EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0846R(01)

Διορθωτικό στην απόφαση αριθ. 846/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί τροποποίησης της απόφασης 2000/821/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή προγράμματος για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της διανομής και της προώθησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (Media Plus - Ανάπτυξη, διανομή και προώθηση) (2001-2005) (EE L 157 της 30.4.2004)

OJ L 195, 2.6.2004, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/846(1)/corrigendum/2004-06-02/oj

2.6.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/2


Διορθωτικό στην απόφαση αριθ. 846/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί τροποποίησης της απόφασης 2000/821/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή προγράμματος για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της διανομής και της προώθησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (Media Plus - Ανάπτυξη, διανομή και προώθηση) (2001-2005)

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157 της 30ής Απριλίου 2004 )

Η απόφαση αριθ. 846/2004/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 846/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2004

για την τροποποίηση της απόφασης 2000/821/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή προγράμματος για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της διανομής και της προώθησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (Media Plus - Ανάπτυξη, διανομή και προώθηση) (2001-2005)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 157

παράγραφος 3, την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Συμβούλιο, με την απόφασή του 2000/821/ΕΚ (4), εφάρμοσε το πρόγραμμα Media Plus που σκοπεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, τη διανομή και την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

(2)

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνέχεια της κοινοτικής πολιτικής για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα λόγω των στόχων που ακολουθεί η Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 157 της συνθήκης.

(3)

Είναι επίσης σημαντικό να παράσχει εγκαίρως η Επιτροπή πλήρη και λεπτομερή έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος Media Plus, και δη το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, ώστε η νομοθετική αρχή να είναι σε θέση να εξετάσει την πρόταση για το νέο Media Plus που προγραμματίζεται να αρχίσει το 2007, και η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να μπορέσει να αξιολογήσει την ανάγκη για νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2000/821/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2005» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2006».

2.

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το ποσό «350 εκατομμύριαευρώ»που έχει ορισθεί ως χρηματοδοτικό πλαίσιο αντικαθίσταται από το ποσό «453,60 εκατομμύρια ευρώ», περιλαμβανομένης της αναπροσαρμογής, κατόπιν της αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 29 Απριλίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDOWELL


(1)  ΕΕ C 10 της 14.1.2004, σ. 8.

(2)  ΕΕ C 23 της 27.1.2004, σ. 24.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004.

(4)  ΕΕ L 336 της 30.12.2000, σ. 82.


Top