EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0906

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 906/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διόρθωση του ισπανικού και του πορτογαλικού κειμένου του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2598/70, περί καθορισμού του περιεχομένου των διαφόρων κεφαλαίων των εντύπων λογιστικής οργανώσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου

OJ L 163, 30.4.2004, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2006; καταργήθηκε εμμέσως από 32006R0851

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/906/oj

32004R0906

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 906/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διόρθωση του ισπανικού και του πορτογαλικού κειμένου του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2598/70, περί καθορισμού του περιεχομένου των διαφόρων κεφαλαίων των εντύπων λογιστικής οργανώσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 30/04/2004 σ. 0049 - 0049


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 906/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

για τη διόρθωση του ισπανικού και του πορτογαλικού κειμένου του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2598/70, περί καθορισμού του περιεχομένου των διαφόρων κεφαλαίων των εντύπων λογιστικής οργανώσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου, της 4ης Ιουνίου 1970, περί καθιερώσεως λογιστικής των δαπανών που αφορούν τα έργα υποδομής στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών(1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το ισπανικό και το πορτογαλικό κείμενο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2598/70 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 1970, περί καθορισμού του περιεχομένου των διαφόρων κεφαλαίων των εντύπων λογιστικής οργανώσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου, της 4ης Ιουνίου 1970(2), περιέχουν ορισμένα σφάλματα. Πρέπει, επομένως, να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις.

(2) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2598/70 τροποποιείται ως εξής:

1. αφορά μόνον το πορτογαλικό κείμενο·

2. αφορά μόνον το ισπανικό κείμενο.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Loyola De Palacio

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ L 130 της 15.6.1970, σ. 4.

(2) ΕΕ L 278 της 23.12.1970, σ. 1.

Top