγχοι στα προϊόντα ζωικής προέλευσης θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις πλευρές που είναι σημαντικές για την προστασία της δημόσιας υγείας και, όπου κρίνεται απαραίτητο, της υγείας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Θα πρέπει να βασίζονται στις πιο πρόσφατες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ανάλογη προσαρμογή τους όταν προκύπτουν νέα στοιχεία.

(5)

Η κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να έχει στέρεα επιστημονική βάση. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, όποτε χρειάζεται.

(6)

Η φύση και το εύρος των επίσημων ελέγχων θα πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, της υγείας των ζώων και της ορθής μεταχείρισης των ζώων όταν χρειάζεται, και του είδους και της δυναμικότητας των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και της συγκεκριμένης επιχείρησης τροφίμων.

(7)

Είναι σκόπιμο χάριν ευελιξίας να προβλεφθεί η προσαρμογή ορισμένων ειδικών κανόνων ελέγχου, μέσω της διαφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους και έχουν χαμηλή παραγωγή ή βρίσκονται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς. Η διαδικασία θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την πραγματοποίηση πιλοτικών σχεδίων, για να δοκιμαστούν νέες προσεγγίσεις στους ελέγχους υγιεινής του κρέατος. Ωστόσο, η ευελιξία αυτή δεν θα πρέπει να υπονομεύει τους στόχους υγιεινής των τροφίμων.

(8)

Οι επίσημοι έλεγχοι στην παραγωγή κρέατος είναι απαραίτητοι, προκειμένου να εξακριβωθεί αν οι επιχειρήσεις τροφίμων πληρούν τους κανόνες υγιεινής και τηρούν τα κριτήρια και τους στόχους της κοινοτικής νομοθεσίας. Οι επίσημοι έλεγχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν έλεγχο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων τροφίμων και επιθεωρήσεις, καθώς και ελέγχους επί των ελέγχων που διενεργούν οι επιχειρήσεις τροφίμων.

(9)

Βάσει των ειδικών γνώσεών τους, είναι σκόπιμο οι επίσημοι κτηνίατροι να διενεργούν ελέγχους και επιθεωρήσεις σφαγείων, εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων και ορισμένων εργαστηρίων τεμαχισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν ποιο είναι το καταλληλότερο προσωπικό που θα διενεργεί τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις άλλων τύπων εγκαταστάσεων.

(10)

Η διεξαγωγή επίσημων ελέγχων στην παραγωγή ζώντων δίθυρων μαλακίων και στα αλιευτικά προϊόντα είναι απαραίτητη, για να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια και τους στόχους που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία. Οι επίσημοι έλεγχοι στην παραγωγή ζώντων δίθυρων μαλακίων θα πρέπει, ειδικότερα, να καλύπτουν τις περιοχές μετεγκατάστασης και παραγωγής των δίθυρων μαλακίων και το τελικό προϊόν.

(11)

Είναι απαραίτητη η διενέργεια επίσημων ελέγχων στην παραγωγή νωπού γάλακτος ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια και τους στόχους της κοινοτικής νομοθεσίας. Οι επίσημοι αυτοί έλεγχοι θα πρέπει ειδικότερα να καλύπτουν τις επιχειρήσεις παραγωγής γάλακτος και το νωπό γάλα κατά τη συλλογή.

(12)

Οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύσουν έως ότου τεθούν σε εφαρμογή όλα τα μέρη της νέας νομοθεσίας για την υγιεινή των τροφίμων. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί η πάροδος 18 μηνών τουλάχιστον μεταξύ της έναρξης ισχύος και της εφαρμογής των νέων κανόνων, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής στις αρμόδιες αρχές και τις θιγόμενες βιομηχανίες.

(13)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός ορίζει τους ειδικούς κανόνες για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνον σε δραστηριότητες και πρόσωπα έναντι των οποίων εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

3.   Η διενέργεια επίσημων ελέγχων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θίγει την πρωταρχική νομική ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (7), και οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη προκύπτει από την παράβαση των υποχρεώσεών τους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«επίσημος έλεγχος»: κάθε μορφή ελέγχου που διενεργεί η αρμόδια αρχή για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων·

β)

«εξακρίβωση»: ο έλεγχος, μέσω εξέτασης και παροχής αντικειμενικών στοιχείων, για να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι συγκεκριμένες απαιτήσεις·

γ)

«αρμόδια αρχή»: η κεντρική αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων ή κάθε αρχή, στην οποία η πρώτη έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτήν·

δ)

«έλεγχος»: η συστηματική και ανεξάρτητη εξέταση που προσδιορίζει, αν οι δραστηριότητες και τα σχετικά αποτελέσματα συμμορφώνονται προς τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις και αν οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται αποτελεσματικά και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων·

ε)

«επιθεώρηση»: η εξέταση εγκαταστάσεων, ζώων και τροφίμων, της μεταποίησης αυτών, επιχειρήσεων τροφίμων και των συστημάτων διαχείρισης και παραγωγής τους, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, του ελέγχου του τελικού προϊόντος και των πρακτικών σίτισης, καθώς επίσης η εξέταση της προέλευσης και του προορισμού των εισροών και των εκροών της παραγωγής, με στόχο να εξακριβωθεί αν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πληρούν πάντοτε τις απαιτήσεις του νόμου·

στ)

«επίσημος κτηνίατρος»: κτηνίατρος ο οποίος, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί υπό αυτή την ιδιότητα και έχει διοριστεί από την αρμόδια αρχή·

ζ)

«εγκεκριμένος κτηνίατρος»: κτηνίατρος διορισμένος από την αρμόδια αρχή για να διενεργεί εκ μέρους της ειδικούς επίσημους ελέγχους σε εγκαταστάσεις·

η)

«επίσημος βοηθός»: πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί υπό αυτή την ιδιότητα, έχει διοριστεί από την αρμόδια αρχή και εργάζεται υπό τη δικαιοδοσία και την ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου

και

θ)

«σήμα καταλληλότητας»: σήμα η τοποθέτηση του οποίου καταδεικνύει ότι έχουν διενεργηθεί επίσημοι έλεγχοι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Ισχύουν επίσης, κατά περίπτωση, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους κανονισμούς:

α)

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

β)

οι ορισμοί των «ζωικών υποπροϊόντων», των «μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών» (ΜΣΕ) και του «υλικού ειδικού κινδύνου» που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (8)·

γ)

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004, εκτός από τον ορισμό της «αρμόδιας αρχής»

και

δ)

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 3

Έγκριση εγκαταστάσεων

1.

α)

Όταν η κοινοτική νομοθεσία απαιτεί την έγκριση εγκαταστάσεων, η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη. Η εν λόγω αρχή εγκρίνει μια εγκατάσταση για τις σχετικές δραστηριότητες μόνον εφόσον η επιχείρηση τροφίμων αποδείξει ότι πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και άλλες συναφείς απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

β)

Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί έγκριση υπό όρους, εφόσον από την επιτόπια επίσκεψη προκύπτει ότι η εγκατάσταση πληροί όλες τις απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού. Η εν λόγω αρχή χορηγεί πλήρη έγκριση μόνον εφόσον από νέα επιτόπια επίσκεψη, εντός τριών μηνών από την χορήγηση της υπό όρους έγκρισης, η εγκατάσταση πληροί τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο στοιχείο α). Όταν έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά η εγκατάσταση εξακολουθεί να μην πληροί όλες αυτές τις απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή δύναται να παρατείνει την υπό όρους έγκριση. Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι μήνες συνολικά.

2.   Οι μέγιστες περίοδοι των τριών και των έξι μηνών για την υπό όρους έγκριση άλλων εγκαταστάσεων μπορούν να παραταθούν, εφόσον χρειάζεται, για τα πλοία-εργοστάσια και τα πλοία-ψυγεία υπό σημαία κρατών μελών. Η υπό όρους έγκριση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες συνολικά. Οι επιθεωρήσεις των πλοίων αυτών διενεργούνται όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.   Η αρμόδια αρχή χορηγεί σε κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και στις εγκαταστάσεις με υπό όρους έγκριση, αριθμό έγκρισης, στον οποίο δυνατόν να προστίθενται κωδικοί που δηλώνουν τους τύπους των παρασκευαζόμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Για τις αγορές χονδρικής πώλησης, ο αριθμός έγκρισης είναι δυνατόν να συμπληρώνεται από δευτερεύοντες αριθμούς που δηλώνουν τις μονάδες ή ομίλους μονάδων πώλησης ή βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης.

4.

α)

Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει την έγκριση των εγκαταστάσεων κατά την διενέργεια των ετησίων ελέγχων σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 8.

β)

Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις ή αναγκάζεται να διακόψει επανειλημμένα την παραγωγή σε μια εγκατάσταση, η δε επιχείρηση τροφίμων δεν είναι σε θέση να παράσχει επαρκή εχέγγυα όσον αφορά την μελλοντική παραγωγή, η αρμόδια αρχή κινεί διαδικασίες για την αφαίρεση της έγκρισης από την εγκατάσταση. Εντούτοις, η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει την έγκριση εγκατάστασης, εάν η επιχείρηση τροφίμων δύναται να εγγυηθεί ότι θα καλύψει τις ελλείψεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.

γ)

Όσον αφορά τις αγορές χονδρικής πώλησης, η αρμόδια αρχή δύναται να αποσύρει ή να αναστείλει την έγκριση για ορισμένες μονάδες ή ομάδες μονάδων.

5.   Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 ισχύουν σε αμφότερες τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

σε εγκαταστάσεις οι οποίες αρχίζουν να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ζωικής προέλευσης κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού

και

β)

σε εγκαταστάσεις οι οποίες διαθέτουν ήδη στην αγορά προϊόντα ζωικής προέλευσης, για τις οποίες όμως δεν υπήρχε προηγουμένως απαίτηση για έγκριση. Στη δεύτερη περίπτωση, η επιτόπια επίσκεψη της αρμόδιας αρχής, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1, πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν.

Η παράγραφος 4 ισχύει επίσης για εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν διαθέσει προϊόντα ζωικής προέλευσης στην αγορά σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία αμέσως πριν από τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

6.   Τα κράτη μέλη τηρούν ενημερωμένους καταλόγους εγκεκριμένων εγκαταστάσεων με τους αντίστοιχους αριθμούς έγκρισής τους και άλλες συναφείς πληροφορίες, και τους καθιστούν προσιτούς σε άλλα κράτη μέλη και στο κοινό κατά τρόπο που μπορεί να διευκρινισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

Γενικές αρχές για επίσημους ελέγχους όσον αφορά όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη για την αποτελεσματική διενέργεια των επίσημων ελέγχων από την αρμόδια αρχή.

Διασφαλίζουν κυρίως:

την πρόσβαση στα κτίρια, στους χώρους εργασίας της επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις και τις λοιπές υποδομές,

την πρόσβαση στα έγγραφα και τα αρχεία που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ή που η αρμόδια αρχή κρίνει αναγκαία για την αξιολόγηση της κατάστασης.

2.   Η αρμόδια αρχή διενεργεί επίσημους ελέγχους για να εξακριβώσει αν οι επιχειρήσεις τροφίμων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις:

α)

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004·

β)

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

και

γ)

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

3.   Οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

α)

ελέγχους ορθής υγιεινής πρακτικής και διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και κρισίμων σημείων ελέγχου HACCP·

β)

τους επίσημους ελέγχους που ορίζονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8

και

γ)

τυχόν ειδικά καθήκοντα ελέγχου τα οποία ορίζονται στα παραρτήματα.

4.   Με τους ελέγχους ορθής υγιεινής πρακτικής εξακριβώνεται αν οι επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν συνεχώς και καταλλήλως τις διαδικασίες όσον αφορά τουλάχιστον:

α)

τους ελέγχους των πληροφοριών για την τροφική αλυσίδα·

β)

τον σχεδιασμό και τη συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού·

γ)

την υγιεινή πριν, κατά και μετά τη λειτουργία·

δ)

την προσωπική υγιεινή·

ε)

την κατάρτιση στις διαδικασίες υγιεινής και εργασίας·

στ)

την καταπολέμηση των παρασίτων·

ζ)

την ποιότητα του νερού·

η)

τον έλεγχο της θερμοκρασίας

και

θ)

τους ελέγχους των τροφίμων που εισέρχονται στην εγκατάσταση και εξέρχονται αυτής, καθώς και της τυχόν τεκμηρίωσης που τα συνοδεύει.

5.   Με τους ελέγχους βάσει διαδικασιών HACCP εξακριβώνεται αν οι επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν συνεχώς και καταλλήλως αυτές τις διαδικασίες, ιδίως δε διαπιστώνουν, αν οι διαδικασίες παρέχουν τα εχέγγυα που ορίζονται στο τμήμα ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Ειδικότερα, καθορίζουν, κατά πόσον οι διαδικασίες εγγυώνται, κατά το δυνατόν, ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης:

α)

ανταποκρίνονται στα μικροβιολογικά κριτήρια που θεσπίζονται δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας·

β)

είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί καταλοίπων, προσμείξεων και απαγορευμένων ουσιών

και

γ)

δεν ενέχουν φυσικούς κινδύνους, όπως ξένα σώματα.

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, μια επιχείρηση τροφίμων χρησιμοποιεί διαδικασίες που ορίζονται σε οδηγούς για την εφαρμογή των αρχών HACCP και όχι τις δικές του ειδικές διαδικασίες, ο επίσημος κτηνίατρος ελέγχει την ορθή εφαρμογή των οδηγών αυτών.

6.   Η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 σε σχέση με την τοποθέτηση σημάτων αναγνώρισης πραγματοποιείται σε όλες τις εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, επιπλέον της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς άλλες απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας.

7.   Στην περίπτωση των σφαγείων, των εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων και των εργαστηρίων τεμαχισμού που διαθέτουν νωπό κρέας στην αγορά, επίσημος κτηνίατρος ασκεί τα καθήκοντα ελέγχου που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4.

8.   Κατά τη διενέργεια καθηκόντων ελέγχου, η αρμόδια αρχή δίδει ιδιαίτερη προσοχή:

α)

στον προσδιορισμό του κατά πόσον το προσωπικό και οι δραστηριότητες του προσωπικού της εγκατάστασης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις των κανονισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β). Προς ενίσχυση του ελέγχου η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους επίδοσης, για να επιβεβαιώσει ότι οι επιδόσεις του προσωπικού πληρούν συγκεκριμένες παραμέτρους·

β)

στον έλεγχο των σχετικών αρχείων της επιχείρησης τροφίμων·

γ)

στη λήψη δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση όταν είναι αναγκαίο

και

δ)

στην τεκμηρίωση των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη και των πορισμάτων του ελέγχου.

9.   Η φύση και το εύρος των καθηκόντων ελέγχου όσον αφορά επιμέρους εγκαταστάσεις εξαρτώνται από τον αξιολογηθέντα κίνδυνο. Για τον σκοπό αυτόν, η αρμόδια αρχή αξιολογεί τακτικά:

α)

τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και, όταν είναι απαραίτητο, για την υγεία των ζώων·

β)

στην περίπτωση των σφαγείων, τα ζητήματα ορθής μεταχείρισης των ζώων·

γ)

το είδος και την ταχύτητα διεκπεραίωσης των διεξαγόμενων διαδικασιών

και

δ)

το παρελθόν της επιχείρησης τροφίμων όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί τροφίμων.

Άρθρο 5

Νωπό κρέας

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι του νωπού κρέατος σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

1.

Ο επίσημος κτηνίατρος διενεργεί ελέγχους σε σφαγεία, εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων και εργαστήρια τεμαχισμού που διαθέτουν νωπό κρέας στην αγορά σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του τμήματος Ι κεφάλαιο ΙΙ παράρτημα Ι και με τις ειδικές απαιτήσεις του τμήματος IV, ιδίως όσον αφορά:

α)

τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα·

β)

την επιθεώρηση προ της σφαγής·

γ)

την ορθή μεταχείριση των ζώων·

δ)

την επιθεώρηση μετά τη σφαγή·

ε)

τα ειδικά υλικά κινδύνου και άλλα ζωικά υποπροϊόντα

και

στ)

τους εργαστηριακούς ελέγχους.

2.

Η σήμανση καταλληλότητας των σφαγίων των κατοικίδιων οπληφόρων, των εκτρεφόμενων θηλαστικών θηραμάτων πλην των λαγόμορφων, και των μεγάλων αγρίων θηραμάτων, καθώς και των ημιμορίων σφαγίου, των τεταρτημορίων και των τεμαχίων που προέρχονται από τον τεμαχισμό ημιμορίων σφαγίου σε τρία τεμάχια χονδρικής πώλησης, πραγματοποιείται σε σφαγεία και σε εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων κατά τα οριζόμενα στο τμήμα Ι κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος Ι. Τα σήματα καταλληλότητας επιτίθενται από τον επίσημο κτηνίατρο ή υπό την ευθύνη του, όταν από επίσημους ελέγχους δεν προέκυψαν ελλείψεις οι οποίες καθιστούν το κρέας ακατάλληλο προς βρώση.

3.

Μετά τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2, ο επίσημος κτηνίατρος λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα ΙΙ, ιδίως όσον αφορά:

α)

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων·

β)

τις αποφάσεις που αφορούν τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα·

γ)

τις αποφάσεις που αφορούν τα ζώντα ζώα·

δ)

τις αποφάσεις σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων

και

ε)

τις αποφάσεις σχετικά με το κρέας.

4.

Οι επίσημοι βοηθοί δύνανται να επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο στους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τα τμήματα Ι και ΙΙ του παραρτήματος Ι, όπως ορίζεται στο τμήμα ΙΙΙ κεφάλαιο Ι. Στην περίπτωση αυτήν, οι βοηθοί αυτοί εργάζονται ως μέρος ανεξάρτητης ομάδας.

5.

α)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχει επαρκές επίσημο προσωπικό ώστε οι επίσημοι έλεγχοι που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος Ι να διενεργούνται με τη συχνότητα που ορίζεται στο τμήμα ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ.

β)

Ακολουθείται προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου για τον υπολογισμό του αριθμού του επίσημου προσωπικού που πρέπει να παρευρίσκεται στη γραμμή σφαγής ενός συγκεκριμένου σφαγείου. Ο αριθμός των μελών του επίσημου προσωπικού ορίζεται από την αρμόδια αρχή και πρέπει να είναι τέτοιος, που να επιτρέπει την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

6.

α)

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στο προσωπικό των σφαγείων να επικουρεί κατά τους επίσημους ελέγχους, εκτελώντας ορισμένα ειδικά καθήκοντα, υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου σε σχέση με την παραγωγή κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων, σύμφωνα με το παράρτημα Ι τμήμα ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ μέρος Α. Σε αυτή την περίπτωση, διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που εκτελεί τα καθήκοντα αυτά:

i)

διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και καταρτίζεται σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις·

ii)

ενεργεί ανεξάρτητα από το προσωπικό παραγωγής

και

iii)

αναφέρει τυχόν ελλείψεις στον επίσημο κτηνίατρο.

β)

Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επιτρέπουν στα σφαγεία να εκτελούν ειδικές δειγματοληψίες και ελέγχους σύμφωνα με το παράρτημα Ι τμήμα ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ μέρος Β.

7.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε οι επίσημοι κτηνίατροι και οι επίσημοι βοηθοί να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και καταρτίζονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι τμήμα ΙΙΙ κεφάλαιο IV.

