EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0911

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 163, 30.4.2004, p. 65–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 201 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 201 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 192 - 197

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/911/oj

32004R0911

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 30/04/2004 σ. 0065 - 0070


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 στοιχείο α), β) και γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2629/97 της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 1997, για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων και τα διαβατήρια στο πλαίσιο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών(2) έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά αρκετές φορές. Για λόγους σαφήνειας και συνέπειας της κοινοτικής νομοθεσίας, οι κανόνες αυτοί πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια ενιαία πράξη. Αναλόγως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2629/97 πρέπει να ανακληθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.

(2) Τα ενώτια πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το κράτος μέλος προέλευσης, όπως επίσης και πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζώο. Η πλέον κατάλληλη κωδικοποιημένη μορφή αυτής της πληροφορίας είναι ο κωδικός δύο γραμμάτων της χώρας με 12 χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο. Μπορούν να εγκρίνονται και γραμμωτοί κωδικοί, εκτός από τον κωδικό της χώρας και τους 12 κατ' ανώτατο όριο χαρακτήρες.

(3) Είναι σκόπιμο να συνεκτιμηθούν οι δυσκολίες που επεσήμαναν οι αρμόδιες αρχές ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά τον κωδικό αναγνώρισης βοοειδών και να επιτραπεί στις αρχές αυτές να χρησιμοποιούν ενώτια που περιέχουν αλφαριθμητικό κωδικό έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Επίσης, είναι σκόπιμο να συνεκτιμηθούν οι δυσκολίες που επεσήμανε η αρμόδια αρχή της Ιταλίας και να της επιτραπεί η χρήση τριών συμπληρωματικών χαρακτήρων, κατ' ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικοί αυτοί χαρακτήρες δεν συνιστούν μέρος του αριθμητικού κωδικού.

(4) Για την αποφυγή δυσκολιών στο ενδοκοινοτικό εμπόριο βοοειδών και για τη διασαφήνιση των υφιστάμενων κανόνων, είναι αναγκαίο να επιτρέπεται στους κατόχους να αποκτούν εκ των προτέρων, εφόσον το επιθυμούν και σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, μια ποσότητα ενωτίων αναλογική προς τις ανάγκες τους για περίοδο όχι μεγαλύτερη του ενός έτους.

(5) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι πληροφορίες που θα περιέχονται σε ενώτια αντικατάστασης, σε περίπτωση απώλειας των ενωτίων.

(6) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν συγκεκριμένοι ελάχιστοι ενιαίοι κανόνες για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των ενωτίων.

(7) Οι διατάξεις σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών στα ενώτια πρέπει να αναθεωρηθούν υπό το πρίσμα της δημιουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

(8) Οι πληροφορίες που περιέχονται στο διαβατήριο και στο μητρώο πρέπει να είναι σε μορφή που να επιτρέπει την ανίχνευση του ιστορικού του ζώου.

(9) Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και προβλέπονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών(3).

(10) Η περίοδος τριών έως επτά ημερών που θα καθορίζεται από τα κράτη μέλη για την κοινοποίηση από τους κατόχους μετακινήσεων, γεννήσεων και θανάτων ζώων πρέπει να συνδέεται με την ημερομηνία του συμβάντος. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να συνεκτιμούνται οι δυσκολίες που επεσήμαναν τα κράτη μέλη κατά την κοινοποίηση γεννήσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και, αναλόγως, να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τη σχετική περίοδο από την ημερομηνία που το ζώο αποκτά ενώτιο.

(11) Είναι σκόπιμο να συνεκτιμηθούν οι δυσκολίες που επεσήμαναν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στα διαβατήρια που συνοδεύουν βοοειδή τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998. Πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν οι δυσκολίες που επισημάνθηκαν κατά την προετοιμασία της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, σχετικά με τα διαβατήρια που συνοδεύουν βοοειδή τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004.

(12) Είναι σκόπιμο να καταστεί προαιρετική η αναφορά ορισμένων πληροφοριών στα διαβατήρια που συνοδεύουν βοοειδή τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 και βοοειδή που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004 στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στη Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία. Η παρέκκλιση αυτή δεν πρέπει να αναιρεί την υποχρέωση αναφοράς αυτών των πληροφοριών σε διαβατήρια βοοειδών τα οποία έχουν γεννηθεί στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όταν η απαίτηση αυτή προβλέπεται από τους εθνικούς του κανόνες.

(13) Έχοντας υπόψη τα μέτρα ελέγχου που αφορούν τα συστήματα κοινοτικής βοήθειας, είναι αναγκαίο να συμπεριλαμβάνονται στο διαβατήριο ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις πριμοδοτήσεις, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος(4).

(14) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου προσανατολισμού και εγγυήσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Ενώτια

Άρθρο 1

1. Τα ενώτια πρέπει να περιέχουν την ονομασία, τον κωδικό ή το λογότυπο της αρμόδιας αρχής που διαθέτει τα ενώτια και τους χαρακτήρες που προβλέπει η παράγραφος 2.

