EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0917

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 917/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας

OJ L 163, 30.4.2004, p. 83–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 250 - 254
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 207 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 207 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 124 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2015; καταργήθηκε από 32015R1366 . Latest consolidated version: 01/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/917/oj

30.4.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 163/83


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Απριλίου 2004

για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 797/2004, που αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/97 του Συμβουλίου (2), καθόρισε τις ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας. Μεριμνώντας για σαφήνεια, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2300/97 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 1997, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/97 του Συμβουλίου περί των γενικών κανόνων εφαρμογής για ενέργειες βελτίωσης της παραγωγής και της εμπορίας του μελιού (3) και να αντικατασταθεί από ένα νέο κανονισμό.

(2)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 προβλέπει την προαιρετική κατάρτιση μελισσοκομικών προγραμμάτων από τα κράτη μέλη. Πρέπει να καθοριστούν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν τα προγράμματα αυτά, καθώς και η προθεσμία για τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή.

(3)

Πρέπει να περιοριστεί η κοινοτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση των μελισσοκομικών προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του κοινοτικού μελισσοκομικού κεφαλαίου.

(4)

Τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργήσουν τους ελέγχους που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα μέτρα ελέγχου πρέπει να ανακοινωθούν στην Επιτροπή.

(5)

Κατά την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των ενεργειών των μελισσοκομικών προγραμμάτων και άλλων μέτρων που υπάγονται σε διαφορετικές κοινοτικές πολιτικές. Κυρίως, πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπεραντιστάθμιση οφειλομένη σε συνδυασμό των ενισχύσεων και οποιαδήποτε αντίφαση στον καθορισμό των ενεργειών.

(6)

Για να είναι δυνατή ορισμένη ελαστικότητα στην εκτέλεση του προγράμματος, τα ανώτατα οικονομικά όρια που ανακοινώθηκαν για κάθε ενέργεια είναι δυνατόν να ποικίλουν κατά ορισμένο ποσοστό, χωρίς ωστόσο να υπερβούν το ανώτατο όριο των προβλέψεων των δαπανών. Σε περίπτωση προσφυγής στην ελαστικότητα της εκτέλεσης του προγράμματος, η κοινοτική χρηματική συμμετοχή δεν δύναται να υπερβεί το ανώτατο όριο του 50 % των δαπανών που όντως αναλαμβάνονται από το σχετικό κράτος μέλος.

(7)

Για να είναι δυνατή μεγαλύτερη ελαστικότητα για την εκτέλεση του προγράμματος, οι ενέργειες ενός προγράμματος πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του προγράμματος, εφόσον οι προσαρμοσμένες ενέργειες αντιστοιχούν στις ενέργειες που αναφέρονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2004.

(8)

Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τον καθορισμό των γεωργικών συντελεστών μετατροπής που θα εφαρμοστούν στη χρηματοδότηση των μελισσοκομικών προγραμμάτων.

(9)

Για να πραγματοποιηθεί και να επικαιροποιηθεί με αρμονικό τρόπο η μελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 για τη διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας πρέπει να καθοριστούν κανόνες όσον αφορά το περιεχόμενό της.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης του κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εθνικά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 (εφεξής ονομαζόμενα «μελισσοκομικά προγράμματα») περιλαμβάνουν κυρίως:

α)

την περιγραφή της καταστάσεως του τομέα, που πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα τακτικής ενημέρωσης των διαρθρωτικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στη μελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004·

β)

τους στόχους του μελισσοκομικού προγράμματος·

γ)

την επακριβή περιγραφή των ενεργειών, ενδεχομένως με αναφορά του μοναδιαίου κόστους·

δ)

τις υπολογιζόμενες δαπάνες και το σχέδιο χρηματοδότησης, κατανεμημένο ανά ετήσιο οικονομικό έτος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

ε)

την αναφορά στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις·

στ)

τον κατάλογο των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και των συνεταιρισμών του τομέα της μελισσοκομίας που συνεργάζονται με την αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους για την εκπόνηση μελισσοκομικών προγραμμάτων·

ζ)

τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρακολούθησης του μελισσοκομικού προγράμματος και της αξιολόγησής του.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν το μελισσοκομικό τους πρόγραμμα στην Επιτροπή, πριν από τη 15η Απριλίου του πρώτου έτους της τριετούς περιόδου που καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Ωστόσο, για το 2004 τα κράτη μέλη ανακοινώνουν το μελισσοκομικό τους πρόγραμμα, το αργότερο τη 15η Μαΐου 2004.

2.   Τα ετήσια οικονομικά έτη του μελισσοκομικού προγράμματος καθορίζονται από τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους έως τις 15 Οκτωβρίου του επομένου έτους.

3.   Οι ενέργειες των μελισσοκομικών προγραμμάτων που προβλέπονται για κάθε έτος της τριετούς περιόδου πρέπει να έχουν εκτελεστεί πλήρως, πριν από τις 31 Αυγούστου του επομένου έτους. Οι σχετικές πληρωμές πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Άρθρο 3

Η συμμετοχή της Κοινότητας στη χρηματοδότηση των μελισσοκομικών προγραμμάτων περιορίζεται για κάθε κράτος μέλος στο ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιο του κοινοτικού μελισσοκομικού του κεφαλαίου που εμφαίνεται στο παράρτημα I.