Άρθρο 6

Ζώντα δίθυρα μαλάκια

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η παραγωγή και η διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων, ζώντων εχινοδέρμων, ζώντων χιτωνοζώων και ζώντων θαλασσίων γαστεροπόδων να υποβάλλεται σε επισήμους ελέγχους σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 7

Αλιευτικά προϊόντα

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι των αλιευτικών προϊόντων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 8

Νωπό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι του νωπού γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σύμφωνα με το παράρτημα IV.

Άρθρο 9

Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

1.   Όταν η αρμόδια αρχή εντοπίσει μη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την επανόρθωση της κατάστασης εκ μέρους της επιχείρησης τροφίμων. Όταν αποφασίζει το χαρακτήρα των ληπτέων μέτρων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη της τη φύση της μη συμμόρφωσης και το παρελθόν της επιχείρησης τροφίμων σε σχέση με τη μη συμμόρφωση.

2.   Η δράση αυτή περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, τα ακόλουθα μέτρα:

α)

την επιβολή διαδικασιών εξυγίανσης ή όποιου άλλου διορθωτικού μέτρου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων ζωικής προέλευσης ή η συμμόρφωση με τις συναφείς προβλεπόμενες απαιτήσεις·

β)

τον περιορισμό ή την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά, εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης·

γ)

την παρακολούθηση ή, εφόσον απαιτείται, την εντολή ανάκλησης, απόσυρσης ή/και καταστροφής των προϊόντων ζωικής προέλευσης·

δ)

την έγκριση της χρήσης προϊόντων ζωικής προέλευσης για σκοπούς άλλους, από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά·

ε)

την αναστολή λειτουργίας ή το κλείσιμο όλης ή μέρους της εν λόγω επιχείρησης τροφίμων για το ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα·

στ)

την αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης της εγκατάστασης·

ζ)

στην περίπτωση αποστολών από τρίτες χώρες, κατάσχεση ακολουθούμενη από καταστροφή ή επιστροφή·

η)

κάθε άλλο μέτρο που η αρμόδια αρχή κρίνει κατάλληλο.

3.   Η αρμόδια αρχή παρέχει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση τροφίμων ή σε αντιπρόσωπο:

α)

γραπτή κοινοποίηση της απόφασής της για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1, μαζί με το αιτιολογικό της απόφασης,

και

β)

πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων αυτών, καθώς και σχετικά με την εφαρμοστέα διαδικασία και τις προθεσμίες.

Εφόσον απαιτείται, η αρμόδια αρχή ενημερώνει και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής για την απόφασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 10

Γενικές αρχές και προϋποθέσεις

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των αρχών και των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 11

Κατάλογοι τρίτων χωρών και τμημάτων τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης

1.   Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης πρέπει να εισάγονται μόνο από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται σε κατάλογο, ο οποίος καταρτίζεται και ενημερώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

2.   Τρίτη χώρα αναγράφεται στους καταλόγους αυτούς, μόνον εάν έχει πραγματοποιηθεί κοινοτικός έλεγχος σε αυτήν και έχει αποδειχθεί ότι η αρμόδια αρχή παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4. Μια τρίτη χώρα μπορεί να περιληφθεί στους καταλόγους αυτούς, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κοινοτικός έλεγχος, εφόσον:

α)

ο κίνδυνος που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 σημείο 18 δεν το δικαιολογεί

και

β)

κατά τη λήψη της απόφασης να προστεθεί μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα στον κατάλογο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχει εκτιμηθεί ότι, βάσει άλλων πληροφοριών, η αρμόδια αρχή παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις.

3.   Οι κατάλογοι που καταρτίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο επιτρέπεται να συνδυάζονται με άλλους καταλόγους που καταρτίζονται για λόγους δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων.

4.   Κατά την κατάρτιση ή την ενημέρωση των καταλόγων, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

η νομοθεσία της τρίτης χώρας σχετικά με τα ακόλουθα:

i)

τα προϊόντα ζωικής προέλευσης·

ii)

τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων, βάσει των οποίων απαγορεύονται ή επιτρέπονται, τη διανομή τους, την εμπορία τους και τους κανόνες χορήγησης και επιθεώρησης

και

iii)

την παρασκευή και τη χρήση ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη χρήση προσθέτων και την παρασκευή και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, καθώς και την ποιότητα από άποψη υγιεινής, τόσο των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζωοτροφών, όσο και των τελικών προϊόντων·

β)

η οργάνωση των αρμόδιων αρχών των τρίτων χωρών, οι εξουσίες και η ανεξαρτησία τους, η εποπτεία, στην οποία υπόκεινται και η δυνατότητα που τους παρέχεται για την αποτελεσματική εφαρμογή της εφαρμοστέας νομοθεσίας·

γ)

η κατάρτιση του προσωπικού για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων·

δ)

οι πόροι, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων διάγνωσης που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές·

ε)

η ύπαρξη και η λειτουργία τεκμηριωμένων διαδικασιών και συστημάτων ελέγχου βάσει προτεραιοτήτων·

στ)

κατά περίπτωση, η κατάσταση σχετικά με την υγεία των ζώων και οι διαδικασίες κοινοποίησης στην Επιτροπή και στα αρμόδια διεθνή όργανα για κρούσματα ασθενειών των ζώων·

ζ)

η έκταση και η διενέργεια επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης·

η)

οι εγγυήσεις τις οποίες μπορεί να παράσχει η τρίτη χώρα όσον αφορά την τήρηση των κοινοτικών απαιτήσεων ή την ισοδυναμία προς αυτές·

θ)

οι συνθήκες υγιεινής για την παραγωγή, την παρασκευή, τον χειρισμό, την αποθήκευση και την αποστολή, οι οποίες όντως εφαρμόζονται στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για την Κοινότητα·

ι)

τυχόν πείρα εμπορίας του προϊόντος που προέρχεται από την τρίτη χώρα και τα αποτελέσματα των τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων εισαγωγής·

ια)

τα αποτελέσματα των κοινοτικών ελέγχων που διενεργούνται στην τρίτη χώρα, ιδίως δε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών, καθώς και τα μέτρα που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές κατόπιν οιωνδήποτε συστάσεων που τους απευθύνθηκαν μετά από κοινοτικό έλεγχο·

ιβ)

η ύπαρξη, η εφαρμογή και η κοινοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου των ζωονόσων

και

ιγ)

η ύπαρξη, η εφαρμογή και η κοινοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου των καταλοίπων.

5.   Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η ενημερωμένη μορφή όλων των καταλόγων που καταρτίζονται ή ενημερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο να διατίθεται στο κοινό.

Άρθρο 12

Κατάλογος εγκαταστάσεων από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης

1.   Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης επιτρέπεται να εισαχθούν στην Κοινότητα μόνον αν έχουν αποσταλεί από και προέρχονται από ή έχουν παρασκευαστεί σε εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε καταλόγους, οι οποίοι καταρτίζονται και ενημερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εκτός:

α)

εάν αποφασιστεί, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, ότι οι εγγυήσεις που παρέχει μία συγκεκριμένη τρίτη χώρα όσον αφορά τις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης είναι τέτοιες, που να καθιστούν περιττή τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2

και

β)

από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα V.

Επιπλέον, το νωπό κρέας, ο κιμάς, τα παρασκευάσματα κρέατος, τα προϊόντα με βάση το κρέας και το μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας επιτρέπεται να εισαχθούν στην Κοινότητα μόνον αν έχουν παρασκευαστεί από κρέας που λαμβάνεται σε σφαγεία ή εργαστήρια τεμαχισμού, τα οποία περιλαμβάνονται σε καταλόγους, οι οποίοι καταρτίζονται και ενημερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή σε εγκεκριμένες κοινοτικές εγκαταστάσεις.

2.   Μια εγκατάσταση δύναται να καταχωρίζεται σε κάποιον από τους προαναφερθέντες καταλόγους μόνον, εάν η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας προέλευσης εγγυάται ότι:

α)

η εγκατάσταση, καθώς και κάθε εγκατάσταση που χειρίζεται πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης, πληροί τις οικείες κοινοτικές απαιτήσεις, ιδίως δε τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ή απαιτήσεις, για τις οποίες έχει καθοριστεί ότι είναι ισοδύναμες προς αυτές, όταν αποφασίζεται η προσθήκη αυτής της τρίτης χώρας στον σχετικό κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 11·

β)

μια επίσημη υπηρεσία επιθεώρησης της τρίτης αυτής χώρας εποπτεύει τις εγκαταστάσεις και κοινοποιεί στην Επιτροπή, εφόσον είναι απαραίτητο, όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις που παρέχουν τις πρώτες ύλες

και

γ)

έχει πραγματική εξουσία να απαγορεύει στις εγκαταστάσεις να εξάγουν προς την Κοινότητα, στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις δεν πληρούν τις προδιαγραφές του στοιχείου α).

3.   Οι αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, οι οποίες περιλαμβάνονται σε καταλόγους που καταρτίζονται και ενημερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 11, εγγυώνται ότι οι κατάλογοι των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταρτίζονται, ενημερώνονται και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

4.

α)

Η Επιτροπή προβαίνει σε τακτικές κοινοποιήσεις στα σημεία επαφής που έχουν υποδείξει τα κράτη μέλη για το σκοπό αυτό, σχετικά με νέους ή ενημερωμένους καταλόγους, τους οποίους έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

β)

Εάν κανένα κράτος μέλος δεν διατυπώσει αντίρρηση για το νέο ή τον ενημερωμένο κατάλογο εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Επιτροπής, οι εισαγωγές επιτρέπονται από τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της δημοσιοποίησής του από την Επιτροπή.

γ)

Εφόσον τουλάχιστον ένα κράτος μέλος προβεί σε γραπτά σχόλια ή εφόσον εκτιμά ότι η τροποποίηση ενός καταλόγου είναι αναγκαία βάσει σχετικών πληροφοριών, όπως εκθέσεις κοινοτικών επιθεωρήσεων ή κοινοποίηση στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, η Επιτροπή ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει το σημείο στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του σχετικού τμήματος της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, προκειμένου να λάβει απόφαση, εφόσον ενδείκνυται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

5.   Η Επιτροπή μεριμνά ώστε όλοι οι κατάλογοι να διατίθενται στο κοινό σε ενημερωμένη μορφή.

Άρθρο 13

Ζώντα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β), τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα και τα θαλάσσια γαστερόποδα προέρχονται από ζώνες παραγωγής σε τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνονται σε καταλόγους που καταρτίζονται και ενημερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Η απαίτηση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για τα χτένια που συλλέγονται εκτός των κατηγοριοποιημένων ζωνών παραγωγής. Εντούτοις, οι επίσημοι έλεγχοι για τα χτένια διενεργούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ.

3.

α)

Πριν καταρτιστούν οι κατάλογοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1, πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι εγγυήσεις που δύναται να παράσχει η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με την ταξινόμηση και τον έλεγχο των ζωνών παραγωγής.

β)

Πρέπει να διενεργείται επιτόπια κοινοτική επιθεώρηση, προτού καταρτισθούν οι κατάλογοι αυτοί, εκτός εάν:

i)

ο κίνδυνος που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 σημείο 18 δεν το δικαιολογεί

και

ii)

εκτιμάται ότι, τη στιγμή κατά την οποία αποφασίζεται να προστεθεί μια συγκεκριμένη ζώνη παραγωγής σε έναν κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 1, βάσει άλλων πληροφοριών η αρμόδια αρχή παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις.

4.   Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η ενημερωμένη μορφή όλων των καταλόγων που καταρτίζονται ή ενημερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο να διατίθεται στο κοινό.

Άρθρο 14

Έγγραφα

1.   Κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, τα φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης συνοδεύονται από έγγραφο που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος VΙ.

2.   Το έγγραφο πιστοποιεί ότι τα προϊόντα πληρούν:

α)

τις απαιτήσεις που θεσπίζονται για τα συγκεκριμένα προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, ή διατάξεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις αυτές

και

β)

τυχόν ειδικούς όρους εισαγωγής οι οποίοι έχουν θεσπισθεί δυνάμει του άρθρου 18 σημείο 19.

3.   Τα έγγραφα δύνανται να περιέχουν λεπτομέρειες που απαιτούνται δυνάμει άλλων κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων για θέματα δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων.

4.   Εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 είναι δυνατόν να επιτραπούν με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, εάν είναι δυνατόν να ληφθούν με άλλον τρόπο οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 15

Ειδικές διατάξεις για τα αλιευτικά προϊόντα

1.   Οι διαδικασίες που θεσπίζονται στο παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζονται στα νωπά αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται στην Κοινότητα απευθείας από αλιευτικό σκάφος με σημαία τρίτης χώρας.

Οι επίσημοι έλεγχοι των αλιευτικών αυτών προϊόντων διενεργούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.

2.

α)

Τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται από πλοίο-εργοστάσιο ή πλοίο-ψυγείο με σημαία τρίτης χώρας πρέπει να προέρχονται από σκάφη αναγραφόμενα σε κατάλογο που καταρτίζεται και ενημερώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 4.

β)

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β), ένα σκάφος μπορεί επίσης να εγγραφεί στους καταλόγους αυτούς:

i)

βάσει κοινής ανακοίνωσης της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας, την σημαία της οποίας φέρει το σκάφος, και της αρμόδιας αρχής τρίτης χώρας, στην οποία η αρμόδια αρχή της πρώτης χώρας έχει αναθέσει την ευθύνη για την επιθεώρηση του συγκεκριμένου σκάφους, υπό τον όρον ότι:

η εν λόγω τρίτη χώρα αναγράφεται στον κατάλογο τρίτων χωρών, που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11, από τις οποίες η εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων επιτρέπεται,

όλα τα αλιευτικά προϊόντα επί του συγκεκριμένου σκάφους που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας εκφορτώνονται απευθείας στην εν λόγω χώρα,

η αρμόδια αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας έχει επιθεωρήσει το σκάφος και έχει δηλώσει ότι το σκάφος αυτό πληροί τις κοινοτικές απαιτήσεις

και

η αρμόδια αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας δηλώνει ότι θα επιθεωρεί τακτικά το σκάφος, ώστε να εξασφαλίζει ότι συνεχίζει να πληροί τις κοινοτικές απαιτήσεις,

ή

ii)

βάσει κοινής ανακοίνωσης της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας την σημαία της οποίας φέρει το σκάφος και της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, στην οποία η αρμόδια αρχή της πρώτης χώρας έχει αναθέσει την ευθύνη για την επιθεώρηση του συγκεκριμένου σκάφους, υπό τον όρο ότι:

όλα τα αλιευτικά προϊόντα επί του συγκεκριμένου σκάφους που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας εκφορτώνονται απευθείας στο εν λόγω κράτος μέλος,

η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους έχει επιθεωρήσει το σκάφος και δηλώνει ότι το σκάφος αυτό πληροί τις κοινοτικές απαιτήσεις

και

η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους δηλώνει ότι θα επιθεωρεί τακτικά το σκάφος, ώστε να εξασφαλίζει ότι συνεχίζει να πληροί τις κοινοτικές απαιτήσεις.

γ)

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η ενημερωμένη μορφή όλων των καταλόγων που καταρτίζονται ή ενημερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο να διατίθεται στο κοινό.

3.   Όταν τα αλιευτικά προϊόντα εισάγονται απευθείας από αλιευτικό σκάφος ή από πλοίο-ψυγείο, το έγγραφο που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 14 επιτρέπεται να αντικατασταθεί από έγγραφο με την υπογραφή του πλοιάρχου.

4.   Οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δύνανται να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Εκτελεστικά μέτρα και μεταβατικές ρυθμίσεις

Τα εκτελεστικά μέτρα και οι μεταβατικές ρυθμίσεις δύνανται να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Άρθρο 17

Τροποποίηση και προσαρμογή των παραρτημάτων

1.   Τα παραρτήματα I, II, III, IV, V και VI δύνανται να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος.

2.   Εξαιρέσεις από τις διατάξεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI είναι δυνατόν να προβλέπονται με την διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, υπό την προϋπόθεση ότι οι εξαιρέσεις αυτές δεν θίγουν την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται, δίχως να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, να θεσπίζουν εθνικά μέτρα για την προσαρμογή των απαιτήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 7.

4.   Τα εθνικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3:

α)

έχουν ως στόχο:

i)

να καταστεί δυνατή η συνέχιση της χρήσης παραδοσιακών μεθόδων σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, μεταποίησης ή διανομής τροφίμων·

ii)

να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων με χαμηλή απόδοση ή αυτών που βρίσκονται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς,

ή

iii)

να επιτραπεί η πραγματοποίηση πιλοτικών σχεδίων με στόχο να δοκιμαστούν νέες προσεγγίσεις στους ελέγχους υγιεινής του κρέατος·

β)

αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία του παραρτήματος Ι:

i)

τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα·

ii)

την παρουσία της αρμόδιας αρχής σε εγκαταστάσεις.

5.   Όποιο κράτος μέλος επιθυμεί να θεσπίσει εθνικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, απευθύνει σχετική κοινοποίηση στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη. Κάθε κοινοποίηση:

α)

παρέχει λεπτομερή περιγραφή των απαιτήσεων που χρειάζονται προσαρμογή κατά την κρίση του κράτους μέλους αυτού και την φύση της επιδιωκόμενης προσαρμογής·

β)

περιγράφει τις εγκαταστάσεις περί των οποίων πρόκειται·

γ)

εξηγεί τους λόγους της προσαρμογής επισυνάπτοντας, όπου χρειάζεται, περίληψη της ανάλυσης κινδύνου που έχει διενεργηθεί και των τυχόν μέτρων που πρέπει να ληφθούν, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η προσαρμογή δεν θα θέσει σε κίνδυνο τους στόχους του παρόντος κανονισμού

και

δ)

παρέχει κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

6.   Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5, τα λοιπά κράτη μέλη δύνανται να διαβιβάσουν εγγράφως παρατηρήσεις στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται, όταν δε της διαβιβάζονται έγγραφες παρατηρήσεις ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, υποχρεούται να προβεί σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 19 παράγραφος 1. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, εάν επιτρέπεται να εφαρμοστούν τα προτεινόμενα μέτρα, ενδεχομένως με τις δέουσες τροποποιήσεις. Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή δύναται να προτείνει γενικά μέτρα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2 του παρόντος άρθρου.

7.   Ένα κράτος μέλος δύναται να θεσπίζει εθνικά μέτρα για την προσαρμογή των απαιτήσεων του παραρτήματος Ι μόνον:

α)

σε συμμόρφωση με την απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6·

β)

εάν, ένα μήνα μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή δεν έχει ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι έχει λάβει γραπτά σχόλια ή ότι σκοπεύει να προτείνει την έκδοση απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 6.

8.   Όταν ένα κράτος μέλος θεσπίζει εθνικά μέτρα, εφαρμόζοντας πιλοτικό σχέδιο για τη δοκιμή νέων προσεγγίσεων στους υγειονομικούς ελέγχους στο κρέας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 7, το κράτος μέλος γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην Επιτροπή, μόλις καταστούν διαθέσιμα. Η Επιτροπή εξετάζει τότε το ενδεχόμενο να προτείνει γενικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 18

Ειδικές αποφάσεις

Με την επιφύλαξη των γενικών διατάξεων του άρθρου 16 και του άρθρου 17 παράγραφος 1, δύνανται να λαμβάνονται εκτελεστικά μέτρα ή να θεσπίζονται τροποποιήσεις των παραρτημάτων I, II, III, IV, V ή VI, με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, προκειμένου να καθοριστούν:

1.