2. Οι χαρακτήρες που συνθέτουν τον κωδικό αναγνώρισης στα ενώτια έχουν ως εξής:

α) στις δύο πρώτες θέσεις προσδιορίζεται το κράτος μέλος της εκμετάλλευσης, όπου ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά το ζώο· για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ο κωδικός δύο γραμμάτων που αναφέρεται στο παράρτημα Ι·

β) οι χαρακτήρες που έπονται του κωδικού της χώρας είναι αριθμητικοί και δεν υπερβαίνουν τους 12· ωστόσο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διατηρήσουν το σύστημά τους αλφαριθμητικού κωδικού για τους 12 χαρακτήρες που έπονται του κωδικού της χώρας, για ζώα που έχουν γεννηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 1999 για την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία και για ζώα που έχουν γεννηθεί έως την 30ή Ιουνίου 2000 για το Ηνωμένο Βασίλειο.

3. Εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει τη χρήση γραμμωτού κωδικού.

4. Κατά παρέκκλιση του περιορισμού του αριθμού χαρακτήρων που προβλέπει η παράγραφος 2 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή της Ιταλίας μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και τρεις συμπληρωματικούς χαρακτήρες μετά την ακολουθία χαρακτήρων που προβλέπει η εν λόγω παράγραφος. Ωστόσο, οι χαρακτήρες αυτοί δεν συνιστούν μέρος του κωδικού αναγνώρισης της παραγράφου 2.

5. Επιτρέπεται στους κατόχους να προμηθεύονται εκ των προτέρων, εφόσον το επιθυμούν και σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, ποσότητα ενωτίων αναλογικά με τις ανάγκες τους για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων που δεν διαθέτουν περισσότερα από πέντε ζώα, η αρμόδια αρχή δεν διαθέτει εκ των προτέρων περισσότερα από πέντε ζεύγη ενωτίων.

6. Σε περίπτωση απώλειας ενωτίου, τα ενώτια αντικατάστασης περιέχουν, εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται και ευδιακρίτως, σήμα που εκφράζει σε λατινικούς αριθμούς τον αριθμό έκδοσης του ενωτίου αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, ο κωδικός αναγνώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 παραμένει ως έχει. Τα ενώτια αντικατάστασης που χρησιμοποιούνται από ένα κράτος μέλος για ζώα που έχουν γεννηθεί σε άλλο κράτος μέλος περιέχουν τουλάχιστον τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης, επιπροσθέτως από τον κωδικό ή το λογότυπο της εκδίδουσας αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 2

Τα ενώτια πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) να είναι κατασκευασμένα από εύκαμπτο πλαστικό υλικό·

β) να μην είναι παραποιήσιμα και να είναι ευανάγνωστα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ζώου·

γ) να είναι μιας χρήσης·

δ) να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να παραμένουν επί του ζώου χωρίς να του είναι επιβλαβή·

ε) να περιλαμβάνουν μόνο εγγραφές μη δυνάμενες να αφαιρεθούν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1.

Άρθρο 3

Το πρότυπο για το πρώτο ενώτιο είναι το ακόλουθο:

α) αποτελείται από δύο μέρη, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό·

β) κάθε μέρος του ενωτίου περιέχει μόνο τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο1·

γ) το μήκος του ενωτίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 mm για κάθε μέρος·

δ) το πλάτος του ενωτίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 mm για κάθε μέρος·

ε) οι χαρακτήρες πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος 5 mm.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν άλλο υλικό ή πρότυπο για το δεύτερο ενώτιο και μπορούν να αποφασίσουν την προσθήκη περαιτέρω πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πληροφόρησης που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και 2.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν μεταξύ τους και στην Επιτροπή πρότυπα για το πρώτο και το δεύτερο ενώτιο, όπως προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Διαβατήρια και μητρώα εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 6

1. Το διαβατήριο περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη έως έβδομη περίπτωση του άρθρου 14 παράγραφος 3 Γ παράγραφος 1 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ·

β) τις πληροφορίες που αναφέρονται:

i) στη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 14 παράγραφος 3 Γ παράγραφος 2 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ· ή

ii) την πρώτη περίπτωση του άρθρου 14 παράγραφος 3 Γ παράγραφος 2 εάν η βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 είναι σε πλήρη λειτουργία·

γ) την υπογραφή του κατόχου/των κατόχων με εξαίρεση το μεταφορέα· όταν η βάση δεδομένων είναι σε πλήρη λειτουργία όπως προβλέπεται από την πρώτη περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, μόνο την υπογραφή του τελευταίου κατόχου·

δ) την ονομασία της εκδίδουσας αρχής·

ε) την ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου.

2. Με επιφύλαξη του κεφαλαίου Ι.Α.1 του παραρτήματος της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά(5), μοσχάρι ηλικίας κάτω των τεσσάρων εβδομάδων μπορεί να μετακινηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι έχει επουλωθεί ο ομφαλός του. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι το ζώο θα συνοδεύεται από προσωρινό διαβατήριο στο οποίο θα περιέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σε μορφότυπο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή.

