EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0921

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 921/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση των κανονισμών (EΟΚ) αριθ. 2191/81, (EΟΚ) αριθ. 429/90 και (EΚ) αριθ. 2571/97, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα

OJ L 163, 30.4.2004, p. 94–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 213 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 213 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 108 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; καταργήθηκε εμμέσως από 32005R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/921/oj

32004R0921

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 921/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση των κανονισμών (EΟΚ) αριθ. 2191/81, (EΟΚ) αριθ. 429/90 και (EΚ) αριθ. 2571/97, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 30/04/2004 σ. 0094 - 0095


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 921/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

για την τροποποίηση των κανονισμών (EΟΚ) αριθ. 2191/81, (EΟΚ) αριθ. 429/90 και (EΚ) αριθ. 2571/97, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(1), και ιδίως τα άρθρα 10 και 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 1981, περί της χορήγησης ενίσχυσης για την αγορά βουτύρου από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και οργανισμούς(2) ορίζει το βούτυρο που είναι επιλέξιμο βάσει του εν λόγω κανονισμού.

(2) Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 1990, σχετικά με τη χορήγηση βάσει δημοπρασίας ενίσχυσης στο συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κοινότητα(3) ορίζει το συμπυκνωμένο βούτυρο που είναι επιλέξιμο βάσει του εν λόγω κανονισμού.

(3) Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με την πώληση σε μειωμένη τιμή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέμα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής(4) ορίζει το βούτυρο, το συμπυκνωμένο βούτυρο και την κρέμα γάλακτος που μπορούν να επιδοτούνται, προκειμένου να ενσωματωθούν στα τελικά προϊόντα, τα οποία είναι επιλέξιμα για τα προβλεπόμενα από τον εν λόγω κανονισμό μέτρα.

(4) Για να διασφαλιστεί η επιδότηση μόνο των προϊόντων που παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, το βούτυρο, το συμπυκνωμένο βούτυρο και η κρέμα γάλακτος που αναφέρονται στους κανονισμούς (EΟΚ) αριθ. 2191/81, (EΟΚ) αριθ. 429/90 και (EΚ) αριθ. 2571/97 πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 92/46/EΟΚ του Συμβουλίου(5), κυρίως όσον αφορά την παρασκευή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και την τήρηση των σχετικών με το σήμα καταλληλότητας όρων του παραρτήματος Γ κεφάλαιο IV σημείο A της εν λόγω οδηγίας.

(5) Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί (EΟΚ) αριθ. 2191/81, (EΟΚ) αριθ. 429/90 και (EΚ) αριθ. 2571/97 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής διαχείρισης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2191/81, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"- το βούτυρο που:

i) πληροί τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου(6) και είναι σύμφωνο με την εθνική κλάση ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της Επιτροπής(7) στο κράτος μέλος παρασκευής και του οποίου η συσκευασία φέρει ανάλογο σήμα,

ii) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 92/46/EΟΚ του Συμβουλίου(8), κυρίως όσον αφορά την παρασκευή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και την τήρηση των σχετικών με το σήμα καταλληλότητας όρων του παραρτήματος Γ κεφάλαιο IV σημείο A της εν λόγω οδηγίας."

Άρθρο 2

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 429/90, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:"Το βούτυρο αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 92/46/EΟΚ του Συμβουλίου(9), κυρίως όσον αφορά την παρασκευή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και την τήρηση των σχετικών με το σήμα καταλληλότητας όρων του παραρτήματος Γ κεφάλαιο IV σημείο A της εν λόγω οδηγίας."

Άρθρο 3

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2571/97, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"Το βούτυρο, το συμπυκνωμένο βούτυρο και η κρέμα γάλακτος που αναφέρονται στα στοιχεία α), β και γ) πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου(10), κυρίως όσον αφορά την παρασκευή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και την τήρηση των σχετικών με το σήμα καταλληλότητας όρων του παραρτήματος Γ κεφάλαιο IV σημείο A της εν λόγω οδηγίας."

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2) ΕΕ L 213 της 1.8.1981, σ. 20· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1565/2001 (ΕΕ L 208 της 1.8.2001, σ. 15).

(3) ΕΕ L 45 της 21.2.1990, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 124/1999 (ΕΕ L 16 της 21.1.1999, σ. 19).

(4) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 186/2004.

(5) ΕΕ L 268 της 14.9.1992· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(6) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.

(7) ΕΕ L 333 της 24.12.1999, σ. 11.

(8) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 1.

(9) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 1.

(10) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 1.

Top