οι έλεγχοι για την αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και του προσωπικού τους·

2.

η μέθοδος κοινοποίησης των πορισμάτων των επιθεωρήσεων·

3.

κριτήρια για να καθορίζεται πότε, βάσει ανάλυσης κινδύνου, ο επίσημος κτηνίατρος δεν χρειάζεται να είναι παρών στα σφαγεία και τις εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της προ της σφαγής και της μετά τη σφαγή επιθεώρησης·

4.

κανόνες σχετικοί με το περιεχόμενο των ελέγχων για τους επισήμους κτηνιάτρους και τους επισήμους βοηθούς·

5.

μικροβιολογικά κριτήρια για τον έλεγχο της διαδικασίας, όσον αφορά την υγιεινή στις εγκαταστάσεις·

6.

εναλλακτικές διαδικασίες, ορολογικοί ή άλλοι εργαστηριακοί έλεγχοι, οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα τουλάχιστον ισοδύναμα προς τις ειδικές διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή που περιγράφονται στο παράρτημα Ι τμήμα IV και οι οποίοι μπορούν ως εκ τούτου να τις αντικαθιστούν, εφόσον το αποφασίσει η αρμόδια αρχή·

7.

περιστάσεις, υπό τις οποίες ορισμένες από τις ειδικές διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή που περιγράφονται στο παράρτημα Ι τμήμα IV δεν είναι απαραίτητες, αναλόγως της εκμετάλλευσης, της περιοχής ή της χώρας καταγωγής και βάσει των αρχών της ανάλυσης κινδύνου·

8.

κανόνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους·

9.

η ψυκτική επεξεργασία που πρέπει να εφαρμόζεται στο κρέας προκειμένου για την κυστικέρκωση και την τριχινίαση·

10.

οι συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να δοθεί στις εκμεταλλεύσεις και στις περιφέρειες επίσημη πιστοποίηση απαλλαγής από κυστίκερκο ή τριχίνες·

11.

μέθοδοι που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εξέταση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα IV κεφάλαιο ΙΧ·

12.

όσον αφορά τους χοίρους πάχυνσης, κριτήρια για ελεγχόμενες συνθήκες στέγασης και ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής·

13.

κριτήρια για την ταξινόμηση των ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια σε συνεργασία με το αρμόδιο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων:

α)

οριακών τιμών και μεθόδων ανάλυσης για άλλες θαλάσσιες βιοτοξίνες·

β)

διαδικασιών ανίχνευσης ιών και ιολογικών προτύπων

και

γ)

σχεδίων δειγματοληψίας καθώς και μεθόδων και ορίων ανοχής αναλύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται για να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια·

14.

οργανοληπτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της φρεσκότητας των αλιευτικών προϊόντων·

15.

όρια των αναλύσεων, μέθοδοι ανάλυσης και δειγματοληπτικά σχέδια για τους επισήμους ελέγχους αλιευτικών προϊόντων που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος ΙΙΙ, καθώς και για τα παράσιτα και τους περιβαλλοντικούς ρύπους·

16.

η μέθοδος με την οποία η Επιτροπή θα καταστήσει καταλόγους τρίτων χωρών και εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες διαθέσιμους στο κοινό σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 13 και 15·

17.

υποδείγματα εγγράφων και κριτήρια για τη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων·

18.

κριτήρια για τον καθορισμό του κινδύνου που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα·

19.

ειδικοί όροι εισαγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που λαμβάνουν υπόψη τους συναφείς κινδύνους, τις πληροφορίες που παρείχαν σχετικές τρίτες χώρες και, εφόσον είναι απαραίτητο, τα αποτελέσματα των κοινοτικών ελέγχων που διεξάγονται σε αυτές τις τρίτες χώρες. Οι εν λόγω ειδικοί όροι εισαγωγής είναι δυνατόν να καθορίζονται για ένα μόνο προϊόν ζωικής προέλευσης ή για μια ομάδα προϊόντων. Μπορούν να ισχύσουν σε μία μόνο τρίτη χώρα, σε περιφέρειες τρίτης χώρας ή σε ομάδα τρίτων χωρών

και

20.

οι όροι που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτη χώρα ή περιφέρεια τρίτης χώρας βάσει εφαρμογής συμφωνίας ισοδυναμίας ή κατόπιν ικανοποιητικού ελέγχου, με τα οποία αναγνωρίζεται ότι τα μέτρα που ισχύουν στην εν λόγω τρίτη χώρα ή περιφέρεια παρέχουν εγγυήσεις ισοδύναμες προς εκείνες που ισχύουν στην Κοινότητα, εάν η τρίτη χώρα παρέχει σχετικά με αυτό αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 19

Μόνιμη επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που θεσπίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 20

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων

Η Επιτροπή διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων για τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όταν είναι απαραίτητο, και ιδίως:

1.

πριν προτείνει τροποποίηση των ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τις διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή, οι οποίες προβλέπονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι·

2.

πριν προτείνει τροποποίηση των κανόνων του παραρτήματος Ι τμήμα IV κεφάλαιο ΙΧ, όσον αφορά το κρέας των ζώων, στα οποία η επιθεώρηση μετά τη σφαγή απεκάλυψε αλλοιώσεις που δηλώνουν μόλυνση από βρουκέλωση ή φυματίωση

και

3.

πριν προτείνει εκτελεστικά μέτρα επί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 18 σημεία 5 έως 15.

Άρθρο 21

Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

1.   Το αργότερο 20 Μαΐου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έκθεση επισκόπησης της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή συνοδεύει, αν κρίνεται απαραίτητο, την έκθεση με κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν τεθεί σε ισχύ όλες οι ακόλουθες πράξεις:

α)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004·

β)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004

και

γ)

oδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (9).

Ωστόσο, τίθεται σε εφαρμογή το νωρίτερο την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 29 Απριλίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDOWELL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1.

Πέραν των γενικών απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 4 σχετικά με τους ελέγχους της ορθής πρακτικής υγιεινής, ο επίσημος κτηνίατρος εξακριβώνει τη διαρκή τήρηση από τις επιχειρήσεις τροφίμων των δικών τους διαδικασιών όσον αφορά οποιαδήποτε συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, χειρισμό, μεταποίηση και χρήση ή διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υλικών κινδύνου για τα οποία η επιχείρηση τροφίμων ευθύνεται.

2.

Πέραν των γενικών απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 5 σχετικά με τους ελέγχους των αρχών που βασίζονται στο σύστημα HACCP, ο επίσημος κτηνίατρος ελέγχει αν οι διαδικασίες της επιχείρησης τροφίμων εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι το κρέας:

α)

δεν περιέχει παθοφυσιολογικές ανωμαλίες ή αλλοιώσεις·

β)

δεν φέρει περιττωματική ή άλλη μόλυνση

και

γ)

δεν περιέχει ειδικά υλικά κινδύνου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας, και έχει παραχθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τις ΜΣΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατά τη άσκηση των καθηκόντων επιθεώρησης σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ελεγκτικών καθηκόντων που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 και το κεφάλαιο Ι του παρόντος παραρτήματος. Όπου κρίνεται απαραίτητο, υποχρεούται να προσδιορίσει ανάλογα τα οικεία καθήκοντα επιθεώρησης.

Α.   Πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα

1.

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να ελέγχει και να αναλύει τις σχετικές πληροφορίες που λαμβάνονται από τα αρχεία της εκμετάλλευσης προέλευσης των ζώων που προορίζονται για σφαγή και να λάβει υπόψη τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα του ελέγχου και της ανάλυσης αυτής κατά την διενέργεια των επιθεωρήσεων προ και μετά τη σφαγή.

2.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων επιθεώρησης, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα επίσημα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα ζώα και τυχόν δηλώσεις κτηνιάτρων που πραγματοποιούν ελέγχους σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων κτηνιάτρων και των εγκεκριμένων κτηνιάτρων.

3.

Όταν οι επιχειρήσεις τροφίμων που συμμετέχουν στην τροφική αλυσίδα λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας των τροφίμων, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα συστήματα, ιδιωτικά συστήματα ελέγχου, πιστοποίηση ανεξάρτητων τρίτων οργανισμών ή άλλα μέσα, και όταν τα μέτρα αυτά είναι τεκμηριωμένα και τα ζώα που καλύπτονται από τα συστήματα αυτά ταυτοποιούνται σαφώς, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να λάβει υπόψη του τα στοιχεία αυτά κατά την άσκηση των καθηκόντων επιθεώρησης και κατά την αναθεώρηση των διαδικασιών HACCP.

B.   Επιθεώρηση πριν από τη σφαγή

1.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5:

α)

ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να διενεργεί επιθεώρηση πριν από τη σφαγή σε όλα τα ζώα προτού σφαγούν·

β)

η επιθεώρηση αυτή πρέπει να διενεργείται εντός 24 ωρών από την άφιξη στο σφαγείο και εντός 24 ωρών πριν τη σφαγή.

Επιπλέον, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να ζητήσει τη διενέργεια επιθεώρησης ανά πάσα άλλη στιγμή.

2.

Κατά την επιθεώρηση πριν από τη σφαγή πρέπει ιδίως να διαπιστώνεται, όσον αφορά τα συγκεκριμένα επιθεωρούμενα ζώα, εάν υπάρχουν ενδείξεις:

α)

ότι δεν έγινε η ορθή μεταχείριση των ζώων,

ή

β)

οποιασδήποτε πάθησης που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, αποδιδομένης ιδιαίτερης προσοχής στον εντοπισμό ζωονόσων και νόσων του καταλόγου Α και, ανάλογα με την περίπτωση, του καταλόγου Β του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΔΓΕ).

3.

Πέραν της συνήθους επιθεώρησης πριν από τη σφαγή, ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να πραγματοποιεί κλινική επιθεώρηση όλων των ζώων, τα οποία έχουν θέσει κατά μέρος η επιχείρηση τροφίμων ή ένας επίσημος βοηθός.

4.

Σε περίπτωση επείγουσας σφαγής εκτός του σφαγείου και αγρίων θηραμάτων, ο επίσημος κτηνίατρος του σφαγείου ή της εγκατάστασης χειρισμού θηραμάτων υποχρεούται να εξετάζει τη δήλωση που συνοδεύει το σώμα του ζώου, η οποία εκδίδεται από τον κτηνίατρο ή το εκπαιδευμένο άτομο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

5.

Εφόσον προβλέπεται από το τμήμα III κεφάλαιο II, ή από το τμήμα IV, η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή επιτρέπεται να διενεργείται στην εκμετάλλευση προέλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επίσημος κτηνίατρος του σφαγείου υποχρεούται να διενεργεί επιθεώρηση πριν από τη σφαγή μόνον όταν και στο μέτρο που ορίζεται.

Γ.   Ορθή μεταχείριση των ζώων

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες για την ορθή μεταχείριση των ζώων, όπως είναι οι κανόνες που αφορούν την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και κατά την μεταφορά.

Δ.   Επιθεώρηση μετά τη σφαγή

1.

Τα σφάγια και τα συναφή εντόσθια πρέπει να υποβάλλονται χωρίς καθυστέρηση σε επιθεώρηση μετά τη σφαγή. Πρέπει να εξετάζονται όλες οι εξωτερικές επιφάνειες. Για τον σκοπό αυτόν, ενδέχεται να απαιτούνται στοιχειώδεις χειρισμοί του σφαγίου και των εντοσθίων ή ειδικός τεχνικός εξοπλισμός. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στον εντοπισμό ζωονόσων, και νόσων του καταλόγου Α και, ανάλογα με την περίπτωση, του καταλόγου Β του ΔΓΕ. Η ταχύτητα της γραμμής σφαγής και ο αριθμός του παριστάμενου προσωπικού επιθεώρησης πρέπει να επιτρέπουν την ορθή επιθεώρηση.

2.

Πρέπει να πραγματοποιούνται πρόσθετες εξετάσεις, όπως ψηλάφηση και τομή τμημάτων του σφαγίου και των εντοσθίων, καθώς και εργαστηριακοί έλεγχοι όταν κρίνεται αναγκαίο:

α)

για να επιτευχθεί σαφής διάγνωση,

ή

β)

για να ανιχνευθεί:

i)

η παρουσία κάποιας νόσου των ζώων·

ii)

η παρουσία καταλοίπων ή προσμείξεων που υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία·

iii)

η μη συμμόρφωση με μικροβιολογικά κριτήρια,

ή

iv)

άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να επιβάλλουν το χαρακτηρισμό του κρέατος ως ακατάλληλου για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή περιορισμούς της χρήσης του,

ιδίως στην περίπτωση ζώων που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή.

3.

Ο επίσημος κτηνίατρος απαιτεί τα σφάγια των κατοικίδιων μόνοπλων, των βοοειδών ηλικίας μεγαλύτερης των έξι μηνών και των κατοικίδιων χοίρων ηλικίας μεγαλύτερης των τεσσάρων εβδομάδων, να υποβάλλονται για επιθεώρηση μετά τη σφαγή τεμαχισμένα σε δύο ημιμόρια κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Εάν απαιτείται για την επιθεώρηση, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί επίσης να ζητήσει τον κατά μήκος τεμαχισμό της κεφαλής ή του σφαγίου. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνηθειών διατροφής, των τεχνολογικών εξελίξεων ή των ειδικών υγειονομικών συνθηκών, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει την υποβολή για επιθεώρηση σφαγίων κατοικίδιων μόνοπλων, βοοειδών ηλικίας μεγαλύτερης των έξι μηνών και κατοικίδιων χοίρων ηλικίας μεγαλύτερης των τεσσάρων εβδομάδων χωρίς να έχουν τεμαχιστεί σε δύο ημιμόρια.

4.

Κατά την επιθεώρηση πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μόλυνσης του κρέατος από ενέργειες όπως η ψηλάφηση, ο τεμαχισμός ή η τομή.

5.

Σε περίπτωση διενέργειας επείγουσας σφαγής, το σφάγιο υποβάλλεται το συντομότερο δυνατό σε έλεγχο μετά τη σφαγή σύμφωνα με τα σημεία 1 έως 4, προτού διατεθεί για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ε.   Ειδικά υλικά κινδύνου και άλλα ζωικά υποπροϊόντα

Σύμφωνα με τους ειδικούς κοινοτικούς κανόνες για τα ειδικά υλικά κινδύνου και τα άλλα ζωικά υποπροϊόντα, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να ελέγχει την αφαίρεση, τον διαχωρισμό και, όταν ενδείκνυται, τη σήμανση των προϊόντων αυτών. Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση τροφίμων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η μόλυνση του κρέατος από ειδικά υλικά κινδύνου κατά τη σφαγή (συμπεριλαμβανομένης της αναισθητοποίησης) και την αφαίρεση των ειδικών υλικών κινδύνου.

ΣΤ.   Εργαστηριακοί έλεγχοι

1.

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι διενεργούνται δειγματοληψίες και τα δείγματα ταυτοποιούνται, διεκπεραιώνονται και αποστέλλονται στο κατάλληλο εργαστήριο στα πλαίσια:

α)

της παρακολούθησης και του ελέγχου των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων·

β)

των ειδικών εργαστηριακών ελέγχων για τη διάγνωση ΜΣΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10)

γ)

της ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών ή προϊόντων και του ελέγχου των ουσιών που υπόκεινται σε ρυθμίσεις, ιδίως στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων για την ανίχνευση καταλοίπων που αναφέρονται στην οδηγία 96/23/ΕΚ (11),

και

δ)

της ανίχνευσης νόσων του καταλόγου Α και, ανάλογα με την περίπτωση, του καταλόγου Β του ΔΓΕ.

2.

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι διενεργούνται οι τυχόν άλλοι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

1.

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να επιβλέπει τη σήμανση καταλληλότητας και τα χρησιμοποιούμενα σήματα.

2.

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει, μεταξύ άλλων, ώστε:

α)

το σήμα καταλληλότητας να επιτίθεται μόνον σε ζώα (κατοικίδια οπληφόρα, εκτρεφόμενα θηλαστικά θηράματα πλην των λαγομόρφων και των μεγάλων αγρίων θηραμάτων) που έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση πριν και μετά τη σφαγή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι να χαρακτηριστεί το κρέας ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Εντούτοις, το σήμα καταλληλότητας μπορεί να επιτίθεται πριν από την εξαγωγή των αποτελεσμάτων τυχόν εξετάσεων για τριχινίαση, εφόσον ο επίσημος κτηνίατρος βεβαιωθεί ότι το κρέας του εν λόγω ζώου θα διατεθεί στην αγορά μόνο, εάν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά

και

β)

η σήμανση καταλληλότητας πραγματοποιείται στην εξωτερική επιφάνεια του σφαγίου, με σφραγίδα μελάνης ή με πύρινη σφραγίδα, και κατά τέτοιον τρόπο ώστε, εάν τα σφάγια τεμαχιστούν σε ημιμόρια ή τεταρτημόρια ή εάν τα ημιμόρια τεμαχιστούν σε τρία τεμάχια, κάθε τεμάχιο να φέρει σήμα καταλληλότητας.

3.

Το σήμα καταλληλότητας πρέπει να έχει σχήμα ωοειδές, πλάτους τουλάχιστον 6,5 cm και ύψους τουλάχιστον 4,5 cm, να φέρει δε με πλήρως ευανάγνωστα στοιχεία τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το σήμα πρέπει να φέρει το όνομα της χώρας, στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση, το οποίο μπορεί να αναγράφεται είτε ολογράφως με κεφαλαία είτε ως κωδικός με δύο γράμματα, σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ISO.

Για τα κράτη μέλη, οι κωδικοί αυτοί είναι: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE και UK·

β)

και το σήμα πρέπει να φέρει τον αριθμό έγκρισης του σφαγείου·

γ)

όταν επιτίθεται σε σφαγείο εντός της Κοινότητας, το σήμα πρέπει να περιλαμβάνει τη συντομογραφία CE, EC, EF, EG, EK ή EY.

4.

Τα γράμματα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 0,8 cm, τα δε ψηφία τουλάχιστον 1 cm. Επιτρέπεται να μειώνονται οι διαστάσεις και τα στοιχεία της σήμανσης για την υγειονομική σήμανση των αμνών, των εριφίων και των χοιριδίων.

5.

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στο σήμα καταλληλότητας πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση χρωστικών ουσιών στα τρόφιμα.

6.

Το σήμα καταλληλότητας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μνεία του επίσημου κτηνιάτρου που διενήργησε την υγειονομική επιθεώρηση του κρέατος. Οι αρμόδιες αρχές και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν υλικά που είχαν παραγγείλει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, έως ότου εξαντληθούν ή χρειαστούν αντικατάσταση.

7.

Το κρέας ζώων που υποβλήθηκαν σε επείγουσα σφαγή εκτός σφαγείου πρέπει να φέρει ειδικό σήμα καταλληλότητας το οποίο να είναι τέτοιο, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση ούτε με το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο ούτε με το σήμα αναγνώρισης που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

8.

Το κρέας άγριων θηραμάτων που δεν έχουν υποστεί εκδορά δεν επιτρέπεται να φέρει σήμα καταλληλότητας εκτός εάν, μετά την εκδορά σε εγκατάσταση χειρισμού θηραμάτων, έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση μετά τη σφαγή και έχει χαρακτηριστεί κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

9.