Ωστόσο, εάν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη δεν ανακοινώσουν τα μελισσοκομικά τους προγράμματα πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, ή δεν χρησιμοποιήσουν πλήρως το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, τα μερίδια των άλλων κρατών μελών είναι δυνατόν να αυξηθούν κατ αναλογία του μεριδίου τους.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, μαζί με τα μελισσοκομικά προγράμματα, ένα φάκελο που αφορά τους σχετικούς ελέγχους.

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην επαλήθευση της τηρήσεως των όρων χορήγησης των ενισχύσεων που καθιερώθηκαν δυνάμει των υποβληθέντων μελισσοκομικών προγραμμάτων. Οι έλεγχοι διενεργούνται σε διοικητικό επίπεδο καθώς και επιτόπου.

Οι οργανισμοί πληρωμής πρέπει να διατηρήσουν επαρκείς αποδείξεις των ελέγχων αυτών.

Άρθρο 5

1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, τον κατάλογο των ενεργειών επί της μελισσοκομίας που έχουν εγγραφεί στα λειτουργικά εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο των στόχων αριθ. 1 και αριθ. 2 που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου (4).

2.   Η ίδια ενέργεια δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο ενίσχυσης συγχρόνως στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 και στο πλαίσιο ενός άλλου καθεστώτος κοινοτικών ενισχύσεων, κυρίως δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου (5).

Άρθρο 6

Τα χρηματικά ανώτατα όρια κάθε ενέργειας είναι δυνατόν να αυξηθούν ή να μειωθούν κατά ανώτατο ποσοστό 20 %, χωρίς να υπάρξει υπέρβαση του συνολικού ανωτάτου ορίου των ετησίων προβλέψεων δαπανών, ούτε η κοινοτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση των μελισσοκομικών προγραμμάτων να υπερβεί το 50 % των δαπανών που αναλαμβάνονται από το σχετικό κράτος μέλος.

Άρθρο 7

Οι ενέργειες των μελισσοκομικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια του ετησίου οικονομικού έτους, εφόσον παραμένουν σύμφωνες προς το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδίου κανονισμού.

Άρθρο 8

Ο συντελεστής μετατροπής που θα εφαρμοστεί στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 3 είναι αυτός που ισχύει την 1η Μαου του έτους ανακοινώσεως του μελισσοκομικού προγράμματος.

Άρθρο 9

Η μελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2300/97 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό εννοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 125 της 28.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 173 της 1.7.1997, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 319 της 21.11.1997, σ. 4· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1387/2003 (ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 22).

(4)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κράτος μέλος

Μελισσοκομικό κεφάλαιο

Αριθμός κυψελών

Βέλγιο

100 000

Δανία

155 000

Γερμανία

893 000

Ελλάδα

1 380 000

Ισπανία

2 397 840

Γαλλία

1 150 000

Ιρλανδία

20 000

Ιταλία

1 100 000

Λουξεμβούργο

10 213

Κάτω Χώρες

80 000

Αυστρία

336 139

Πορτογαλία

590 000

Φινλανδία

47 000

Σουηδία

145 000

Ηνωμένο Βασίλειο

274 000

Σύνολο

8 678 192


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μελέτη σχετικά με τη διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας, που αναφέρεται στο άρθρο 9

1.   Κυψέλες και μελισσοκόμοι

Επαγγελματικές κυψέλες:

Σύνολο κυψελών:

Επαγγελματίες μελισσοκόμοι (α):

Σύνολο μελισσοκόμων:

2.   Διάρθρωση της εμπορίας

Παραγωγή (β): Άμεση πώληση στον καταναλωτή

Άμεση πώληση στον λιανοπωλητή

Πωλήσεις στα κέντρα συσκευασίας/στο εμπόριο

Πωλήσεις στη βιομηχανία

Εισαγωγές: Πωλήσεις στο εμπόριο/στα κέντρα συσκευασίας/στη βιομηχανία

Εξαγωγές:

3.   Τιμές

4.   Κόστος παραγωγής και συσκευασίας

Σταθερό κόστος:

Μεταβλητό κόστος:

Λεπτομερής κατανομή, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, τουλάχιστον σχετικά με:

τα έξοδα για την καταπολέμηση της βαρόασης

τη χειμερινή τροφή

τις συσκευασίες (περιέκτες)

τη νομαδική μελισσοκομία

5.   Ποιότητα του μελιού

Βεβαίωση ιδιοτυπίας: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 του Συμβουλίου (1)

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ): Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου (2)

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ): Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92

Σημειώσεις:

(α)

Επαγγελματίας μελισσοκόμος = εκείνος που διαθέτει περισσότερες από 150 κυψέλες.

(β)

Ενδεχομένως αναφέρεται στο είδος του μελιού και το μέγεθος της εκμετάλλευσης.


(1)  ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 9.

(2)  ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2300/97

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 εδάφια 1 και 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 4α

Άρθρο 6

 

Άρθρο 7

Άρθρο 5

Άρθρο 8

Άρθρο 6

Άρθρο 9

 

Άρθρο 10

Άρθρο 7

Άρθρο 11

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα III


Top