EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0918

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 918/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, περί μεταβατικών διατάξεων σε θέματα προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας

OJ L 163, 30.4.2004, p. 88–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 255 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 255 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 255 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 255 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 255 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 255 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 255 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 255 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/918/oj

32004R0918

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 918/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, περί μεταβατικών διατάξεων σε θέματα προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 30/04/2004 σ. 0088 - 0089


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 918/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

περί μεταβατικών διατάξεων σε θέματα προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 41,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων(1) καθορίζει ένα κοινοτικό καθεστώς προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων και δημιουργεί ένα κοινοτικό μητρώο των προστατευμένων ονομασιών προέλευσης και των προστατευμένων γεωγραφικών ενδείξεων.

(2) Το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν μια μεταβατική εθνική προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων από την ημερομηνία διαβίβασης των αιτήσεων καταχώρησης των ονομασιών αυτών στην Επιτροπή. Σε περίπτωση που η ονομασία δεν έχει καταχωρηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας εθνικής προστασίας το σχετικό κράτος μέλος είναι το μόνο υπεύθυνο.

(3) Μετά από την προσχώρησή, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις αυτών των Κρατών (εφεξής "νέα κράτη μέλη") δύνανται επίσης να καταχωρηθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 και να προστατευθούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού σε κοινοτικό επίπεδο.

(4) Για να διευκολυνθεί η διαβίβαση των αιτήσεων των νέων κρατών μελών στην Επιτροπή και να διασφαλιστεί η συνέχεια της προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, πρέπει να προβλεφθεί ότι η υφιστάμενη εθνική προστασία στις 30 Απριλίου 2004 θα μπορέσει να διατηρηθεί από αυτά τα κράτη μέλη έως ότου ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, με την προϋπόθεση ότι θα έχει διαβιβαστεί αίτηση καταχώρησης δυνάμει του εν λόγω κανονισμού στην Επιτροπή πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2004.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η εθνική προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας που υφίσταται στις 30 Απριλίου 2004 δύναται να διατηρηθεί από αυτά τα κράτη μέλη έως τις 31 Οκτωβρίου 2004.

Όταν έχει διαβιβαστεί στην Επιτροπή αίτηση καταχώρησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/92, πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2004, η προστασία αυτή μπορεί να διατηρηθεί έως ότου ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού.

Σε περίπτωση που η ονομασία δεν έχει καταχωρηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας προστασίας το σχετικό κράτος μέλος είναι το μόνο υπεύθυνο.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004, με την επιφύλαξη της ενάρξεως ισχύος της πράξης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 208 της 24.07.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.05.2003, σ. 1).

Top