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανόνων για την υγεία των ζώων σχετικά με τη σήμανση καταλληλότητας.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

1.

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να καταγράφει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων επιθεώρησης.

2.

α)

Εάν οι επιθεωρήσεις αποκαλύπτουν παρουσία νόσου ή πάθησης που είναι δυνατόν να επηρεάσει τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή να θέσει σε κίνδυνο την καλή διαβίωση των ζώων, ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να ενημερώνει τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων.

β)

Εάν το εντοπισθέν πρόβλημα ανακύψει σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να ενημερώσει τον κτηνίατρο που επιβλέπει την εκμετάλλευση προέλευσης, την επιχείρηση τροφίμων που είναι αρμόδια για την εκμετάλλευση προέλευσης (υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επηρεάζουν μελλοντικές δικαστικές διαδικασίες) και, εφόσον συντρέχει λόγος, την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της εκμετάλλευσης προέλευσης ή της περιοχής θήρας.

γ)

Εάν τα εν λόγω ζώα έχουν εκτραφεί σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση. Η αρμόδια αυτή αρχή υποχρεούται να λάβει τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία.

3.

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων πρέπει να καταχωρίζονται σε σχετικές βάσεις δεδομένων.

4.

Εάν ο επίσημος κτηνίατρος, κατά την πραγματοποίηση της προ ή μετά τη σφαγή επιθεώρησης ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας επιθεώρησης διαπιστώσει ότι υπάρχουν υπόνοιες για την παρουσία οποιουδήποτε μολυσματικού παράγοντα του καταλόγου Α του ΔΓΕ ή, εφόσον ενδείκνυται, του καταλόγου Β του ΔΓΕ, ο επίσημος κτηνίατρος ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή και αμφότεροι λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και προφυλάξεις για να αποτρέψουν την πιθανή εξάπλωση του μολυσματικού παράγοντα σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

1.

Ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να εξακριβώνει ότι τα ζώα σφάζονται μόνο αν ο υπεύθυνος του σφαγείου έχει λάβει και ελέγξει τις σχετικές πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα.

2.

Εντούτοις, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να επιτρέψει τη σφαγή των ζώων εντός του σφαγείου ακόμη και αν δεν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι σχετικές πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα πρέπει να παρέχονται πριν δοθεί έγκριση για κατανάλωση του σφαγίου από τον άνθρωπο. Μέχρις ότου ληφθεί τελική απόφαση, τα σφάγια αυτά και τα εντόσθιά τους πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά από το υπόλοιπο κρέας.

3.

Όταν οι σχετικές πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα δεν είναι διαθέσιμες εντός 24 ωρών από την άφιξη του ζώου στο σφαγείο, όλο το κρέας του ζώου πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Εάν το ζώο δεν έχει σφαγεί ακόμα, πρέπει να θανατωθεί χωριστά από άλλα ζώα.

4.

Όταν από τα μητρώα, τα έγγραφα ή τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν τα ζώα προκύπτει ότι:

α)

τα ζώα προέρχονται από εκμετάλλευση ή από περιοχή, στην οποία έχει επιβληθεί απαγόρευση της μετακίνησης ή άλλοι περιορισμοί για λόγους προστασίας της υγείας των ζώων ή της δημόσιας υγείας·

β)

δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες που αφορούν τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων,

ή

γ)

υπάρχει άλλη πάθηση που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων,

τα ζώα μπορούν να γίνονται δεκτά για σφαγή μόνον σύμφωνα με διαδικασίες, τις οποίες θεσπίζει η κοινοτική νομοθεσία για την εξάλειψη οποιωνδήποτε κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.

Εάν τα ζώα βρίσκονται ήδη στο σφαγείο, πρέπει να θανατώνονται χωριστά και να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, λαμβάνονται δε, όπου χρειάζεται, οι αναγκαίες προφυλάξεις για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων. Οσάκις κρίνεται αναγκαίο από τον επίσημο κτηνίατρο, πρέπει να διεξάγονται επίσημοι έλεγχοι στην εκμετάλλευση προέλευσης.

5.

Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να λάβει τα προσήκοντα μέτρα, εάν διαπιστώσει ότι τα μητρώα, τα έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν τα ζώα δεν αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην εκμετάλλευση προέλευσης ή στην πραγματική κατάσταση των ζώων ή αποσκοπούν στην εσκεμμένη παραπλάνηση του επίσημου κτηνιάτρου. Η αρμόδια αρχή οφείλει να λαμβάνει μέτρα κατά της επιχείρησης τροφίμων που έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης προέλευσης των ζώων ή καθ’ οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου. Τα μέτρα αυτά μπορούν ιδίως να συνίστανται σε πρόσθετους ελέγχους. Οι δαπάνες των πρόσθετων αυτών ελέγχων βαρύνουν την επιχείρηση τροφίμων που έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης προέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

1.

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να ελέγχει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης τροφίμων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ζώα που γίνονται δεκτά προς σφαγή για κατανάλωση από τον άνθρωπο ταυτοποιούνται ορθώς. Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τα ζώα των οποίων η ταυτότητα δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί ευλόγως θανατώνονται χωριστά και χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Οσάκις κρίνεται αναγκαίο από τον επίσημο κτηνίατρο, πρέπει να διεξάγονται επίσημοι έλεγχοι στην εκμετάλλευση προέλευσης.

2.

Όταν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι ορθής μεταχείρισης των ζώων, τα άλογα μπορούν να υποβάλλονται σε σφαγή εντός του σφαγείου, ακόμη και αν δεν έχουν παρασχεθεί οι απαιτούμενες από το νόμο πληροφορίες σχετικά με την αναγνώρισή τους. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται προτού επιτραπεί να χαρακτηριστεί το σφάγιο κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν και στην περίπτωση επείγουσας σφαγής αλόγων εκτός του σφαγείου.

3.

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να ελέγχει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης τροφίμων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ζώα, στα οποία η κατάσταση του δέρματος ή της δοράς είναι τέτοια που δημιουργεί απαράδεκτο κίνδυνο μόλυνσης του κρέατος κατά τη σφαγή, δεν σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, εκτός εάν έχουν καθαριστεί εκ των προτέρων.

4.

Ζώα που πάσχουν από νόσο ή πάθηση η οποία μπορεί να μεταδοθεί στα ζώα ή στον άνθρωπο μέσω του χειρισμού ή της κατανάλωσης κρέατος, και, γενικά, ζώα τα οποία παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα συστημικής νόσου ή απίσχνασης, δεν πρέπει να σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Τα ζώα αυτά πρέπει να σφάζονται χωριστά, υπό συνθήκες που δεν δημιουργούν κίνδυνο μόλυνσης για τα άλλα ζώα ή σφάγια, και να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

5.

H σφαγή των ζώων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχουν από νόσο ή πάθηση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, πρέπει να αναβάλλεται. Τα ζώα αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε λεπτομερή εξέταση πριν από τη σφαγή, προκειμένου να γίνει διάγνωση. Επί πλέον, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να αποφασίσει, εάν πρέπει να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις προς συμπλήρωση της επιθεώρησης μετά τη σφαγή. Εάν χρειάζεται, τα ζώα πρέπει να σφάζονται ξεχωριστά ή στο τέλος της κανονικής διαδικασίας σφαγής, αφού ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθεί η μόλυνση άλλου κρέατος.

6.

Ζώα που μπορεί να περιέχουν κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία, ή κατάλοιπα απαγορευμένων ουσιών πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ.

7.

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να επιβάλλει τους όρους μεταχείρισης των ζώων στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος για την εξάλειψη ή τον έλεγχο μιας συγκεκριμένης νόσου, όπως η βρουκέλωση ή η φυματίωση, ή ζωονοσογόνων παραγόντων όπως η σαλμονέλα, και να έχει την άμεση επίβλεψη. Η αρμόδια αρχή οφείλει να καθορίζει τις συνθήκες, υπό τις οποίες είναι δυνατή η σφαγή αυτών των ζώων. Οι εν λόγω συνθήκες πρέπει να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της μόλυνσης άλλων ζώων και του κρέατος άλλων ζώων.

8.

Τα ζώα τα οποία μεταφέρονται σε σφαγείο για σφαγή πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να σφάζονται σε αυτό. Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως η σοβαρή μηχανική βλάβη στις εγκαταστάσεις του σφαγείου, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να επιτρέψει την άμεση μεταφορά των ζώων σε άλλο σφαγείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

1.

Εάν οι κανόνες που αφορούν την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωση δεν τηρούνται, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να εξακριβώσει, αν η επιχείρηση τροφίμων λαμβάνει αμέσως τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα, ώστε αυτό να μην επαναληφθεί.

2.

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να λαμβάνει με αναλογικό και προοδευτικό τρόπο εκτελεστικά μέτρα, τα οποία εκτείνονται από την έκδοση οδηγιών, έως την επιβράδυνση και διακοπή της παραγωγής, αναλόγως της φύσεως και της σοβαρότητας του προβλήματος.

3.

Όταν ενδείκνυται, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να ενημερώνει άλλες αρμόδιες αρχές για προβλήματα ορθής μεταχείρισης των ζώων.

4.

Όταν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώνει ότι οι κανόνες που αφορούν την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά δεν τηρούνται, οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

5.

Όταν:

α)

ένας επίσημος βοηθός διενεργεί ελέγχους των συνθηκών διαβίωσης των ζώων σύμφωνα με τα τμήματα ΙΙΙ ή IV

και

β)

κατά τους ελέγχους αυτούς οι κανόνες προστασίας των ζώων διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται,

ο επίσημος βοηθός ενημερώνει αμέσως τον επίσημο κτηνίατρο και, σε επείγουσες περιπτώσεις, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στα σημεία 1 έως 4, μέχρις ότου έλθει ο επίσημος κτηνίατρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΕΑΣ

1.

Το κρέας χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο εάν:

α)

προέρχεται από ζώα που δεν υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή, εκτός από άγρια θηράματα·

β)

προέρχεται από ζώα, των οποίων τα εντόσθια δεν υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση μετά τη σφαγή, εκτός αν προβλέπει άλλως ο παρών κανονισμός ή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004·

γ)

προέρχεται από νεκρά πριν από τη σφαγή, θνησιγενή, αγέννητα ζώα ή ζώα που σφάχτηκαν σε ηλικία μικρότερη των επτά ημερών·

δ)

προκύπτει από τον καθαρισμό των σημείων σφαγής/αφαίμαξης·

ε)

προέρχεται από ζώα που πάσχουν από νόσο του καταλόγου Α ή, ανάλογα με την περίπτωση, του καταλόγου Β του ΔΓΕ, εκτός εάν το τμήμα IV προβλέπει άλλως·

στ)

προέρχεται από ζώα που πάσχουν από γενικευμένη νόσο, όπως γενικευμένη σηψαιμία, πυαιμία, τοξιναιμία ή ιαιμία·

ζ)

δεν τηρεί τα μικροβιολογικά κριτήρια που θεσπίζονται δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας, για τον καθορισμό του εάν το τρόφιμο μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά·

η)

παρουσιάζει παρασιτική μόλυνση, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο τμήμα IV·

θ)

περιέχει κατάλοιπα ή προσμίξεις σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία. Τυχόν υπέρβαση του σχετικού κοινοτικού επιπέδου πρέπει να οδηγεί σε πρόσθετες αναλύσεις όποτε χρειάζεται·

ι)

με την επιφύλαξη ειδικότερης κοινοτικής νομοθεσίας, προέρχεται από ζώα ή σφάγια που περιέχουν κατάλοιπα απαγορευμένων ουσιών ή από ζώα, στα οποία έχουν χορηγηθεί απαγορευμένες ουσίες·

ια)

αποτελείται από το ήπαρ και τους νεφρούς ζώων ηλικίας άνω των δύο ετών που προέρχονται από περιοχές, στις οποίες η εφαρμογή των προγραμμάτων που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 96/23/ΕΚ, έχει αποκαλύψει τη γενικευμένη παρουσία βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον·

ιβ)

έχει υποβληθεί παράνομα σε επεξεργασία με απολυμαντικές ουσίες·

ιγ)

έχει υποβληθεί παράνομα σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ή υπεριώδη ακτινοβολία

ιδ)

περιέχει ξένα σώματα (εκτός, στην περίπτωση των άγριων θηραμάτων από υλικό, που χρησιμοποιήθηκε για το κυνήγι του ζώου)·

ιε)

υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας που ορίζονται δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας·

ιστ)

εμφανίζει παθοφυσιολογικές αλλοιώσεις, ανωμαλίες στη σύσταση, ανεπαρκή αφαίμαξη (πλην των άγριων θηραμάτων) ή οργανοληπτικές ανωμαλίες, ιδίως δε έντονη γενετήσια οσμή·

ιζ)

προέρχεται από απισχνασμένα ζώα·

ιη)

περιέχει ειδικά υλικά κινδύνου, εκτός εάν προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία·

ιθ)

παρουσιάζει μόλυνση από ακαθαρσίες, περιττώματα, ή άλλη αιτία·

κ)

αποτελείται από αίμα που ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων λόγω της κατάστασης της υγείας ενός οιουδήποτε ζώου, από το οποίο προέρχεται, ή λόγω μόλυνσης προερχόμενης από τη διαδικασία σφαγής·

κα)

κατά τη γνώμη του επίσημου κτηνιάτρου, ύστερα από την εξέταση όλων των σχετικών πληροφοριών, ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή κρίνεται για άλλους λόγους ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

2.

Ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να επιβάλλει όρους, όσον αφορά τη χρήση κρέατος που προέρχεται από ζώα που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή εκτός σφαγείου.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

Επίσημοι βοηθοί επιτρέπεται να επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο σε όλα τα καθήκοντα, με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών και τυχόν ειδικών κανόνων που ορίζονται στο τμήμα IV:

1.

όσον αφορά τα ελεγκτικά καθήκοντα, οι επίσημοι βοηθοί επιτρέπεται απλώς να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές υγιεινής και τις διαδικασίες HACCP·

2.

όσον αφορά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή στο σφαγείο και τους ελέγχους που αφορούν την ορθή μεταχείριση των ζώων, οι επίσημοι βοηθοί επιτρέπεται να διενεργούν απλώς αρχικό έλεγχο των ζώων και να βοηθούν σε καθαρά πρακτικά καθήκοντα

και

3.

όσον αφορά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να ελέγχει τακτικά την εργασία των επίσημων βοηθών και, στην περίπτωση ζώων που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή εκτός σφαγείου, να διενεργεί ο ίδιος την επιθεώρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

1.

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι είναι παρών ένας τουλάχιστον επίσημος κτηνίατρος:

α)

στα σφαγεία, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιθεώρησης πριν και μετά τη σφαγή

και

β)

στις εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιθεώρησης μετά τη σφαγή.

2.

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή δύναται να προσαρμόζει την προσέγγιση αυτήν σε ορισμένα σφαγεία και εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων που προσδιορίζονται βάσει ανάλυσης κινδύνου και σύμφωνα με τυχόν κριτήρια που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 σημείο 3. Στις περιπτώσεις αυτές:

α)

ο επίσημος κτηνίατρος δεν απαιτείται να είναι παρών κατά την προ της σφαγής επιθεώρηση στο σφαγείο, εάν:

i)

ένας επίσημος κτηνίατρος ή ένας εγκεκριμένος κτηνίατρος διενήργησε την προ της σφαγής επιθεώρηση στην εκμετάλλευση προέλευσης, ήλεγξε τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα και διαβίβασε τα αποτελέσματα του ελέγχου στον επίσημο βοηθό στο σφαγείο·

ii)

ο επίσημος βοηθός στο σφαγείο έχει βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα δεν επισημαίνουν την ύπαρξη πιθανού προβλήματος για την ασφάλεια τροφίμων και ότι η γενική κατάσταση της υγείας και οι συνθήκες διαβίωσης του ζώου είναι ικανοποιητικές,

και

iii)

ο επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνεται τακτικά ότι ο επίσημος βοηθός διενεργεί όπως πρέπει τους ελέγχους αυτούς·

β)

ο επίσημος κτηνίατρος δεν απαιτείται να είναι συνεχώς παρών κατά τη μετά τη σφαγή επιθεώρηση εάν:

i)

επίσημος βοηθός διενεργεί τη μετά τη σφαγή επιθεώρηση και θέτει κατά μέρος το κρέας που παρουσιάζει ανωμαλίες και όλο το λοιπό κρέας του ίδιου ζώου·

ii)

το κρέας αυτό εν συνεχεία επιθεωρείται στο σύνολό του από τον επίσημο κτηνίατρο,

και

iii)

ο επίσημος βοηθός καταγράφει τις διαδικασίες που ακολουθεί καθώς και τα ευρήματά του κατά τρόπο που επιτρέπει στον επίσημο κτηνίατρο να κρίνει ότι τηρούνται οι κανόνες.

Ωστόσο, στην περίπτωση των πουλερικών και των λαγομόρφων, ο επίσημος βοηθός μπορεί να απορρίπτει το κρέας που παρουσιάζει ανωμαλίες και, με την επιφύλαξη του τμήματος IV, ο επίσημος κτηνίατρος δεν υποχρεούται να επιθεωρεί συστηματικά το κρέας αυτό στο σύνολό του.

3.

Η ευελιξία που αναφέρεται στο σημείο 2 δεν εφαρμόζεται:

α)

σε ζώα που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή·

β)

σε ζώα που κρίνονται ύποπτα ότι πάσχουν από νόσο ή πάθηση που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του ανθρώπου·

γ)

σε βοοειδή από αγέλες που δεν έχουν χαρακτηριστεί επισήμως απαλλαγμένες από φυματίωση

δ)

σε βοοειδή και αιγοπρόβατα από αγέλες που δεν έχουν χαρακτηριστεί επισήμως απαλλαγμένες από βρουκέλωση·

ε)

σε περίπτωση εμφάνισης νόσου του καταλόγου Α ή, ενδεχομένως, του καταλόγου B του ΔΓΕ. Αυτό αφορά ζώα επιρρεπή στη συγκεκριμένη νόσο και ζώα τα οποία προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου (12)

στ)

όταν απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι προκειμένου να ληφθούν υπόψη αναδυόμενες νόσοι ή συγκεκριμένες νόσοι του καταλόγου Β.

4.