Το προσωρινό διαβατήριο εκδίδεται από τον πρώτο κάτοχο του μοσχαριού και συμπληρώνεται από κάθε μεταγενέστερο κάτοχο, με εξαίρεση τους μεταφορείς. Ο κάτοχος υποβάλει το προσωρινό διαβατήριο στην αρμόδια αρχή πριν το ζώο συμπληρώσει τέσσερις εβδομάδες ζωής ή εντός επτά ημερών ύστερα από το συμβάν εάν το ζώο πεθάνει ή σφαγεί πριν συμπληρώσει τέσσερις εβδομάδες ζωής. Εάν το μοσχάρι είναι ακόμη ζωντανό, η αρμόδια αρχή εκδίδει οριστικό διαβατήριο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εντός δεκατεσάρων ημερών από τη λήψη του προσωρινού διαβατηρίου. Στα οριστικά διαβατήρια καταγράφονται λεπτομέρειες όλων των προηγούμενων μετακινήσεων του μοσχαριού, όπως έχουν καταγραφεί στο προσωρινό διαβατήριο.

Το μοσχάρι δεν μπορεί να μετακινηθεί περισσότερες από δύο φορές μεταξύ εκμεταλλεύσεων, συνοδευόμενο από το προσωρινό διαβατήριο. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η μετακίνηση ανάμεσα σε δύο εκμεταλλεύσεις μέσω αγοράς ή κέντρου συλλογής μόσχων υπολογίζεται ως μία μετακίνηση, υπό τον όρο ότι η αγορά ή το κέντρο συλλογής μόσχων μπορεί, ύστερα από αίτημα, να παρουσιάσει στις αρμόδιες αρχές πλήρες αρχείο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αγοράς ή του κέντρου.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο α), οι πληροφορίες που προβλέπονται από τη δεύτερη και την πέμπτη περίπτωση του άρθρου 14 παράγραφος 3 Γ παράγραφος 1 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ δεν είναι υποχρεωτικές για διαβατήρια βοοειδών που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998. Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο επιφυλάσσεται της υποχρέωσης παροχής των προαναφερθέντων πληροφοριών, όταν η απαίτηση αυτή προβλέπεται από τους εθνικούς κανόνες. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν μεταξύ τους και στην Επιτροπή τους κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

4. Για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, η παρέκκλιση που προβλέπει η παράγραφος 3 ισχύει για βοοειδή που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Άρθρο 7

Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6, στο διαβατήριο προστίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση πριμοδότησης αρσενικών ζώων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/99 του Συμβουλίου:

α) υποβολή αίτησης ή παροχή: κατηγορία πρώτης ηλικίας·

β) υποβολή αίτησης ή παροχή: κατηγορία δεύτερης ηλικίας.

Άρθρο 8

Το μητρώο που τηρείται σε κάθε εκμετάλλευση περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τις ενημερωμένες πληροφορίες που προβλέπονται στην πρώτη έως τέταρτη περίπτωση του άρθρου 14 παράγραφος 3 Γ παράγραφος 1 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ·

β) την ημερομηνία θανάτου του ζώου στην εκμετάλλευση·

γ) στην περίπτωση ζώων που αναχωρούν από την εκμετάλλευση, την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατόχου, με εξαίρεση το μεταφορέα, ή τον κωδικό αναγνώρισης της εκμετάλλευσης, στον οποίο ή την οποία μεταφέρεται το ζώο όπως και την ημερομηνία αναχώρησης·

δ) στην περίπτωση ζώων που αφικνούνται στην εκμετάλλευση, την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατόχου, με εξαίρεση το μεταφορέα, ή τον κωδικό αναγνώρισης της εκμετάλλευσης, στον οποίο ή την οποία αφικνείται το ζώο όπως και την ημερομηνία άφιξης·

ε) το όνομα και την υπογραφή του εκπροσώπου της αρμόδιας αρχής που ελέγχει το μητρώο και τις ημερομηνίες στις οποίες έγιναν οι έλεγχοι αυτοί.

Άρθρο 9

Σε περίπτωση γεννήσεων, κατά τον καθορισμό της περιόδου μεταξύ τριών και επτά ημερών για την κοινοποίηση του συμβάντος από τον κάτοχο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ημερομηνία προσαρμογής ενωτίου στο ζώο, αντί της ημερομηνίας γέννησης, ως ημερομηνία έναρξης της εν λόγω περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει σύγχυση μεταξύ των ημερομηνιών αυτών σε οποιοδήποτε αρχείο.

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν μεταξύ τους και στην Επιτροπή το πρότυπο διαβατηρίου και μητρώου εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται στην επικράτειά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Τελικές διατάξεις

Άρθρο 11

1. Ανακαλείται η ισχύς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2629/97.

2. Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2629/97 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2) ΕΕ L 354 της 30.12.1997, σ. 9· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(3) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8).

(4) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1).

(5) ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ο κωδικός σε ενώτιο βοοειδούς αρχίζει με τα γράμματα αναγνώρισης του κράτους μέλους, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top