Στα εργαστήρια τεμαχισμού, η αρμόδια αρχή υποχρεούται να διασφαλίζει την παρουσία επίσημου κτηνιάτρου ή επίσημου βοηθού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του κρέατος, με τη δέουσα συχνότητα, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

Α.   ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΛΑΓΟΜΟΡΦΩΝ

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την ανάθεση των δραστηριοτήτων που ασκούν οι επίσημοι ειδικευμένοι βοηθοί στο πλαίσιο του ελέγχου της παραγωγής κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων στο προσωπικό των σφαγείων. Εν προκειμένω ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

Εάν η επιχείρηση έχει εφαρμόσει με επιτυχία επί δώδεκα τουλάχιστον μήνες τις ορθές υγειονομικές πρακτικές, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού και τις διαδικασίες HACCP, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει να εκτελούν υπάλληλοι της επιχείρησης καθήκοντα των επίσημων ειδικευμένων βοηθών, υπό την εποπτεία, την καθοδήγηση και με ευθύνη του επίσημου κτηνίατρου, και να συμμετέχουν στην ανεξάρτητη ομάδα επιθεώρησης της αρμόδιας αρχής στην επιχείρηση, εφόσον έχουν καταρτισθεί με παρόμοιο τρόπο όπως οι επίσημοι βοηθοί και έχουν υποβληθεί στις ίδιες εξετάσεις. Ο επίσημος κτηνίατρος είναι σε αυτήν την περίπτωση παρών καθ’ όλη τη διάρκεια της επιθεώρησης πριν και μετά τη σφαγή, επιβλέπει αυτές τις δραστηριότητες και διενεργεί τακτικά ελέγχους επιδόσεων για να διασφαλίσει ότι οι επιδόσεις του προσωπικού του σφαγείου ανταποκρίνονται στα ειδικά κριτήρια που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή και τεκμηριώνει τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων επιδόσεων. Λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους επιδόσεων θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18. Σε περίπτωση που οι συνθήκες υγιεινής της επιχείρησης επιδεινώνονται ως αποτέλεσμα της εργασίας αυτού του προσωπικού ή σε περίπτωση που αυτό το προσωπικό δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του ή εκτελεί τα καθήκοντά του με τρόπο ο οποίος δεν κρίνεται ικανοποιητικός από την αρμόδια αρχή, αντικαθίσταται από επίσημους ειδικευμένους βοηθούς.

Εξάλλου, στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων παραγωγής και ελέγχου και η επιχείρηση που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει υπαλλήλους της για τους ελέγχους θα πρέπει να διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

β)

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποφασίζει καταρχήν και κατά περίπτωση εάν θα επιτρέψει την εφαρμογή του προαναφερόμενου συστήματος. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος αποφασίσει καταρχήν να εφαρμόσει αυτό το σύστημα, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με αυτήν την απόφαση και με τους συναφείς όρους. Για τις επιχειρήσεις τροφίμων κράτους μέλους, στο οποίο εφαρμόζεται το προαναφερόμενο σύστημα, υπάρχει ελευθερία επιλογής ως προς την πραγματική εφαρμογή του συστήματος. Οι επιχειρήσεις τροφίμων δεν αναγκάζονται από την αρμόδια αρχή να εφαρμόσουν το προαναφερόμενο σύστημα. Εάν η αρμόδια αρχή δεν έχει πειστεί ότι μια επιχείρηση τροφίμων πληροί τις απαιτήσεις, το σύστημα δεν εφαρμόζεται στην εν λόγω επιχείρηση. Προκειμένου αυτό να αξιολογηθεί, η αρμόδια αρχή διενεργεί ανάλυση της τεκμηρίωσης της παραγωγής και των ελέγχων, του τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, της μέχρι τώρα τήρησης των διατάξεων, της πραγματογνωσίας, της επαγγελματικής δεοντολογίας και του αισθήματος ευθύνης του προσωπικού του σφαγείου όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων καθώς και άλλων σχετικών πληροφοριών.

Β.   ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το προσωπικό του σφαγείου που έχει λάβει ειδική κατάρτιση, υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου, δύναται, υπό την ευθύνη και την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου, να διενεργεί ειδικές δειγματοληψίες και ελέγχους σε παντός είδους ζώα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α.   ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

1.

Η αρμόδια αρχή δύναται να διορίζει ως επισήμους κτηνιάτρους μόνον τους κτηνιάτρους που έχουν επιτύχει σε εξετάσεις οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.

2.

Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να διοργανώνει τις εξετάσεις. Σκοπός των εξετάσεων είναι να βεβαιωθεί η γνώση των ακόλουθων θεμάτων στο μέτρο που απαιτείται ανάλογα με το ιστορικό και τα προσόντα του κτηνιάτρου:

α)

εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την κτηνιατρική δημόσια υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, την ορθή μεταχείριση των ζώων και τις φαρμακευτικές ουσίες·

β)

αρχές της κοινής γεωργικής πολιτικής, μέτρα για την αγορά, επιστροφές κατά την εξαγωγή και ανίχνευση της απάτης (συμπεριλαμβανομένου του γενικού πλαισίου:ΠΟΕ, υγειονομική και φυτοϋγειονομική προστασία, Codex Alimentarius, ΔΓΕ)·

γ)

βασικές αρχές της επεξεργασίας τροφίμων και της τεχνολογίας τροφίμων·

δ)

αρχές, έννοιες και μέθοδοι ορθής παρασκευαστικής πρακτικής και διαχείρισης ποιότητας·

ε)

διαχείριση ποιότητας πριν τη συγκομιδή (ορθές γεωργικές πρακτικές)·

στ)

προώθηση και χρήση της υγιεινής τροφίμων και της ασφάλειας που αφορά τα τρόφιμα (ορθές πρακτικές υγιεινής)·

ζ)

αρχές, έννοιες και μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου·

η)

αρχές, έννοιες και μέθοδοι του συστήματος HACCP, χρήση του συστήματος HACCP σε όλη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων·

θ)

πρόληψη και έλεγχος των τροφιμογενών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου·

ι)

δυναμική των ζωικών πληθυσμών, όσον αφορά τη λοίμωξη και τη δηλητηρίαση·

ια)

διαγνωστική επιδημιολογία·

ιβ)

συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης·

ιγ)

έλεγχος και κανονιστική αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων·

ιδ)

αρχές και διαγνωστικές εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων ελέγχου·

ιε)

τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας σε σχέση με την κτηνιατρική δημόσια υγεία·

ιστ)

χειρισμός δεδομένων και εφαρμογές της βιοστατιστικής·

ιζ)

έρευνες για την εκδήλωση τροφιμογενών νόσων σε ανθρώπους·

ιη)

σχετικά ζητήματα που αφορούν τις ΜΣΕ·

ιθ)

προστασία των ζώων κατά την παραγωγή, τη μεταφορά και τη σφαγή·

κ)

περιβαλλοντικά θέματα που συνδέονται με την παραγωγή τροφίμων (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αποβλήτων)·

κα)

αρχή της προφύλαξης και ανησυχίες των καταναλωτών

και

κβ)

αρχές της κατάρτισης του προσωπικού που εργάζεται στην αλυσίδα παραγωγής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις στο πλαίσιο της βασικής κτηνιατρικής τους κατάρτισης, ή μέσω κατάρτισης που λαμβάνεται ή επαγγελματικής πείρας που αποκτάται μετά την απόκτηση διπλώματος κτηνιάτρου. Η αρμόδια αρχή δύναται να διοργανώνει διαφορετικές εξετάσεις, για να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό των υποψηφίων. Εντούτοις, όταν η αρμόδια αρχή βεβαιούται ότι ένας υποψήφιος έχει αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις στο πλαίσιο πανεπιστημιακού τίτλου ή συνεχίζοντας την εκπαίδευσή του μέχρι την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, δύναται να παραιτηθεί της απαίτησης των εξετάσεων.

3.

Ο κτηνίατρος πρέπει να είναι ικανός για διεπιστημονική συνεργασία.

4.

Επιπροσθέτως, κάθε επίσημος κτηνίατρος πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 200 ώρες δοκιμαστικής πρακτικής κατάρτισης προτού αρχίσει να εργάζεται ανεξάρτητα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο δόκιμος κτηνίατρος εργάζεται υπό την επίβλεψη υπηρετούντων επισήμων κτηνιάτρων σφαγείων, εργαστηρίων τεμαχισμού, σταθμών επιθεώρησης νωπού κρέατος και εκμεταλλεύσεων. Η κατάρτιση πρέπει να καλύπτει, ιδίως, τον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

5.

Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να εκσυγχρονίζει τις γνώσεις του και να ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις με τακτικές δραστηριότητες συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματική βιβλιογραφία. Ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει, όταν αυτό είναι δυνατόν, να αναλαμβάνει δραστηριότητες συνεχούς επιμόρφωσης σε ετήσια βάση.

6.

Οι κτηνίατροι που έχουν ήδη διοριστεί ως επίσημοι κτηνίατροι πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις στα θέματα που αναφέρονται στο σημείο 2. Εφόσον χρειάζεται, υποχρεούνται να αποκτούν τις γνώσεις αυτές μέσω δραστηριοτήτων συνεχούς κατάρτισης. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να λαμβάνει τα δέοντα προς τούτο μέτρα.

7.

Τα κράτη μέλη δύνανται, κατά παρέκκλιση από τα σημεία 1 έως 6, να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τους επίσημους κτηνίατρους που εργάζονται κατά μερική απασχόληση, και οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους των μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Β.   ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

1.

Η αρμόδια αρχή επιτρέπεται να διορίζει ως επίσημους βοηθούς μόνον τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε κατάρτιση και έχουν επιτύχει σε εξετάσεις, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

2.

Η αρμόδια αρχή διοργανώνει τις εξετάσεις αυτές. Προκειμένου να γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι αποδεικνύουν ότι έχουν:

α)

τουλάχιστον 500 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και τουλάχιστον 400 ώρες πρακτικής εξάσκησης, οι οποίες καλύπτουν τα θέματα που ορίζονται στο σημείο 5

και

β)

την πρόσθετη κατάρτιση που απαιτείται, για να μπορούν οι επίσημοι βοηθοί να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους.

3.

Η πρακτική κατάρτιση που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο α) πρέπει να πραγματοποιείται σε σφαγεία και εγκαταστάσεις τεμαχισμού, υπό την επίβλεψη επίσημου κτηνιάτρου, και σε άλλες συναφείς εγκαταστάσεις.

4.

Η κατάρτιση και οι εξετάσεις πρέπει να αφορούν κυρίως το κόκκινο κρέας ή το κρέας πουλερικών. Ωστόσο, άτομα που καταρτίζονται για τη μία από τις δύο κατηγορίες και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις, μπορούν απλώς να παρακολουθούν συνεπτυγμένη κατάρτιση για να δώσουν εξετάσεις για την άλλη κατηγορία. Η κατάρτιση και οι εξετάσεις πρέπει να αφορούν τα άγρια θηράματα, τα εκτρεφόμενα θηράματα και τα λαγόμορφα, ανάλογα με την περίπτωση.

5.

Η κατάρτιση των επίσημων βοηθών πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα θέματα, η γνώση των οποίων πρέπει να βεβαιώνεται με τις ακόλουθες εξετάσεις:

α)

σε σχέση με τις εκμεταλλεύσεις:

i)

θεωρητικό σκέλος:

εξοικείωση με τον κτηνοτροφικό κλάδο - οργάνωση, μέθοδοι παραγωγής, διεθνές εμπόριο κ.λπ.,

ορθές κτηνοτροφικές πρακτικές,

βασικές γνώσεις νόσων, ιδίως των ζωονόσων - ιοί, βακτήρια, παράσιτα κ.λπ.,

παρακολούθηση νόσων, χρήση φαρμάκων και εμβολίων, έλεγχος καταλοίπων,

επιθεώρηση υγιεινής και υγείας,

ορθή μεταχείριση των ζώων στο αγρόκτημα και κατά τη μεταφορά,

περιβαλλοντικές απαιτήσεις - στα κτίρια, στα αγροκτήματα και γενικά,

σχετικές νομικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις,

ανησυχίες των καταναλωτών και ποιοτικός έλεγχος·

ii)

πρακτικό σκέλος:

επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις διαφόρων τύπων που χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους εκτροφής,

επισκέψεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής,

παρατήρηση φόρτωσης και εκφόρτωσης ζώων,

εργαστηριακές επιδείξεις,

κτηνιατρικοί έλεγχοι,

τεκμηρίωση·

β)

σε σχέση με τα σφαγεία και τα εργαστήρια τεμαχισμού:

i)

θεωρητικό σκέλος:

εξοικείωση με τη βιομηχανία του κρέατος - οργάνωση, μέθοδοι παραγωγής, διεθνές εμπόριο και τεχνολογίες σφαγής και τεμαχισμού,

βασικές γνώσεις υγιεινής και ορθών πρακτικών υγιεινής και ειδικότερα της βιομηχανικής υγιεινής, της υγιεινής της σφαγής, του τεμαχισμού και της αποθήκευσης, και της υγιεινής κατά την εργασία,

σύστημα HACCP και έλεγχος των διαδικασιών HACCP,

ορθή μεταχείριση των ζώων κατά την εκφόρτωση μετά τη μεταφορά και στο σφαγείο,

βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας των σφαζόμενων ζώων,

βασικές γνώσεις παθολογίας των σφαζόμενων ζώων,

βασικές γνώσεις της παθολογικής ανατομίας των σφαζόμενων ζώων,

σχετικές γνώσεις που αφορούν τις ΜΣΕ καθώς και άλλες σημαντικές ζωονόσους και ζωονοσογόνους παράγοντες,

γνώση των μεθόδων και των διαδικασιών σφαγής, επιθεώρησης, προετοιμασίας, πρώτης και δεύτερης συσκευασίας και μεταφοράς του νωπού κρέατος,

βασικές γνώσεις μικροβιολογίας,

επιθεώρηση προ της σφαγής,

εξέταση για τριχινίαση,

επιθεώρηση μετά τη σφαγή,

διοικητικά καθήκοντα,

γνώση των σχετικών νομικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων,

διαδικασία δειγματοληψίας,

θέματα απάτης·

ii)

πρακτικό σκέλος:

ταυτοποίηση των ζώων,

έλεγχοι ηλικίας,

εξέταση και εκτίμηση των σφαζόμενων ζώων,

επιθεώρηση μετά τη σφαγή σε σφαγείο,

εξέταση για τριχινίαση,

αναγνώριση του είδους του ζώου με την εξέταση χαρακτηριστικών μερών του ζώου,

αναγνώριση και σχολιασμός μερών των σφαζόμενων ζώων, στα οποία έχουν επέλθει μεταβολές,

έλεγχος υγιεινής, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των ορθών πρακτικών υγιεινής και των διαδικασιών HACCP,

καταγραφή των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης πριν από τη σφαγή,

δειγματοληψία,

ιχνηλασιμότητα του κρέατος,

τεκμηρίωση.

6.

Οι επίσημοι βοηθοί πρέπει να εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις τους και να ενημερώνονται για τις νέες εξελίξεις με τακτικές δραστηριότητες συνεχούς επιμόρφωσης και με επαγγελματική βιβλιογραφία. Ο επίσημος βοηθός οφείλει, όταν αυτό είναι δυνατόν, να αναλαμβάνει δραστηριότητες συνεχούς επιμόρφωσης σε ετήσια βάση.

7.

Τα άτομα που έχουν ήδη διοριστεί ως επίσημοι βοηθοί υποχρεούνται να έχουν επαρκείς γνώσεις στα θέματα που αναφέρονται στο σημείο 5. Εφόσον χρειάζεται, οφείλουν να αποκτούν τις γνώσεις αυτές μέσω δραστηριοτήτων συνεχούς κατάρτισης. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα δέοντα προς τούτο μέτρα.

8.

Εντούτοις, όταν επίσημοι βοηθοί διενεργούν μόνο δειγματοληψία και ανάλυση που συνδέονται με εξετάσεις για τριχινίαση, η αρμόδια αρχή χρειάζεται μόνο να εξασφαλίζει ότι έχουν καταρτισθεί καταλλήλως για τα καθήκοντα αυτά.

ΤΜΗΜΑ ΙV: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΒΟΟΕΙΔΗ

Α.   ΒΟΟΕΙΔΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Τα σφάγια και τα εντόσθια των βοοειδών ηλικίας μικρότερης των έξι εβδομάδων πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή:

1.

μακροσκοπική εξέταση της κεφαλής και του λαιμού· τομή και εξέταση των οπισθοφαρυγγικών λεμφογαγγλίων (Lnn retropharyngiales)· εξέταση του στόματος και των παρισθμίων· ψηλάφηση της γλώσσας· αφαίρεση των αμυγδαλών·

2.

μακροσκοπική εξέταση των πνευμόνων, της τραχείας και του οισοφάγου· ψηλάφηση των πνευμόνων· τομή και εξέταση των βρογχικών και μεσοπνευμόνιων λεμφογαγγλίων (Lnn. bifurcationes, eparteriales και mediastinales). Η τραχεία και οι κυριότερες βρογχικές διακλαδώσεις πρέπει να διανοίγονται κατά μήκος και οι πνεύμονες να τέμνονται στο τελευταίο τους τριτημόριο, καθέτως προς τον μεγάλο άξονά τους· οι τομές αυτές δεν είναι απαραίτητες, όταν οι πνεύμονες αποκλείονται από την κατανάλωση από τον άνθρωπο·

3.

μακροσκοπική εξέταση του περικαρδίου και της καρδιάς, η οποία τέμνεται κατά μήκος, ώστε να διανοίγονται οι κοιλίες και να τέμνεται το μεσοκοιλιακό διάφραγμα·

4.

μακροσκοπική εξέταση του διαφράγματος·

5.

μακροσκοπική εξέταση του ήπατος και των λεμφογαγγλίων της πύλης του ήπατος και του παγκρέατος (Lnn portales)· ψηλάφηση και, εάν είναι αναγκαίο, τομή του ήπατος και των λεμφογαγγλίων του·

6.

μακροσκοπική εξέταση του γαστρεντερικού σωλήνα, του μεσεντερίου, των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales και caudales)· ψηλάφηση και, εάν είναι αναγκαίο, τομή των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων·

7.

μακροσκοπική εξέταση και, αν είναι αναγκαίο, ψηλάφηση της σπλήνας·

8.

μακροσκοπική εξέταση των νεφρών· τομή, εάν είναι αναγκαίο, των νεφρών και των νεφρικών λεμφογαγγλίων (Lnn. renales

9.

μακροσκοπική εξέταση του υπεζωκότος και του περιτοναίου·

10.

μακροσκοπική εξέταση και ψηλάφηση της ομφαλικής χώρας και των αρθρώσεων. Σε περίπτωση αμφιβολιών, η ομφαλική χώρα πρέπει να τέμνεται και οι αρθρώσεις να διανοίγονται· πρέπει να εξετάζεται το αρθρικό υγρό.

Β.   ΒΟΟΕΙΔΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Τα σφάγια και τα εντόσθια των βοοειδών ηλικίας μεγαλύτερης των έξι εβδομάδων πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή:

1.

μακροσκοπική εξέταση της κεφαλής και του λαιμού· τομή και εξέταση των υπογνάθιων, οπισθοφαρυγγικών και παρωτίδειων λεμφογαγγλίων (Lnn retropharyngiales, mandibulares και parotidei)· εξέταση των έξω μασητήρων, στους οποίους πρέπει να γίνονται δύο τομές παράλληλες προς την κάτω γνάθο, και των έσω μασητήρων (έσω πτερυγοειδείς μύες), οι οποίοι πρέπει να τέμνονται στο ίδιο επίπεδο. Η γλώσσα πρέπει να απελευθερώνεται κατά τρόπο που να επιτρέπει την λεπτομερή μακροσκοπική εξέταση του στόματος και των παρισθμίων και πρέπει και η ίδια να εξετάζεται μακροσκοπικά και να ψηλαφείται. Οι αμυγδαλές πρέπει να αφαιρούνται·

2.

εξέταση της τραχείας και του οισοφάγου· μακροσκοπική εξέταση και ψηλάφηση των πνευμόνων· τομή και εξέταση των βρογχικών και μεσοπνευμόνιων λεμφογαγγλίων (Lnn. bifucationes, eparteriales και mediastinales). Η τραχεία και οι κυριότερες βρογχικές διακλαδώσεις πρέπει να διανοίγονται κατά μήκος και οι πνεύμονες να τέμνονται στο τελευταίο τους τριτημόριο, καθέτως προς τον μεγάλο άξονά τους· οι τομές αυτές δεν είναι απαραίτητες όταν οι πνεύμονες αποκλείονται από την κατανάλωση από τον άνθρωπο·

3.

μακροσκοπική εξέταση του περικαρδίου και της καρδίας, η οποία τέμνεται κατά μήκος, ώστε να διανοίγονται οι κοιλίες και να τέμνεται το μεσοκοιλιακό·

4.

μακροσκοπική εξέταση του διαφράγματος·

5.

μακροσκοπική εξέταση και ψηλάφηση του ήπατος και των λεμφογαγγλίων της πύλης του ήπατος και του παγκρέατος (Lnn portales)· τομή της γαστρικής επιφάνειας του ήπατος και της βάσης του κερκοφόρου λοβού για την εξέταση των χοληφόρων οδών·

6.

μακροσκοπική εξέταση του γαστρεντερικού σωλήνα, του μεσεντερίου, των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales και caudales)· ψηλάφηση και, εάν είναι αναγκαίο, τομή των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων·

7.

μακροσκοπική εξέταση και, αν είναι αναγκαίο, ψηλάφηση της σπλήνας·

8.

μακροσκοπική εξέταση των νεφρών και τομή, εάν είναι αναγκαίο, των νεφρών και των λεμφογαγγλίων τους (Lnn. renales

9.

μακροσκοπική εξέταση του υπεζωκότος και του περιτοναίου·

10.

μακροσκοπική εξέταση των γεννητικών οργάνων (πλην του πέους, εάν έχει ήδη απορριφθεί)·

11.

μακροσκοπική εξέταση και, εάν είναι αναγκαίο, ψηλάφηση και τομή του μαστού και των λεμφογαγγλίων του (Lnn. supramammarii). Στις αγελάδες, κάθε ημιμόριο του μαστού διανοίγεται δια μακράς και βαθείας τομής μέχρι τους γαλακτοφόρους κόλπους (sinus lactiferes) και πρέπει να εντέμνονται τα λεμφογάγγλια του μαστού, εκτός εάν ο μαστός αποκλείεται από την κατανάλωση από τον άνθρωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Τα σφάγια και τα εντόσθια των αιγοπροβάτων πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή:

1.

μακροσκοπική εξέταση της κεφαλής μετά την εκδορά και, σε περίπτωση αμφιβολίας, εξέταση του λαιμού, του στόματος, της γλώσσας και των οπισθοφαρυγγικών και παρωτίδειων λεμφογαγγλίων. Με την επιφύλαξη των κανόνων για την υγεία των ζώων, οι εξετάσεις αυτές δεν είναι απαραίτητες, εάν η αρμόδια αρχή είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι η κεφαλή, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας και του μυαλού, δεν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

2.

μακροσκοπική εξέταση των πνευμόνων, της τραχείας και του οισοφάγου· ψηλάφηση των πνευμόνων και των βρογχικών και μεσοπνευμόνιων λεμφογαγγλίων (Lnn. bifucationes, eparteriales και mediastinales)· σε περίπτωση αμφιβολίας, τα εν λόγω όργανα και λεμφογάγγλια πρέπει να τέμνονται και να εξετάζονται·

3.

μακροσκοπική εξέταση του περικαρδίου και της καρδίας· σε περίπτωση αμφιβολίας, η καρδιά πρέπει να τέμνεται και να εξετάζεται·

4.

μακροσκοπική εξέταση του διαφράγματος·

5.

μακροσκοπική εξέταση του ήπατος και των λεμφογαγγλίων της πύλης του ήπατος και του παγκρέατος (Lnn portales)· ψηλάφηση του ήπατος και των λεμφογαγγλίων του, τομή της γαστρικής επιφάνειας του ήπατος με σκοπό την εξέταση των χοληφόρων οδών·

6.

μακροσκοπική εξέταση του γαστρεντερικού σωλήνα, του μεσεντερίου και των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales και caudales

7.

μακροσκοπική εξέταση και, αν είναι αναγκαίο, ψηλάφηση της σπλήνας·

8.

μακροσκοπική εξέταση των νεφρών· τομή, εάν είναι αναγκαίο, των νεφρών και των νεφρικών λεμφογαγγλίων (Lnn. renales

9.

μακροσκοπική εξέταση του υπεζωκότος και του περιτοναίου·

10.

μακροσκοπική εξέταση των γεννητικών οργάνων (πλην του πέους, εάν έχει ήδη απορριφθεί)·

11.

μακροσκοπική εξέταση του μαστού και των λεμφογαγγλίων του·

12.

μακροσκοπική εξέταση και ψηλάφηση ης ομφαλικής χώρας και των αρθρώσεων των νεαρών ζώων. Σε περίπτωση αμφιβολιών, η ομφαλική χώρα πρέπει να τέμνεται και οι αρθρώσεις να διανοίγονται· πρέπει να εξετάζεται το αρθρικό υγρό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΜΟΝΟΠΛΑ

Τα σφάγια και τα εντόσθια των μονόπλων πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή:

1.

μακροσκοπική εξέταση της κεφαλής και, μετά την ελευθέρωση της γλώσσας, του λαιμού· ψηλάφηση και, εάν είναι αναγκαίο, τομή των υπογνάθιων, οπισθοφαρυγγικών και παρωτίδειων λεμφογαγγλίων (Lnn retropharyngiales, mandibulares και parotidei). Η γλώσσα πρέπει να απελευθερώνεται κατά τρόπο που να επιτρέπει την λεπτομερή μακροσκοπική εξέταση του στόματος και των παρισθμίων και πρέπει και η ίδια να εξετάζεται μακροσκοπικά και να ψηλαφείται. Οι αμυγδαλές πρέπει να αφαιρούνται·

2.

μακροσκοπική εξέταση των πνευμόνων, της τραχείας και του οισοφάγου· ψηλάφηση των πνευμόνων· ψηλάφηση και, εάν είναι αναγκαίο, τομή των βρογχικών και μεσοπνευμόνιων λεμφογαγγλίων (Lnn. bifucationes, eparteriales και mediastinales). Η τραχεία και οι κυριότερες βρογχικές διακλαδώσεις πρέπει να διανοίγονται κατά μήκος και οι πνεύμονες να τέμνονται στο τελευταίο τους τριτημόριο, καθέτως προς τον μεγάλο άξονά τους· εντούτοις, οι τομές αυτές δεν είναι απαραίτητες, όταν οι πνεύμονες δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

3.

μακροσκοπική εξέταση του περικαρδίου και της καρδίας, η οποία τέμνεται κατά μήκος, ώστε να διανοίγονται οι κοιλίες και να τέμνεται το μεσοκοιλιακό διάφραγμα·

4.

μακροσκοπική εξέταση του διαφράγματος·

5.

μακροσκοπική εξέταση, ψηλάφηση και, εάν είναι αναγκαίο, τομή του ήπατος και των λεμφογαγγλίων της πύλης του ήπατος και του παγκρέατος (Lnn portales

6.

μακροσκοπική εξέταση του γαστρεντερικού σωλήνα, του μεσεντερίου και των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales και caudales)· τομή, εάν είναι αναγκαίο, των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων·

7.

μακροσκοπική εξέταση και, αν είναι αναγκαίο, ψηλάφηση της σπλήνας·

8.

μακροσκοπική εξέταση και ψηλάφηση των νεφρών· τομή, εάν είναι αναγκαίο, των νεφρών και των νεφρικών λεμφογαγγλίων (Lnn. renales

9.

μακροσκοπική εξέταση του υπεζωκότος και του περιτοναίου·

10.

μακροσκοπική εξέταση των γεννητικών οργάνων των επιβητόρων ίππων (πλην του πέους, εάν έχει ήδη απορριφθεί) και των φοράδων·

11.

μακροσκοπική εξέταση του μαστού και των λεμφογαγγλίων του (Lnn. supramammarii) και, εάν είναι αναγκαίο, τομή των ύπερθεν του μαστού λεμφογαγγλίων·

12.

μακροσκοπική εξέταση και ψηλάφηση ης ομφαλικής χώρας και των αρθρώσεων των νεαρών ζώων. Σε περίπτωση αμφιβολιών, η ομφαλική χώρα πρέπει να τέμνεται και οι αρθρώσεις να διανοίγονται· πρέπει να εξετάζεται το αρθρικό υγρό·

13.

πρέπει να εξετάζονται όλα τα γκρίζα ή λευκά άλογα για μελάνωση και μελανώματα, με εξέταση των μυών και των λεμφαδένων (Lnn. subrhomboidei) των ώμων κάτω από τον ωμοπλατιαίο χόνδρο, μετά τη χαλάρωση της πρόσφυσης του ενός ώμου. Οι νεφροί πρέπει να αποκαλύπτονται και να εξετάζονται με τομή σε όλο το νεφρό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΙ ΧΟΙΡΟΙ

Α.   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ

1.

Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι οι χοίροι που προορίζονται για σφαγή υποβάλλονται σε επιθεώρηση προς της σφαγής στην εκμετάλλευση προέλευσης. Στην περίπτωση αυτήν, η σφαγή παρτίδας χοίρων από μια εκμετάλλευση επιτρέπεται μόνον εφόσον:

α)

συνοδεύονται από το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο Χ μέρος Α

και

β)

τηρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 5.

2.

Η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή στην εκμετάλλευση προέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει:

α)

έλεγχο των μητρώων ή των εγγράφων στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την τροφική αλυσίδα·

β)

εξέταση των χοίρων για να κριθεί κατά πόσον:

i)

πάσχουν από νόσο ή πάθηση που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα μέσω του χειρισμού ή της κατανάλωσης του κρέατος, ή παρουσιάζουν ατομική ή συλλογική συμπεριφορά που υποδηλώνει την ενδεχόμενη παρουσία τέτοιας νόσου·

ii)

παρουσιάζουν διαταραχή της γενικής συμπεριφοράς τους ή συμπτώματα νόσου που μπορούν να καταστήσουν το κρέας ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο,

ή

iii)

παρουσιάζουν ενδείξεις ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την παρουσία χημικών καταλοίπων σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία, ή καταλοίπων απαγορευμένων ουσιών.

3.

Ένας επίσημος κτηνίατρος ή ένας εγκεκριμένος κτηνίατρος οφείλει να διενεργεί την επιθεώρηση πριν από τη σφαγή στην εκμετάλλευση. Οι χοίροι αποστέλλονται αμέσως για σφαγή και δεν αναμειγνύονται με άλλους χοίρους.

4.

Η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή στο σφαγείο πρέπει να περιλαμβάνει μόνον:

α)

έλεγχο της ταυτότητας των ζώων

και

β)

εξέταση για να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι κανόνες ορθής μεταχείρισης των ζώων και αν υπάρχουν συμπτώματα πάθησης που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων. Την εξέταση αυτή επιτρέπεται να πραγματοποιεί επίσημος βοηθός.

5.

Όταν η σφαγή των χοίρων δεν πραγματοποιείται εντός τριών ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α):

α)

εάν οι χοίροι δεν έχουν εγκαταλείψει την εκμετάλλευση προέλευσης για να μεταφερθούν στο σφαγείο, πρέπει να επανεξετάζονται και να εκδίδεται νέο πιστοποιητικό καταλληλότητας·

β)

εάν οι χοίροι βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς το σφαγείο ή στο σφαγείο, η σφαγή μπορεί να επιτραπεί μετά από εκτίμηση του λόγου της καθυστέρησης, υπό τον όρο ότι οι χοίροι θα υποβληθούν σε νέα κτηνιατρική επιθεώρηση πριν από τη σφαγή.

B.   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ

1.

Τα σφάγια και τα εντόσθια των χοίρων, εκτός των χοίρων που αναφέρονται στο σημείο 2, πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή:

α)

μακροσκοπική εξέταση της κεφαλής και του λαιμού· τομή και εξέταση των υπογνάθιων λεμφογαγγλίων (Lnn mandibulares)· μακροσκοπική εξέταση του στόματος, των παρισθμίων και της γλώσσας·

β)

μακροσκοπική εξέταση των πνευμόνων, της τραχείας και του οισοφάγου· ψηλάφηση των πνευμόνων και των βρογχικών και μεσοπνευμόνιων λεμφογαγγλίων (Lnn. bifucationes, eparteriales και mediastinales). Η τραχεία και οι κυριότερες βρογχικές διακλαδώσεις πρέπει να διανοίγονται κατά μήκος και οι πνεύμονες να τέμνονται στο τελευταίο τους τριτημόριο, καθέτως προς τον μεγάλο άξονά τους· οι τομές αυτές δεν είναι απαραίτητες, όταν οι πνεύμονες αποκλείονται από την κατανάλωση από τον άνθρωπο·

γ)

μακροσκοπική εξέταση του περικαρδίου και της καρδιάς, η οποία τέμνεται κατά μήκος, ώστε να διανοίγονται οι κοιλίες και να τέμνεται το μεσοκοιλιακό διάφραγμα·

δ)

μακροσκοπική εξέταση του διαφράγματος·

ε)

μακροσκοπική εξέταση του ήπατος και των λεμφογαγγλίων της πύλης του ήπατος και του παγκρέατος (Lnn portales)· ψηλάφηση του ήπατος και των λεμφογαγγλίων του·

στ)

μακροσκοπική εξέταση του γαστρεντερικού σωλήνα, του μεσεντερίου, των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales και caudales)· ψηλάφηση και, εάν είναι αναγκαίο, τομή των στομαχικών και μεσεντερίων λεμφογαγγλίων·

ζ)

μακροσκοπική εξέταση και, αν είναι αναγκαίο, ψηλάφηση της σπλήνας·

η)

μακροσκοπική εξέταση των νεφρών· τομή, εάν είναι αναγκαίο, των νεφρών και των νεφρικών λεμφογαγγλίων (Lnn. renales

θ)

μακροσκοπική εξέταση του υπεζωκότος και του περιτοναίου·

ι)

μακροσκοπική εξέταση των γεννητικών οργάνων (πλην του πέους, εάν έχει ήδη απορριφθεί)·

ια)

μακροσκοπική εξέταση του μαστού και των λεμφογαγγλίων του (Lnn. supramammarii)· τομή των ύπερθεν του μαστού λεμφογαγγλίων των θηλυκών χοίρων·

ιβ)

μακροσκοπική εξέταση και ψηλάφηση της ομφαλικής χώρας και των αρθρώσεων των νεαρών ζώων· σε περίπτωση αμφιβολίας, η ομφαλική χώρα πρέπει να τέμνεται και οι αρθρώσεις να διανοίγονται.

2.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει, βάσει επιδημιολογικών ή άλλων στοιχείων από την εκμετάλλευση, ότι οι χοίροι πάχυνσης που στεγάζονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού σε ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής μετά τον απογαλακτισμό μπορούν, σε ορισμένες ή σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 1, να υποβάλλονται μόνον σε μακροσκοπική επιθεώρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Α.   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ

1.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι τα πουλερικά που προορίζονται για σφαγή υποβάλλονται σε επιθεώρηση προ της σφαγής στην εκμετάλλευση προέλευσης. Στην περίπτωση αυτήν, η σφαγή σμήνους πτηνών από μια εκμετάλλευση επιτρέπεται μόνον εφόσον:

α)

συνοδεύονται από το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο Χ μέρος Α

και

β)

τηρούνται οι απαιτήσεις των σημείων 2 έως 5.

2.

Η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή στην εκμετάλλευση προέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει:

α)

έλεγχο των μητρώων ή των εγγράφων στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την τροφική αλυσίδα·

β)

επιθεώρηση του σμήνους, για να κριθεί κατά πόσον τα πτηνά:

i)

πάσχουν από νόσο ή πάθηση που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα μέσω του χειρισμού ή της κατανάλωσης του κρέατος, ή παρουσιάζουν συμπεριφορά που υποδηλώνει την ενδεχόμενη παρουσία τέτοιας νόσου·

ii)

παρουσιάζουν διαταραχή της γενικής συμπεριφοράς τους ή συμπτώματα νόσου που μπορούν να καταστήσουν το κρέας ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ή

iii)

παρουσιάζουν ενδείξεις για την παρουσία χημικών καταλοίπων σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία, ή καταλοίπων απαγορευμένων ουσιών.

3.

Ένας επίσημος κτηνίατρος ή ένας εγκεκριμένος κτηνίατρος οφείλει να διενεργεί την επιθεώρηση πριν από τη σφαγή στην εκμετάλλευση.

4.

Η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή στο σφαγείο πρέπει να περιλαμβάνει μόνον:

α)

έλεγχο της ταυτότητας των ζώων

και

β)

εξέταση για να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι κανόνες ορθής μεταχείρισης των ζώων και αν υπάρχουν συμπτώματα πάθησης που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων. Την εξέταση αυτή επιτρέπεται να πραγματοποιεί επίσημος βοηθός.

5.

Όταν η σφαγή των πτηνών δεν πραγματοποιείται εντός τριών ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α):

α)

εάν το σμήνος δεν έχει εγκαταλείψει την εκμετάλλευση προέλευσης για να μεταφερθεί στο σφαγείο, πρέπει να επανεξετάζεται και να εκδίδεται νέο πιστοποιητικό καταλληλότητας·

β)

εάν το σμήνος βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς το σφαγείο ή στο σφαγείο, η σφαγή μπορεί να επιτραπεί μετά από εκτίμηση του λόγου της καθυστέρησης, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται νέα εξέταση του σμήνους.

6.

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται επιθεώρηση πριν από τη σφαγή στην εκμετάλλευση, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να διεξάγει εξέταση του σμήνους στο σφαγείο.

7.

Εάν τα πτηνά παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα νόσου, δεν επιτρέπεται να σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ωστόσο, η θανάτωση των πτηνών αυτών στη γραμμή σφαγής επιτρέπεται να πραγματοποιείται στο τέλος της συνήθους διαδικασίας σφαγής, εφόσον λαμβάνονται προφυλάξεις για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών και για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται οι εγκαταστάσεις αμέσως μετά τη θανάτωση.

8.

Στην περίπτωση πουλερικών που εκτρέφονται για την παραγωγή «φουά-γκρα» και πουλερικών μεταγενέστερου εκσπλαχνισμού που σφάζονται στην εκμετάλλευση προέλευσης, η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σημεία 2 και 3. Κατά τη μεταφορά τους στο σφαγείο ή το εργαστήριο τεμαχισμού, τα μη εκσπλαχνισθέντα σφάγια πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνο με το υπόδειγμα του μέρους Γ.

B.   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ

1.

Όλα τα πτηνά πρέπει να υποβάλλονται σε επιθεώρηση μετά τη σφαγή σύμφωνα με τα τμήματα Ι και ΙΙΙ. Επιπλέον, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να διενεργεί ο ίδιος τους ακόλουθους ελέγχους:

α)

καθημερινή επιθεώρηση των σπλάχνων και των σωματικών κοιλοτήτων αντιπροσωπευτικού δείγματος πτηνών·

β)

λεπτομερή επιθεώρηση τυχαίου δείγματος, από κάθε παρτίδα πτηνών της ίδιας προέλευσης, τμημάτων πτηνών ή ολόκληρων πτηνών που έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο κατόπιν της μετά τη σφαγή υγειονομικής επιθεώρησης

και

γ)

περαιτέρω αναγκαίες εξετάσεις, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι το κρέας των εν λόγω πτηνών θα μπορούσε να είναι ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

2.

Στην περίπτωση πουλερικών που εκτρέφονται για την παραγωγή «φουά-γκρα» και πουλερικών μεταγενέστερου εκσπλαχνισμού που λαμβάνονται από την εκμετάλλευση προέλευσης, η επιθεώρηση μετά τη σφαγή πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο του πιστοποιητικού που συνοδεύει τα σφάγια. Όταν τα σφάγια αυτά μεταφέρονται απευθείας από την εκμετάλλευση σε εργαστήριο τεμαχισμού, η επιθεώρηση μετά τη σφαγή πρέπει να διενεργείται στο εργαστήριο τεμαχισμού.

Γ.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Image

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ

Για τα εκτρεφόμενα λαγόμορφα πρέπει να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για τα πουλερικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

Α.   Επιθεώρηση πριν από τη σφαγή

1.

Η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή είναι δυνατόν να διενεργείται στην εκμετάλλευση προέλευσης, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Στην περίπτωση αυτή, η προ της σφαγής επιθεώρηση διενεργείται από επίσημο κτηνίατρο ή εγκεκριμένο κτηνίατρο.

2.

Η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή στην εκμετάλλευση πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο των μητρώων και εγγράφων στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την τροφική αλυσίδα.

3.

Όταν η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή πραγματοποιείται εντός τριών το πολύ ημερών πριν από την άφιξη των ζώων στο σφαγείο, τα δε ζώα παραδίδονται στο σφαγείο ζώντα, η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή στο σφαγείο μπορεί να καλύπτει μόνον:

α)

έλεγχο της ταυτότητας των ζώων

και

β)

εξέταση για να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι κανόνες ορθής μεταχείρισης των ζώων και αν υπάρχουν συμπτώματα πάθησης που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.

4.

Τα ζώντα ζώα που εξετάστηκαν στην εκμετάλλευση πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνο προς το υπόδειγμα του κεφαλαίου Χ μέρος Α. Τα ζώα που εξετάστηκαν και εσφάγησαν στην εκμετάλλευση πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνο προς το υπόδειγμα του κεφαλαίου Χ μέρος Β.

B.   Επιθεώρηση μετά τη σφαγή

1.

Η επιθεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει ψηλάφηση και, όταν κρίνεται αναγκαίο, τομή των μερών του ζώου που έχουν υποστεί αλλοίωση ή θεωρούνται ύποπτα για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

2.

Οι διαδικασίες της επιθεώρησης μετά τη σφαγή που περιγράφονται για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα, τους κατοικίδιους χοίρους και τα πουλερικά πρέπει να εφαρμόζονται στα αντίστοιχα είδη των εκτρεφόμενων θηραμάτων.

3.

Εάν η σφαγή των ζώων έχει πραγματοποιηθεί στην εκμετάλλευση, ο επίσημος κτηνίατρος στο σφαγείο οφείλει να ελέγχει το πιστοποιητικό το οποίο τα συνοδεύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΑΓΡΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

Α.   Επιθεώρηση μετά τη σφαγή

1.

Τα άγρια θηράματα πρέπει να επιθεωρούνται το συντομότερο δυνατόν μετά την εισαγωγή τους στην εγκατάσταση χειρισμού θηραμάτων.

2.

Ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη δήλωση ή τις πληροφορίες που παρέχει το εκπαιδευμένο άτομο το οποίο συμμετέσχε με το κυνήγι του ζώου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

3.

Κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να διενεργεί:

α)

μακροσκοπική εξέταση του σφαγίου, των κοιλοτήτων και, ενδεχομένως, των οργάνων του με στόχο:

i)

την ανίχνευση ενδεχόμενων ανωμαλιών που δεν οφείλονται σε θήρα. Για τον σκοπό αυτόν, η διάγνωση μπορεί να βασίζεται σε κάθε πληροφορία που παρέχει το εκπαιδευμένο άτομο σχετικά με τη συμπεριφορά του ζώου πριν τη θανάτωσή του·

ii)

την επιβεβαίωση ότι ο θάνατος του ζώου δεν προκλήθηκε από άλλες αιτίες πλην της θήρας.

Εάν δεν μπορούν να συναχθούν τα σχετικά συμπεράσματα μόνο με βάση την μακροσκοπική εξέταση, πρέπει να διενεργείται διεξοδικότερη επιθεώρηση σε εργαστήριο:

β)

εξέταση για τη διαπίστωση οργανοληπτικών ανωμαλιών·

γ)

ψηλάφηση των οργάνων, εάν χρειάζεται·

δ)

δειγματοληπτική ανάλυση καταλοίπων, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών ρύπων, όταν έχει σοβαρές υπόνοιες για την παρουσία καταλοίπων που δεν οφείλονται σε θήρα, καθώς και περιβαλλοντικών ρύπων. Όταν διενεργείται διεξοδικότερη επιθεώρηση βάσει των υπονοιών αυτών, ο κτηνίατρος πρέπει να αναμένει την ολοκλήρωση αυτής της επιθεώρησης, πριν προβεί σε αξιολόγηση όλων των θηραμάτων που θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου κυνηγίου ή των μερών για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παρουσιάζουν τις ίδιες ανωμαλίες·

ε)

εξέταση για την αναζήτηση χαρακτηριστικών που υποδηλώνουν ότι το κρέας παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία, στα οποία περιλαμβάνονται:

i)

μη φυσιολογική συμπεριφορά ή διαταραχή της γενικής κατάστασης του ζώντος θηράματος, όπως αναφέρει ο κυνηγός·

ii)

γενικευμένη παρουσία όγκων ή αποστημάτων που πλήττουν διάφορα εσωτερικά όργανα ή μυς·

iii)

αρθρίτιδα, ορχίτιδα, παθολογικές αλλοιώσεις του ήπατος ή της σπλήνας, φλεγμονή των εντέρων ή της ομφαλικής χώρας·

iv)

παρουσία ξένων σωμάτων που δεν οφείλονται σε θήρα στις κοιλότητες του σώματος, στο στομάχι ή τα έντερα ή στα ούρα, εφόσον έχει αλλοιωθεί το χρώμα του υπεζωκότος ή του περιτοναίου (εάν υπάρχουν)·

v)

παρουσία παρασίτων·

vi)

σχηματισμός σημαντικής ποσότητας αερίων στον γαστρεντερικό σωλήνα με ταυτόχρονη αλλοίωση του χρωματισμού των εσωτερικών οργάνων (εάν υπάρχουν)·

vii)

σημαντικές ανωμαλίες ως προς το χρώμα, την σύσταση ή την οσμή του μυϊκού ιστού ή των οργάνων·

viii)

παλαιά ανοικτά κατάγματα·

ix)

απίσχνανση ή/και γενικό ή εντοπισμένο οίδημα·

x)

πρόσφατες συμφύσεις στον υπεζωκότα ή το περιτόναιο

και

xi)

άλλες εμφανείς εκτεταμένες αλλοιώσεις, όπως σήψη.

4.

Εάν το απαιτεί ο επίσημος κτηνίατρος, πρέπει να πραγματοποιείται κατά μήκος τομή της σπονδυλικής στήλης και της κεφαλής.

5.

Στην περίπτωση μικρών άγριων θηραμάτων που δεν υποβλήθηκαν σε εκσπλαχνισμό αμέσως μετά τη θανάτωσή τους, ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να διενεργεί επιθεώρηση μετά τη σφαγή σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ζώων της ίδιας προέλευσης. Εάν η επιθεώρηση αποκαλύψει μεταδοτική στον άνθρωπο νόσο ή οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο σημείο 3 στοιχείο ε), ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να διενεργεί περισσότερους ελέγχους σε ολόκληρη την παρτίδα για να αποφασίσει εάν πρέπει να χαρακτηριστεί ακατάλληλη για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή εάν πρέπει κάθε σφάγιο να επιθεωρηθεί χωριστά.

6.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να πραγματοποιεί τις περαιτέρω τομές και επιθεωρήσεις των σχετικών μερών των ζώων, οι οποίες είναι αναγκαίες για να προβεί σε τελική διάγνωση.

B.   Αποφάσεις ύστερα από τους ελέγχους

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο τμήμα ΙΙ κεφάλαιο V, το κρέας το οποίο, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης μετά τη σφαγή παρουσιάζει οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο σημείο 3 στοιχείο ε) του μέρους Α, πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Α.   Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες

Οι επίσημοι έλεγχοι που διεξάγονται όσον αφορά τις ΜΣΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 και της λοιπής κοινοτικής νομοθεσίας.

B.   Κυστικέρκωση

1.

Οι διαδικασίες της επιθεώρησης μετά τη σφαγή που περιγράφονται στα κεφάλαια Ι και ΙV αποτελούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την εξέταση για κυστικέρκωση στα βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των έξι εβδομάδων και στους χοίρους. Επιπλέον, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ειδικές ορολογικές δοκιμές. Στην περίπτωση βοοειδών ηλικίας μεγαλύτερης των έξι εβδομάδων, η τομή των μασητήρων κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή δεν είναι υποχρεωτική όταν έχει γίνει ειδική ορολογική δοκιμή. Το ίδιο ισχύει όταν τα βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των έξι εβδομάδων έχουν εκτραφεί σε εκμετάλλευση με επίσημη πιστοποίηση για την απουσία κυστικέρκωσης.

2.

Το κρέας που έχει μολυνθεί από κυστίκερκο πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει γενική μόλυνση του ζώου από κυστίκερκο, τα μέρη που δεν έχουν μολυνθεί είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο αφού υποβληθούν σε ψυκτική επεξεργασία.

Γ.   Τριχινίαση

1.

Τα σφάγια χοίρων (κατοικίδιων, εκτρεφόμενων θηραμάτων και άγριων θηραμάτων), μονόπλων και άλλων ειδών που είναι δυνατόν να προσβληθούν από τριχινίαση πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση για τριχινίαση σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία ορίζει άλλως.

2.

Το κρέας από ζώα που έχουν μολυνθεί από τριχίνες πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Δ.   Μάλις

1.

Όταν χρειάζεται, τα μόνοπλα πρέπει να εξετάζονται για μάλι. Η εξέταση για την μάλι των μονόπλων πρέπει να περιλαμβάνει προσεκτική εξέταση των βλεννογόνων υμένων από την τραχεία, το λάρυγγα, τις ρινικές κοιλότητες και τα ιγμόρεια και τις διακλαδώσεις τους, μετά από διάνοιξη της κεφαλής με κάθετη τομή στο μέσο και εκτομή του ρινικού διαφράγματος.

2.

Το κρέας αλόγων τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν προσβληθεί από μάλι πρέπει να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Ε.   Φυματίωση

1.

Όταν τα ζώα έχουν παρουσιάσει θετική ή αμφίβολη αντίδραση στη φυματίνη, ή όταν υπάρχουν υπόνοιες μόλυνσης, πρέπει να σφάζονται χωριστά από τα άλλα ζώα, αφού ληφθούν προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των άλλων σφαγίων, της γραμμής σφαγής και του προσωπικού που παρευρίσκεται στο σφαγείο.

2.

Όλο το κρέας των ζώων στα οποία η επιθεώρηση μετά τη σφαγή απεκάλυψε φυματιώδεις αλλοιώσεις σε ορισμένα όργανα ή περιοχές του σφαγίου πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ωστόσο, όταν έχει διαπιστωθεί φυματιώδης αλλοίωση στα λεμφογάγγλια ενός μόνο οργάνου ή μέρους του σφαγίου, μπορούν να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο μόνον το πληγέν όργανο ή το μέρος του σφαγίου και τα συναφή λεμφογάγγλια.

ΣΤ.   Βρουκέλωση

1.

Όταν τα ζώα έχουν παρουσιάσει θετική ή αμφίβολη αντίδραση σε εξέταση για βρουκέλωση, ή όταν υπάρχουν υπόνοιες μόλυνσης, πρέπει να σφάζονται χωριστά από τα άλλα ζώα, αφού ληφθούν προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των άλλων σφαγίων, της γραμμής σφαγής και του προσωπικού που παρευρίσκεται στο σφαγείο.

2.

Το κρέας ζώων στα οποία η επιθεώρηση μετά τη σφαγή απεκάλυψε αλλοιώσεις που δηλώνουν οξεία μόλυνση από βρουκέλωση πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Στην περίπτωση ζώων που παρουσίασαν θετική ή αμφίβολη αντίδραση σε εξέταση για βρουκέλωση, οι μαστοί, η ουρογεννητική οδός και το αίμα πρέπει να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ακόμη και αν δεν διαπιστώνεται καμία τέτοιου είδους αλλοίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Α.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

Image

Β.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΖΩΝΤΑ ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στα ζώντα δίθυρα μαλάκια και, κατ’ αναλογίαν, στα ζώντα εχινόδερμα, τα ζώντα χιτωνοφόρα και τα ζώντα θαλάσσια γαστερόποδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΖΩΝΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α.   ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.

Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να καθορίζει τη γεωγραφική θέση και τα όρια των ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης τις οποίες κατατάσσει, όταν χρειάζεται με τη συνεργασία της επιχείρησης τροφίμων.

2.

Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κατατάσσει τις ζώνες παραγωγής, από τις οποίες επιτρέπει τη συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων σε μια από τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο περιττωματικής μόλυνσης, όπου χρειάζεται με τη συνεργασία της επιχείρησης τροφίμων.

3.

Η αρμόδια αρχή δύναται να κατατάσσει στην κατηγορία Α τις ζώνες από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που προέρχονται από τις ζώνες αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στις υγειονομικές προδιαγραφές για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα VII κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

4.

Η αρμόδια αρχή δύναται να κατατάσσει στην κατηγορία Β τις ζώνες από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων, αλλά η διάθεσή τους στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μετά από επεξεργασία σε κέντρο καθαρισμού ή μετά από μετεγκατάσταση, ώστε να καλύπτονται οι υγειονομικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 3. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια από τις ζώνες αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν, στη δοκιμή του πλέον πιθανού αριθμού (MPN) πέντε σωληναρίων και τριών αραιώσεων, τα όρια των 4 600E.coli ανά 100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού.

5.

Η αρμόδια αρχή δύναται να κατατάσσει στην κατηγορία Γ τις ζώνες από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων, αλλά η διάθεσή τους στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνο μετά από μετεγκατάσταση επί μακρό χρονικό διάστημα, ώστε να πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο σημείο 3. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια από τις ζώνες αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν, στη δοκιμή του πλέον πιθανού αριθμού (MPN) πέντε σωληναρίων και τριών αραιώσεων, τα όρια των 46 000 E.coli ανά 100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού.

6.

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει καταρχήν να κατατάξει μια ζώνη παραγωγής ή μετεγκατάστασης, πρέπει:

α)

να καταγράφει τις πηγές ρύπανσης, ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν πηγή μόλυνσης της ζώνης παραγωγής·

β)

να εξετάζει τις ποσότητες οργανικών ρύπων που απελευθερώνονται κατά τις διάφορες περιόδους του έτους, ανάλογα με τις εποχικές διακυμάνσεις του ανθρώπινου και ζωικού πληθυσμού στη λεκάνη απορροής, τα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις, την επεξεργασία των λυμάτων κ.λπ.·

γ)

να προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας των ρύπων, με βάση τα ρεύματα, τη βαθυμετρία και τον παλιρροϊκό κύκλο στη ζώνη παραγωγής

και

δ)

να καταρτίζει πρόγραμμα δειγματοληψιών δίθυρων μαλακίων στη ζώνη παραγωγής, το οποίο να βασίζεται στην εξέταση επιβεβαιωμένων δεδομένων και να προβλέπει αριθμό δειγμάτων, γεωγραφική κατανομή των σημείων δειγματοληψίας και συχνότητα δειγματοληψίας που πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι τα αντιπροσωπευτικότερα δυνατά για την εξεταζόμενη ζώνη.

Β.   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.

Οι κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής και μετεγκατάστασης πρέπει να παρακολουθούνται κατά περιόδους ώστε να ελέγχεται:

α)

ότι δεν υφίσταται καμία κατάχρηση όσον αφορά την καταγωγή, την προέλευση και τον προορισμό των ζώντων δίθυρων μαλακίων·

β)

η μικροβιολογική ποιότητα των ζώντων δίθυρων μαλακίων σε σχέση με τις ζώνες παραγωγής και μετεγκατάστασης·

γ)

η παρουσία τοξινοπαραγωγού πλαγκτού στο νερό παραγωγής και μετεγκατάστασης και βιοτοξινών στα ζώντα δίθυρα μαλάκια

και

δ)

η παρουσία χημικών προσμείξεων στα ζώντα δίθυρα μαλάκια.

2.

Για την εφαρμογή του σημείου 1 στοιχεία β), γ) και δ), πρέπει να καταρτίζονται σχέδια δειγματοληψίας που να προβλέπουν τη διενέργεια των ελέγχων αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα ή κατά περίπτωση εάν η συλλογή δεν πραγματοποιείται τακτικά. Η γεωγραφική κατανομή των σημείων δειγματοληψίας και η συχνότητα της δειγματοληψίας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι τα αντιπροσωπευτικότερα για την εξεταζόμενη ζώνη.

3.

Στα σχέδια δειγματοληψίας για τον έλεγχο της μικροβιολογικής ποιότητας των ζώντων δίθυρων μαλακίων πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη:

α)

η πιθανή διακύμανση της περιττωματικής μόλυνσης·

β)

οι παράμετροι που αναφέρονται στο σημείο 6 του μέρους Α.

4.

Στα σχέδια δειγματοληψίας για τον έλεγχο της παρουσίας τοξινοπαραγωγού πλαγκτού στο νερό παραγωγής και μετεγκατάστασης και βιοτοξινών στα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι πιθανές διακυμάνσεις στην παρουσία πλαγκτού που περιέχει θαλάσσιες βιοτοξίνες. Η δειγματοληψία πρέπει να περιλαμβάνει:

α)

περιοδική δειγματοληψία για την ανίχνευση μεταβολών στη σύνθεση και στη γεωγραφική κατανομή του πλαγκτού που περιέχει τοξίνες. Αποτελέσματα που υποδηλώνουν σώρευση τοξινών στη σάρκα των μαλακίων πρέπει να ακολουθούνται από εντατική δειγματοληψία·

β)

περιοδικές δοκιμές τοξικότητας στα πλέον ευαίσθητα στη μόλυνση μαλάκια της προσβεβλημένης περιοχής.

5.

Η συχνότητα δειγματοληψίας για την ανάλυση τοξινών στα μαλάκια πρέπει να είναι, κατά κανόνα, εβδομαδιαία κατά τις περιόδους στις οποίες επιτρέπεται η συλλογή. Η συχνότητα αυτή μπορεί να μειώνεται σε συγκεκριμένες ζώνες, ή για συγκεκριμένου τύπους μαλακίων, εάν αξιολόγηση κινδύνου για τις τοξίνες ή την εμφάνιση φυτοπλαγκτού υποδηλώνει πολύ μικρό κίνδυνο τοξικών επεισοδίων. Η συχνότητα πρέπει να αυξάνεται εάν η αξιολόγηση αυτή υποδηλώνει ότι δεν αρκεί η εβδομαδιαία δειγματοληψία. Η αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικώς για να αξιολογείται ο κίνδυνος εμφάνισης τοξινών στα ζώντα δίθυρα μαλάκια των ζωνών αυτών.

6.

Όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά σώρευσης τοξινών για μια ομάδα ειδών που αναπτύσσονται στην ίδια ζώνη, το είδος με το υψηλότερο ποσοστό μπορεί να χρησιμοποιείται ως είδος-δείκτης. Με τον τρόπο αυτόν, θα επιτραπεί η εκμετάλλευση όλων των ειδών της ομάδας, εάν τα επίπεδα τοξινών στο είδος-δείκτη είναι κάτω από τα κανονιστικά όρια. Όταν τα επίπεδα τοξινών στο είδος-δείκτη υπερβαίνουν τα κανονιστικά όρια, η συλλογή των άλλων ειδών πρέπει να επιτρέπεται μόνο εάν περαιτέρω αναλύσεις στα άλλα είδη αποδεικνύουν ότι τα επίπεδα τοξινών είναι κάτω από τα όρια.

7.

Όσον αφορά την παρακολούθηση του πλαγκτού, τα δείγματα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά της στήλης νερού και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παρουσία τοξικών ειδών, καθώς και με τις πληθυσμιακές τάσεις. Εάν διαπιστωθούν οποιεσδήποτε αλλαγές στους τοξικούς πληθυσμούς που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σώρευση τοξινών, πρέπει να αυξάνεται η συχνότητα δειγματοληψίας των μαλακίων ή να κλείνουν προληπτικά οι ζώνες έως ότου ληφθούν τα αποτελέσματα των τοξικών αναλύσεων.

8.

Τα σχέδια δειγματοληψίας για τον έλεγχο της παρουσίας χημικών προσμείξεων πρέπει να καθιστούν δυνατή την ανίχνευση τυχόν υπέρβασης των επιπέδων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 466/2001 (13).

Γ.   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1.

Εάν τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας δείξουν ότι δεν τηρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές για τα μαλάκια, ή ότι για κάποιον άλλο λόγο υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κλείσει τη συγκεκριμένη ζώνη παραγωγής, απαγορεύοντας τη συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων. Εντούτοις, η αρμόδια αρχή δύναται να αναταξινομήσει μια ζώνη παραγωγής ως κατηγορία Β ή Γ εάν πληροί τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στο μέρος Α και δεν παρουσιάζει άλλο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

2.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να ανοίξει πάλι μια κλειστή ζώνη παραγωγής, εφόσον οι υγειονομικές προδιαγραφές για τα μαλάκια συμμορφούνται εκ νέου προς την κοινοτική νομοθεσία. Όταν η αρμόδια αρχή κλείσει μια ζώνη παραγωγής, λόγω παρουσίας πλαγκτού ή υπερβολικών επιπέδων τοξινών στα μαλάκια, απαιτούνται τουλάχιστον δύο διαδοχικά αποτελέσματα κάτω από το κανονιστικό όριο με διαφορά τουλάχιστον 48 ωρών για να ανοίξει εκ νέου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει υπόψη πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις του φυτοπλαγκτού κατά τη λήψη της απόφασης αυτής. Όταν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία σχετικά με τη δυναμική της τοξικότητας μιας συγκεκριμένης ζώνης, και εάν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τη μείωση των τάσεων της τοξικότητας, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει το εκ νέου άνοιγμα μιας ζώνης, για την οποία τα αποτελέσματα από μία και μόνο δειγματοληψία είναι κάτω από το κανονιστικό όριο.

Δ.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1.

Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να παρακολουθεί τις κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής, στις οποίες έχει απαγορεύσει τη συλλογή δίθυρων μαλακίων ή έχει θέσει ειδικούς όρους για τη συλλογή, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν διατίθενται στην αγορά προϊόντα επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.

2.

Εκτός από την παρακολούθηση των ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης που αναφέρεται στο σημείο 7 του μέρους Β, πρέπει να θεσπίζεται σύστημα ελέγχου που να περιλαμβάνει εργαστηριακούς ελέγχους, για να ελέγχεται, εάν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων τηρούν τις απαιτήσεις για το τελικό προϊόν σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής. Με το εν λόγω σύστημα ελέγχου εξακριβώνεται, ιδίως, ότι το επίπεδο των θαλάσσιων βιοτοξινών και των προσμείξεων δεν υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας και ότι η μικροβιολογική ποιότητα των μαλακίων δεν συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Ε.   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η αρμόδια αρχή πρέπει:

α)

να καταρτίζει και να διατηρεί ενημερωμένο κατάλογο εγκεκριμένων ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης, με αναλυτικά στοιχεία για την γεωγραφική θέση και τα όριά τους, καθώς και την κατηγορία στην οποία έχει καταταγεί η ζώνη, από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται σε όσους αφορά το παρόν Παράρτημα, όπως οι παραγωγοί και οι υπεύθυνοι των κέντρων συλλογής, καθαρισμού και αποστολής·

β)

να ενημερώνει αμέσως όσους αφορά το παρόν παράρτημα, όπως οι παραγωγοί και οι υπεύθυνοι κέντρων καθαρισμού και αποστολής, σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή της γεωγραφικής θέσης, των ορίων ή της κατηγορίας μιας ζώνης παραγωγής ή σχετικά με το προσωρινό ή οριστικό κλείσιμό της

και

γ)

να ενεργεί αμέσως, όταν από τα αποτελέσματα των ελέγχων που περιγράφονται στο παρόν παράρτημα προκύπτει ότι μια ζώνη παραγωγής πρέπει να κλείσει ή να αναταξινομηθεί ή μπορεί να ανοίξει εκ νέου.

ΣΤ.   ΙΔΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με κατάταξη, άνοιγμα ή κλείσιμο ζωνών παραγωγής, η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων τους οποίους έχουν διεξαγάγει οι ίδιες οι επιχειρήσεις τροφίμων ή οι οργανισμοί εκπροσώπησής τους. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ορίσει το εργαστήριο διενέργειας της ανάλυσης και, εφόσον χρειάζεται, η δειγματοληψία και η ανάλυση πρέπει να πραγματοποιείται βάσει πρωτοκόλλου, για το οποίο έχουν συμφωνήσει η αρμόδια αρχή και οι οικείες επιχειρήσεις τροφίμων ή ο ενδιαφερόμενος οργανισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΤΕΝΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι επίσημοι έλεγχοι για τα χτένια που συλλέγονται εκτός κατηγοριοποιημένων ζωνών παραγωγής πρέπει να διεξάγονται σε ιχθυόσκαλες, κέντρα αποστολής ή μονάδες επεξεργασίας. Οι επίσημοι αυτοί έλεγχοι εξακριβώνουν τη συμμόρφωση προς τις υγειονομικές προδιαγραφές για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα VII κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και τη συμμόρφωση προς άλλες απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα VII κεφάλαιο ΙΧ του εν λόγω κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

1.

Στους επίσημους ελέγχους της παραγωγής και της διάθεσης αλιευτικών προϊόντων στην αγορά πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως:

α)

τακτικός έλεγχος στις συνθήκες υγιεινής της εκφόρτωσης και της πρώτης πώλησης·

β)

επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα των σκαφών και των κατά ξηράν εγκαταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ιχθυόσκαλες και οι αγορές χονδρικής πώλησης, προκειμένου να ελέγχεται ειδικότερα:

i)

εφόσον συντρέχει περίπτωση, εάν εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι έγκρισης·

ii)

εάν υπάρχει η κατάλληλη μεταχείριση των αλιευτικών προϊόντων·

iii)

η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγιεινής και θερμοκρασίας

και

iv)

η καθαριότητα των εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, καθώς και η υγιεινή του προσωπικού

και

γ)

έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης και μεταφοράς.

2.

Ωστόσο, με την επιφύλαξη του σημείου 3, οι επίσημοι έλεγχοι σκαφών:

α)

μπορούν να πραγματοποιούνται όταν τα σκάφη καταπλέουν σε λιμένα κράτους μέλους

β)

αφορούν όλα τα σκάφη που εκφορτώνουν αλιευτικά προϊόντα σε λιμένες της Κοινότητας, ανεξαρτήτως σημαίας

και

γ)

εάν είναι απαραίτητο, όταν ο επίσημος έλεγχος πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, τη σημαία του οποίου φέρει το σκάφος, να διενεργούνται όταν το σκάφος είναι εν πλω ή όταν βρίσκεται σε λιμένα άλλου κράτους μέλους ή σε τρίτη χώρα.

3.

α)

Στην περίπτωση επιθεώρησης πλοίου-εργοστασίου ή πλοίου-ψυγείου που φέρει τη σημαία κράτους μέλους, η οποία διενεργείται με προοπτική την έγκριση του σκάφους, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, τη σημαία του οποίου φέρει το σκάφος διενεργεί επιθεωρήσεις τηρώντας τις απαιτήσεις του άρθρου 3, ιδίως τις προθεσμίες του άρθρου 3 παράγραφος 2. Εάν είναι απαραίτητο, η εν λόγω αρμόδια αρχή μπορεί να επιθεωρεί το σκάφος, όταν είναι εν πλω ή σε λιμένα άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

β)

Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, του οποίου τη σημαία φέρει το σκάφος, έχει εγκρίνει προσωρινά το σκάφος σύμφωνα με το άρθρο 3, η αρμόδια αυτή αρχή μπορεί να επιτρέπει σε μια αρμόδια αρχή:

i)

άλλου κράτους μέλους,

ή

ii)

τρίτης χώρας που αναγράφεται σε κατάλογο τρίτων χωρών, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11, από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων, να διενεργεί δεύτερη επιθεώρηση με σκοπό τη χορήγηση πλήρους έγκρισης ή την παράταση της προσωρινής έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή την επανεξέταση της έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4. Εάν είναι απαραίτητο, η εν λόγω αρμόδια αρχή δύναται να επιθεωρήσει το σκάφος, όταν είναι εν πλω ή σε λιμένα άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

4.

Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους επιτρέπει στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας να διενεργεί επιθεωρήσεις εξ ονόματός της σύμφωνα με το σημείο 3, οι δύο αρμόδιες αρχές πρέπει να συμφωνούν τους όρους οι οποίοι διέπουν τις επιθεωρήσεις αυτές. Οι όροι αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν, ιδίως, ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, του οποίου τη σημαία φέρει το σκάφος, λαμβάνει, χωρίς καθυστέρηση, εκθέσεις των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και των τυχόν υπονοιών μη συμμόρφωσης, ώστε να μπορεί να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι επίσημοι έλεγχοι αλιευτικών προϊόντων πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Α.   ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Πρέπει να διενεργούνται οργανοληπτικοί έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής. Ένας στόχος των ελέγχων αυτών είναι να ελέγχεται η τήρηση των κριτηρίων φρεσκότητας που καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία Συγκεκριμένα, αυτό συνεπάγεται την εξακρίβωση ότι, σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής, τα αλιευτικά προϊόντα υπερβαίνουν τουλάχιστον τα κατώτατα όρια των κριτηρίων φρεσκότητας σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Β.   ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ

Όταν από την οργανοληπτική εξέταση προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη φρεσκότητα των αλιευτικών προϊόντων, μπορούν να λαμβάνονται δείγματα και να υποβάλλονται σε εργαστηριακές εξετάσεις για τον προσδιορισμό των επιπέδων ολικού πτητικού βασικού αζώτου (TVB-N) και αζώτου τριμεθυλαμίνης (TMA-N).

Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τα κριτήρια που θεσπίζονται δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας.

Εάν από την οργανοληπτική εξέταση προκύπτουν υπόνοιες για την παρουσία άλλων παραγόντων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα δείγματα προς επαλήθευση.

Γ.   ΙΣΤΑΜΙΝΗ

Πρέπει να διενεργείται δοκιμασία σε τυχαίο δείγμα για ισταμίνη, ώστε να επαληθεύεται η τήρηση των επιτρεπόμενων εκ της κοινοτικής νομοθεσίας ορίων.

Δ.   ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΙΣ

Πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις παρακολούθησης για τον έλεγχο των επιπέδων καταλοίπων και προσμείξεων, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Ε.   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Όταν απαιτείται, πρέπει να διενεργούνται μικροβιολογικοί έλεγχοι σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες και τα κριτήρια που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.

ΣΤ.   ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Πρέπει να διενεργούνται δοκιμασίες σε τυχαίο δείγμα, προκειμένου να εξακριβώνεται η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τα παράσιτα.

Ζ.   ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρέπει να διενεργούνται εποπτικοί έλεγχοι, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν διατίθενται στην αγορά τα ακόλουθα αλιευτικά προϊόντα:

1.

δηλητηριώδη ψάρια των ακόλουθων οικογενειών δεν διατίθενται στην αγορά: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae και Canthigasteridae

και

2.

αλιευτικά προϊόντα που περιέχουν βιοτοξίνες, όπως η Ciguatera ή άλλες τοξίνες επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, τα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, εάν έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος VII του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που ορίζονται στο κεφάλαιο V σημείο 2 του ιδίου τμήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Τα αλιευτικά προϊόντα χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο όταν:

1.

οι οργανοληπτικοί, χημικοί, φυσικοί, μικροβιολογικοί ή παρασιτικοί έλεγχοι αποδεικνύουν ότι δεν είναι σύμφωνα προς τη σχετική κοινοτική νομοθεσία·

2.

περιέχουν στα εδώδιμα μέρη τους προσμείξεις ή κατάλοιπα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια της κοινοτικής νομοθεσίας ή σε επίπεδα, στα οποία η υπολογιζόμενη πρόσληψη δια της τροφής θα υπερέβαινε τις αποδεκτές ημερήσιες ή εβδομαδιαίες δόσεις για τον άνθρωπο·

3.

προέρχονται από:

i)

δηλητηριώδη ψάρια·

ii)

αλιευτικά προϊόντα που δεν πληρούν την απαίτηση του μέρους Ζ σημείο 2 του κεφαλαίου ΙΙ όσον αφορά τις βιοτοξίνες,

ή

iii)

δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα ή θαλάσσια γαστερόποδα που περιέχουν θαλάσσιες βιοτοξίνες σε συνολικές ποσότητες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004,

ή

4.

η αρμόδια αρχή εκτιμά ότι ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή κρίνονται για άλλους λόγους ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1.

Τα ζώα στις εκμεταλλεύσεις παραγωγής γάλακτος πρέπει να υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους, προκειμένου να εξακριβώνεται, αν τηρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις για την παραγωγή νωπού γάλακτος και ιδίως για την κατάσταση υγείας των ζώων και τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι έλεγχοι αυτοί είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με την ευκαιρία κτηνιατρικών ελέγχων που διεξάγονται σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις για τη δημόσια υγεία, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και να διενεργούνται από εγκεκριμένο κτηνίατρο.

2.

Εάν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις υγείας των ζώων, πρέπει να ελέγχεται η γενική κατάσταση της υγείας των ζώων.

3.

Οι εκμεταλλεύσεις παραγωγής γάλακτος πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους, ώστε να εξακριβώνεται η τήρηση των υγειονομικών απαιτήσεων. Οι επίσημοι αυτοί έλεγχοι μπορεί να αφορούν επιθεωρήσεις ή/και παρακολούθηση ελέγχων που διενεργούν επαγγελματικές οργανώσεις. Εάν αποδειχθεί ότι οι συνθήκες υγιεινής είναι ανεπαρκείς, η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εξακριβώσει, αν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

1.

Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να παρακολουθεί τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα ΙΧ κεφάλαιο Ι μέρος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

2.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση τροφίμων δεν έχει διορθώσει την κατάσταση εντός τριών μηνών από την πρώτη κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή για μη συμμόρφωση προς τα κριτήρια περιεκτικότητας σε μικρόβια και περιεκτικότητας σε σωματικά κύτταρα, η παράδοση νωπού γάλακτος από την εκμετάλλευση παραγωγής πρέπει να αναστέλλεται ή, με ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, να υπόκειται στις αναγκαίες για την προστασία της δημόσιας υγείας απαιτήσεις, όσον αφορά την επεξεργασία και τη χρήση του. Η αναστολή ή οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να ισχύουν, μέχρις ότου η επιχείρηση τροφίμων αποδείξει ότι το νωπό γάλα πληροί και πάλι τα κριτήρια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ακόλουθες εγκαταστάσεις δεν χρειάζεται να αναγράφονται σε καταλόγους που καταρτίζονται και ενημερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4:

1.

εγκαταστάσεις που χειρίζονται προϊόντα ζωικής προέλευσης, για τα οποία το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 δεν ορίζει απαιτήσεις·

2.

εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν μόνον πρωτογενή παραγωγή·

3.

εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν μόνον δραστηριότητες μεταφοράς·

4.

εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν μόνο την αποθήκευση προϊόντων ζωικής προέλευσης, για τα οποία δεν απαιτούνται συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

1.

Ο αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας αποστολής που εκδίδει πιστοποιητικό, το οποίο συνοδεύει φορτίο προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζεται για την Κοινότητα, πρέπει να υπογράφει το πιστοποιητικό και να βεβαιώνεται ότι φέρει επίσημη σφραγίδα. Η απαίτηση αυτή ισχύει για κάθε φύλλο του πιστοποιητικού, όταν αυτό αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλα. Όσον αφορά τα πλοία-εργοστάσια, η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτήσει τον πλοίαρχο ή τον αξιωματικό άλλου σκάφους να υπογράψει το πιστοποιητικό.

2.

Τα πιστοποιητικά πρέπει να συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της τρίτης χώρας αποστολής, καθώς και του κράτους μέλους, στο οποίο διενεργείται η συνοριακή επιθεώρηση ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα ή τις γλώσσες αυτές. Εάν το ζητά το κράτος μέλος προορισμού, τα πιστοποιητικά πρέπει να συνοδεύονται και από επικυρωμένη μετάφραση στην ή στις επίσημες γλώσσες αυτού του κράτους μέλους. Ωστόσο, ένα κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να δέχεται τη χρήση μιας επίσημης κοινοτικής γλώσσας, διαφορετικής από τη δική του.

3.

Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει τα φορτία κατά την είσοδό τους στην Κοινότητα.

4.

Τα πιστοποιητικά πρέπει να αποτελούνται από:

α)

ένα μόνον φύλλο χαρτιού,

ή

β)

δύο ή περισσότερες σελίδες που αποτελούν μέρος ενός μόνον ενιαίου και αδιαίρετου φύλλου χαρτιού,

ή

γ)

σύνολο σελίδων αριθμημένων κατά τρόπον, ώστε να καθίσταται σαφές το πλήθος των σελίδων και η θέση κάθε σελίδας στη συνολική αλληλουχία (π.χ. «σελίδα 2 επί συνόλου 4 σελίδων»).

5.

Τα πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό. Όταν το πιστοποιητικό αποτελείται από αλληλουχία σελίδων, ο αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται σε κάθε σελίδα.

6.

Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται πριν το φορτίο, στο οποίο αναφέρεται παύσει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας αποστολής.


(1)  ΕΕ C 262 E της 29.10.2002, σ. 449.

(2)  ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 22.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003(ΕΕ C 48 Ε της 24.2.2004, σ. 82), θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2004.

(4)  Βλέπε σελιδα 3 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(5)  Βλέπε σελιδα 22 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).

(8)  ΕΕ L 273 της 10.10.2003, σ. 1·κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 813/2003 της Επιτροπής (EE L 117 της 13.5.2003, σ. 22).

(9)  ΕΕ L 157 της 30.4.2004.

(10)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2245/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 28).

(11)  ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(12)  ΕΕ L 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8).

(13)  ΕΕ L 77 της 16.3.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 665/2004 (ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 48).


Top